VICTORIA (IR-RABAT)

Parroċċa Santa Marija Mtellgħa s-Sema (Il-Katidral)
Ħdud u Festi:
AM: 5.15 – 6.30 – 7.45 – 9.00 – 10.30
PM: 12.00 – 5.00 – 6.00 – 7.15

Ferjali:
AM: 5.30 – 6.15 – 7.00 – 7.30 – 8.00 – 9.30 (Ċentru)
PM: 6.00 – 7.15

Parroċċa San Ġorġ
Ħdud u Festi:
AM: 5.00 – 6.00 – 7.00 – 8.00 – 9.00 – 10.00 – 11.00
PM: 12.00 – 5.00 – 6.00 – 7.00

Ferjali:
AM: 5.15 – 6.00 – 6.30 – 7.00 – 7.30 – 8.15 – 9.00 – 10.00 – 11.00
PM: 5.00 – 6.00 – 7.00

Sorijiet Klarissi
Ħadd: AM: 9.30
Ferjali: AM: 7.30

Knisja San Ġakbu
Ħadd: AM: 10.30
PM: 5.30 (minbarra Awwissu u Settembru)
Ferjali: AM: 10.30

Knisja Twelid tal-Madonna (Savina)
Il-Ħadd: AM: 6.00 – 7.00
Ferjali:
AM: 7.45
PM: 5.00

Knisja Ragħaj it-Tajjeb (Taċ-Ċawla)
Ħadd: AM: 6.00 – 7.30 – 10.00
Ferjali:
AM: 6.00 – 7.00
PM: 6.00 (xitwa) / 7.00 (sajf)
Mit-Tnejn sal-Erbgħa (minn Ottubru sa Mejju): PM: 4.30

Kappella San Ġużepp (Oratorju Don Bosco)
Ħadd: AM: 8.00 – 10.30
Ferjali: PM: 7.00

Knisja tal-Lunzjata
Ferjali: PM: 4.30 (xitwa) / 5.30 (sajf)

Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II
Ħadd: AM: 8.00 – 10.00
Ferjali:
AM: 7.00
PM: 7.00

Kappella Immakulata Kunċizzjoni, Seminarju (Komunità Kattolika ta’ Lingwa Ingliża)
Il-Ħadd: AM: 10.00
L-Erbgħa: AM: 10.00
Il-Ġimgħa: AM: 10.00

Kappella Santa Marta
Il-Ħadd: AM: 11.00
It-Tlieta: PM: 6.00

Santwarju Madonna tal-Grazzja
Ħadd: AM 6.00 - 7.00 - 9.00
Ferjali: AM 7.00
AM  6.00 (xitwa) / 7.00 (sajf)

IL-FONTANA

Parroċċa Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù
Ħdud u Festi:
AM: 6.00 – 7.00 – 8.30 – 10.30
PM: 4.30

Ferjali:
AM: 5.45 – 7.00 – (9.00 nhar ta’ Sibt biss) – 11.30
PM: 6.00 (xitwa) / 7.00 (sajf)

GĦAJNSIELEM

Parroċċa Madonna ta’ Loreto
Ħdud u Festi:
AM: 6.00 – 8.00 – 10.00
PM: 5.00

Ferjali:
AM: 6.00 – 7.45 – 9.00
PM: 6.00 (xitwa) / 7.00 (sajf)

Madonna ta’ Loreto (Knisja l-Qadima):
L-ewwel Sibt tax-xahar: PM: 4.00

Madonna ta’ Lourdes
Is-Sibt:
PM: 5.00 (xitwa) / 6.00 (sajf)
Il-Ħadd:
AM: 8.30
PM: 5.00 (xitwa) / 6.00 (sajf)

Sant’Antnin
Ħdud u Festi:
AM: 6.00 – 7.00 – 8.30 – 11.00
PM: 5.30 (xitwa) / 6.30 (sajf)

Ferjali:
AM: 6.00 – 6.30
PM: 6.00 (xitwa) / 7.00 (sajf)

Kappella Santa Marija (Ir-Ritorn mill-Eġittu, Kemmuna):
Il-Ħadd: AM: 5.45
Is-Sibt:
PM: 4.30 (xitwa) / 6.00 – 7.15 (sajf)

L-GĦARB

Parroċċa Żjara tal-Verġni Marija
Ħdud u Festi:
AM: 6.00 – 7.00 – 8.30 – 10.00
PM: 5.00

Ferjali:
AM: 6.00 – 7.00 – 8.45
PM: 6.30 (xitwa) / 7.30 (sajf)

Knisja taż-Żejt (Żjara tal-Madonna):
Il-Ħadd: AM: 9.00
Is-Sibt: PM: 4.00 (xitwa) / 5.30 (sajf)

Santwarju Nazzjonali Madonna Ta’ Pinu:
Ħdud u Festi:
AM: 6.15 – 8.30 – 10.00 – 11.15
PM: 5.00

Ferjali:
AM: 7.00 – 8.30
PM: 5.30 (nhar ta’ Erbgħa: Mejju-Novembru) – 6.30

Fl-Erbgħat minn Mejju sal-15 ta’ Awwissu:
AM: 5.00 – 6.00 – 7.00 – 8.30 – 9.00
PM: 5.30 – 6.30 – 8.00

L-GĦASRI

Parroċċa Ġisem ta’ Kristu
Ħdud u Festi:
AM: 8.30 – 10.00
PM: 5.30

Ferjali:
AM: 7.30
PM: 6.00 (xitwa) / 6.30 (sajf)

Bażilika tal-Patroċinju:
Il-Ħadd: PM: 5.00 (xitwa) / 6.00 (sajf)

TA’ KERĊEM

Parroċċa Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir
Ħdud u Festi:
AM: 6.00 – 7.00 – 8.30 – 10.30
PM: 6.00

Ferjali:
AM: 5.30 – 7.30
PM: 4.30 (xitwa) / 5.30 (sajf) – 6.15 (xitwa) / 7.00 (sajf)

Santa Luċija:
Ħadd: AM: 7.00 – 10.30
Ferjali: PM: 6.30 (xitwa) / 7.00 (sajf)

IL-MUNXAR

Parroċċa San Pawl Nawfragu
Ħdud u Festi:
AM: 6.00 – 7.00 – 8.30 – 11.00
PM: 4.00

Ferjali:
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa:
AM: 6.00 – 7.00 – 8.30 (sajf)
PM: 4.00 – 6.00 (xitwa) / 7.00 (sajf)

Is-Sibt:
AM: 6.00 – 7.00 – 8.30 (xitwa) / 9.00 (sajf)
PM: 6.15 (xitwa) / 7.15 (sajf)

Knisja Madonna tal-Karmnu (ix-Xlendi)
Il-Ħadd:
AM: 10.00 (xitwa) / 8.00 – 10.00 (sajf)
PM: 5.00 (xitwa) / 6.00 (sajf)

Ferjali:
AM: 7.30 (sajf)
PM: 6.00pm (xitwa) / 7.00 (sajf)

IN-NADUR

Parroċċa San Pietru u San Pawl
Ħdud u Festi:
AM: 5.15 – 6.30 –8.00 – 9.15 – 10.30 – 11.45
PM: 4.30 (xitwa) / 5.00 (sajf) – 7.00

Is-Sibt:
PM: 5.00 – 6.30 (xitwa) / 6.00 – 7.30 (sajf)

Ferjali:
AM: 5.15 – 5.45 – 7.00 – 7.45 – 8.30 – 9.30
PM: 4.30 – 6.30 (xitwa) / 5.30 – 7.15 (sajf)

Knisja Qalb ta’ Ġesù:
Il-Ħadd: AM: 7.00
Ferjali: AM: 6.00

Kappella Sorijiet:
Il-Ħadd: AM: 6.15 – 10.15 (Quddiesa bl-Ingliż)
Ferjali: AM: 6.30

IL-QALA

Parroċċa Immakulata Kunċizzjoni u San Ġużepp
Ħdud u Festi:
AM: 5.30 – 6.30 – 8.30 – 10.30
PM: 5.00 (xitwa) / 5.00 (sajf)

Ferjali:
AM: 5.00 – 6.00 – 7.30
PM: 4.30 – 6.00 (xitwa) / 7.00 (sajf)

Kappella Kunċizzjoni:
Il-Ħadd: AM: 6.00
Ferjali: AM: 6.15
L-Erbgħa: PM: 4.30 (xitwa) / 5.00 (sajf)
Is-Sibt: PM: 5.30 (xitwa) / 6.30 (sajf)

Kappella tal-Blat:
Il-Ħadd: PM: Quddiesa kull tieni Ħadd tax-xahar: 4.00 (xitwa) / 5.00 (sajf)

SAN LAWRENZ

Parroċċa San Lawrenz
Ħdud u Festi:
AM: 5.30 – 7.00 – 10.30

Ferjali:
AM: 6.30 (xitwa) / 5.30 – 7.00 (sajf)
PM: 5.00 – 6.30 (xitwa) / 7.00 (sajf)

Kappella Sant’Anna (id-Dwejra)
PM: 4.30 (xitwa) / 5.30 (sajf)

TA’ SANNAT

Parroċċa Santa Margerita
Ħdud u Festi:
am: 5.30 – 6.30 – 8.00 – 9.30 – 10.30
PM: 4.00Ferjali:
AM: 5.30 – 6.30 – 7.45 – 10.30 (is-Sibt biss)
PM: 6.00 (xitwa) / 7.00 (sajf)

IX-XAGĦRA

Parroċċa Twelid tal-Madonna
Ħdud u Festi:
AM: 5.00 – 6.00 – 7.00 – 8.30 – 9.45 – 11.00
PM: 5.00 (xitwa) / 5.30 (sajf) – 7.30

Ferjali:
AM: 5.15 – 6.00 – 6.30 – 7.45 – 8.30
PM: 4.30 (xitwa) / 5.30 (sajf) – 6.00 (xitwa) – 7.30 (sajf)

Knisja Ġesù Nazzarenu:
Ħadd: AM: 6.30 – 7.30 – 10.30
Ferjali:
AM: 6.00 – 7.00
PM: 6.30 (xitwa) / 7.15 (sajf)

Knisja Sant’Anton Abbati:
Ħadd: AM: 6.30 – 10.00
Ferjali: PM: 6.30 (xitwa) / 7.30 (sajf)

IX-XEWKIJA

Parroċċa San Ġwann Battista
Ħdud u Festi:
AM: 5.30 – 6.30 – 7.30 – 8.30 – 9.30 – 11.00
PM: 4.00

Ferjali:
AM: 5.30 – 6.00 – 6.45 – 9.00
PM: 5.15 (xitwa) / 5.30 (sajf) – 6.00 (xitwa) / 6.45 (sajf)

Kappella tal-Ħniena:
Il-Ħadd: AM: 7.00
Ferjali: AM: 6.45

Kappella Museum (Subien):
Ħadd: PM: 3.30 (xitwa) / 4.00 (sajf)

Knisja Madonna tal-Karmnu (Ta’ Ħamet)
Ħadd: AM: 9.30
PM: 7.30
Ferjali: PM: 7.00 (minbarra s-Sibt)

IŻ-ŻEBBUĠ

Parroċċa Santa Marija Mtellgħa s-Sema
Ħdud u Festi:
AM: 5.30 –7.00 – 8.00 – 10.00 – 11.00
PM: 4.30

Ferjali:
AM: 5.30 – 7.00
PM: 6.00 (xitwa) / 7.00 (sajf)

Dar Stella Maris:
Ferjali: PM: 5.00 (xitwa) / 6.00 (sajf)

Knisja Nawfraġju ta’ San Pawl (Marsalforn)
Mill-1 ta’ Ottubru sat-30 ta’ Ġunju
Ħdud u Festi:
AM: 8.00 – 10.00 – 11.00
PM: 6.00

Ferjali: PM: 6.00

Mill-1 ta’ Lulju sat-30 ta’ Settembru
Ħdud u Festi:
AM: 7.00 – 8.00 – 10.00 – 11.00
PM: 6.00 – 7.30

Ferjali:
AM: 7.00
PM: 6.00 – 7.30