Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/content/69/13962169/html/wp-settings.php on line 264

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/content/69/13962169/html/wp-settings.php on line 266

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/content/69/13962169/html/wp-settings.php on line 267

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/content/69/13962169/html/wp-settings.php on line 284

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/content/69/13962169/html/wp-includes/cache.php on line 36

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/content/69/13962169/html/wp-includes/query.php on line 21

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/content/69/13962169/html/wp-includes/theme.php on line 540

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/content/69/13962169/html/wp-content/plugins/exec-php/exec-php.php on line 21

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/content/69/13962169/html/wp-content/plugins/exec-php/manager.php on line 54

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/content/69/13962169/html/wp-content/plugins/exec-php/manager.php on line 57

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/content/69/13962169/html/wp-content/plugins/exec-php/manager.php on line 62

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/content/69/13962169/html/wp-content/plugins/exec-php/manager.php on line 63

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/content/69/13962169/html/wp-content/plugins/exec-php/manager.php on line 64

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/content/69/13962169/html/wp-content/plugins/exec-php/manager.php on line 65

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/content/69/13962169/html/wp-content/plugins/exec-php/manager.php on line 66

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/content/69/13962169/html/wp-content/plugins/exec-php/ajax.php on line 69

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/content/69/13962169/html/wp-content/plugins/exec-php/cache.php on line 33

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/content/69/13962169/html/wp-content/plugins/exec-php/cache.php on line 42

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/69/13962169/html/wp-settings.php:264) in /home/content/69/13962169/html/wp-includes/feed-rss2.php on line 2
Gozo Diocese http://gozodiocese.org In fractione panis Thu, 26 Dec 2019 13:16:40 +0000 http://wordpress.org/?v=2.3.1 en Titħabbar il-mewt ta’ Mons. Girgor Grech http://gozodiocese.org/2019/12/26/tithabbar-il-mewt-ta-mons-girgor-grech/ http://gozodiocese.org/2019/12/26/tithabbar-il-mewt-ta-mons-girgor-grech/#comments Thu, 26 Dec 2019 13:16:40 +0000 admin http://gozodiocese.org/2019/12/26/tithabbar-il-mewt-ta-mons-girgor-grech/ Ilbieraħ tard filgħaxija, Jum il-Milied, tħabbret il-mewt ta’ Mons. Girgor Grech, saċerdot twajjeb minn Ta’ Kerċem. Il-funeral ta’ Mons. Grech se jsir nhar is-Sibt, 28 ta’ Diċembru 2019, fil-Parroċċa Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir, Ta’ Kerċem. 2.30pm: Tluq mill-Isptar Ġenerali 2.45pm: Talb tal-Għasar fis-Santwarju Parrokkjali tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir 3.00pm: Quddiesa tal-funeral mill-Isqof Mario Grech. Agħtih, o [...]]]>

grech-girgor.jpgIlbieraħ tard filgħaxija, Jum il-Milied, tħabbret il-mewt ta’ Mons. Girgor Grech, saċerdot twajjeb minn Ta’ Kerċem.

Il-funeral ta’ Mons. Grech se jsir nhar is-Sibt, 28 ta’ Diċembru 2019, fil-Parroċċa Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir, Ta’ Kerċem.
2.30pm: Tluq mill-Isptar Ġenerali

2.45pm: Talb tal-Għasar fis-Santwarju Parrokkjali tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir

3.00pm: Quddiesa tal-funeral mill-Isqof Mario Grech.

Agħtih, o Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

]]>
http://gozodiocese.org/2019/12/26/tithabbar-il-mewt-ta-mons-girgor-grech/feed/
ARKIVISTA ĠDID GĦALL-KURJA TA’ GĦAWDEX http://gozodiocese.org/2019/11/18/arkivista-gdid-ghall-kurja-ta%e2%80%99-ghawdex/ http://gozodiocese.org/2019/11/18/arkivista-gdid-ghall-kurja-ta%e2%80%99-ghawdex/#comments Mon, 18 Nov 2019 10:05:39 +0000 admin http://gozodiocese.org/2019/11/18/arkivista-gdid-ghall-kurja-ta%e2%80%99-ghawdex/ UFFIĊĊJU KOMUNIKAZZJONI KURJA VESKOVILI TA’ GĦAWDEX Stqarrija għall-Istampa [ST/14/2019] 10 ta’ Novembru 2019 Fl-1 ta’ Novembru 2019, l-E.T. Mons. Mario Grech, Amministratur Appostoliku għal Għawdex, ħatar lil DUN JOSEPH ATTARD, mill-Parroċċa ta’ Santa Marija Inkurunata, iż-Żebbuġ, bħala: •    Arkivista tal-Kurja tal-Isqof, il-Belt Victoria; •    Librar tal-Librerija Teoloġika tas-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Ġesù; •    Kollaboratur Parrokkjali fil-Parroċċa tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Fontana. Dun Joseph, [...]]]>

UFFIĊĊJU KOMUNIKAZZJONI KURJA VESKOVILI TA’ GĦAWDEX
Stqarrija għall-Istampa [ST/14/2019]
10 ta’ Novembru 2019

Fl-1 ta’ Novembru 2019, l-E.T. Mons. Mario Grech, Amministratur Appostoliku għal dun-joseph-attard.jpgGħawdex, ħatar lil DUN JOSEPH ATTARD, mill-Parroċċa ta’ Santa Marija Inkurunata, iż-Żebbuġ, bħala:

•    Arkivista tal-Kurja tal-Isqof, il-Belt Victoria;
•    Librar tal-Librerija Teoloġika tas-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Ġesù;
•    Kollaboratur Parrokkjali fil-Parroċċa tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Fontana.

Dun Joseph, li twieled fl-1989 u ġie ordnat saċerdot fl-2016, għadu kemm kiseb il-Liċenzja fil-Beni Kulturali tal-Knisja mill-Università Pontifiċja Gregorjana ta’ Ruma, fejn studja l-Istorja tal-Knisja. Bejn l-2016 u l-2019 hu wettaq ukoll ħidma pastorali bħala saċerdot kollaboratur fil-Parroċċi ta’ San Albertu l-Kbir u ta’ San Girgor il-Kbir, Ruma.

]]>
http://gozodiocese.org/2019/11/18/arkivista-gdid-ghall-kurja-ta%e2%80%99-ghawdex/feed/
Talba bi tħejjija għall-għażla tal-Isqof il-ġdid tad-Djoċesi ta’ Għawdex http://gozodiocese.org/2019/11/08/talba-bi-thejjija-ghall-ghazla-tal-isqof-il-gdid-tad-djocesi-ta-ghawdex/ http://gozodiocese.org/2019/11/08/talba-bi-thejjija-ghall-ghazla-tal-isqof-il-gdid-tad-djocesi-ta-ghawdex/#comments Fri, 08 Nov 2019 19:39:21 +0000 admin http://gozodiocese.org/2019/11/08/talba-bi-thejjija-ghall-ghazla-tal-isqof-il-gdid-tad-djocesi-ta-ghawdex/ TALBA GĦALL-ISQOF O Alla ta’ kobor u ħniena bla tarf, li f’Ġesù Kristu, ir-Ragħaj it-Tajjeb, tajtna xbieha ħajja tal-imħabba tiegħek għalina, tkun imbierek fl-isqfijiet kollha li sejjaħt biex imexxu din il-Knisja. Isma’ t-talba tagħna għar-Ragħaj il-ġdid li l-ħniena infinita tiegħek se toffrilna: itfa’ fuqu l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex jista’ jħobb u jmexxi l-Knisja f’Għawdex skont il-qalb tiegħek ta’ Missier u jagħraf jisma’ u jifhem ix-xewqat u [...]]]>

TALBA GĦALL-ISQOFgood-shepherd.jpg

O Alla ta’ kobor u ħniena bla tarf,
li f’Ġesù Kristu, ir-Ragħaj it-Tajjeb,
tajtna xbieha ħajja tal-imħabba tiegħek għalina,
tkun imbierek fl-isqfijiet kollha
li sejjaħt biex imexxu din il-Knisja.

Isma’ t-talba tagħna
għar-Ragħaj il-ġdid li l-ħniena infinita tiegħek se toffrilna:
itfa’ fuqu l-Ispirtu Qaddis tiegħek
biex jista’ jħobb u jmexxi l-Knisja f’Għawdex
skont il-qalb tiegħek ta’ Missier
u jagħraf jisma’ u jifhem ix-xewqat u l-ħtiġijiet
tal-ulied tiegħu kollha.

Agħtih ħlewwa, determinazzjoni u xewqa mħeġġa
li joffri kuljum il-ħajja tiegħu
għall-ġid tal-merħla fdata lilu.
Agħmel li jkun qaddis fl-intenzjonijiet u fl-opri,
bla ma jieqaf mit-talb,
u għaref fid-dixxerniment.

Għin lis-saċerdoti, id-djakni, l-ikkonsagrati
u l-Insara fidili kollha fil-vokazzjoni speċifika tagħhom,
biex jagħrfu fih lil Kristu r-Ragħaj it-Tajjeb
u jobdu bil-ferħ u b’fiduċja sħiħa
l-kliem u l-linji pastorali li int trid tnebbħu bihom.

Dan nitolbuhulek għall-interċessjoni tal-Omm tagħna l-Madonna Ta’ Pinu,
tal-qaddisin Patruni tad-Djoċesi ta’ Għawdex,
u għall-merti ta’ Ġesù Kristu, Ibnek u l-Mulej tagħna.

Ammen.

]]>
http://gozodiocese.org/2019/11/08/talba-bi-thejjija-ghall-ghazla-tal-isqof-il-gdid-tad-djocesi-ta-ghawdex/feed/
Il-Ġurnata Missjunarja http://gozodiocese.org/2019/10/14/il-gurnata-missjunarja/ http://gozodiocese.org/2019/10/14/il-gurnata-missjunarja/#comments Mon, 14 Oct 2019 08:27:54 +0000 admin http://gozodiocese.org/2019/10/14/il-gurnata-missjunarja/ ]]>

gurnata-missjunarja-2019.jpg

]]>
http://gozodiocese.org/2019/10/14/il-gurnata-missjunarja/feed/
Collection in Aid of Hospice Malta (19/20 September 2019) http://gozodiocese.org/2019/10/07/collection-in-aid-of-hospice-malta-1920-september-2019/ http://gozodiocese.org/2019/10/07/collection-in-aid-of-hospice-malta-1920-september-2019/#comments Mon, 07 Oct 2019 08:05:55 +0000 admin http://gozodiocese.org/2019/10/07/collection-in-aid-of-hospice-malta-1920-september-2019/ Hospice Malta · September 26 ·    Thank you Gozo!!  This weekend Hospice Malta held its Annual Church collection in Gozo, in Conjunction with the Gozo Diocese, and we were able collect a very generous sum of €14,315.54! Money, which will help us to continue to sustain all those families who reach out to Hospice Malta for assistance. A big [...]]]>

Hospice Malta

· September 26 

 

hospice-malta-gozo-collection-2019.png

Thank you Gozo!! 

This weekend Hospice Malta held its Annual Church collection in Gozo, in Conjunction with the Gozo Diocese, and we were able collect a very generous sum of €14,315.54! Money, which will help us to continue to sustain all those families who reach out to Hospice Malta for assistance.

A big thank you to everyone who chose to donate; thank you to each and every Parish and Church in Gozo who went out of their way to support us; and of course thank you to all the lovely volunteers who helped us make it all possible!

Grazzi mill-qalb!

]]>
http://gozodiocese.org/2019/10/07/collection-in-aid-of-hospice-malta-1920-september-2019/feed/
L-Isqof Mario Grech maħtur Prosegretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqifjiet http://gozodiocese.org/2019/10/02/l-isqof-mario-grech-mahtur-prosegretarju-generali-tas-sinodu-tal-isqifjiet/ http://gozodiocese.org/2019/10/02/l-isqof-mario-grech-mahtur-prosegretarju-generali-tas-sinodu-tal-isqifjiet/#comments Wed, 02 Oct 2019 10:43:20 +0000 admin http://gozodiocese.org/2019/10/02/l-isqof-mario-grech-mahtur-prosegretarju-generali-tas-sinodu-tal-isqifjiet/ Illum f’nofsinhar, il-Vatikan ħabbar il-ħatra mill-Q.T. il-Papa Franġisku ta’ Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, bħala Prosegretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet.   Aqra l-Istqarrija minn hawn: 1-st-13-2019-mten.pdf Aqra l-Istqarrija tal-Isqfijiet Maltin:  107-press-call.PDF Ara Messaġġ tal-Vigarju Ġenerali tad-Djoċesi ta’ Għawdex:  messagg-lill-isqof-minn-mons-tarcisio-camilleri.pdf Stqarrija tal-Kulleġġ tal-Kappillani ta’ Għawdex:  stqarrija-kullegg-tal-kapillani-hatra-ta-mons-grech-bhala-prosegretarju-tas-sinodu.pdf Is-Sinodu tal-Isqfijiet:  2-is-sinodu-tal-isqfijiet-profil-mten.pdf Bijografija tal-Isqof Mario Grech:  3-bijografija-tal-isqof-mario-grech-mt.pdf Ħjiel tal-Ministeru tal-Isqof Mario Grech:  4-ministeru-episkopali-tal-isqof-mario-grech-mt.pdf ]]>

Illum f’nofsinhar, il-Vatikan ħabbar il-ħatra mill-Q.T. il-Papa Franġisku ta’ Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, bħala Prosegretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet.

 l-isqof-mario-grech-mal-papa-frangisku-ritratt-losservatore-romano.jpg

Aqra l-Istqarrija minn hawn: 1-st-13-2019-mten.pdf

Aqra l-Istqarrija tal-Isqfijiet Maltin:  107-press-call.PDF

Ara Messaġġ tal-Vigarju Ġenerali tad-Djoċesi ta’ Għawdex:  messagg-lill-isqof-minn-mons-tarcisio-camilleri.pdf

Stqarrija tal-Kulleġġ tal-Kappillani ta’ Għawdex:  stqarrija-kullegg-tal-kapillani-hatra-ta-mons-grech-bhala-prosegretarju-tas-sinodu.pdf

Is-Sinodu tal-Isqfijiet:  2-is-sinodu-tal-isqfijiet-profil-mten.pdf

Bijografija tal-Isqof Mario Grech:  3-bijografija-tal-isqof-mario-grech-mt.pdf

Ħjiel tal-Ministeru tal-Isqof Mario Grech:  4-ministeru-episkopali-tal-isqof-mario-grech-mt.pdf

]]>
http://gozodiocese.org/2019/10/02/l-isqof-mario-grech-mahtur-prosegretarju-generali-tas-sinodu-tal-isqifjiet/feed/
WORKS TENDER FOR THE PROVISION, INSTALLATION & COMMISSIONING OF INFRASTRUCTURAL, ELECTRICAL, PLUMBING AND STAGE WORKS FOR THE ENHANCEMENT OF THE DON BOSCO ORATORY THEATRE STAGE AREA http://gozodiocese.org/2019/09/27/works-tender-for-the-provision-installation-commissioning-of-infrastructural-electrical-plumbing-and-stage-works-for-the-enhancement-of-the-don-bosco-oratory-theatre-stage-area/ http://gozodiocese.org/2019/09/27/works-tender-for-the-provision-installation-commissioning-of-infrastructural-electrical-plumbing-and-stage-works-for-the-enhancement-of-the-don-bosco-oratory-theatre-stage-area/#comments Fri, 27 Sep 2019 05:30:50 +0000 admin http://gozodiocese.org/2019/09/27/works-tender-for-the-provision-installation-commissioning-of-infrastructural-electrical-plumbing-and-stage-works-for-the-enhancement-of-the-don-bosco-oratory-theatre-stage-area/ http://gozodiocese.org/tenders/ ]]>

http://gozodiocese.org/tenders/

]]>
http://gozodiocese.org/2019/09/27/works-tender-for-the-provision-installation-commissioning-of-infrastructural-electrical-plumbing-and-stage-works-for-the-enhancement-of-the-don-bosco-oratory-theatre-stage-area/feed/
“Nixtieq Knisja ta’ ħajja interjuri u għalhekk temmen fil-qawwa tat-talb” - L-Isqof Grech http://gozodiocese.org/2019/08/23/nixtieq-knisja-ta%e2%80%99-hajja-interjuri-u-ghalhekk-temmen-fil-qawwa-tat-talb-l-isqof-grech/ http://gozodiocese.org/2019/08/23/nixtieq-knisja-ta%e2%80%99-hajja-interjuri-u-ghalhekk-temmen-fil-qawwa-tat-talb-l-isqof-grech/#comments Fri, 23 Aug 2019 10:15:28 +0000 admin http://gozodiocese.org/2019/08/23/nixtieq-knisja-ta%e2%80%99-hajja-interjuri-u-ghalhekk-temmen-fil-qawwa-tat-talb-l-isqof-grech/ Omelija fis-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Marija Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria Il-Ħamis 15 ta’ Awwissu 2019 L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex LEJN KNISJA MISTIKA Għalina l-Insara, l-Għid tal-Assunta huwa festa singulari. Mhux ta’ b’xejn li l-kotra jagħmlu shut down, iwaqqfu r-rutina tal-ħajja mgħaġġla ta’ kuljum biex jistrieħu u jieħdu r-ruħ. Jien nixtieq li Santa Marija, barra li tkun mument [...]]]>

santa-marija-tal-katidral-ta-ghawdex-ritratt-jeremy-scicluna.jpgOmelija fis-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Marija
Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria
Il-Ħamis 15 ta’ Awwissu 2019
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

LEJN KNISJA MISTIKA

Għalina l-Insara, l-Għid tal-Assunta huwa festa singulari. Mhux ta’ b’xejn li l-kotra jagħmlu shut down, iwaqqfu r-rutina tal-ħajja mgħaġġla ta’ kuljum biex jistrieħu u jieħdu r-ruħ. Jien nixtieq li Santa Marija, barra li tkun mument ta’ relax, tkun ukoll okkażjoni biex nieqfu nirriflettu dwar kif nistgħu ntejbu l-livell tal-ħajja tagħna. Santa Marija tielgħa s-Sema qed tgħidilna biex nerfgħu qlubna ’l fuq, għax aktar ma nitilgħu ’l fuq, aktar naraw ’il bogħod! Il-bniedem għaqli jkun jixtieq jara x’hemm fix-xefaq! ħasra li llum sirna nxommu biss sa imneħirna. (more…)

]]>
http://gozodiocese.org/2019/08/23/nixtieq-knisja-ta%e2%80%99-hajja-interjuri-u-ghalhekk-temmen-fil-qawwa-tat-talb-l-isqof-grech/feed/
Pastoral Letter by Bishop Mario Grech http://gozodiocese.org/2019/08/15/pastoral-letter-by-bishop-mario-grech-2/ http://gozodiocese.org/2019/08/15/pastoral-letter-by-bishop-mario-grech-2/#comments Thu, 15 Aug 2019 07:45:12 +0000 admin http://gozodiocese.org/2019/08/15/pastoral-letter-by-bishop-mario-grech-2/ 69/2019 A Pastoral Letter by His Excellency Mgr Mario Grech Bishop of Gozo on the occasion of the Feast of the Assumption and the Conclusion of the Marian Year MARY THE ROAD TO JOY I was still at the Seminary when the Servant of God Dun Mikiel Attard recounted to us how once, returning to Malta by boat after a [...]]]>

our-lady-of-ta-pinu.jpg69/2019

A Pastoral Letter
by His Excellency Mgr Mario Grech
Bishop of Gozo

on the occasion of the Feast of the Assumption
and the Conclusion of the Marian Year

MARY THE ROAD TO JOY

I was still at the Seminary when the Servant of God Dun Mikiel Attard recounted to us how once, returning to Malta by boat after a stay in Italy with the poor, he accosted a young man, a foreigner, and asked him what is joy. The young man opened a bottle of beer, sipped it and showing him the bottle, replied, “This is joy!”. It so happened that a storm began to blow and the boat began to rise up and down with the waves to such an extent that many felt seasick. This young man was one of them and he was so sick that he ended up feeding the fish! When the boat docked in our Grand Harbour Dun Mikiel gently asked him what had become of his joy. The young man apologised and told him he had been joking when he replied to him before the way he did.

Going by research conducted in these last few years, our country is one of the foremost places where one can live happily: possibly we are the happiest people worlwide!  This is an impressive result, but how true is it? And what standard does one use to measure joy? I feel that today there are many who are asking the same question posed by Dun Mikiel, the more so when it seems that true joy is becoming more of a rarity. We find ourselves surrounded by so many sad situations which weigh down heavily on the mind and heart. It is enough to think of the storm clouds gathering over certain married couples who are seeing their dream of a happily married life vanish into thin air; or to see the proliferation of new social problems leading to a diminishment of mental health among us and in so many other countries. (more…)

]]>
http://gozodiocese.org/2019/08/15/pastoral-letter-by-bishop-mario-grech-2/feed/
Il-Pastorali ta’ Santa Marija http://gozodiocese.org/2019/08/12/il-pastorali-ta-santa-marija/ http://gozodiocese.org/2019/08/12/il-pastorali-ta-santa-marija/#comments Mon, 12 Aug 2019 07:09:01 +0000 admin http://gozodiocese.org/2019/08/12/il-pastorali-ta-santa-marija/ ]]>

]]>
http://gozodiocese.org/2019/08/12/il-pastorali-ta-santa-marija/feed/