IL-KONFERENZA EPISKOPALI MALTIJA

President: Mons. Charles J. Scicluna, Arċisqof ta’ Malta
Membru: Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex
Membru Emeritu: Mons. Paul Cremona, O.P., Arċisqof Emeritus
Segretarju : Rev. Dr Jimmy Bonnici

Tel: 2590 6135
Email: jimmy.bonnici@maltadiocese.org

Kummissjonijiet tal-Konferenza Episkopali

Kummissjoni għall-Ħarsien tat-Tfal u l-Adulti Vulnerabbli ‒ Safeguarding Commission
Safeguarding Commission, P.O. Box 1, Floriana, Malta FRN 1520 Tel: 2590 6315/7
Email: info@safeguarding.org.mt 
Website: http://safeguarding.org.mt/ 

Kummissjoni għall-Patrimonju Kulturali Kattoliku

Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent (KA)
Facebook: https://www.facebook.com/kummissjoniambjentmalta/ 
Link: http://thechurchinmalta.org/mt/posts/37459/kummissjoniinterdjocesana-ambjent 

Kummissjoni Kateketika Interdjoċesana

Kummissjoni Liturġika Interdjoċesana

Kummissjoni ‘Malta fl-Ewropa’

Kummissjoni Teoloġika Interdjoċesana

Segretarjat għall-Edukazzjoni Kattolika
16, Triq Il-Mall, Floriana
Tel: 2779 0060

Tribunal Reġjonali Tat-Tieni Istanza
Palazz tal-Arċisqof, Triq l-Arċisqof, Valletta VLT 1448
Tel: 2011 9922
Fax: 2123 8967
Email: chancellor2@maltachurchtribunals.org 

Caritas Nazzjonali
5, Triq l-Iljun, Floriana FRN 1514
Tel: 2590 6600
Email: info@caritasmalta.org