Sort by Title | Sort by Date

Circulars by Bishop Mario Grech
Sorted by Title

 1. Bishop Grech’s Letter on the Conclusion of the Jubilee Year of Mercy
 2. Bishop Grech: “The Rosary is a ladder to Heaven”
 3. Ċirkulari tal-Isqof dwar il-kwestjonarju tas-Sinodu tal-Isqfijiet
 4. ĠABRA B’RISQ IL-POPOLAZZJONI TA’ ALAGOAS, BRAŻIL
  Ittra tal-E.T. Mons Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex
 5. ĠBIR B’RISQ ID-DAR TAL-PROVIDENZA
  Ittra Ċirkulari tal-E.T. Mons. Mario Grech
 6. Id-Djoċesi ta’ Għawdex toffri akkomodazzjoni liż-żgħażagħ Għawdxin f’Malta
 7. Il-Papa Franġisku jaħtar lil Patri Giovanni Cefai MSSP Isqof tal-Prelatura ta’ Santiago Apostol de Huancané, fil-Perù
 8. Is-Sirja “laboratorju tal-krudeltà” - Mons. Isqof Mario Grech
 9. It-talba tar-Rużarju
  Ittra Ċirkulari tal-E.T. Mons. Mario Grech
  Isqof ta’ Għawdex
 10. Ittra Ċirkulari ta’ Mons. Isqof Mario Grech
 11. Ittra Ċirkulari ta’ Mons. Isqof Mario Grech dwar it-talba tar-Rużarju
 12. Ittra Ċirkulari tal-Isqof Grech
 13. Ittra lill-Poplu ta’ Alla tal-Isqof Mario Grech
 14. Ittra ta’ Mons. Isqof Mario Grech lill-Familji
 15. Ittra tal-E.T. Mons Mario Grech Isqof ta’ Għawdex fl-okkażjoni tas-Sena Saċerdotali
 16. Jum id-Donaturi tad-Demm - Ċirkulari tal-Isqof Mario Grech
 17. Komunikat tal-Isqof Mario Grech dwar il-mewt tal-Isqof Depasquale
 18. L-aħħar tislima lill-E.T. Mons Nikol Ġ. Cauchi, Isqof Emeritu ta’ Għawdex
  Ittra Ċirkulari tal-E.T. Mons Mario Grech
  Isqof ta’ Għawdex
 19. L-Isqof Grech iħeġġeġ biex ma naħlux ilma
 20. L-Isqof Grech: “Ir-Rużarju hu Sellum tas-Sema”
 21. Lejn tmiem il-Ġublew tal-Ħniena l-Isqof Grech jistedinna nżommu ħarsitna fuq Kristu Msallab
 22. Marzu – ix-xahar ta’ San Ġużepp
  Ittra Ċirkulari tal-E.T. Mons. Mario Grech
  Isqof ta’ Għawdex
 23. Niċċelebraw il-ħniena tal-Missier! (Ċirkulari 4/2007)
 24. Nirċievu u nagħtu l-maħfra (Ċirkulari 5/2008)
 25. Nitolbu bl-interċessjoni ta’ Dun Mikiel Attard
 26. Ordinazzjoni Episkopali ta’ Patri George Bugeja O.F.M.
 27. Ordo Virginum
 28. PASTORAL LETTER FOR ADVENT 2010
  THE SIGNIFICANCE OF THE CRIB IN OUR FAMILIES
 29. PASTORALI TAL-ISQFIJIET
  AVVENT 2010
  IL-PRESEPJU FIL-FAMILJI TAGĦNA
 30. Pellegrinaġġ bil-Kwadru tal-Madonna Ta’ Pinu - Stedina mill-Isqof Mario Grech
 31. Receiving and giving forgiveness (Circular 5/2008)
 32. Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni
  Ittra Ċirkulari tal-E.T. Mons Mario Grech Isqof ta’ Għawdex
 33. Stedina għall-festi tal-Konsagrazzjoni Episkopali (Ċirkulari 1/2006)
 34. STEDINA GĦAT-TALBA TAR-RUŻARJU
  Ittra Ċirkulari tal-E.T. Mons. Mario Grech
  Isqof ta’ Għawdex
 35. Talb għall-Paċi fis-sirja
 36. Tberik tal-Mużajċi tar-Rużarju Ta’ Pinu
 37. Żjara ad limina Apostolorum
 38. “L-imħabba ta’ Kristu ssuqna” - Ċirkulari 6/2008
 39. “The Love of Christ urges us” - Circular Letter 6/2008