Festa tal-Assunta - Omelija tal-Isqof Mario Grech

Sintesi tal-Omelija fis-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema ta’ Marija
Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria, Għawdex
Il-Ġimgħa 15 ta’ Awwissu 2014
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

INKOMPLU NAĦDMU BIEX TIKBER IL-LIBERTÀ

ritratti-george-scerri-3.jpg

Fl-istorja riċenti ta’ pajjiżna hemm ġrajja importanti marbuta mal-festa ta’ Santa Marija.  Qed nirriferi għall-Konvoj ta’ Santa Marija li bis-saħħa tiegħu aħna mhux biss ħlisna mill-ħakma tan-Nażiżmu, imma pajjiżna beda triq twila minsuġa b’kisbiet kbar f’dawk li huma libertajiet politiċi, ekonomiċi u soċjali. Continue reading >>

Komunikat tal-Isqof Mario Grech dwar allegazzjonijjiet ta’ abbużi sesswali

Komunikat

Kull każ ta’ abbuż sesswali fuq il-minuri huwa ġerħa profonda fil-Knisja u fis-soċjetà.  Bħala Ragħaj, jien qrib l-allegati vittmi u l-familjari tagħhom.  Nagħraf li għandi doveri kemm lejn is-saċerdoti kollha, anki dawk li jiżbaljaw, u  kemm lejn il-poplu ta’ Alla, partikularment lejn il-minuri.  Kif f’dan il-każ segwejt il-protokolli indikati mil-liġijiet kanoniċi u ċivili, niżgura li hekk nagħmel jekk u meta jinqalgħu każijiet oħra simili.

Mons. Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex

20 ta’ Awwissu 2014

Bullettin tal-Ħadd - 17 ta’ Awwissu 2014

Niżżel kopja tal-Bullettin minn hawn:

bullettin-2014-awwissu-17.jpg

Il-Velja tal-Assunta f’Għawdex b’talb għall-paċi fl-Iraq u l-Art Imqaddsa

Fuq iz-zuntier ta’ quddiem is-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu f’Għawdex, fil-preżenza ta’ għadd ta’ pellegrini miż-żewġ djoċesijiet, ilbieraħ (il-Ħamis 14 ta’ Awwissu 2014) inżammet għal sena oħra l-Velja Djoċesana tal-Għid tal-Assunta bi tħejjija għas-solennità tat-Tlugħ fis-Sema ta’ Marija.

veljatapinu2014_img_9128.jpg

Is-sahra ta’ talb u kant, li bdiet fit-8.00pm, din is-sena kellha t-tema ta’ solidarjetà mal-aħwa Nsara ppersegwitati fl-Iraq u fl-Art Imqaddsa.  Dan deher ukoll fit-talb u l-kant mil-Liturġija Orjentali li ntuża fl-ewwel parti tal-Velja, immexxija minn Dun Samuel Grech, saċerdot żagħżugħ Għawdxi li qed jistudja l-Marjoloġija f’Ruma. Continue reading >>

Velja tal-Għid tal-Assunta (Santwarju Ta’ Pinu)

Talb għall-paċi u l-Insara ppresegwitati fil-Velja tal-Għid tal-Assunta f’Għawdex

velja-tal-ghid-tal-assunta-2014.jpg

Għal sena oħra, is-Santwarju Nazzjonali Ta’ Pinu f’Għawdex sa jorganizza l-Velja Djoċesana tal-Għid ta’ l-Assunta, lejlet is-solennità tat-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Marija, nhar il-Ħamis li ġej, 14 ta’ Awwissu 2014.

Il-Velja, li tinżamm fuq iz-zuntier spazjuż ta’ quddiem dan is-santwarju Marjan, tibda b’ċelebrazzjoni ta’ kant u salmi fit-8.00pm, u tkompli bil-Quddiesa tal-Vġili mmexxija mill-E.T. Mons.  Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex.

Wara l-Quddiesa, fl-10.15pm, jiftaħ lejl ta’ Adorazzjoni Ewkaristika fis-Santwarju.  F’nofsillejl ikun hemm Quddiesa oħra.

Iċ-ċelebrazzjoni tixxandar diretta fuq Radju Marija 102.3 FM, li sa jorganizza wkoll trasport għal dawk il-pellegrini li jixtiequ jaqsmu minn Malta (t. 21453105).  Jiġi organizzat ukoll trasport mill-parroċċi Għawdxin.

Il-Velja din is-sena qed issir b’talb speċjali għall-paċi fid-dinja u għall-Insara ħutna ppresegwitati f’reġjuni bħas-Sirja, l-Iraq u l-Art Imqaddsa.

Ittra Pastorali ta’ Santa Marija tal-Isqof Mario Grech

Fl-okkażjoni tas-Solennità ta’ Marija Mtellgħa s-Sema, l-Isqof Mario Grech ħareġ Ittra Pastorali dwar il-viżjoni tal-Knisja dwar is-sesswalità umana.

L-IMĦABBA SABIĦA
(Il-Vanġelu tas-Sesswalità)

1.    Fil-fond tal-qalb ta’ kull bniedem hemm ix-xewqa għall-hena.  Ma ssibx bniedem li ma jridx ikun kuntent, tant li Pascal jinnota li anki min itemm ħajtu b’idejh, jagħmel dan il-pass ikrah għax ikun konvint li ser ikun aħjar milli jkun.   Imma huwa fatt li għalkemm ix-xewqa biex inkunu sewwa u henjin hija komuni għal kulħadd, mhux kulħadd ifittex il-kuntentizza bl-istess mod.  It-toroq li nagħżlu biex inkunu ferħanin mhux biss huma varji, imma xi drabi huma wkoll kuntrarji għal xulxin.  Dan jispjega għaliex fid-dinja hawn min hu kuntent u hawn min mhux.

Kompli aqra minn hawn: 38-2014-pastorali-santa-marija-2014.pdf

Niżżel il-verżjoni mqassra tal-Ittra Pastorali: 38-2014-pastorali-santa-marija-2014-verzjoni-qasira.pdf

Download a short version of Bishop Grech’s Pastoral Letter in English: pastoral-letter-aug2014.pdf

Talb għall-Paċi u għall-Insara ppersegwitati

iraq-persecution-of-christians.jpgL-Isqfijiet Maltin bagħtu Messaġġ fejn jistiednu lill-Insara jitolbu għall-paċi u għall-Insara ppersegwitati, speċjalmenti l-Insara fl-Iraq, li bħalissa għaddejjin minn persekuzzjoni ħarxa.

B’solidarjetà ma’ ħutna l-Insara fl-Iraq, l-Isqfijiet qed jappellaw biex l-Insara f’pajjiżna jagħtu donazzjonijiet ta’ flus biex jintbagħtu lill-komunitajiet Insara fl-Iraq. Min jixtieq jaghmel xi offerta, jgħaddiha lill-Kappillan tal-Parroċċa jew Rettur tal-Knisja.

Niżżel il-Messaġġ tal-Isqfijiet minn hawn:

78-messagg-tal-isqfijiet-mlt.pdf

Bullettin tal-Ħadd - 10 ta’ Awwissu 2014

Niżżel kopja tal-Bullettin minn hawn:

bullettin-2014-awwissu-10.jpg