Sort by Title | Sort by Date

Pastoral Letters by Bishop Mario Grech
Sorted by Title

 1. SOĊJETÀ FEJN TGĦAMMAR IS-SOLIDARJETÀ
  ITTRA PASTORALI TAL-E.T. MONS MARIO GRECH ISQOF TA’ GĦAWDEX
  FL-OKKAŻJONI TAL-FESTA TA’ MARIJA MTELLGĦA S-SEMA 2010
 2. “Biex twarrad it-tama” - Ittra Pastorali tal-Isqof Mario Grech
 3. “Il-Pjaga tal-Vjolenza Domestika” - Ittra Pastorali tal-Isqof Mario Grech
 4. “Nintelqu f’dirgħajn Ommna Marija” - Ittra Pastorali tal-Isqof Mario Grech
 5. BŻONN TA’ BIDLA MILL-QIEGĦ FIL-ĦAJJA NISRANIJA TAGĦNA
  Ittra Pastorali Randan 2009
 6. ĠIE F’DARNA U LQAJNIEH
  Ittra Pastorali
  Avvent 2008
 7. Ittra Pastorali “Marija t-Triq tal-Ferħ” fl-għeluq tas-Sena Marjana
 8. ITTRA PASTORALI AVVENT 2009
 9. ITTRA PASTORALI TA’ MONS. ISQOF MARIO GRECH
 10. Ittra Pastorali ta’ Santa Marija 2015
 11. Ittra Pastorali ta’ Santa Marija tal-Isqof Mario Grech
 12. Ittra Pastorali tal-Isqof Mario Grech dwar il-Viżta Pastorali
 13. Ittra Pastorali tar-Randan 2015
 14. L-Ispirtu joħroġna fid-deżert (Ittra Pastorali - Randan 2006)
 15. Missier li jħaddan lil kulħadd (Ittra Pastorali - Randan 2007)
 16. NEED OF A FUNDUMENTAL CHANGE IN OUR CHRISTIAN LIFE
  Pastoral Letter - Lent 2009
 17. Pastoral Letter by Bishop Mario Grech
 18. Pastorali ta’ Santa Marija - “Neħtieġu lil Kristu”
 19. The Father who embraces everybody (Pastoral Letter, Lenten 2007)
 20. The Sprirt takes us out into the desert (Pastoral Letter, Lenten 2006)
 21. “Alla jagħmel ġustizzja mal-magħżulin tiegħu”
  Ġabra fil-qosor tal-Ittra Pastorali tal-Isqof tagħna Mario Grech fl-okkażjoni tal-festa ta’ Marija mtellgħa fis-sema 2009
 22. “GĦAND MIN IMMORRU?” (Ġw. 6:68)
  ITTRA PASTORALI GĦAR-RANDAN 2010
 23. “Jeħtieġ iżda li naslu fi gżira” (Atti 27,26)
  ITTRA PASTORALI FL-OKKAŻJONI TA’ L-EWWEL ŻJARA F’MALTA TAL-Q.T. IL-PAPA BENEDITTU XVI
 24. “Jum il-Ħadd huwa sintesi tal-ħajja Nisranija”
  (Dies Domini, n.81)
 25. 
“TO WHOM SHALL WE GO?” (Jn. 6:68)
  PASTORAL LETTER FOR LENT 2010