L-Isqof Grech jikteb lit-Tfal dwar l-imħabba lejn il-ħolqien

MARIO GRECH
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Ittra lit-Tfal
fl-okkażjoni tal-Jum Dinji ta’ Talb għall-Ħarsien tal-Ħolqien
(1 ta’ Settembru 2015)

img_8271.jpg
Għeżież tfal,

Il-vaganzi tas-sajf waslu biex jintemmu u dalwaqt terġgħu tiltaqgħu ma’ sħabkom u mal-għalliema fl-iskejjel tagħna.

Mela dan l-aħħar kont qiegħed inżur familja u l-kliem waqa’ fuq l-iskola. F’din il-familja hemm żewġ ulied: tifel u tifla. Jiena se nsemmihom Matthew u Francesca biex ma nikxifx min huma tassew. Matthew kien qed jgħid lill-mamà u l-papà tiegħu li din is-sena jrid basket tal-iskola li jkun l-isbaħ wieħed tal-klassi. Qabżet Francesca u qalet lill-mamà li hi ma riditx basket ġdid għall-iskola. Ommha stagħġbet! Ta’ kull sena, bħal dan iż-żmien, Francesca kienet titlobha basket ġdid tal-iktar karattru famuż ta’ Disney fil-mument. Francesca weġbitha hekk lil ommha: “Matul dan is-sajf kont qiegħda l-Museum. Il-katekista qaltilna li l-Papa Franġisku għadu kemm bagħat ittra lin-nies tad-dinja kollha li fiha kellimna fuq il-ħtieġa li nibżgħu għall-ambjent. Il-katekista għallmitna li skont il-Papa d-dinja hija d-dar ta’ kull min jgħix fiha. Imma aħna l-bnedmin l-iktar li nagħmlulha ħsara u hemm bżonn li ma nibqgħux sejrin hekk”. Matthew ddeffes u qal: “Mela jien il-Gvern biex noqgħod responsabbli tal-ambjent?”. Francesca weġbitu bil-kalma kollha: “Matthew, kieku kulħadd jagħti s-sehem żgħir tiegħu, kieku l-ambjent ikun ħafna aħjar! Fost l-oħrajn il-katekista qaltilna li għandna nużaw l-affarijiet sakemm ikunu għadhom tajbin biex ma narmux oġġetti li għadna nistgħu nużaw”. Francesca kompliet tirrakkonta kif hi kienet diġà tefgħet għajnejha fuq basket ġdid tal-iskola. Imma meta filgħaxija, wara l-Museum, kienet qed titlob, ħasset lil Ġesù jgħidilha f’qalbha li l-basket li għandha għadu tajjeb u m’għandhiex għalfejn tixtri ieħor. Continue reading >>

Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi - Settembru 2015

Aqra in-Newsheet minn hawn:

newsheet-settembru-2015.pdf

Iċċelebrata l-Festa fil-Kappella ta’ Kemmuna

Nirritornaw lejn Kristu
L-Isqof Grech fil-Festa ta’ Kemmuna

img_5942.JPG

Nhar is-Sibt li għadda (22 ta’ Awwissu), l-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech mexxa l-Quddiesa tal-Festa ta’ Santa Marija fil-Kappella ddedikata lir-Ritorn tal-Familja Mqaddsa mill-Eġittu. Continue reading >>

Ordinazzjoni Episkopali ta’ Patri George Bugeja O.F.M.

Mons. Isqof Mario Grech ħareġ Ittra Ċirkulari fl-okkażjoni tal-Ordinazzjoni Episkopali ta’ Patri George Bugeja O.F.M.

george-bugeja-ofm.jpgAqra l-Ittra Ċirkulari minn hawn: 43-2015-ordinazzjoni-episkopali-patri-george-bugeja-ofm.pdf

Read the English version of the Bishop’s Letter regarding the episcopal ordination of Friar George Bugeja O.F.M.:  43-2015-ordinazzjoni-episkopali-patri-george-bugeja-ofm-english-version.pdf

Bullettin tal-Ħadd - 23 ta’ Awwissu 2015

Aqra l-Bullettin minn hawn:

bullettin-2015-awwissu-23.jpg

Velja ta’ Talb bi tħejjija għall-Ordinazzjoni Episkopali ta’ Patri George Bugeja O.F.M.

velja-isqof-bugeja.JPG

L-ISTEMMA EPISKOPALI TAL-ISQOF MONS. GEORGE BUGEJA OFM

stemma-isqof-george-bugeja-ofm.jpg

Skont it-tradizzjoni araldika ekkleżjastika Kattolika, l-istemma tal-Isqof hija tradizzjonalment irrappreżentata minn tarka li jista’ jkollha diversi forom u li tkun tiġbor fiha simboli li jistgħu jindikaw mhux biss identifikazzjoni personali jew ta’ ġurisdizzjoni ekkleżjali, imma wkoll illustrazzjoni ta’ viżjoni pastorali.

L-istemma ta’ Mons. George Bugeja OFM, magħmula mis-Sur Vince Caruana, hi komposta minn tliet elementi: is-simboli tal-istat tiegħu, l-arma propja, u l-motto li għażel għalih. Continue reading >>

Iċċelebrata l-Velja tal-Għid tal-Assunta fis-Santwarju Ta’ Pinu

Fil-Velja tal-Assunta l-Isqof ta’ Għawdex jitkellem fuq il-“fantasija” ta’ Alla
Imnedija l-istemma u l-motto tal-Isqof George Bugeja OFM

012velja2015_img_1858.jpg

“Alla tagħna għandu fantasija tal-għaġeb li kapaċi tfixkilna għax Hu joħroġ barra mill-iskemi li drajna narawh jaħdem fihom”.  Dan qalu Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, fil-Quddiesa tal-Velja tal-Għid tal-Assunta li ġiet iċċelebrata nhar il-Ġimgħa 14 ta’ Awwissu 2015 filgħaxija fuq iz-Zuntier tas-Santwarju Nazzjonali Ta’ Pinu, fil-preżenza ta’ ġemgħa kbira ta’ pellegrini minn Malta u Għawdex. Continue reading >>