Ħatriet ġodda fid-Djoċesi

UFFIĊĊJU KOMUNIKAZZJONI KURJA VESKOVILI TA’ GĦAWDEX
Stqarrija għall-Istampa [ST/09/2017]

20 ta’ Settembru 2017

NOMINI ĠODDA

B’effett mil-lum, saru dawn il-ħatriet ġodda fid-Djoċesi ta’ Għawdex:

Dun Anthony Bajada, mill-Parroċċa tax-Xagħra, ġie maħtur Direttur tas-Sena Propedewtika fis-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Ġesù u Religious Counselor fl-Iskola Sekondarja u fl-Iskola Medja tal-Kulleġġ ta’ Għawdex, il-Belt Victoria.

Dun Joseph Bajada, mill-Parroċċa tax-Xagħra, ġie maħtur Religious Counselor fl-Iskola Sekondarja tal-Konservatorju tal-Isqof, il-Belt Victoria.

Dun Mark Bonello, mill-Parroċċa tax-Xagħra, ġie maħtur Religious Counselor fl-Iskola Sekondarja tas-Seminarju Minuri tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Belt Victoria.

Dun Samuel Grech, mill-Parroċċa ta’ Għajnsielem, ġie maħtur Kappillan fl-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex.

Il-Kan. Anton Refalo Rapa, mill-Parroċċa tax-Xagħra, ġie maħtur Religious Counselor fil-Kampus ta’ Għawdex tal-Kulleġġ Malti tal-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija (MCAST).

ABORTION IS NO TABOO - IT MUST BE SPOKEN OF IN THE LIGHT OF TRUTH

Read the statement issued by the Malta Catholic Youth Network

68-mcyn-press-release-en.pdf

Seminar mill-Kummissjoni Djoċesana Familja

flyer-seminar-1.jpg

Pellegrinaġġ għas-Santwarju tal-Mellieħa

pellegrinagg-mellieha-2016.jpgNhar is-Sibt 23 ta’ Settembru, is-Santwarju Ta’ Pinu qed jorganizza Pellegrinaġġ lejn is-Santwarju tal-Mellieħa fl-okkażjoni tal-Festa tal-Madonna tal-Mellieħa. Nitilqu mal-vapur tal-5.15pm. Fis-Santwarju tal-Mellieħa tiġi ċċelebrata l-quddiesa fis-6.30pm. Niġu lura mal-vapur tas-8.15pm. Il-biljetti għat-trasport f’Malta jinkisbu mill-parroċċi jew direttament mis-Santwarju Ta’ Pinu.

World Day of Prayer for the Care of Creation (September 1): Photographic Exhibition

exhibition-dar-karmni-grima-show-mercy-to-our-common-home-sept2017.jpg

Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi - Settembru 2017

Aqra minn hawn: newsheet-settembru-2017-2.pdf

“Biex twarrad it-tama” - Ittra Pastorali tal-Isqof Mario Grech

centro-aletti-ruma-l-assunta-muzajk-santwarju-ta-pinu-2017.jpg

55/2017

Ittra Pastorali

tal-E.T. Mons. Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex

fl-okkażjoni tas-Solennità ta’ Marija Mtellgħa s-Sema
2017

BIEX TWARRAD IT-TAMA

Tama u qtigħ il-qalb

Hemm persuni li jsaħħruk kemm għandhom ħila jittamaw – fihom għandhom passjoni biex jagħmlu dak kollu li jidher impossibbli.  Huma nies li qatt ma jaqtgħu jieshom minn xejn, minkejja l-mewġ għoli li jkun dejjem ġej għal wiċċhom. Huma nies li kapaċi jibqgħu jaqdfu kontra l-kurrent. Huma nies li jittamaw kontra kull tama. It-tama hija l-mutur ta’ ħajjithom. Jien konvint li fis-satra ta’ ċerti djar, fis-swali tal-isptar, fiċ-ċelel tal-ħabs, fiċ-ċentri ta’ riabilitazzjoni, fil-kurituri ta’ Dar Arka u d-Dar tal-Providenza hemm esperjenzi ta’ persuni li l-ossiġnu ta’ ħajjithom huwa t-tama. Ħafna drabi dawn l-esperjenzi huma mistura għalina, imma żgur li jnisslu tbissima fuq fomm Alla li qatt ma huwa indifferenti quddiem dawn is-sitwazzjonijiet tqal.

Nies bħal dawn jagħmlulna ħafna kuraġġ…

Kompli aqra minn hawn:  55-2017-biex-twarrad-it-tama.pdf

English version:  55-2017-for-hope-to-blossom.pdf

Versione italiana:  55-2017-affinche-fiorisca-la-speranza.pdf

Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi - Awwissu 2017

Niżżel in-Newsheet minn hawn: newsheet-awwissu-2017-2.pdf