Sort by Title | Sort by Date

Circulars by Bishop Mario Grech
Sorted by Title

 1. Bishop Grech’s Letter on the Conclusion of the Jubilee Year of Mercy
 2. Bishop Grech: “The Rosary is a ladder to Heaven”
 3. Ċirkulari tal-Isqof dwar il-kwestjonarju tas-Sinodu tal-Isqfijiet
 4. ĠABRA B’RISQ IL-POPOLAZZJONI TA’ ALAGOAS, BRAŻIL
  Ittra tal-E.T. Mons Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex
 5. ĠBIR B’RISQ ID-DAR TAL-PROVIDENZA
  Ittra Ċirkulari tal-E.T. Mons. Mario Grech
 6. Is-Sirja “laboratorju tal-krudeltà” - Mons. Isqof Mario Grech
 7. It-talba tar-Rużarju
  Ittra Ċirkulari tal-E.T. Mons. Mario Grech
  Isqof ta’ Għawdex
 8. Ittra Ċirkulari ta’ Mons. Isqof Mario Grech
 9. Ittra Ċirkulari ta’ Mons. Isqof Mario Grech dwar it-talba tar-Rużarju
 10. Ittra Ċirkulari tal-Isqof Grech
 11. Ittra lill-Poplu ta’ Alla tal-Isqof Mario Grech
 12. Ittra ta’ Mons. Isqof Mario Grech lill-Familji
 13. Ittra tal-E.T. Mons Mario Grech Isqof ta’ Għawdex fl-okkażjoni tas-Sena Saċerdotali
 14. Jum id-Donaturi tad-Demm - Ċirkulari tal-Isqof Mario Grech
 15. Komunikat tal-Isqof Mario Grech dwar il-mewt tal-Isqof Depasquale
 16. L-aħħar tislima lill-E.T. Mons Nikol Ġ. Cauchi, Isqof Emeritu ta’ Għawdex
  Ittra Ċirkulari tal-E.T. Mons Mario Grech
  Isqof ta’ Għawdex
 17. L-Isqof Grech iħeġġeġ biex ma naħlux ilma
 18. L-Isqof Grech: “Ir-Rużarju hu Sellum tas-Sema”
 19. Lejn tmiem il-Ġublew tal-Ħniena l-Isqof Grech jistedinna nżommu ħarsitna fuq Kristu Msallab
 20. Marzu – ix-xahar ta’ San Ġużepp
  Ittra Ċirkulari tal-E.T. Mons. Mario Grech
  Isqof ta’ Għawdex
 21. Niċċelebraw il-ħniena tal-Missier! (Ċirkulari 4/2007)
 22. Nirċievu u nagħtu l-maħfra (Ċirkulari 5/2008)
 23. Ordinazzjoni Episkopali ta’ Patri George Bugeja O.F.M.
 24. Ordo Virginum
 25. PASTORAL LETTER FOR ADVENT 2010
  THE SIGNIFICANCE OF THE CRIB IN OUR FAMILIES
 26. PASTORALI TAL-ISQFIJIET
  AVVENT 2010
  IL-PRESEPJU FIL-FAMILJI TAGĦNA
 27. Receiving and giving forgiveness (Circular 5/2008)
 28. Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni
  Ittra Ċirkulari tal-E.T. Mons Mario Grech Isqof ta’ Għawdex
 29. Stedina għall-festi tal-Konsagrazzjoni Episkopali (Ċirkulari 1/2006)
 30. STEDINA GĦAT-TALBA TAR-RUŻARJU
  Ittra Ċirkulari tal-E.T. Mons. Mario Grech
  Isqof ta’ Għawdex
 31. Talb għall-Paċi fis-sirja
 32. Tberik tal-Mużajċi tar-Rużarju Ta’ Pinu
 33. Żjara ad limina Apostolorum
 34. “L-imħabba ta’ Kristu ssuqna” - Ċirkulari 6/2008
 35. “The Love of Christ urges us” - Circular Letter 6/2008