Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi - Novembru 2014

Niżżel kopja tan-Newsheet minn hawn: newsheet-novembru-2014.pdf

Musical fl-Oratorju Don Bosco

musical-oratorju-imhabba-ta-veru.jpg

Tagħrif dwar il-Wirja Storika mtellgħa fl-okkażjoni tat-Twaqqif tad-Djoċesi ta’ Għawdex

Niżżel it-tagħrif dwar il-wirja minn hawn: 150-sena-booklet.pdf

Ittra Pastorali fuq is-Sinodu dwar il-Familja

cardinal-vincent-nichols-with-pope-francis-outside-the-synod-hall-vatican.jpgJumejn ilu, il-Kardinal Vincent Nichols, l-Arċisqof ta’ Westminister fl-Ingilterra, ippubblika din l-Ittra Pastorali dwar l-esperjenza li kellna fil-ħmistax li għaddew fis-Sinodu dwar il-familja.  Din l-Ittra tant togħġobni illi kieku l-Kardinal Nichols, li konna flimkien għas-Sinodu, talabni noħorġuha flimkien, kont naċċetta mingħajr ma nibdel lanqas kelma waħda.  Peress li fil-fehma tiegħi din l-Ittra fiha ġabra fil-qosor ta’ dak li sar fis-Sinodu, ħassejt li nipproponiha għar-riflessjoni tagħkom.

L-Isqof Mario Grech

* * *

Għeżież ħuti f’Ġesù Kristu,

Illum nixtieq inkellimkom ftit dwar is-Sinodu Staordinarju tal-Isqfijiet li għadu kemm inżamm f’Ruma dwar it-tema tal-isfidi pastorali li qed tħabbat wiċċha magħhom il-familja fil-kuntest tal-evanġelizzazzjoni.  Inħossni xxurtjat li stajt nieħu sehem f’din il-laqgħa ta’ ġimagħtejn.  Sibt li kienet esperjenza għanja u kommoventi. Continue reading >>

L-Assemblea tal-Azzjoni Kattolika f’Għawdex

Omelija fil-Ftuħ tas-Sena Soċjali tal-Azzjoni Kattolika
Knisja Arċipretali tal-Madonna ta’ Loreto, Għajnsielem
Is-Sibt 25 ta’ Ottubru 2014
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

assemblea-generali-tal-ak-ott-2014.jpg

IMĦABBA SKANDALUŻA

Fil-Vanġelu naqraw li Ġesù ma jiżfinx għall-mużika li daqqewlu l-Fariżej (ara Mt 22:34-40).  Ħasbu li kien ser iweġibhom għat-ton tagħhom, imma Ġesù jwieġeb b’mod għal kollox ġdid.  Għal darba oħra, Ġesù juri kemm jaf ikun sorprendenti.  Mingħajr ma jmur kontra l-ispirtu tal-Kmandamenti, Ġesù jħossu ħieles li joffri tweġiba ġdida għal sitwazzjoni ġdida.  Flok ma jsemmi l-Għaxar Kmandamenti, Ġesù jipproponi l-kmandament ġdid tal-imħabba li huwa l-qofol tal-Għaxar Kmandamenti. Continue reading >>

Intervista mal-Isqof Mario Grech

Mons. Grech: “Dobbiamo annunciare il Vangelo della Famiglia”

Il presidente della Conferenza Episcopale maltese approfondisce alcune tematiche emerse durante il Sinodo, sottolineando l’importanza di una pastorale familiare “più efficace per le persone del nostro tempo”

Roma, 25 Ottobre 2014 (Zenit.org) Federico Cenci

Terminato il Sinodo a cui ha partecipato, mons. Mario Grech è tornato nella sua Gozo, dove è vescovo della Diocesi e dove ricopre anche il ruolo di presidente della Conferenza episcopale maltese. È qui che il presule già da tempo sviluppa alcuni degli spunti suscitati nel corso della grande assise in Vaticano, su tutti il suo impegno è incentrato in una pastorale familiare “sollecitata dalla società in continua evoluzione”. Una “continua evoluzione” che chiede alla Chiesa - come afferma lo stesso mons. Grech - un “grande approfondimento”, il quale va prodotto soprattutto in quest’anno che ci separa dal prossimo Sinodo. Un primo esercizio di approfondimento lo ha proposto a ZENIT nell’intervista che segue.

***

Eccellenza, tre punti della Relatio Synodi non hanno raggiunto la maggioranza assoluta. Sono rimaste deluse le istanze di chi si aspettava una “apertura” della Chiesa su alcuni temi, che tanto successo hanno riscosso sulla stampa negli ultimi mesi?

È bene ricordare che il Sinodo aveva come tema “Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto della evangelizzazione”, che include tanti altri aspetti oltre le situazioni dei divorziati risposati e delle persone omosessuali, sebbene esse abbiano la loro importanza. Per esempio mi dispiace che non è stato possibile approfondire abbastanza alcune tematiche importanti riguardanti la famiglia, come il rapporto tra famiglia, sistema economico e mondo del lavoro, oppure il rapporto tra famiglia ed educazione. Riguardo ai tre punti che Lei menziona, giova notare che nonostante non abbiano raggiunto una maggioranza qualitativa, tuttavia hanno raggiunto una maggioranza relativa. I tempi non sono ancora maturi per parlare di istanze “deluse”, anche perché la Relatio Synodi, fra cui anche questi tre punti, costituiscono i Lineamenta del prossimo Sinodo che sarà celebrato nel 2015. Ci troviamo in un momento di approfondimento.

Continue reading >>

Bullettin tal-Ħadd - 26 ta’ Ottubru 2014

Niżżel kopja tal-Bullettin minn hawn:

bullettin-2014-ottubru-26.jpg

Wirja Storika dwar it-Twaqqif tad-Djoċesi ta’ Għawdex

 2014-10-30-invit.jpg

Ritratti (Paul Falzon)

16.jpg

19.jpg

22.jpg

23.jpg