Sort by Title | Sort by Date

Circulars by Bishop Mario Grech
Sorted by Title

 1. Bishop Grech’s Letter on the Conclusion of the Jubilee Year of Mercy
 2. Ċirkulari tal-Isqof dwar il-kwestjonarju tas-Sinodu tal-Isqfijiet
 3. ĠABRA B’RISQ IL-POPOLAZZJONI TA’ ALAGOAS, BRAŻIL
  Ittra tal-E.T. Mons Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex
 4. ĠBIR B’RISQ ID-DAR TAL-PROVIDENZA
  Ittra Ċirkulari tal-E.T. Mons. Mario Grech
 5. It-talba tar-Rużarju
  Ittra Ċirkulari tal-E.T. Mons. Mario Grech
  Isqof ta’ Għawdex
 6. Ittra Ċirkulari ta’ Mons. Isqof Mario Grech
 7. Ittra Ċirkulari ta’ Mons. Isqof Mario Grech dwar it-talba tar-Rużarju
 8. Ittra Ċirkulari tal-Isqof Grech
 9. Ittra ta’ Mons. Isqof Mario Grech lill-Familji
 10. Ittra tal-E.T. Mons Mario Grech Isqof ta’ Għawdex fl-okkażjoni tas-Sena Saċerdotali
 11. Jum id-Donaturi tad-Demm - Ċirkulari tal-Isqof Mario Grech
 12. Komunikat tal-Isqof Mario Grech dwar il-mewt tal-Isqof Depasquale
 13. L-aħħar tislima lill-E.T. Mons Nikol Ġ. Cauchi, Isqof Emeritu ta’ Għawdex
  Ittra Ċirkulari tal-E.T. Mons Mario Grech
  Isqof ta’ Għawdex
 14. L-Isqof Grech iħeġġeġ biex ma naħlux ilma
 15. Lejn tmiem il-Ġublew tal-Ħniena l-Isqof Grech jistedinna nżommu ħarsitna fuq Kristu Msallab
 16. Marzu – ix-xahar ta’ San Ġużepp
  Ittra Ċirkulari tal-E.T. Mons. Mario Grech
  Isqof ta’ Għawdex
 17. Niċċelebraw il-ħniena tal-Missier! (Ċirkulari 4/2007)
 18. Nirċievu u nagħtu l-maħfra (Ċirkulari 5/2008)
 19. Ordinazzjoni Episkopali ta’ Patri George Bugeja O.F.M.
 20. Ordo Virginum
 21. PASTORAL LETTER FOR ADVENT 2010
  THE SIGNIFICANCE OF THE CRIB IN OUR FAMILIES
 22. PASTORALI TAL-ISQFIJIET
  AVVENT 2010
  IL-PRESEPJU FIL-FAMILJI TAGĦNA
 23. Receiving and giving forgiveness (Circular 5/2008)
 24. Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni
  Ittra Ċirkulari tal-E.T. Mons Mario Grech Isqof ta’ Għawdex
 25. Stedina għall-festi tal-Konsagrazzjoni Episkopali (Ċirkulari 1/2006)
 26. STEDINA GĦAT-TALBA TAR-RUŻARJU
  Ittra Ċirkulari tal-E.T. Mons. Mario Grech
  Isqof ta’ Għawdex
 27. Talb għall-Paċi fis-sirja
 28. Tberik tal-Mużajċi tar-Rużarju Ta’ Pinu
 29. Żjara ad limina Apostolorum
 30. “L-imħabba ta’ Kristu ssuqna” - Ċirkulari 6/2008
 31. “The Love of Christ urges us” - Circular Letter 6/2008