Sort by Title | Sort by Date

Homilies by Bishop Mario Grech
Sorted by Title

 1. Alla jeħlisna mit-taħsir (Katidral Għawdex, 15 ta’ Awissu 2007)
 2. ĊIVILTÀ LI TIXRAQ LID-DINJITÀ TAL-BNIEDEM
  Omelija ta’ l-Isqof Mario Grech fil-festa ta’ San Pietru u San Pawl
  Parroċċa Nadur – 29 ta’ Ġunju 2007
 3. Dun Ġorġ Preca: Xandâr tad-duttrina tajba
  Omelija fil-pellegrinaġġ djoċesan fuq il-qabar tal-Beatu Ġorġ Preca
  Il-Kappella tal-Midalja Mirakuluża, il-Blata l-Bajda (8 ta’ Mejju 2007)
 4. Dun Ġorġ u l-Kelma li tgħammar fostna
  Omelija fiż-Żjara tar-Relikwa ta’ San Ġorġ Preca f’Għawdex
  Katidral Għawdex (5 ta’ Ġunju 2007)
 5. Ekonomija b’wiċċ uman (Bank Ċentrali ta’ Malta, 2 ta’ Frar 2007)
 6. Fewġa ħelwa
  Omelija fil-Velja djoċesana ta’ Għid il-Ħamsin
  Pjazza San Ġorġ, Victoria (26 ta’ Mejju 2007)
 7. Ġesu` Qaddej
  Omelija ta’ l-Isqof Mario Grech nhar Ħamis ix-Xirka filgħaxija
  Katidral – 5 ta’ April 2007
 8. Id-dimensjoni marjana tas-saċerdot (Knisja Għarb, 26 ta’ Marzu 2007)
 9. Il-bniedem isallab lil sieħbu u lil Kristu
  Omelija waqt iturġija ta’ l-Adorazzjoni tas-Salib, nhar il-Ġimgħa l-Kbira
  Katidral (6 ta’ April 2007)
 10. Il-ġuħ illum (Katidral, 10 ta’ Gunju 2007)
 11. Il-Knisja favur il-ħajja (Santwarju ta’ Pinu, 2 ta Diċembru 2007)
 12. Il-Ministeru Saċerdotali (Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, Victoria - 22 ta’ Jannar 2007
 13. Il-Presbiteri tagħna (Parroċċa Munxar, 10 ta’ Frar 2007)
 14. Il-Prostituzzjoni (Knisja Siġġiewi, 6 ta’ Diċembru 2007)
 15. Il-verita` tagħmilkom ħielsa
  Omelija fit-tifkira tas-Sejħa tal-Verġni mbierka lil Karmena Grima
  Santwarju Ta’ Pinu (22 ta’ Ġunju 2007)
 16. Ineħħu l-blata mill-qabar ta’ Kristu
  Omelija fil-Vġili solenni tal-Qawmien tal-Mulej
  Katidral (7 ta’ April 2007)
 17. Irgħu l-merħla ta’ Alla (Katidral, 30 ta’ Ġunju 2007)
 18. Is-saċerdot ministru tal-kompassjoni (Parroċċa San Ġorġ, 30 ta’ Settembru 2007)
 19. Is-Saċerdot Missier (Katidral - Victoria, 5 ta’ April 2007)
 20. Ix-xewqa tal-ħajja ta’ dejjem
  Omelija fil-Velja ta’ l-Assunta
  Santwarju ta’ Pinu (14 ta’ Awissu 2007)
 21. Knisja kkonsagrata hija bir ta’ ilma ħaj (Katidral Għawdex, 14 ta’ Ottubru 2007)
 22. Komunità Parrokkjali ħajja hi xhud kredibbli ta’ Kristu
  Omelija ta’ l-Isqof Mario Grech f’għeluq il-ħamsin sena mit-twaqqif tal-parroċċa tal-Munxar (16 ta’ Diċembru 2007)
 23. L-eskatoloġija
  Omelija tal-Pontifikal fis-Solennità ta’ San Ġorġ martri
  Bażilika San Ġorġ, Victoria (15 ta’ Lulju 2007)
 24. L-Etika ta’ l-Ispirtu (Kon-Katidral ta’ San Ġwann, 16 ta’ Novembru 2007)
 25. Nemmnu fit-tajjeb li hemm f’kull bniedem (Assemblea Azzjoni Kattolika, 19 ta’ Ottubru 2007)
 26. Ngħożżu l-komunjoni fil-Knisja (Parroċċa Żebbuġ, 19 ta’ Awissu 2007)
 27. Nirbħu l-kriżi tal-fiduċja (Parroċċa Xewkija, 24 ta’ Ġunju 2007)
 28. Saċerdot li ħabb il-komunjoni (Parroċċa Fontana, 9 ta’ Ottubru 2007)
 29. Saċerdoti Anġli
  Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech fil-funeral ta’ Mons Franġisk Azzopardi
  Parroċċa Xagħra (9 ta’ Novembru 2007)
 30. San Ġużepp u l-Familja (Knisja ta’ San Ġużepp - Rabat Malta, 18 ta’ Marzu 2007)
 31. Soċjeta Tal-M.U.S.E.U.M xhud ta’ Kristu Rxoxt
  Omelija fit-tifkira ta’ għeluq il- mitt sena mill-bidu tal MUSEUM
  Santwarju Ta’ Pinu - 10 ta’ April 2007
 32. Tliet santwarji (Parroċċa San Ġorġ, 13 ta’ Mejju 2007)
 33. Ħelsien veru
  Omelija fl-okkażjoni ta’ l-ewwel dehra tal-Madonna ta’ Fatima
  Knisja ta’ Ħamet (15 ta’ Mejju 2007)
 34. Ħtieġa ta’ konfront ma’ Kristu
  Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech fis-Solennità ta’ l-Għid il-Kbir
  Katidral – 8 ta’ April 2007