Sort by Title | Sort by Date

Circulars by Bishop Mario Grech
Sorted by Title

 1. “Insaħħu fostna l-kultura favur il-ħajja” - Ittra tal-Amministratur Appostoliku l-E.T. Mons.Isqof Mario Grech
 2. Bishop Grech’s Letter on the Conclusion of the Jubilee Year of Mercy
 3. Bishop Grech: “The Rosary is a ladder to Heaven”
 4. Ċirkulari tal-Isqof dwar il-kwestjonarju tas-Sinodu tal-Isqfijiet
 5. ĠABRA B’RISQ IL-POPOLAZZJONI TA’ ALAGOAS, BRAŻIL
  Ittra tal-E.T. Mons Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex
 6. ĠBIR B’RISQ ID-DAR TAL-PROVIDENZA
  Ittra Ċirkulari tal-E.T. Mons. Mario Grech
 7. Id-Djoċesi ta’ Għawdex toffri akkomodazzjoni liż-żgħażagħ Għawdxin f’Malta
 8. Il-Papa Franġisku jaħtar lil Patri Giovanni Cefai MSSP Isqof tal-Prelatura ta’ Santiago Apostol de Huancané, fil-Perù
 9. Is-Sirja “laboratorju tal-krudeltà” - Mons. Isqof Mario Grech
 10. It-talba tar-Rużarju
  Ittra Ċirkulari tal-E.T. Mons. Mario Grech
  Isqof ta’ Għawdex
 11. Ittra Ċirkulari ta’ Mons. Isqof Mario Grech
 12. Ittra Ċirkulari ta’ Mons. Isqof Mario Grech dwar it-talba tar-Rużarju
 13. Ittra Ċirkulari tal-Isqof Grech
 14. Ittra lill-Poplu ta’ Alla tal-Isqof Mario Grech
 15. Ittra ta’ Mons. Isqof Mario Grech lill-Familji
 16. Ittra tal-E.T. Mons Mario Grech Isqof ta’ Għawdex fl-okkażjoni tas-Sena Saċerdotali
 17. Jum id-Donaturi tad-Demm - Ċirkulari tal-Isqof Mario Grech
 18. Komunikat tal-Isqof Mario Grech dwar il-mewt tal-Isqof Depasquale
 19. L-aħħar tislima lill-E.T. Mons Nikol Ġ. Cauchi, Isqof Emeritu ta’ Għawdex
  Ittra Ċirkulari tal-E.T. Mons Mario Grech
  Isqof ta’ Għawdex
 20. L-Isqof Grech iħeġġeġ biex ma naħlux ilma
 21. L-Isqof Grech: “Ir-Rużarju hu Sellum tas-Sema”
 22. Lejn tmiem il-Ġublew tal-Ħniena l-Isqof Grech jistedinna nżommu ħarsitna fuq Kristu Msallab
 23. Marzu – ix-xahar ta’ San Ġużepp
  Ittra Ċirkulari tal-E.T. Mons. Mario Grech
  Isqof ta’ Għawdex
 24. Niċċelebraw il-ħniena tal-Missier! (Ċirkulari 4/2007)
 25. Nirċievu u nagħtu l-maħfra (Ċirkulari 5/2008)
 26. Nitolbu bl-interċessjoni ta’ Dun Mikiel Attard
 27. Ordinazzjoni Episkopali ta’ Patri George Bugeja O.F.M.
 28. Ordo Virginum
 29. PASTORAL LETTER FOR ADVENT 2010
  THE SIGNIFICANCE OF THE CRIB IN OUR FAMILIES
 30. PASTORALI TAL-ISQFIJIET
  AVVENT 2010
  IL-PRESEPJU FIL-FAMILJI TAGĦNA
 31. Pellegrinaġġ bil-Kwadru tal-Madonna Ta’ Pinu - Stedina mill-Isqof Mario Grech
 32. Receiving and giving forgiveness (Circular 5/2008)
 33. Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni
  Ittra Ċirkulari tal-E.T. Mons Mario Grech Isqof ta’ Għawdex
 34. Stedina għall-festi tal-Konsagrazzjoni Episkopali (Ċirkulari 1/2006)
 35. STEDINA GĦAT-TALBA TAR-RUŻARJU
  Ittra Ċirkulari tal-E.T. Mons. Mario Grech
  Isqof ta’ Għawdex
 36. Talb għall-Paċi fis-sirja
 37. Tberik tal-Mużajċi tar-Rużarju Ta’ Pinu
 38. Żjara ad limina Apostolorum
 39. “L-imħabba ta’ Kristu ssuqna” - Ċirkulari 6/2008
 40. “The Love of Christ urges us” - Circular Letter 6/2008