AA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Attard Kan. Anthony (27.06.1987)
30, Triq it-Tiġrija, ix-Xagħra XRA 2012
Tel: 2155 6651
Email: anthonyattard01@outlook.com

Attard Dun Geoffrey George M.Th., M.Lit (25.06.2004)
11, Marjos, Triq Sir Pawlu Boffa, Victoria VCT 2111
Tel: 2155 1325, Mob: 7924 0878
Email: geoffreygattard@gmail.com

Attard Mons. Joseph SThL, Prel. d’Onore di SS (26.06.1972)
17, Triq San Ġwann, in-Nadur NDR 9048
Tel: 2155 6321, Mob: 9984 7099
Email: monsjosephattard@gmail.com

Attard Dun Joseph (30.05.1970)
60, Triq Jannar, ix-Xagħra XRA 1380
Tel: 2713 9644

Attard Dun Joseph (20.05.2016)

E-mail: frjosephattard@gmail.com

Tel: (+356) 9929 3427

  BA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bajada Dun Anthony SThL (13.06.2009)
Penthouse, Triq Sant’Anton, ix-Xagħra XRA 1110
Tel: 2155 3271, Mob: 7927 7228
Email: anthonybaj1984@yahoo.com

Bajada Kan. Frankie PhL (22.06.1991)
Dar Parrokkjali, Pjazza Indipendenza, Għajnsielem GSM 1501
Tel/Fax: 2155 4615 (Uffiċċju) / 2156 1030 (Ċentru Parrokkjali),
Mob: 7971 0784
Email: ghajnsielemparish@gmail.com

Bajada Dun Joseph SThB (21.06.1996)
32, Triq San Ġużepp, ix-Xagħra XRA 1202
Tel: 2155 4975, Mob: 7949 2387
Email: il-fin@hotmail.com

Bartolo Kan. Angelo (29.03.1952)
150, Triq it-Tiġrija, ix-Xagħra XRA 2011
Tel: 2156 1654

Bartolo Kan. John (26.06.1971)
3, Triq Għajn Qamar, ix-Xagħra XRA 2602
Tel: 2155 1824, Mob: 7955 1824

Bezzina Mons. Joseph HED, BA(Hons), DipArch, DipBibl (29.06.1975)
2, Triq Gedrin, Victoria VCT 1742
Tel: 2155 4212, Mob: 9982 1870
Email: gozojb@gmail.com

Bonello Dun Mark MA, SThL, SThB (03.06.2012)
Sunrise, Vjal it-8 ta’ Settembru, Ix-Xagħra XRA 9026
Tel: 2155 2597, Mob: 9922 8367
Email: m.bonello@hotmail.com

Borg Mons. Anton CapSS, SThL, PhL (24.06.1972)
80, Triq Alfons Maria Hili, Victoria VCT 1372
Tel: 2155 1063, Mob: 9988 4965
Email: dantonborg@hotmail.com

Borg Mons. Carmel CapSS (18.06.1977)
Carvin, Triq San Girgor, Ta’ Kerċem KCM 1011
Tel: 2756 4371
Email: borgdunkarm@gmail.com

Borg Dun George LicPsy, BScEd (23.06.1973)
80, Triq Alfons Maria Hili, Victoria VCT 1372
Tel: 2155 1063, Mob: 9989 3516
Email: frgeorgeborg@gmail.com

Borg Dun Injazju SThL, MA, DipLit, DipMar, DipArch (22.06.1985)
Ċentru Pastorali Ragħaj it-Tajjeb, Victoria

Tel: 2155 1966, Mob: 9983 2376

Email: duninjazjuborg@gmail.com

Borg Kan. Joseph A. (Maj.) (06.04.1957)
Saint Dominic Home, Triq Enrico Mizzi, Victoria VCT 2044
Tel: 2155 6943
Email: joe.borg.33@gmail.com

Borg Mons. Mario BA Hons (28.07.1980)
Damascus, Triq San Pawl, il-Munxar MXR 1482
Tel: 2155 4635, Mob: 7955 4635
Email: frmarioborg@gmail.com

Borg Kan. Michael (30.05.1970)
3, Triq Jannar, ix-Xagħra XRA 1808
Tel: 2155 6840 / 2155 1010, Mob: 9943 6073
Email: michaelborg@onvol.net; mikyborg@maltanet.net

Borg Mons. Renato CappSS, SThL, MA (22.06.1985)
God Bless, Triq Ta’ Ċenċ, Ta’ Sannat SNT 9042
Tel: 2155 1430, Mob: 7955 1430
Email: borgrenato@yahoo.co.uk

Borg Mons. Rosario J. (12.04.1959)
67, Triq l-Isptar San Ġiljan, il-Fontana FNT 2019
Tel: 2155 4081, Mob: 7956 4568
Email: monsrosarioborg@gmail.com

Buhagiar Dun Gerard SThD, DipLit, DipArch (27.06.1987)
88, Triq it-Tiġrija, ix-Xagħra XRA 2019
Tel: 2155 6539, Mob: 9948 6151
Email: dungerard@gmail.com; rector@tapinu.org

Buttigieg Dun Charles Ph.D. Biblical Sciences and Sacred Theology (Hons); Lic. Th. Biblica; S.Th.B; Dipl.Psy; Dipl.Ped; Dipl Counsel. (26.06.1999)
Buttigieg House, Triq il-Wileġ, il-Qala QLA 1933
Tel: 2155 4937, Mob: 7932 3652
Email: doncharles99@yahoo.it

Buttigieg Kan. Emanuel (24.06.1989)
32, Triq l-Assunta, Victoria VCT 1473
Tel: 2156 0492

  CA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cachia Dun Simon Mario SThB, BScEd (28.05.2011)
‘Oriole’, Triq Manwel Dimech, Victoria VCT 2222
Mob: 7909 3699
Email: cachiasimon@gmail.com; catechesisingozo@gmail.com

Camilleri Mons. Benedict (13.04.1958)

74, Dar ta’ Frenċ, Triq Frenċ tal-Għarb, l-Għarb GRB 1201
Tel: 2155 2045 / 2155 0834, Fax: 2155 2045, Mob: 9926 0714
Email: fr.benedict@hotmail.com

Camilleri Mons. Tarcisio (Vigarju Ġenerali) (30.05.1970)
26, Triq Dun Xand Aquilina, Ta’ Sannat SNT 1305
Tel: 2155 1412, Mob: 9985 2615
Email: dontarcisiocamilleri@gmail.com

Cardona Kan. Joseph SThB (20.06.2001)
39, Triq San Blas, in-Nadur NDR 2300
Tel: 2155 7381, Mob: 9984 7101
Email: frjoe.cardona@yahoo.com

Cardona Mons. Pawlu Prel. d’Onore di SS, SThB (18.06.1977)
Cardona, Triq Ta’ Sannat, Ta’ Sannat SNT 9021
Tel: 2155 3296, Mob: 9965 1961
Email: cardonapaul@gmail.com

Cauchi Mons. Achilles DipLabJour, DipGraphA (25.04.1965)
111, Pjazza taż-Żjara tal-Madonna, l-Għarb GRB 1301
Tel: 2155 6373, Fax: 2156 4395

Cauchi Dun Alexander SThB (24.06. 1995)
Lizmaur, Triq Franġisk Portelli, l-Għarb GRB 1140
Tel: 2155 2133, Mob: 7985 3611
Email: cauchialex@gmail.com

Cauchi Dun John Mary (24.12. 1967)
121, Sqaq l-Arċipriet, l-Għarb GRB 1213
Tel: 2155 6964

Cauchi Mons. Joseph (26.06.1971)
19, Triq Diċembru Tlettax, in-Nadur NDR 1114
Tel: 2156 4027 / 2155 6911, Mob: 9987 7620
Email: jmcauchi29@gmail.com

Cauchi Kan. Michael (31.05.1969)
105, Pjazza taż-Żjara tal-Madonna, l-Għarb GRB 1301
Tel: 2155 3119

Cini Kan. Joseph (19.06.1976)
118, Triq Marsalforn, ix-Xagħra
Tel: 2156 6732

Cordina Dun Emmanuel (28.06.1980)
33, Ir-Rokna, Triq tal-Għajn, il-Fontana FNT 9023
Tel: 2155 1294, Mob: 9942 4383
Email: emmanuel.cordina@gmail.com

Cremona Mons. John Bosco (14.07.1978)
16, Triq Vajrinġa, Victoria VCT 1312
Tel: 2155 6989

Curmi Kan. Carmel (31.05.1984)
18, Decor Carmeli, Pjazza tal-Knisja, il-Munxar MXR 1302
Tel: 2155 1448, Fax: 2155 0700, Mob: 7980 6221
Email: ccurmi@vol.net.mt

Curmi Mons. Emanuel CapSS (18.03.1961)
247, Triq tal-Għajn, il-Fontana FNT 9024
Tel: 2155 6376, Fax: 2156 5774

Curmi Dun Giovanni (22.06.1991)
Ta’ Bertu, 7, Triq Kolaċi, il-Munxar MXR 1071
Email: giovannicurmi@gmail.com

Curmi Mons. Joseph SThB, JCL (13.06.2009)
Uffiċċju Parrokkjali, Triq il-Karità, ir-Rabat VCT 1200
Mob: 7920 4434
Email: archprieststgeorge@gmail.com

Curmi Dun Michael SThL (30.06.2007)
Uffiċċju Parrokkjali Santa Margerita, Triq Ta’ Ċenċ, Ta’ Sannat SNT 9040
Tel: 2155 1435, Mob: 7953 9722
Email: michael_curmi@hotmail.com

DA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Debono Dun Noel SThL (13.06.2010)
Anna, Triq il-Knisja, in-Nadur NDR 1234
Mob: 9986 6705
Email: debononoel@gmail.com

Debrincat Mons. Francis (02.04.1960)
St Francois d’Assis, Triq Santa Dminka, il-Munxar MXR 9030
Tel: 2155 5399

  EA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  FA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Farrugia Mons. George CapSS (24.06.1972)
In God We Trust, Vjal it-Tmienja ta’ Settembru, ix-Xagħra XRA 9021
Tel: 2155 1461, Mob: 9982 6304

Farrugia Dun Joseph SThL, PsyD (23.06.2000)
28, Triq l-Arċipriet Ġamri Camilleri, l-Għarb GRB 1070
Mob: 7991 4834
Email: joseph7500@gmail.com

Farrugia Dun Richard Nazzareno SThD (13.06.2009)
Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Ġesù, Triq Enrico Mizzi, Victoria VCT 2042
Tel: 2155 6479, Mob: 9984 7100
Email: farrugiarn@gmail.com

Farrugia Dimech Mons. Joseph (09.04.1955)
77, Triq Sant’Ursola, Victoria VCT 1771
Tel: 2155 6713
Email: farjoec@onvol.net

Frendo Kan. George J. SThL (19.06.1982)
72, Triq Vajrinġa, Victoria VCT 1319
Tel: 2155 1849
Email: frgfrendo@yahoo.co.uk

  GA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Galea Kan. Michael SThL (19.06.1982)
35, Triq il-Viżitazzjoni, l-Għarb GRB 1045
Tel: 2155 2105, Mob: 7921 0858
Email: galeam58@maltanet.net

Galea Kan. Michael SThB (24.08.2006)
59, Galea House, Triq it-Tiġrija, ix-Xagħra XRA 2014
Tel: 2155 1975 / 2156 5773, Mob: 7921 0250
Email: galeamichael81@gmail.com

Gauci Mons. Carmel SThL (19.06.1982)
44, Triq Dun Xand Aquilina, Ta’ Sannat SNT 1304
Tel: 2155 4510, Mob: 7955 4510
Email: dunkarmgauci@gmail.com

Gauci Dun Gabriel PhL (25.05.2013)
San Girgor, Triq Ġużè Flores, Ta’ Kerċem KCM 1081
Mob: 9900 8491
Email: ggauci87@yahoo.com

Gauci Kan. John (07.04.1962)
128, Triq Għajn Qatet, Victoria VCT 2108
Tel: 2155 1082 / 2156 6583

Gauci Mons. Joseph (06.04.1957)
26, Pjazza Savina, Victoria VCT 1450
Tel: 2155 6443

Gauci Mons. Joseph (25.04.1965)
52, Viku, Triq Taħt Putirjal, Victoria VCT 1340
Tel: 2155 6673
Email: joegauci24@gmail.com

Gauci Dun Roberto SThB (20.06.2001)
San Girgor, Triq Ġużè Flores, Ta’ Kerċem KCM 1081
Mob: 7955 5410
Email: rbg175@yahoo.it

Grech Kan. Joseph (18.03.1961)
30, Triq Rakela Camilleri, in-Nadur NDR 1060
Tel: 2155 6913, Fax: 2156 1895, Mob: 7906 7610
Email: dunguzepp@yahoo.com

Grech Mons. Joseph (07.04.1962)
42, Triq Kerċem, Ta’ Kerċem KCM 9010
Tel: 2155 5470, Mob: 7991 7037

Grech Dun Samuel SThL (28.05.2011)
7B, Triq ir-Repubblika, Ir-Rabat   VCT 1012
Tel: 2156 5255, Mob: 9925 3176
Email: samuelgrech@hotmail.com

Grima Mons. Saviour CapSS, SThL, DipArch (24.06.1972)
Tabor, Triq ta’ Grunju, in-Nadur NDR 2139
Tel: 2155 1726
Email: frsgrima@gmail.com

  HA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hili Mons. Carmel CapSS (11.05.1968)
65, Triq Mannar, ix-Xagħra XRA 2240
Tel: 2155 1081 / 2155 7149, Mob: 7955 7149
Email: dunkarm@go.net.mt; khili@diocese.org

  IA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  JA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  KA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  LA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  MA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Masini Dun Effie LScSoc (27.06.1981)
27, Triq Sir Mikelanġ Refalo, Victoria VCT 1430
Tel: 2155 1284 / 2155 6616, Fax: 2155 9058, Mob: 9948 7751
Email: donbogo@gmail.com, odbgozo@gmail.com

Meilak Dun John SThB (28.05.2011)
26, Pjazza Savina, Ir-Rabat   VCT 1450
Tel: 2155 6443, Mob: 9988 6329
Email: johnmeilak82@yahoo.com

Mejlak Kan. Brian SThB (21.06.1996)
Dar Parrokkjali, Triq San Girgor, Ta’ Kerċem KCM 1010
Tel: 2155 1355, Mob: 7906 3357
Email: frbrianmejlak@gmail.com

Mercieca Mons. Carmelo (05.04.1964)
27, Triq San Publiju, ix-Xewkija XWK 2203
Tel: 2155 6246 / 2155 6793, Fax: 2155 6793

Mercieca Dun George (11.05.1968)
27, Triq San Publiju, ix-Xewkija XWK 2203
Tel: 2155 6246 / 2156 4608

Mercieca Dun Joseph DipMusSac (03.05.1986)
72, Triq Vajrinġa, Victoria VCT 1319
Tel: 2156 3351, Mob: 9946 1148
Email: josephcmc21@gmail.com

Micallef Kan. Reuben SThB (23.06.2000)
20, Triq San Pietru u San Pawl, Ta’ Kerċem KCM 1430
Tel: Mob: 9924 5080
Email: rmicallef21@gmail.com

Mintoff Mons. Michael CapSS, SThL (22.06.1974)
Marton, Triq Salvu Gambin, l-Għasri GSR 1040
Tel: 2155 1231, Mob: 7904 9055
Email: mic.mintoff@gmail.com

Mizzi Mons. Anthony CapSS, SSL (28.06.1979)
26, Triq il-Kbira, Ta’ Sannat SNT 1513
Tel: 2155 1413
Email: fr.anton.mizzi@gozoseminary.com

Muscat Kan. John (31.05.1984)
Triq Marsilja, Ta’ Sannat
Mob: 7993 5944
Email: gozojm@yahoo.com

Muscat Mons. Saviour (30.04.1966)
7, Triq ta’ Mattiju, in-Nadur NDR 2042
Tel: 2155 6894, Mob: 7905 2561
Email: frmuscat@go.net.mt

  NA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  OA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  PA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pace Mons. Saviour CapSS, JCL (31.05.1969)
35, Pjazza 28 ta’ April 1688, in-Nadur NDR 103
Tel: 2155 6926, Fax: 2155 6926, Mob: 9982 8981
Email: mgrpace@maltanet.net

Pavia Dun Vincent Lic.Fil. (UPS) (10.07.1993)
Falkun, Xambekk Court, Triq Wied is-Seqer, Victoria VCT 2809
Mob: 9949 1584

Portelli Kan. Carmel (22.06.1974)
7a, Triq ta’ Grunju, in-Nadur NDR 2130
Tel: 2155 6375, Mob: 9986 5907
Email: gozo@missio.org.mt

  QA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  RA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Refalo Dun Alex SThL, DipScEd (27.06.1987)
Refalo, Vjal it-Tmienja ta’ Settembru, ix-Xagħra XRA 9020
Tel: 2155 6184, Mob: 9900 1861
Email: alrefalo@gmail.com

Refalo Mons. Anthony (11.05.1968)
126, St Jude, Triq it-28 ta’ April 1688, ix-Xagħra XRA 1034
Tel: 2155 7219

Refalo Mons. Carmel SThL (28.06.1986)
30, Pjazza l-Vittorja, ix-Xagħra XRA 1010
Tel: 2155 7231, Mob: 9944 9799
Email: refalo.carmelo@gmail.com; bambina8@go.net.mt

Refalo Rapa Kan. Anthony (24.06.1989)
30, Pjazza l-Vittorja, ix-Xagħra XRA 1010
Tel: 2155 7231, Mob: 9924 8780
Email: antonrefalo@hotmail.com

  SA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Said Dun Michael SThB (27.06.1998)
10, Triq it-Telegrafu, in-Nadur NDR 1401
Tel: 2155 2414, Mob: 7921 0180
Email: fr.michael.said@seminary.com; munxarparish@gmail.com

Saliba Mons. Anthony (22.06.1974)
21, Triq Dun Xand Aquilina, Ta’ Sannat SNT 1303
Tel: 2155 1416
Email: antons@maltanet.net

Saliba Kan. Emmanuel LScSoc (22.06.1991)
Ave Maria, Triq il-Madonna taċ-Ċiċri, iż-Żebbuġ ZBB 1306
Tel: 2155 1818, Mob: 7955 1818
Email: minorsem@go.net.mt

Saliba Dun Francis (02.04.1960)
8, St Francis, Triq il-Providenza, Victoria VCT 1542
Tel: 2155 3422

Sammut Dun Renato JUD, ADV.RR (22.06.1985)
92, Ave Maria, Triq l-Arċisqof Pietru Pace, Victoria VCT 2503
Tel: 2155 3606

Schembri Dun Anton (30.04.1966)
20, Triq Dun Pawl Micallef, Victoria VCT 1675
Tel: 2155 1053, Mob: 7955 1053
Email:

Sciberras Mons. Lawrenz CapSS, SSL, SThL, MA (23.06.1973)
17, Pjazza Santa Margerita, Ta’ Sannat SNT 9032
Tel: 2155 1420, 2156 2329 Mob: 7906 8166
Email: lsciberras@keyworld.net

Sultana Dun Charles MA (24.06.2003)
4Mob: 9987 4317
Eamil: cmsultana@hotmail.com

Sultana Dun Daniel Lic.Sc.Soc. (30.05.2014)
116, Triq Ġnien Xibla, ix-Xagħra XRA 2403
Mob: 7992 4903
Email: daniel-sultana@hotmail.com

Sultana Fr Dominic SThD (24.06.2005)
Dar Parrokkjali, l-Għasri

Mob: 7925 6876
Email: fr.dominicsultana@gmail.com

Sultana Mons. Eucharist (25.04.1965)
14/15, Triq Jannar, ix-Xagħra XRA 1808
Tel: 2155 6593, Mob: 7955 6593

Sultana Mons. Francis (25.06.1983)
St Francis, Triq Santa Luċija, Santa Luċija, Ta’ Kerċem KCM 3015
Tel: 2155 5420 / 2155 4904, Mob: 7993 2434
Email: rev.franksultana@gmail.com

Sultana Kan. John SThB (21.06.1996)
2, Dar Parrokkjali, Triq il-Knisja, iż-Żebbuġ ZBB 1204
Tel: 2155 4882 / 2155 9043, Mob: 9982 6350
Email: john26571@hotmail.com

Sultana Kan. Joseph (10.08.1962)
109, Triq it-Tiġrija, ix-Xagħra XRA 2013
Tel: 2155 9400

Sultana Mons. Joseph SThD, SSL, BA (20.06.2001)
Uffiċċju Parrokkjali, Pjazza Katidral, ir-Rabat VCT 1820
Tel. 2155 4101 / 2155 6087, Mob: 7993 5314
Email: fr.j.sultana@gmail.com

Sultana Dun Saviour (11.05.1968)

5c, La Valette, Triq Gajdoru, ix-Xagħra XRA 2506
Tel: 2155 2700, Mob: 7939 2667

Sultana Dun Trevor SThB, JCL (28.05.2011)
Uffiċċju Parrokkjali, Triq it-Trux, l-Għarb GRB 1320
Tel: 2155 6129, Mob: 7932 1411
Email: trevorsultana@yahoo.com

  TA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tabone Mons. Felix CapSS (14.07.1978)
24, Triq Sir Arturo Mercieca, Victoria VCT 2024
Tel: 2155 3392, Mob: 9922 1078
Email: felic.tab@gmail.com

Tabone Mons. George (05.04.1964)
4, Regina Cœli, Triq il-Librerija, Victoria VCT 1174
Tel: 2155 1218, Mob: 9928 8772
Email: taboneg@go.net.mt

Tabone Kan. Joseph (11.05.1968)
12, Triq Frenċ tal-Għarb, l-Għarb GRB 1200
Tel: 2155 6366, Mob: 7926 1007

  UA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  VA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vella Kan. Charles P.D.M. Cons/Rest.(Milan): Sience, Art, Centre International (SACI) (Florence) (10.07.1993)
96, Triq Sant’Ursola, il-Belt Valletta VLT 1234
Mob: 9929 2403
Email: saccharlesvella@gmail.com
Websajt: www.saccharlesvella.com

Vella Dun Edward (21.06.1996)

Vella Dun Franklin SThB  (28.05.2011)
31, St Joseph House, Triq il-Ħelsien, ix-Xewkija XWK 2103
Mob: 7929 1021
Email: vellafranklin85@yahoo.com

Vella Dun George (18.03.1961)
St Joseph, Triq ta’ Mulejja, il-Fontana FNT 1112
Tel: 2155 8978

Vella Dun John MA (22.06.1992)

Vella Dun Raymond DipStArt (03.05.1986)
St Jude, Triq Fortunato Mizzi, Victoria VCT 2577
Tel: 2155 5867

Vella Dun Saviour (20.06.1975)

Vella Gauci Dun Joe PhD, MA, BAHons (25.06.1988)
25, Vella House, Pjazza Savina, Victoria VCT 1450
Tel: 2155 5982, Mob: 9947 3477
Email: joe@vellagauci.com

  WA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  XA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xerri Mons. Daniel SThD (24.06.1994)
Dar Parrokkjali, Triq l-Indipendenza, ix-Xewkija
Tel: 2156 9754, Mob: 9900 2627
Email: frdanielxerri@gmail.com

Xerri Mons. Jimmy CapSS, PhL (27.06.1981)
Dar Parrokkjali, Triq Dun Bernard Haber, in-Nadur
Tel: 2156 0501 / 2155 1649 / 2755 1649 / 2156 5728 / 2156 2284, Mob: 9944 8706
Email: jimmyxerri@tiscali.it

Xerri Mons. Lawrenz BA (12.04.1959)

Mater Dei, Triq l-Arċisqof Pietru Pace, Victoria VCT 2508
Tel: 2155 3784 / 2155 6826, Mob: 9982 6330

Xuereb Mons. Edward JUD, SThD, SThB (Ang) (24.06.1995)
Dar Parrokkjali, Triq San Ġużepp, il-Qala

Mob: 7932 5934
Email: edwxue@hotmail.com

Xuereb Dun Michael (27.06.1987)
26, Lorjean, Triq Mallia Vernon, ix-Xewkija XWK 2503
Tel: 2155 3504, Fax: 2155 3504, Mob: 9986 6673
Email: dmikiel@go.net.mt

  YA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  ZA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zammit Kan. Eddie SThL (25.06.1983)
Ċentru Ragħaj it-Tajjeb, Triq Sir Pawlu Boffa, Victoria VCT 2113
Tel: 2155 1966, Mob: 9983 0156
Email: zammiteddie@gmail.com

Zammit Kan. Joseph JUD (31.05.1984)
64, Triq Għajn Qatet, Victoria VCT 2102
Mob: 9940 3612
Email: frzammit@gmail.com

Zammit Dun Mariano (20.06.1975)
112, Triq San Ġwann Battista, ix-Xewkija XWK 2538
Tel: 2155 5753

Saċerdoti residenti Għawdex iżda inkardinati fi djoċesi oħra

Chappell Fr Peter (23.05.1964)
11, Ortensia Court, Triq il-Ħotba, il-Qala QLA 1400
Tel: 2720 1541, Mob: 7901 3902
Email: peterfrancischappell@hotmail.com

Debrincat Kan. George (06.04.1957)
37A, Aloha, Triq Mons. Giuseppe Farrugia, Victoria VCT 1261
Tel: 2155 3793 / 2155 7955
Email: george21934@aol.com

Grima Mons. Alfred (11.05.1968)
60, Triq il-Knisja, ix-Xewkija XWK 2012
Tel: 2155 3918

Sultana Cini Fr Joseph (11.05.1968)

178, Triq Marsalforn, ix-Xagħra
Tel: 2155 1519

Email: jm7sultana@gmail.com 

Tabone Kan. Loreto (22.06.1974)
35, Triq it-Tramuntana, in-Nadur NDR 1223
Tel: 2156 1824, Mob: 9900 1829
Email: tabonel@hotmail.com

Vella Dun Joseph C. MS.Educ., Ret Maj USAF  (11.05.1968)
15, Triq il-Knisja, iż-Żebbuġ ZBB 1509
Tel: 2156 5430, Mob: 7956 5430
Email: jcvella63@gmail.com