Sort by Title | Sort by Date

MEC Communications
Sorted by Title

 1. “Familji, żgħażagħ u barranin qed isibuha diffiċli jikru jew jixtru dar” - L-Isqfijiet ta’ Malta
 2. A Conscience in favour of women (Pastoral Letter - Feast of the Assumption 2006)
 3. A Priest sent by God (9 May 2007)
 4. Bishops present brief report on Questionnaire regarding the Family
 5. Bishops’ statement on the Pastoral Letter ‘Celebrating Human Life’
 6. BŻONN TA’ BIDLA MILL-QIEGĦ FIL-ĦAJJA NISRANIJA TAGĦNA
  Ittra Pastorali Randan 2009
 7. FUQ IL-PASSI TA’ MISSIERNA SAN PAWL
  Ittra Pastorali Sena Pawlina 2008-2009
 8. ĠIE F’DARNA U LQAJNIEH
  Ittra Pastorali
  Avvent 2008
 9. HE CAME TO US AND WE WELCOMED HIM
  PASTORAL LETTER FOR ADVENT 2008
 10. Human life first and foremost (Bishops’ Statement, 11 June 2007)
 11. Il-każ “Aquarius”
 12. IL-LOĠIKA TA’ ALLA - IL-LOĠIKA TA’ KRISTU
  ITTRA PASTORALI
  Randan 2011
 13. Il-veru futur tal-bniedem (Ittra Pastorali, Santa Marija 2007)
 14. IMPENN B’RESPONSABBILTA’ U BLA BIŻA’
  Stqarrija tal-Konferenza Episkopali Maltija
 15. INDIEMA U SOGĦBA
 16. Intervent tal-Isqof Mario Grech waqt l-Assemblea Ġenerali tal-Kunsill tal-Konferenzi Episkopali Ewropej
 17. INĦEJJU GĦAS-SINODU DWAR IL-FAMILJA 2015
 18. IR-RAPPORT ANNWALI TAS-SAFEGUARDING COMMISSION GĦAS-SENA 2017
 19. IS-SAGRAMENTI TAŻ-ŻWIEĠ U L-EWKARISTIJA
  STQARRIJA TAL-KONFERENZA EPISKOPALI
 20. IS-SALIB SINJAL TA’ TAMA
  MESSAĠĠ MILL-KONFERENZA EPISKOPALI
 21. ITTRA MIFTUĦA LILL-MEMBRI PARLAMENTARI MALTIN TAL-ISQFIJIET MALTIN
 22. ITTRA PASTORALI AVVENT 2009
 23. Ittra Pastorali għar-Randan 2018 tal-Isqfijiet Malta
 24. Ittra Pastorali tal-Isqfijiet dwar il-Ġublew tal-Ħniena
 25. Ittra Pastorali tal-Isqfijiet Maltin
 26. Ittra Pastorali tal-Isqfijiet Maltin għall-Avvent
 27. Ittra Pastorali tal-Isqfijiet: “Nerfgħu r-Responsabiltajiet tagħna”
 28. Ittra Pastorali tar-Randan 2019
 29. Ittra tal-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex
 30. Kriterji għall-Applikazzjoni tal-Kapitlu 8 tal-Amoris Laetitia
 31. Kummissjoni Duttrinali fi ħdan il-Konferenza Episkopali Maltija
 32. L-abort huwa qtil
 33. L-Għażla tar-Rappreżantati fil-Parlament Ewropew
  Messaġġ tal-Isqfijiet Maltin
 34. L-Isqfijiet Maltin jiktbu lill-Isqof tal-COMECE dwar il-każ tal-migranti maqbuda fuq il-baħar
 35. LEJN POPLU IKTAR MAGĦQUD
  Ittra Pastorali - Elezzjoni 2008
 36. Messaġġ tal-Isqfijiet Maltin dwar l-Elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew
 37. Messaġġ tal-Isqfijiet wara r-Referendum
 38. NEED OF A FUNDUMENTAL CHANGE IN OUR CHRISTIAN LIFE
  Pastoral Letter - Lent 2009
 39. NOTA DUTTRINALI U PASTORALI TAL-ISQFIJIET MALTIN LIS-SAĊERDOTI
 40. NOTA PASTORALI FUQ IŻ-ŻWIEĠ U L-FAMILJA
  mill-Arcisqof Pawlu Cremona u l-Isqof t’Ghawdex Mario Grech
 41. Nota Pastorali MILL-E.T. MONS. PAWL CREMONA O.P. Arċisqof ta’ Malta u MILL-E.T. MONS. MARIO GRECH Isqof ta’ Għawdex
  FUQ IŻ-ŻWIEĠ, IL-FAMILJA U N-NISRANI QUDDIEM ĠESÙ
 42. Nota pastorali ta’ l-isqfijiet dwar ir-riżultat taċ-ċensiment tal-parteċipażżjoni fil-quddiesa tal-Ħadd
 43. OPEN LETTER TO THE MEMBERS OF THE MALTESE PARLIAMENT BY THE MALTESE BISHOPS
 44. PASTORAL LETTER FOR ADVENT 2010
  THE SIGNIFICANCE OF THE CRIB IN OUR FAMILIES
 45. PASTORALI TAL-ISQFIJIET
  AVVENT 2010
  IL-PRESEPJU FIL-FAMILJI TAGĦNA
 46. Pastorali tar-Randan 2014
 47. Pastorali tar-Randan tal-Isqfijiet Maltin
 48. Solidarjetà mal-Isqof Paul Darmanin O.F.M.CAP.
 49. Stqarrija ghall-istampa mill-Isqfijiet Maltin dwar il-kaz tal-vapur Lifeline
 50. Stqarrija mill-Isqfijiet dwar l-Ittra Pastorali ‘Niċċelebraw il-Ħajja Umana’
 51. STQARRIJA MILL-KONFERENZA EPISKOPALI DWAR IL-LOGĦOB TAL-AZZARD
 52. Stqarrija ta’ l-Isqfijiet dwar il-każ tat-trasport
 53. Stqarrija ta’ l-Isqfijiet Maltin dwar id-dritt tal-ħajja
 54. Stqarrija tal-Isqfijiet dwar il-mewt ta’ Mamadou Kamara
 55. Stqarrija tal-Isqfijiet Maltin dwar it-traġedji fil-Mediterran
 56. Stqarrija tal-Isqfijiet Maltin dwar l-Abbozz ta’ Liġi li jirregola l-Unjonijiet Ċivili
 57. Stqarrija tal-Isqfijiet Maltin: ATT LI JEMENDA L-ATT DWAR IL-PROTEZZJONI TAL-EMBRIJUNI
 58. Stqarrija tal-Konferenza Episkopali dwar it-Tarzna
 59. Stqarrija tal-Konferenza Episkopali Maltija
 60. Talb għall-Paċi u għall-Insara ppersegwitati
 61. TALB U SOLIDARJETA’
  MESSAĠĠ MILL-ISQFIJIET TA’ MALTA U GĦAWDEX
 62. Traġedja oħra fil-Mediterran: Stqarrija tal-Isqfijiet Maltin
 63. “GĦAND MIN IMMORRU?” (Ġw. 6:68)
  ITTRA PASTORALI GĦAR-RANDAN 2010
 64. “Jeħtieġ iżda li naslu fi gżira” (Atti 27,26)
  ITTRA PASTORALI FL-OKKAŻJONI TA’ L-EWWEL ŻJARA F’MALTA TAL-Q.T. IL-PAPA BENEDITTU XVI
 65. “What do you want?” “What are you looking for?”
  Lent Pastoral Letter 2008
 66. “XI TRIDU?” “X’QEGĦDIN TFITTXU?”
  Ittra Pastorali - Randan 2008
 67. 
“TO WHOM SHALL WE GO?” (Jn. 6:68)
  PASTORAL LETTER FOR LENT 2010