Velja Djoċesana ta’ Għid il-Ħamsin

“L-Ispirtu jaħdem kemm fil-Knisja u kemm barra”
L-Isqof Grech fil-Velja Djoċesana ta’ Għid il-Ħamsin

Il-Knisja f’Għawdex iċċelebrat is-solennità ta’ Għid il-Ħamsin, li tagħlaq iż-żmien qaddis tal-Għid, b’Velja Djoċesana mmexxija minn Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, nhar is-Sibt 23 ta’ Mejju, fis-7.30pm, fil-knisja arċipretali ta’ Santa Margerita, Ta’ Sannat.

Għall-Quddiesa kienu preżenti għadd sabiħ ta’ sorijiet u persuni oħra ta’ ħajja kkonsagrata mid-Djoċesi, billi fil-Knisja din hi s-Sena tal-Ħajja Kkonsagrata.  Il-Liturġija kienet animata mill-Kor Djoċesan taż-Żgħażagħ taħt id-direzzjoni ta’ Dorienne Portelli. Continue reading >>

H.E. Mgr Mario Roberto Cassari appointed Apostolic Nuncio to Malta

mgr-mario-roberto-cassari.jpg

Today, His Holiness Pope Francis has appointed His Excellency Monsignor Mario Roberto CASSARI, Titular Archbishop of Tronto and currently Apostolic Nuncio to South Africa, Botswana, Lesotho, Namibia and Swaziland, as the new Apostolic Nuncio to Malta.

On the nomination by the Holy Father of His Excellency Monsignor Aldo Cavalli as the Apostolic Nuncio in the Kingdom of the Netherlands on the 21st March 2015, the post of Apostolic Nuncio to Malta has since been vacant. Continue reading >>

Titħabbar il-mewt ta’ Mons. Anton Sultana

mons-anton-sultana.jpgMons. Anton Sultana (1945-2015)

Nhar l-Erbgħa 20 ta’ Mejju 2015, Għawdex u d-Djoċesi tiegħu tilfu saċerdot, kittieb u patrijott kbir.  Monsinjur Anton Sultana, Arċipriet Emeritu tal-Qala, miet wara xhur ta’ marda kiefra fl-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex, fl-età ta’ sebgħin sena.  Kulħadd jibqa’ jiftakru bħala ragħaj li kellu għal qalbu l-Knisja u t-tagħlim ta’ Kristu, hekk li mal-prinċipji tal-Vanġelu għalih ma kienx hemm tidwir bil-kliem u anqas kompromessi!  Inqeda b’kull mezz, speċjalment bil-kelma stampata u mxandra, biex jagħmel il-ġid.

Dun Anton Sultana twieled il-Qala fit-12 ta’ April 1945.  Minn dejjem kellu mħabba kbira lejn it-tixrid tal-Kelma t-tajba.  Fil-fatt bħala seminarista kien beda l-fuljett tas-seminaristi bl-isem Action li għadu jiġi ppubblikat sal-lum f’għamla ta’ rivista.  Huwa ġie ordnat saċerdot minn Mons. Isqof Nikol Ġ. Cauchi, Amministratur Appostoliku għal Għawdex, fil-Bażilika u Kolleġġjata tax-Xagħra fit-30 ta’ Mejju 1970. Continue reading >>

Bullettin tal-Ħadd - 24 ta’ Mejju 2015

Aqra l-Bullettin minn hawn:

bullettin-2015-mejju-24.jpg

Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi - Mejju 2015

Niżżel kopja tan-Newsheet minn hawn: newsheet-mejju-2015.pdf

Bullettin tal-Ħadd - 17 ta’ Mejju 2015

Aqra l-Bullettin minn hawn:

bullettin-2015-mejju-17.jpg

Pellegrinaġġ Djoċesan għal fuq il-qabar ta’ San Ġorġ Preca

Omelija fil-Festa ta’ San Ġorġ Preca
Pellegrinaġġ Djoċesan lejn il-Kappella tal-Medalja Mirakuluża, il-Blata l-Bajda
Il-Ġimgħa 8 ta’ Mejju 2015
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

pellegrinagg-san-gorg-preca-2015.jpg

INQAJMU X-XEWQA GĦAL ALLA

Harold J. Berman huwa Lhudi li kkonverta għall-Kristjaneżmu.  Għadda sittin sena jgħallem il-liġi fl-Università ta’ Harvard u f’dik ta’ Emory.  Huwa jirrakkonta li darba, meta sema’ li Hitler kien invada l-Polonja, iddeċieda li jaqbad it-trejn u jaħrab lejn Franza.  Kif kien waħdu fit-trejn, kellu dehra ta’ Kristu – snin wara huwa ltaqa’ ma’ ikona li fakkritu f’dak il-wiċċ li ra fil-viżjoni.  Kif it-trejn wasal Pariġi, Berman baqa’ sejjer fil-Katidral ta’ Notre Dame u għall-ewwel darba f’ħajtu għamel talba personali lil Alla.  Martu, li kienet Protestanta, staqsietu kif ikkonverta għar-reliġjon Nisranija mingħajr qatt ma kien qara l-Vanġeli.  It-tweġiba tiegħu kienet: “Meta l-Appostli marru wara Ġesù, m’għamluhx għax qraw il-Vanġelu, imma għaliex iltaqgħu miegħu”.  Dan ifisser li kienet il-laqgħa tagħhom ma’ Ġesù li saħħrithom u bidlithom. Continue reading >>

Iċċelebrati l-Kwaranturi Mqaddsa fil-parroċċa ta’ San Ġorġ

Omelija fil-Kwaranturi Mqaddsa
Bażilika San Ġorġ, il-Belt Victoria
Il-Ħadd 10 ta’ Mejju 2015
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

dsc_0569.JPG

“ĦOBBU LIL XULXIN”

“Ħobbu lil xulxin”.  Din il-proposta ta’ Ġesù kapaċi tħawwadni u ddaħħalni fi kriżi.  Huwa kliem iebes biex ngħixu u aktar tqil biex nipprietkah.  Hawnhekk Ġesù ma jużax nofs kliem imma kliem ċar u dirett: “Ħobbu lil xulxin!”.  U t-tweġiba tagħna ma tistax tkun ambigwa imma ċara u tonda: jew inħobb jew ma nħobbx.  Mhemmx imħabba ta’ nofs kedda!  L-imħabba tal-proxxmu hija l-qalba tal-Vanġelu, u jekk irridu nkunu serji, ma nistgħux niċċajtaw ma’ dan il-“kmandament ġdid”.  L-imħabba fraterna hija dik li tiddistingwina bħala dixxipli ta’ Kristu: “Minn dan jagħraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi, jiġifieri, jekk ikollkom l-imħabba bejnietkom” (Ġw 13:35).  Jekk irridu riga biex inkejlu kemm il-ħajja Nisranija tagħna hija awtentika, nistaqsu lilna nfusna kemm qegħdin nimpenjaw ruħna biex nikbru fl-imħabba lejn il-proxxmu.

Faċli li meta nitkellmu dwar l-imħabba, nintilfu fil-poeżija – kliem sabiħ, anki teoloġikament profond, imma nieqes mill-prattiċità.  Ser insemmi ftit punti biex ngħin fir-riflessjoni dwar kif għandna ngħixu dan il-kmandament fil-ħajja tagħna ta’ kuljum. Continue reading >>