L-”Hawn jien” tas-saċerdot novell fost l-isfidi tal-lum

ordinazzjoni-dun-joseph-hili.jpgOmelija fl-Ordinazzjoni Presbiterali
Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria
Il-Ġimgħa 14 ta’ Ġunju 2018
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

HAWN JIEN

Kulma jmur il-ħajja qed toffrilna sfidi kbar. Bħal donnu aktar ma jitgerbeb iż-żmien, l-isfidi qed dejjem isiru eħrex. Quddiem dan il-fenomenu, min għandu ftit tas-sens, iktar u iktar min hu Nisrani, kapaċi jidħol f’ħafna tensjonijiet. Nagħti żewġ eżempji.

Is-soċjetà tagħna donnha għamlet verżjoni ġdida tal-għoġol antik tad-deheb li ssemmi l-Bibbja: żdiedet sew l-idolatrija tal-flus. Fil-fatt, il-ġirja għall-flus qed timla l-bwiet imma fl-istess waqt qed tħalli l-vittmi. Il-kilba għall-ġid irrendietna bla skrupli u rmejna kull kriterju ta’ x’inhu tajjeb u mhux. Kollox sar jgħaddi u sirna nagħtu l-impressjoni li għall-flus is-soċjetà lesta li tagħmel kollox, anki tbigħ ruħha! F’sitwazzjoni bħal din, tiġik it-tentazzjoni li tgħid: “Issa daqshekk… xbajt”. Continue reading >>

Festa tas-Sejħa tal-Madonna lil Karmni Grima

festa-ta-pinu-2018.jpg

Velja ta’ Talb bi tħejjija għall-Ordinazzjoni Presbiterali tad-Djaknu Joseph Hili

img_7118.jpg

Ilbieraħ filgħaxija nżammet velja ta’ talb fis-Seminarju djoċesan, bi tħejjija għall-ordinazzjoni presbiterali tad-Djaknu Joseph Hili, mix-Xagħra. Id-djaknu Hili se jkun ordnat saċerdot illum, il-Ġimgħa 15 ta’ Ġunju 2-19, f’quddiesa fil-Katidral, immexxija minn Mons. Isqof Mario Grech.

Ritratt: charlonphotography

World Blood Donor Day

lourdes-church-gozo-blood-donor-day-14-june-2018.jpg

WORLD BLOOD DONOR DAY, 14 JUNE 2018
Be there for someone else. Give blood. Share life.

 The Diocese of Gozo, in collaboration with the National Blood Transfusion Centre, Malta has lit the church of Our Lady of Lourdes, in Għajnsielem, in red, to mark the World Blood Donor Day, celebrated worldwide today, 14th June.

 

The Church is grateful for the many Gozitans who regularly donate blood, while inviting others to donate blood for the first time. We are also grateful for the nurses and staff who work at the new Gozo Centre of the National Blood Transfusion Service opened recently in Xewkija.

Light by Micho Lighting, Gozo.

 

Il-każ “Aquarius”

Arcidjoċesi ta’ Malta
Uffiċju Komunikazzjoni

12 ta’ Ġunju 2018

60/2018

STQARRIJA TAL-ISQFIJIET

Ilna snin nisimgħu dwar il-fenomenu tal-immigrazzjoni li qed jisvolġi fil-Baħar Mediterran. Dan il-fenomenu jixhed is-sitwazzjoni ddisprata ta’ min iħossu mġiegħel iħalli pajjiżu biex jaħrab il-gwerer jew il-ġuħ; minn naħa l-oħra l-istess fenomenu juri wkoll it-tbatija, it-tħassib u s-sagrifiċċji tal-popli tal-pajjiżi li qegħdin jilqgħuhom.

acquarius.jpgAnke f’dawn il-ġranet il-ġrajja tal-vapur Aquarius uriet il-kumplessità u d-delikatezza kemm tal-problema kif ukoll tas-soluzzjonijiet għaliha.

Għalhekk, inħeġġu lill-awtoritajiet politiċi fl-Ewropa biex ikomplu jfittxu soluzzjonijiet umanitarji għal dawn il-persuni, mingħajr ma jinsew ir-realtajiet taċ-ċittadini tal-pajjiżi li jilqgħuhom. Fl-imgħoddi l-Ewropa kellha sfidi oħra serji bħal din, imma qatt ma qatgħet qalbha li ssib rimedji fid-dawl tal-prinċipji tal-ġustizzja, tal-legalità u tas-solidarjetà. Continue reading >>

Bullettin tal-Ħadd - 17 ta’ Ġunju 2018

bullettin-2018-gunju-17.jpg

Lauching of Tenders ERDF.PA.5.0102

kura-association-tenders-advert.jpg

The KURA Association within the Gozo Diocese would like to announce the launch of tenders:

ERDF.PA.5.0102: Enhancing Gozo’s Ecclesiastical and Artistic Cultural Patrimony for Present and Future Generations

http://gozodiocese.org/tenders/

Bullettin tal-Ħadd - 10 ta’ Ġunju 2018

bullettin-2018-gunju-10.jpg