Ftuħ ta’ “Dar il-Ġublew tal-Ħniena”

Fl-okkażjoni tal-Jum Internazzjoni tal-Persuni b’Diżabilità, nhar is-Sibt 3 ta’ Diċembru 2016, ġiet inawgurata “Dar il-Ġublew tal-Ħniena”, proġett tal-Fondazzjoni Arka għall-ħajja indipendenti ta’ persuni b’diżabbiltà fil-komunità. Id-dar f’Għajnsielem diġà qed tilqa’ fiha numru żgħir ta’ residenti.

ftuh-dar-il-gublew-tal-hniena-1.jpg

Kelmtejn fil-Ftuħ ta’ Dar il-Ġublew tal-Ħniena mill-Fondazzjoni Arka
Għajnsielem
Is-Sibt 3 ta’ Diċembru 2016
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

ftuh-dar-il-gublew-tal-hniena-5.jpg

INIZJATTIVA FAVUR IL-ĦAJJA

Permezz ta’ din l-inizjattiva li jkollna dar għall-ħajja indipendenti ta’ persuni b’diżabbiltà, il-Knisja f’Għawdex permezz tal-Fondazzjoni Arka trid tibgħat messaġġ favur il-ħajja. Ftit jiem ilu kont f’laqgħa organizzata mill-Federazzjoni tal-Għaqdiet tal-Persuni b’Diżabbiltà f’Għawdex u smajt b’attenzjoni omm li għandha tarbija b’diffikultajiet serji fix-xewka tad-dahar. Din l-omm ikkummentat li llum il-ġurnata ma hawnx aktar persuni bi spina bifida għax hemm min, meta jsir jaf li t-tarbija fil-ġuf għandha din l-għamla ta’ diżabbiltà, jagħżel li ma jħallihiex titwieled. Kliem bħal dan jinkwetani qatigħ għax hawnhekk qed nitkellmu fuq temma ta’ ħajja umana, meta kull ħajja umana, anki dik li mhix perfetta, hija sagra u aħna għandna d-dmir etiku li ngħinuha tgħix. Continue reading >>

Titwaqqaf Kappellanija għall-Kattoliċi ta’ Lingwa Taljana

Permezz ta’ Digriet maħruġ illum, il-Ġimgħa 2 ta’ Diċembru 2016,  l-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, waqqaf Kappellanija ta’ Lingwa Taljana f’Għawdex.

L-Isqof ħatar lil Mons. Renato Borg, Rettur tal-Knisja tal-Madonna ta’ Lourdes f’Għajnsielem, bħala l-ewwel Kappillan għat-Taljani f’Għawdex.

L-ewwel Quddiesa bit-Taljan ħa tinżamm f’din il-knisja nhar il-Ħadd 11 ta’ Diċembru 2016, fil-11.00am.

knisja-lourdes.jpg

Aqra d-Digriet bit-Taljan minn hawn: 2016-12-02-digriet-cappellania-dei-fedeli-di-lingua-italiana.pdf

‘Mitis judex’ - Għal dixxerniment ħanin

2016-11-26-2.jpgDiskors li għamel nhar is-Sibt li għadda, 26 ta’ Novembru, l-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, lill-presbiterju ta’ Għawdex, fil-bidu tal-Avvent.

F’dan id-diskors hu jirriferi għall-isfidi li ġġib magħha l-ħidma pastorali tal-Knisja mal-persuni li qegħdin fit-tieni relazzjoni, fid-dawl tal-Eżortazzjoni appostolika tal-Papa Franġisku Amoris laetitia.

2016-11-26-mitis-judex-ghal-dixxerniment-hanin.pdf

Bullettin tal-Ħadd - 4 ta’ Diċembru 2016

Aqra l-Bullettin minn hawn:

bullettin-2016-dicembru-04.jpg

Għotjiet mid-Djoċesi ta’ Għawdex

terremoto_funerale_dercole.jpgFil-quddies ta’ tmiem il-ġimgħa li għadda, inqrat Ċirkulari tal-Vigarju Ġenerali dwar għotjiet ta’ flus li d-Djoċesi ta’ Għawdex ġabret dan l-aħħar b’risq:

1. il-Knisja fl-Ukranja

2. il-Vittmi ta-terremot fl-Italja.

 

ĊIRKULARI TAL-VIGARJU ĠENERALI

Il-Ħadd li għadda, festa ta’ Kristu Re, nedejna l-ġabra annwali għall-karità. Huma diversi l-persuni li jitolbu l-għajnuna fl-uffiċċju tal-Caritas  Djoċesana. L-offerti tal-ġabra għall-karità tmur għal dan il-għan. Nirringrazzjawkom tal-ġenerożità tagħkom.

Nieħu din l-okkażjoni biex nikkomunikalkom illi l-ġabra li saret b’risq il-vittmi tat-terremot fl-Italja kienet €32,187. €30,000 minnhom bgħatniehom lill-Isqof ta’ Ascoli Piceno u €2,187 lid-Djoċesi ta’ San Benedetto del Tronto fejn għandna seminarista qed jagħmel is-sena intermedjarja.

F’April li għadda l-Papa Franġisku talabna ngħinu lill-poplu tal-Ukrajna. Dakinhar il-ġabra kienet ta’ €11,161. Din l-għotja ntbagħtet direttament lill-Papa.

Il-Mulej ibierek il-ġenerożità tagħkom.

Mons. Tarcisio Camilleri
Vigarju Ġenerali

Aqra ittra ta’ ringrazzjament tal-Isqof ta’ Ascoli Piceno: 2016-10-28-diocesi-di-ascoli-piceno-donazione-terremoto-2016.pdf

Iċ-Ċelebrazzjoni ta’ Kristu Re għall-Adolexxenti u ż-Żgħażagħ… bir-ritratti

Il-Ġimgħa 18 ta’ Novembru 2016

Knisja Katidrali, Victoria

Ritratti: Parroċċa Katidral, KDŻ Għawdex

kdz-fav-1-of-43.jpg

Continue reading >>

Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi - Diċembru 2016

Aqra n-Newsheet minn hawn: newsheet-dicembru-2016-2.pdf

Iċ-Ċelebrazzjoni ta’ Kristu Re għat-Tfal… bir-ritratti

Il-Ħamis 17 ta’ Novembru 2016

Knisja Matriċi u Arċipretali ta’ Santa Margerita, Ta’ Sannat

Ritratti: Parroċċa Ta’ Sannat u Charles Spiteri

img_5674.jpg

Continue reading >>