Titħabbar il-mewt ta’ Mons. Giovanni B. Gauci, Arċidjaknu tal-Katidral

mons-giovanni-b-gauci.jpgIlbieraħ, tard filgħaxija, is-Sibt 29 ta’ April 2017, tħabbret il-mewt ta’ Mons. Giovanni B. Gauci, Arċidjaknu tal-Kapitlu tal-Katidral u Rettur tal-Knisja ta’ Savina.

Mons. Giovanni B. Gauci twieled ir-Rabat, Għawdex fil-21 ta’ Frar 1938. Hu ġie ordnat saċerdot mill-Isqof Ġużeppi Pace fil-Katidral tal-Assunta, nhar it-18 ta’ Marzu 1961.

Il-funeral tiegħu se jsir nhar it-Tlieta li ġej, 2 ta’ Mejju 2017, fil-Katidral tal-Assunta:

- 3.00pm: Il-fdalijiet tal-W.R. Arċidjaknu Mons. Giovanni Bosco Gauci jkunu esposti għall-qima u t-talb fil-Knisja ta’ Savina, ir-Rabat;

- 5.00pm: Talb fil-Knisja ta’ Savina mill-Kapitlu tal-Katidral u dritt wara korteo funebri bil-fdalijiet tal-W.R. Arċidjaknu Mons. Giovanni Bosco Gauci lejn il-Katidral;

- 5.30pm: Quddiesa tal-funeral.

Filwaqt li nitolbu għalih biex issa jara s-sebħ ta’ Kristu rxuxtat u glorjuż, nagħtu l-għomor lill-familjari tiegħu, fosthom lil ħuh Mons. Ġużeppi Gauci, u lin-neputijiet Dun Victor Vella, Dun Joe Vella Gauci u Dun John Meilak.

RIP

Ritratt: Ħajr lill-familjari ta’ Mons. Gauci.

Tagħrif bijografiku Continue reading >>

Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi - Mejju 2017

Aqra minn hawn: newsheet-mejju-2017-2.pdf

L-E.T. Mons. Alessandro D’Errico Nunzju Appostoliku ġdid għal Malta

semonsalessandroderrico.JPG

Illum, il-Ħamis 27 ta’ April 2017, il-Qdusija Tiegħu Papa Franġisku ħatar lill-E.T. Mons. Alessandro D’Errico, Arċisqof Titulari ta’ Carini u fil-preżent Nunzju Appostoliku fil-Kroazja, bħala Nunzju Appostoliku għal Malta.

Aqra minn hawn: 

pressreleasehemonsalessandroderrico0001.pdf

31-bishops-statement-en.pdf

Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi - April 2017

Niżżel in-Newsheet minn hawn:

newsheet-april-2017.pdf

Via Sagra Djoċesana

 via-sagra-djocesana-2017.jpg

Ara wkoll il-messaġġ ta’ Mons. Isqof Mario Grech:

https://www.youtube.com/watch?v=X3Fks5_bZCQ&feature=youtu.be

Is-Sorijiet Karmelitani: 60 Sena fil-Qasam Edukattiv f’Għawdex (1957-2017)

st-theresa-school-pic.jpg

Waqt li jfakkru s-sittin sena tal-preżenza tagħhom fid-Djoċesi ta’ Għawdex, is-Sorijiet Karmelitani ta’ Santa Tereża tal-Bambin Ġesù qed jiċċelebraw ukoll is-sittin sena mill-inawgurazzjoni tal-Iskola Santa Tereża, immexxija minnhom f’Ta’Kerċem. Continue reading >>

Iċċelebrat Jum il-Morda

Omelija f’Jum il-Morda
Kappella tal-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex, il-Belt Victoria
Il-Ħadd 12 ta’ Frar 2017
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

KELMA TA’ FARAĠ GĦALL-IMWEĠĠGĦIN

100_0644.jpgAktar ma naqra l-Vanġelu, aktar nikkonvinċi ruħi li Alla tagħna huwa dejjem qrib il-bniedem ferut u muġugħ! Lil Alla dejjem insibuh fuq in-naħa ta’ min hu vittma u min jaqlagħha fuq rasu. Dan jikkonfermah Ġesù fil-Vanġelu tal-lum (Mt 5:17-37). Min is-soltu jaqra dan il-Vanġelu mil-lenti tal-morali forsi ma jifhimnix; imma l-Kelma ta’ Alla mhix biss “għarbiel tal-morali”, imma hija espressjoni li turina kemm Alla għandu empatija magħna. Għax daqskemm nistgħu nkunu minn dawk li bl-imġiba tagħhom iweġġgħu lill-oħrajn (dan huwa dnub), daqstant ieħor nistgħu nkunu fuq in-naħa tal-imweġġgħin. Continue reading >>

Iċċelebrat Jum Malta Kattolika

Sintesi tal-Omelija fis-Solennità tan-Nawfraġju ta’ San Pawl Missierna
Knisja parrokkjali ta’ San Pawl Nawfragu, il-Munxar
Il-Ġimgħa 10 ta’ Frar 2017
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

san-pawl-statue.jpgĦADD MA GĦAMILNA ĠUSTIZZIERA TA’ ĦADD

Fil-qawl “jekk il-ġemel jara ħotobtu, jaqa’ u jmut sobtu”, l-antenati tagħna rnexxielhom jiddeskrivu aspett fid-DNA tagħna: li ħafna drabi aħna naraw it-tibna f’għajn il-proxxmu u ninsew it-travu li hemm f’għajnejna! Għalhekk nissindikaw lill-proxxmu, nerfgħulu salibu, u niġġudikawh. Donnu hawn min għamel lilu nnifsu ġustizzier u l-pjaċir tiegħu huwa li jiddikjara l-kundanna tal-mewt u jaqta’ l-irjus. Continue reading >>