L-Isqof Grech jieħu sehem fis-Sinodu tal-Familja

Ilbieraħ, il-Ħadd 4 ta’ Ottubru, fetaħ f’Ruma s-Sinodu Ordinarju tal-Isqfijiet dwar il-Familja, li jibqa’ għaddej sal-25 ta’ Ottubru.

L-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech qed jirrappreżenta l-Konferenza Episkopali Maltija.

Bi tħejjija għal din il-ġrajja, fid-Djoċesi ta’ Għawdex, waqt il-Quddies tal-weekend li għadda, inqrat din l-Ittra tal-Isqof bi stedina lill-Poplu ta’ Alla għat-talb għas-Sinodu tal-Familja.

Verżjoni bil-Malti: 44-2015-talb-ghas-sinodu-tal-familja.pdf

Verżjoni bl-Ingliż:44-2015-prayer-for-the-synod-of-the-family.pdf

Tiftaħ is-Sena Akkademika fis-Seminarju Maġġuri

 img_4526.jpg

Omelija fil-ftuħ tas-Sena Akkademika
Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Belt Victoria
L-Erbgħa 30 ta’ Settembru 2015
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

ALLA HUWA L-WIRT TAGĦNA

Is-seminaristi, dawk kollha li qegħdin fil-formazzjoni għas-saċerdozju u aħna s-saċerdoti  tajjeb li nżommu quddiem għajnejna li s-sejħa għad-dixxipulat wara Kristu titlob tweġiba radikali.  M’hemmx lok għal dixxipli ta’ nofs kedda.  Fil-fatt, Kristu jgħid li min iqiegħed idu fuq il-moħriet u jħares lura mhuwiex tajjeb għas-Saltna ta’ Alla… u li min irid imur warajh għandu jħalli kollox, saħansitra lill-għeżież tiegħu (ara Lq 9:57-62).  Imma spiss jiġrilna li t-tweġiba li nagħtuh ma tirriflettix din ir-radikalità, għax qalbna tkun maqsuma billi tkun marbuta ma’ ħafna ħwejjeġ.  Għandna dipendenzi li jinbtu mill-ġewwieni tagħna u hemm rabtiet ikkawżati mill-ambjent ta’ madwarna.  Meta tkun tonqosna din ir-radikalità, is-saċerdozju tagħna jiftaqar immens; anzi, jaf ikun hemm ir-riskju li mhux aħna nkunu għall-ministeru saċerdotali, imma l-istess ministeru nużawh għalina biex nissodisfaw il-ħtiġijiet tagħna. Continue reading >>

Bullettin tal-Ħadd - 4 ta’ Ottubru 2015

Aqra l-Bullettin minn hawn:

bullettin-2015-ottubru-04.jpg

Full Day Seminars għall-Familji - Dar tal-Irtiri Santu Wistin, Għawdex

L-Aħwa Agostinjani ser jorganizzaw Full Day Seminars għal kulħadd, b’mod partikolari għall-familji, fl-Augustinian Retreat House Għawdex. Is-Seminars ikunu fuq temi spiritwali, bl-ewwel waħda tkun Be the Change, li ser isir nhar il-Ħadd 18 ta’ Ottubru, mil-10am sal-5pm. Għal aktar informazzjoni tistgħu tibagħtu email fuq terencespiteri@gmail.com jew tidħlu fuq il-Facebook Augustinians Malta.

full-day-seminars-pg-1.jpg

full-day-seminars-pg-2.jpg

Fr. Robert Galea f’Għawdex

fr-rob-in-concert.jpg

Bullettin tal-Ħadd - 27 ta’ Settembru 2015

Aqra l-Bullettin minn hawn:

bullettin-2015-settembru-27.jpg

Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi - Ottubru 2015

Niżżel kopja tan-Newsheet minn hawn: newsheet-ottubru-2015.pdf

L-Isfida tal-Knisja fl-Ewropa: l-Isqof Mario Grech

Assemblea Plenarja taċ-CCEE
L-Art Imqaddsa
11-16 ta’ Settembru 2015

L-ISFIDA TAL-KNISJA FL-EWROPA

Intervent tal-Isqof Mario Grech
fl-Assemblea Plenarja tal-Kunsill tal-Konferenzi Episkopali Ewropej
li saret fl-Art Imqaddsa, 11-16 ta’ Settembru

l-isqof-mario-grech-jaghmel-l-intervent-tieghu.jpg

Hu minnu li  sal-lum f’pajjiżna kważi 50% tal-popolazzjoni tagħna għadha tieħu sehem fil-Quddiesa tal-Ħadd u ftit li xejn għandna ġenituri li jiċħdu l-Magħmudija jew il-Konfirmazzjoni lil uliedhom.  Imma fl-istess waqt, għandna quddiemna sfidi serji. Continue reading >>