Bullettin tal-Ħadd - 23 ta’ Novembru 2014

Ikklikkja fuq l-istampa biex tkabbarha:

bullettin-2014-novembru-23.jpg

Jum il-Karità fid-Djoċesi ta’ Għawdex

Fl-okkażjoni tas-Solennità liturġika ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu, id-Djoċesi ta’ Għawdex tiċċelebra Jum il-Karità. Mal-bullettin jitqassam envolope biex jingħataw offerti b’risq il-ħidma ta’ karità u solidarjetà li twettaq id-Djoċesi permezz tal-Caritas Djoċesana. Il-ġbir fil-quddies tas-Sibt filgħaxija, 22 ta’ Novembru, u l-Ħadd 23 ta’ Novembru - Festa ta’ Kristu Re - imur ukoll għal dan il-għan.

Ikklikkja fuq l-istampa u ara t-tagħrif marbut mal-ħidma tal-Caritas għas-sena 2013.

jum-il-karita-2014-flyer.jpg

Festa ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu

Fl-okkażjon tas-Solennità ta’ Kristu Re, id-Djoċesi se torganizza attività għat-tfal tad-duttrina u ċelebrazzjoni djoċesana.

Ikklikkja fuq l-istampa biex tara l-programm:

kristu-re-poster-2014.jpg

Bullettin tal-Ħadd - 16 ta’ Novembru 2014

Ikklikkja fuq l-istampa biex tkabbarha:

bullettin-2014-novembru-16.jpg

‘Relatio Synodi’ - Ir-Rapport finali tas-Sinodu tal-Isqfijiet

“RELATIO SYNODI”
TAT-III ASSEMBLEA ĠENERALI STRAORDINARJA
TAS-SINODU TAL-ISQFIJIET
“L-ISFIDI PASTORALI DWAR IL-FAMILJA
FIL-KUNTEST TAL-EVANĠELIZZAZZJONI”
(5-19 TA’ OTTUBRU 2014)

Is-Sibt 18 ta’ Ottubru 2014

WERREJ

Introduzzjoni

L-EWWEL PARTI
Is-smigħ: il-kuntest u l-isfidi fuq il-familja
Il-kuntest soċjo-kulturali
Ir-relevanza tal-ħajja affettiva
L-isfida għall-pastorali

IT-TIENI PARTI
Il-ħarsa lejn Kristu: il-Vanġelu tal-familja
Il-ħarsa lejn Ġesù u l-pedagoġija divina fl-istorja tas-salvazzjoni
Il-familja fil-pjan salvifiku ta’ Alla
Il-familja fid-dokumenti tal-Knisja
L-indissolubbiltà taż-żwieġ u l-ferħ tal-ħajja flimkien
Il-verità u l-ġmiel tal-familja u ħniena lejn il-familji miġruħa u dgħajfa

IT-TIELET PARTI
Il-konfront: perspettivi pastorali
Inħabbru l-Vanġelu tal-familja llum, fid-diversi kuntesti
Ngħinu lill-koppji li qegħdin f’mixja ta’ tħejjija għaż-żwieġ
Insieħbu lill-koppji fl-ewwel snin tal-ħajja taż-żwieġ
Kura pastorali għal dawk li qed jgħixu fiż-żwieġ ċivili jew f’konvivenzi
Nikkuraw il-familji miġruħa (separati, divorzjati li ma reġgħux iżżewġu, divorzjati li reġgħu żżewġu, familji b’ġenitur wieħed)
L-attenzjoni pastorali lejn il-persuni b’orjentament omosesswali
It-trasmissjoni tal-ħajja u l-isfida tat-tnaqqis fir-rata tat-twelid
L-isfida tal-edukazzjoni u r-rwol tal-familja fl-evanġelizzazzjoni

Konklużjoni
___________________
Niżżel id-dokument pdf minn hawn: 2014-10-18-relatio-synodi.pdf

Ecumenical Service organized by the British Residents’ Associsation, Gozo Group
St. Goerge’s Basilica – 6th Nov., 2014

ecumenical-service-wwi.jpg

Reflection by Bishop Mario Grech

The commemoration the beginning of the Great War of 1914 is not a joyous one. This war took away the lives of 10 million human beings. As Pope Francis recently said visiting the military memorial in Redipuglia, “war is madness…war destroys…war ruins everything… war is irrational”. (Francis, 13 September 2014.)

Much has been said whether this Great War could have been avoided or not. While we leave this matter to the historians, we must keep alive the memory of those who lost their lives for what Pope Benedict XV rightly described as “a useless massacre”. This Pope, elected just a month after the beginning of the conflict, highlighted one of the main causes of this war: a false sense of brotherhood. War was creating a strong sense of belonging to one’s own nation, but this “coming together” was in fact an illusion. His words are still relevant for us today: “Never perhaps was there more talking about the brotherhood of men than there is today; in fact, men do not hesitate to proclaim that striving after brotherhood is one of the greatest gifts of modern civilization, ignoring the teaching of the Gospel, and setting aside the work of Christ and of His Church. But in reality never was there less brotherly activity amongst men than at the present moment. Race hatred has reached its climax; peoples are more divided by jealousies than by frontiers; within one and the same nation, within the same city there rages the burning envy of class against class; and amongst individuals it is self-love which is the supreme law over-ruling everything.” (Benedict xv, Ad beatissimi apostolorum (1 november 1914), 7.) Continue reading >>

Bullettin tal-Ħadd - 9 ta’ Novembru 2014

Niżżel kopja tal-Bullettin minn hawn:

bullettin-2014-novembru-09.jpg

Titħabbar il-mewt ta’ Mons. Ġużeppi Gauci

mons-joe-gauci.jpgB’niket inħabbtu l-mewt ta’ Mons. Ġużeppi Gauci, minn Ta’ Kerċem, li seħħet ilbieraħ, il-Ħamis 6 ta’ Novembru 2014, fl-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex.

Dun Ġużepp kellu 77 sena. Hu ġie ordnat saċerdot fit-30 ta’ Marzu 1963. Barra l-ħidma tiegħu fil-parroċċa Ta’ Kerċem u s-servizz fil-Knisja Katidrali, l-ewwel bħala Kappillan tal-Kor u aktar tard bħala Monsinjur tal-Kapitlu Katidrali, Dun Ġużepp wettaq ukoll ħidma pastorali bħala viċi parroku fil-parroċċa ta’ San Ġorġ, Ħal Qormi, u bħala kappillan tal-isptar.

Il-funeral tiegħu se jsir għada s-Sibt 8 ta’ Novembru. Fl-4.00pm jitlaq korteo mill-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex għall-Knisja Parrokkjali Ta’ Kerċem. Wara li tingħad it-talba tal-Għasar, fl-4.30pm issir il-quddiesa praesente cadavere mmexxija mill-Mons. Isqof Mario Grech.

Ningħaqdu mal-familjari ta’ Mons. Ġużeppi Gauci u mal-komunità parrokkjali Ta’ Kerċem fit-talb lil Alla b’suffraġju ta’ dan is-saċerdot.

RIP