Ittra Ċirkulari ta’ Mons. Isqof Mario Grech dwar it-talba tar-Rużarju

Ir-Rużarju muftieħ nieżel mis-sema

Mons. Isqof Mario Grech stieden lill-familji Nsara biex matul ix-xahar ta’ Ottubru, tradizzjonalment iddedikat lill-Madonna, jingħaqdu flimkien biex jitolbu permezz tar-Rużarju. Fl-istess Ittra Ċirkulari, Mons. Isqof fakkar li l-Ħadd 13 ta’ Ottubru, il-Papa se jikkonsagra d-dinja lill-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija.

Niżżel id-dokument pdf minn hawn:

34-ir-ruzarju-muftieh-niezel-mis-sema.pdf

34-2013-the-rosary.pdf (English version)