Intervista ta’ Frederick Attard mal-Isqof Grech

Kienet sena li offritilna ħafna sfidi - Mario Grech

Biex tara l-intervista mal-Isqof Mario Grech fuq il-ġurnal elettroniku illum.com.mt, agħfas din il-link:

http://www.illum.com.mt/ahbarijiet/socjali/39736/jkdkkh#.VJfGVj10MQ

Bullettin tal-Ħadd - 21 ta’ Diċembru 2014

Niżżel kopja tal-Bullettin minn hawn:

bullettin-2014-dicembru-21.jpg

Għoti tal-Ministeru tal-Akkolitat

Nhar il-Ħadd li għadda, 14 ta’ Diċembru, fil-Bażilika u Kolleġġjata tal-Għarb, Għawdex, l-Isqof Mons. Mario Grech mexxa r-Rit tal-Akkolitat tas-Seminarista Massimo Buttigieg, mill-Parroċċa tal-Katidral.

Hawn issib it-test tal-omelija u ritratt ta’ Saviour Tabone.

Omelija fil-Quddiesa tal-Għoti tal-Akkolitat
Bażilika tal-Viżitazzjoni, l-Għarb
Il-Ħadd 14 ta’ Diċembru 2014
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

KNISJA LI TQANQAL IL-MISTOQSIJIET

Bl-istil tal-ħajja li kellu kif ukoll bid-diskorsi li kien jagħmel, Ġwanni l-Battista kien iqajjem ħafna mistoqsijiet fil-moħħ u l-qalb tan-nies.  Kliemu u għemilu kienu jċaqalqu l-kuxjenzi tal-ħafna.  Għalhekk min kien josservah jew jisimgħu ma kienx jista’ joqgħod bi kwietu u allura kien jinterrogah: Inti min int?  Inti l-Messija, Elija jew il-profeta?

Quddiem din ir-realtà nixtieq nirriflettu dwar jekk is-soċjetà ta’ żmienna hix qed tagħmel mistoqsijiet bis-sens lilna l-Insara, kemm bħala individwi u kemm bħala komunità ekkleżjali. Continue reading >>

Bullettin tal-Ħadd - 14 ta’ Diċembru 2014

Niżżel kopja tal-Bullettin minn hawn:

bullettin-2014-dicembru-14.jpg

Lineamenta con il questionario per la nuova fase di preparazione al Sinodo 2015

Sinodo famiglia: una “svolta” da cui non si torna indietro.

http://go.aleteia.org/eVFrAFF

Stqarrija mis-Segretarjat għall-Edukazzjoni Kattolika

Niżżel l-istqarrija minn hawn: 136-stqarrija-segretarjat-edukazzjoni-nisranija-mlt.pdf

NIKTBU PAĠNA ĠDIDA

Omelija fil-Vġili tas-Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni
Il-Ħadd 7 ta’ Diċembru 2014
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

F’ħajjitna mhux kollox imurilna sew.  Diversi drabi, meta xi ħaġa tmur żmerċ, nafu naħbtu naqtgħu qalbna.  Hemm min jekk jieħu tisbita mal-art, mhux lakemm isib il-qawwa biex jerġa’ jqum fuq riġlejh.  Imma rridu napprezzaw li fina hemm xi ħaġa li meta jiġrilna hekk, tgħidilna nerġgħu nagħtu rkaptu.  Kemm jiġrili li nkun nikteb fuq biċċa karta, nieħu żball, inqatta’ l-karta u nibda waħda ġdida.  Kif jiġri lili, jiġri lilek.  Allaħares meta niżbaljaw, inqattgħu kollox u narmu l-karti kollha.  Għandna nemmnu li f’kull ċirkustanza nistgħu nibdew niktbu paġna ġdida fl-istorja ta’ ħajjitna.

Il-Vanġelu tal-lum (Mk 1:1-8) jitkellem fuq il-bidu ġdid li kellu l-poplu tal-Lhudija u ta’ Ġerusalemm wara li laqa’ l-Bxara t-tajba ta’ Ġesù.  Minkejja li kellu storja ta’ fallimenti, infedeltajiet, dnubiet, u iżjed, dan il-poplu ma qatax qalbu, imma meta permezz tal-Battista huwa ġie wiċċ imb’wiċċ mal-Kelma (Ġesù Kristu), sab il-qawwa biex jerġa’ jibda jikteb paġna ġdida fl-istorja tiegħu.  Dak li seħħ mal-poplu Lhudi jista’ jseħħ magħna llum ukoll.  Għalkemm fil-ħajja personali, familjari u soċjali tagħna hemm tant stejjer imqallbin u tant ħolm jisparixxi, irridu nagħmlu kuraġġ biex ħadd ma jfettillu jqatta’ l-karti u jibgħat kollox jixxejjer mar-riħ. Continue reading >>

Stqarrija mis-Segretarjat għall-Edukazzjoni Kattolika

Niżżel l-istqarrija minn hawn: 135-statement-eng.pdf