Good Shepard (Taċ-Ċawla) - Victoria

Good Sheperd (Tac-Cawla)

Ċentru Pastorali Ragħaj it-Tajjeb
Triq Sir Pawlu Boffa, Victoria VCT 2113
Tel: 21551966
Fax: 21550924

Data Konsagrazzjoni
10 ta’ Mejju 1981

Rettur
Dun Eddie Zammit
E-mail: edizammit@onvol.netQuddies
Ferjali (mit-Tnejn sas-Sibt): 06:00 - 07:00 - 18:00 (Xitwa) - 19:00 (Sajf)
Erbgħa-Ħamis-Ġimgħa (għat-Tfal): 16:00 (Ottubru-Mejju)
Kull l-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar u fil-festi l-kbar: 12:00
Ħdud (u festi): 06:00 - 07:0 - 10:00
Adorazzjoni
Il-Ħamis: 18.30 (Sajf)/19:0(Xitwa) - is-sena kollha
Kull l-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar: 18.30 (Sajf) - 19:0(Xitwa)
Il-Ħadd: 17:00-19:00 (Ottubru-Mejju)
Laqgħat ta’ Formazzjoni
Lectio Divina għall-adulti
Azzjoni Kattolika Nisa
Leġjun ta’ Marija
Tqarbin tal-Morda ta’ l-inħawi
Kuljum

Ċentru tal-Katekeżi tat-tfal
L-Erbgħa, il-Ħamis u l-Ġimgħa: 15:30-16:00 (Ottubru-Mejju)