Bullettin tal-Ħadd - 14 ta’ Ottubru 2018

bullettin-2018-ottubru-14.jpg

ĦATRA TA’ ASSISTENT SEGRETARJU PASTORALI DJOĊESAN U VIGARJU PARROKKJALI

dun-daniel-j-sultana.jpgL-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, għadu kemm ħatar lil DUN DANIEL SULTANA, mill-Parroċċa tat-Twelid tal-Verġni Marija, ix-Xagħra, bħala Assistent Segretarju Pastorali tad-Djoċesi ta’ Għawdex kif ukoll Vigarju Parrokkjali fil-Parroċċa tal-Katidral ta’ Sidtna Marija Mtellgħa s-Sema, il-Belt Victoria.
Dun Daniel twieled fil-5 ta’ Ottubru 1988. Hu ġie ordnat saċerdot fit-30 ta’ Mejju 2014. Wara l-Ordinazzjoni presbiterali f’Għawdex, hu mar Ruma fejn ta servizz pastorali fil-Parroċċa ta’ San Gabrijel tal-Addolorata. Fl-aħħar erba’ snin studja u kiseb b’suċċess Liċenzja fil-Komunikazzjoni Istituzzjonali tal-Knisja mill-Università Pontifiċja ta’ Santa Croce.

IR-RAPPORT ANNWALI TAS-SAFEGUARDING COMMISSION GĦAS-SENA 2017

curia_01.jpegPREVENZJONI, AZZJONI F’WAQTHA U KAŻIJIET RIFERUTI LILL-PULIZIJA

Id-deċiżjoni tal-Isqfijiet Maltin li jipprojbixxu saċerdot milli jkompli jeżerċita l-ministeru tas-saċerdozju, minkejja d-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell, turi li l-Knisja timxi bi kriterji speċifiċi u aktar stretti minħabba r-responsabbiltà li l-liġi tal-Knisja tpoġġi fuq kull membru tal-kleru. Dan qalu l-Kap tas-Safeguarding Commission, Andrew Azzopardi, waqt il-preżentazzjoni tar-rapport annwali tal-kummissjoni tal-Knisja responsabbli mill-ħarsien tat-tfal u l-adulti vulnerabbli.

Kompli aqra minn hawn:  110-stqarrija-safeguarding-commission-rapport-2017-mt.pdf

Read the press release here:  110-press-realease-safeguarding-commission-report-2017-en.pdf

L-Isqof ta’ Għawdex dwar is-Sinodu taż-Żgħażagħ

Il-Kummissjoni Familja tniedi l-ewwel minn serje ta’ laqgħat ta’ parenting skills

flyer-laqgha-nr-1.jpg

Course in Safeguarding of Children

course-in-safeguarding-of-children-2018-2019-1.jpg

Jiftaħ is-Sinodu tal-Isqfijiet dwar “Iż-Żgħażagħ, il-Fidi u d-Dixxerniment Vokazzjonali”

Kummissjoni Duttrinali fi ħdan il-Konferenza Episkopali Maltija

Aqra l-Istqarrija minn hawn: 104-kummissjoni-dottrinali.pdf