Sort by Title | Sort by Date

Circulars by Bishop Mario Grech
Sorted by Title

 1. Bishop Grech’s Letter on the Conclusion of the Jubilee Year of Mercy
 2. Bishop Grech: “The Rosary is a ladder to Heaven”
 3. Ċirkulari tal-Isqof dwar il-kwestjonarju tas-Sinodu tal-Isqfijiet
 4. ĠABRA B’RISQ IL-POPOLAZZJONI TA’ ALAGOAS, BRAŻIL
  Ittra tal-E.T. Mons Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex
 5. ĠBIR B’RISQ ID-DAR TAL-PROVIDENZA
  Ittra Ċirkulari tal-E.T. Mons. Mario Grech
 6. Id-Djoċesi ta’ Għawdex toffri akkomodazzjoni liż-żgħażagħ Għawdxin f’Malta
 7. Is-Sirja “laboratorju tal-krudeltà” - Mons. Isqof Mario Grech
 8. It-talba tar-Rużarju
  Ittra Ċirkulari tal-E.T. Mons. Mario Grech
  Isqof ta’ Għawdex
 9. Ittra Ċirkulari ta’ Mons. Isqof Mario Grech
 10. Ittra Ċirkulari ta’ Mons. Isqof Mario Grech dwar it-talba tar-Rużarju
 11. Ittra Ċirkulari tal-Isqof Grech
 12. Ittra lill-Poplu ta’ Alla tal-Isqof Mario Grech
 13. Ittra ta’ Mons. Isqof Mario Grech lill-Familji
 14. Ittra tal-E.T. Mons Mario Grech Isqof ta’ Għawdex fl-okkażjoni tas-Sena Saċerdotali
 15. Jum id-Donaturi tad-Demm - Ċirkulari tal-Isqof Mario Grech
 16. Komunikat tal-Isqof Mario Grech dwar il-mewt tal-Isqof Depasquale
 17. L-aħħar tislima lill-E.T. Mons Nikol Ġ. Cauchi, Isqof Emeritu ta’ Għawdex
  Ittra Ċirkulari tal-E.T. Mons Mario Grech
  Isqof ta’ Għawdex
 18. L-Isqof Grech iħeġġeġ biex ma naħlux ilma
 19. L-Isqof Grech: “Ir-Rużarju hu Sellum tas-Sema”
 20. Lejn tmiem il-Ġublew tal-Ħniena l-Isqof Grech jistedinna nżommu ħarsitna fuq Kristu Msallab
 21. Marzu – ix-xahar ta’ San Ġużepp
  Ittra Ċirkulari tal-E.T. Mons. Mario Grech
  Isqof ta’ Għawdex
 22. Niċċelebraw il-ħniena tal-Missier! (Ċirkulari 4/2007)
 23. Nirċievu u nagħtu l-maħfra (Ċirkulari 5/2008)
 24. Ordinazzjoni Episkopali ta’ Patri George Bugeja O.F.M.
 25. Ordo Virginum
 26. PASTORAL LETTER FOR ADVENT 2010
  THE SIGNIFICANCE OF THE CRIB IN OUR FAMILIES
 27. PASTORALI TAL-ISQFIJIET
  AVVENT 2010
  IL-PRESEPJU FIL-FAMILJI TAGĦNA
 28. Pellegrinaġġ bil-Kwadru tal-Madonna Ta’ Pinu - Stedina mill-Isqof Mario Grech
 29. Receiving and giving forgiveness (Circular 5/2008)
 30. Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni
  Ittra Ċirkulari tal-E.T. Mons Mario Grech Isqof ta’ Għawdex
 31. Stedina għall-festi tal-Konsagrazzjoni Episkopali (Ċirkulari 1/2006)
 32. STEDINA GĦAT-TALBA TAR-RUŻARJU
  Ittra Ċirkulari tal-E.T. Mons. Mario Grech
  Isqof ta’ Għawdex
 33. Talb għall-Paċi fis-sirja
 34. Tberik tal-Mużajċi tar-Rużarju Ta’ Pinu
 35. Żjara ad limina Apostolorum
 36. “L-imħabba ta’ Kristu ssuqna” - Ċirkulari 6/2008
 37. “The Love of Christ urges us” - Circular Letter 6/2008