Easter Triduum - Program of events in the Diocese of Gozo

easter-triduum.png

Download program of events (celebrations are held in various Churches around Gozo, in Maltese, English and Italian): it-tlitt-ijiem-imqaddsa-tal-ghid-easter-triduum-triduo-pasquale-2019.pdf

Nitolbu bl-interċessjoni ta’ Dun Mikiel Attard

67/2019

Ittra lill-Poplu ta’ Alla
tal-E.T. Mons. Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex

 NITOLBU BL-INTERĊESSJONI TA’ UN MIKIEL ATTARD
dun-mikiel-attard.jpg

Kien bħal-lum 60 sena ilu li l-Qaddej ta’ Alla Dun Mikiel Attard irċieva l-ordinazzjoni saċerdotali. Għandna tassew għax inkunu grati lejn Alla li, fost l-għadd sabiħ ta’ saċerdoti twajba li kellna u għandna fid-Djoċesi, huwa tana lil Dun Mikiel, li f’ħajtu kien bastun sod li ħafna serrħu fuqu matul il-mixja tagħhom wara Kristu. Fih sibna sieħeb li kien jaf lil Alla u lill-bniedem.

Peress li l-proċess djoċesan tal-Beatifikazzjoni u l-Kanonizzazzjoni ta’ Dun Mikiel kważi wasal fit-tmiem tiegħu, u billi Ommna l-Knisja titlob li qabel ma tiddikjara persuna beata jew qaddisa Alla jagħmel miraklu bħala konferma tal-qdusija ta’ dik il-persuna, nagħmlilkom sejħa biex b’fidi kbira tħabbtu fuq il-bieb ta’ Dun Mikiel u titolbu miraklu bl-interċessjoni tiegħu.Nhar il-Ħadd nibdew il-jiem għeżież tal-Ġimgħa Mqaddsa.

Bħal Dun Mikiel, ejjew nersqu taħt is-Salib tal-Feddej biex, fuq l-eżempju tal-Verġni Marija Addolorata, li Dun Mikiel tant kien iħobb, inħallu l-ħarsa feddejja tas-Salvatur tibdilna fi bnedmin ġodda.

Mogħtija mill-Kurja tal-Isqof, illum, il-Ġimgħa 12 ta’ April 2019, Tifkira għażiża tad-Duluri.

+ Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex

FB: https://www.facebook.com/dunmikielattard/

“Ġesù jħares b’mod ġdid lejn il-bniedem” - l-Isqof Grech

pellegrinagg-facilita-korrettiva-ta-kordin.jpgMinn ġol-Kappella tas-Santwarju Ta’ Pinu, fejn is-Sibt li għadda (6 ta’ April 2019) iltaqa’ u talab ma’ grupp ta’ ħabsin mill-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin, l-Isqof Mario Grech stieden lis-soċjetà tagħna tibdel in-nuċċali li bih tħares lejn dawk li jkunu jiskontaw piena l-ħabs.

Fl-omelija tal-quddiesa, li għaliha kien preżenti grupp ta’ tletin priġunier, akkumpanjati minn tnax-il uffiċċjal tal-Faċilità, l-Isqof ta’ Għawdex saħaq li “l-Vanġelu ta’ Ġesù Kristu jedukana biex naraw aħjar”. Continue reading >>

ACN (MALTA) CONGRATULATES FR. CEFAI

Open the link: https://www.acnmalta.org/2019/04/05/acn-malta-congratulates-fr-cefai/

Messaġġ tal-E.T. Mons. Mario Grech lill-E.T. il-President ta’ Malta Dr George Vella

opr0604201914.jpg

Messaġġ ta’ awguri lill-E.T. Dr George Vella, President ta’ Malta
fl-okkażjoni tal-ħatra tiegħu u tal-ewwel żjara uffiċjali f’Għawdex
Kurja Veskovoli ta’ Għawdex, il-Belt Victoria
Is-Sibt 6 ta’ April 2019
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

AWGURI BIEX IKOLLNA LAJĊITÀ SANA U UMANIŻMU REALISTA

Mustafa Cerić, il-Mufti tal-Bożnja fl-2009, kien għamel din l-osservazzjoni dwar il-Punent: “Id-dinja tal-Punent għandha tmien dnubiet kbar: benessri mingħajr xogħol; edukazzjoni mingħajr morali; negozju mingħajr etika; divertiment mingħajr kuxjenza; politika mingħajr prinċipji; xjenza mingħajr responsabbiltà; soċjetà mingħajr familja; fidi mingħajr sagrifiċċju. Is-soluzzjoni għal dan hija li flok il-kelma mingħajr inqiegħdu u, allura: benessri u xogħol; edukazzjoni u morali; negozju u etika; divertiment u kuxjenza; politika u prinċipji; xjenza u responsabbiltà; soċjetà u familja; fidi u sagrifiċċju”. Continue reading >>

Bullettin tal-Ħadd - 7 ta’ April 2019

bullettin-2019-april-07.jpg

Via Sagra Djoċesana fuq l-Għolja ta’ Għammar

via-sagra-djocesana-2019.jpg

Il-Papa Franġisku jaħtar lil Patri Giovanni Cefai MSSP Isqof tal-Prelatura ta’ Santiago Apostol de Huancané, fil-Perù

fr-giovanni-cefai-mssp.jpg66/2019

Ittra lill-Poplu ta’ Alla
tal-E.T. Mons. Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex


NIFIRĦU FIL-MULEJ

Għal darba oħra l-Mulej reġa’ xeħet il-ħarsa tiegħu kollha mħabba fuq il-Knisja tagħna u għażel wieħed minn uliedha, Patri Giovanni Cefai MSSP, u fdalu l-ministeru episkopali. Dalgħodu l-Papa Franġisku ħabbar li kien qed jaħtru l-ewwel Isqof Prelat ta’ Santiago Apostol de Huancané, fil-Perù.

Inħossni grat ħafna lejn dawk kollha li mal-medda tas-snin għenu lil dan il-patri missjunarju jissawwar biex il-Mulej sabu jixraqlu ħalli jgħoddu fil-Kulleġġ tal-Appostli. Insellem il-memorja tal-għeżież ġenituri tiegħu li fil-familja tawh l-ewwel trobbija Nisranija. Il-komunità parrokkjali taż-Żebbuġ, Għawdex, offriet dak il-qafas reliġjuż, spiritwali u kulturali fejn dan it-tfajjel trawwam u għamel l-ewwel esperjenza ta’ Knisja. Jekk il-familja u l-komunità ekkleżjali kienu “l-ewwel seminarju” għal Giovann, id-Dar Stella Maris, li l-Patrijiet tas-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl għandhom f’din il-parroċċa, kienet “it-tieni seminarju” fejn dan iż-żagħżugħ, maħtuf mill-kariżma tal-Qaddej ta’ Alla Mons. Ġużeppi De Piro, beda n-namur tal-ħajja saċerdotali u missjunarja. Fil-fatt, ħames snin wara li rċieva l-Ordinazzjoni saċerdotali minn idejn il-predeċessur tiegħi l-Isqof Nikol Ġ. Cauchi, huwa mar il-Perù fejn għadu hemm sa issa. F’Novembru li għadda, meta kont fuq Żjara Pastorali fil-Perù, kelli l-grazzja li għaddejt ftit jiem miegħu u ma’ sħabu l-patrijiet f’Arequipa fejn Mons. Cefai kien Superjur Provinċjali; hemmhekk stajt nosserva kemm dawn il-patrijiet iħobbu lin-nies foqra u huma maħbuba u apprezzati. Continue reading >>