Archive for the '2009' Category

IL-PROBLEMA TAN-NUQQAS TA’ XOGĦOL F’GĦAWDEX

Indirizz ta’ Mons Isqof Mario Grech waqt quddiesa li saret illum (28.10.09) fir-Rabat, Għawdex, fl-okkażjoni ta’ “Jum Għawdex”

Żgur li l-prijorità ta’ dawk li jħobbu lil Għawdex u ta’ dawk li għandhom id-dmir li jieħdu ħsieb il-poplu li jgħammar f’din parti tan-nazzjon Malti, hija li jindirizzaw il-problema ta’ nuqqas ta’ xogħol f’Għawdex stess.

Għandna ċerti familji li qed ibatu minħabba n-nuqqas ta’ xogħol. Minħabba li ma jsibux xogħol f’Għawdex, għadd ta’ Għawdxin qed jitilqu minn din il-gżira u jissetiljaw f’Malta jew barra minn Malta. Ċertament li għal xi wħud din mhix għażla ħielsa, imma forzata għax l-opportunitajiet f’Għawdex huma li huma. Għadd ta’ koppji żgħażagħ qed ikollhom jagħżlu li “jemigraw” minn Għawdex u jibnu l-familja tagħhom band’oħra, u dan bi prezz għoli. Dan huwa fenomenu demografiku li għandu jiġi kkunsidrat bis-serjetà għax ifisser drain qawwi ta’ talent u riżorsa ewlenija. Dan ifisser ukoll li s-soċjetà Għawdxija qed tixjieħ u l-potenzjal mhux biss ekonomiku, imma intellettwali, kulturali u spiritwali tagħna qed jinxef. Min għandu viżjoni għal Għawdex ma jistax ma jitħassibx quddiem dan il-fatt li ma tantx jawgura futur.

Għalhekk inħeġġeġ lill-imsieħba soċjali kollha f’pajjiŻna, partikularment lill-Gvern Ċentrali u lill-privat, biex jindirizzaw b’urġenza dan l-issue vitali. Anke jekk soluzzjonijiet immedjati m’humiex ħfief minħabba n-natura globalizzata tal-problema, almenu l-issue t’Għawdex għandha tkun fuq l-aġenda nazzjonali f’parità ma’ issues soċjali oħra nazzjonali. Huwa fatt li min huwa konxju ta’ dIn il-problema u jixtieq jagħmel xi ħaġa, mhux dejjem isib il-kollaborazzjoni dovuta biex id-diskors dwar l-impjiegi f’Għawdex isir b’mod responsabbli.

Continue reading >>

Katekeżi Liturġika għall-Poplu t’Alla

kungress_ewkaristiku_poster.jpg

Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-Kungess Ewkaristiku Djoċesan, nhar il-Ġimgħa 30 ta’ Ottubru Mons Isqof Mario Grech se jmexxi ċelebrazzjoni djoċesana fis-Santwarju Madonna Ta’ Pinu, li fiha jitkantaw is-Salmi u ssir katekeżi bibliko-liturġika fuq it-tifsira tal-Jum tal-Ħadd u tal-Ewkaristija tal-Ħadd. Iċ-ċelebrazzjoni tibda fis-7.00p.m. u ddum siegħa. Il-poplu kollu t’Alla huwa mistieden. (Il-Parroċċi jkollhom trasport provdut.)
 
Ser isiru żewġ ċelebrazzjonijiet oħra: il-Ġimgħa 6 ta’ Novembru u l-Ġimgħa 13 ta’ Novembru.

 

Laqgħa għaż-żgħażagħ Għawdxin f’Malta

kdz-poster-oct09.jpg

 Gozitan Youth Meeting flimkien ma L-Isqof Mario Grech fil-Kapella tal-Universita’.  Narawk fl-20 ta’ Ottubru fis 7.15 p.m.

Biex nirbħu l-vojt etiku

 

Il-bierah filgħaxija (il-Ħadd 4 ta’ Ottubru 2009) l-Isqof Mario Grech kien il-mistieden tal-Provinċja tal-Patrijiet Franġiskani Minuri li ċċelebrat it-800 sena minn meta San Franġisk kiseb l-approvazzjoni tar-Regola mill-Papa. L-Isqof Grech mexxa konċelebrazzjoni fil-Knisja tal-Patrijiet ta’ Ġieżu l-Belt u wassal dan il-messaġġ:

Il-vojt etiku li jinħass fl-Ewropa huwa wieħed mir-raġunijiet għaliex fl-Ewropa hawn sistemi inġusti u korrotti. Aktar ma l-bniedem ikun sajjem dwar kriterji etiċi u morali, aktar tkompli tikber id-distanza bejn min huwa mejjet fis-sakra u min huwa mejjet għal qatra! Għalhekk illum fl-Ewropa u fil-Knisja neħtieġu bnedmin karizmatiċi bħal San Franġisk t’Assisi li 800 sena ilu ta’ bidu għal moviment qawwi li għen lis-soċjetà ta’ żmienu tikxef il-wiċċ moħbi ta’ Alla fi Kristu biex hekk setgħet tikxef il-wiċċ uman tal-bniedem.

Kif il-moviment li inawgura San Franġisk bil-predikazzjoni tal-Evanġelju kien okkażjoni f’waqtha biex ħafna reġgħu sabu l-qafas etiku u morali li kien meħtieġ biex iċ-ċittadini jqiegħdu d-dar tagħhom f’postha, l-istess predikazzjoni tal-Bxara t-Tajba llum tista’ tgħin lil ħafna biex tiġi evitata r-rovina ta’ “darna”. Din id-“dar” għandha diversi dimensjonijiet: hija l-ħajja personali tagħna, hija l-familja, in-nazzjon u l-istess dar Ewropea!

Continue reading >>

Komunikat dwar attività u messaġġi tal-Isqof Grech fil-Brażil

 

Dalgħodu, it-Tlieta 29 ta’ Settembru 2009, l-Isqof Mario Grech għamel żjara ta’ kortesija lill-Kardinal Geraldo Majela Agnelo, Arċisqof tad-Djoċesi ta’ Salvador f’Bahia [Brażil]. Il-Kardinal Majela Agnelo għandu konnessjoni mad-Djoċesi t’Għawdex. Huwa żar Għawdex għall-ewwel darba fl-1973 u kien Għawdex għall-festa ta’ San Pawl li saret fil-Munxar fi Frar ta’ din is-sena. Il-Kardinal Majela għamel żmien bħala Arċisqof ta’ Londrina fejn hemm jaħdmu għadd ta’ saċerdoti Maltin u Għawdxin. Fil-laqgħa mal-Isqof Grech, il-Kardinal Majela Agnelo kellu kliem ta’ apprezzament għall-ispirtu missjunarju li hemm fil-Knisja f’pajjiżna.

L-Isqof Mario Grech il-bierah qiegħed l-ewwel ġebla ta’ Ċentru Pastorali li ser jinbena fuq inizjattiva ta’ Dun Alex Cauchi, kappillan tal-parroċċa ddedikata lill-Madonna tad-Dawl f’Parapatinga fin-Nord Est tal-Brazil. Fl-omelija li għamel waqt quddiesa li saret f’din l-okkażjoni, l-Isqof Grech fisser l-importanza ta’ dawn iċ-Ċentri għall-ħajja tal-komunità ekkleżjali. Iċ-Ċentri Pastorali jservu ta’ skola fejn diversi kategoriji fi ħdan il-komunità parrokkjali jiltaqgħu biex jiksbu formazzjoni umana u Nisranija, u hekk il-poplu t’Alla jkompli jinbena bħala tempju ħaj t’Alla. Kull persuna tagħmel parti minn din il-binja u ebda ġebla, anke jekk tkun imxellfa, qatt ma għandha tiġi skartata. L-Isqof Mario faħħar lil Dun Alex Cauchi, missjunarju mill-Għarb li ilu fil-missjoni għal dawn l-aħħar 14-il sena, għall-ħidma siewja li wettaq u għadu jwettaq biex jibni l-Knisja ta’ Kristu fil-Brażil!

Continue reading >>

MONS ISQOF MARIO GRECH IKOMPLI BIŻ-ŻJARA PASTORALI TIEGĦU FIL-BRAŻIL

  Mons. Isqof Mario Grech kompla biż-żjara pastorali tiegħu fil-Brażil. Mill-belt ta´ Londrina fl-istat tal-Paranà kien imiss iżur lill-missjunarji fl-istat ta´ Alogoas. Fl-Arċidjoċesi ta´ Maceiò hemm tliet saċerdoti Għawdxin li ilhom ´l fuq minn 15-il sena fuq ħidma f´diversi parroċċi. Dawn huma Dun Jimmy Xerri li qiegħed fil-belt ta´ Messias, Dun Salv Vella f Cha di Giacheria u Dun Alex Cauchi f Japaringa. Fil-parroċċa ta’ Dun Salv Vella Mons Isqof mexxa funzjoni tal-Ewwel Tqarbina lil iktar minn 120 tfal. L-għada Mons Isqof amministra s-sagrament tal-griżma tal-Isqof lil 70 adolexxenti. Dawn il-funzjonijiet kienu mumenti ta’ ċelebrazzjonijiet kbar bil-parteċipazzjoni tal-miġemgħa u kant u ġesti liturgiċi. L-Isqof Grech inawgura Ċentru tal-Katekiżmu li Dun Salv Vella bena bil-għajnuna ġeneruża tal-poplu Malti u Għawdxi. Fil-parroċċa ta’ Dun Jimmy Mons Isqof ra kemm proġetti li saru fl-imgħoddi kif ukoll proġetti li qegħdin jibdew, bħalma huma ċ-ċentru pastorali ġdid u l-kappella ġdida. Fil-parroċċa ta’ Fr Alex Mons Isqof poġġa l-ewwel ġebla ta’ Ċentru Pastorali ġdid.

  Continue reading >>

  SERVIZZ TA’ L-ABBATINI FIL-VATIKAN - SAJF 2010

  Għaqda Abbatini
  Djoċesi ta’ Għawdex
  13 ta’ Settembru 2009

  SERVIZZ TA’ L-ABBATINI FIL-VATIKAN - SAJF 2010

  1. Jistgħu japplikaw l-Abbatini li twieldu bejn l-1996 u 1998 u li qatt ma għamlu l-imsemmi servizz liturġiku f’San Pietru.
  2. Wieħed irid ikun ilu Abbati ta’ l-inqas sitt xhur, li tulhom ikun attenda għal-laqgħat u għas-servizzi liturġiċi u jkollu mġiba tajba fil-Knisja u barra.

  Continue reading >>

  POSSIBILITA’ LI L-PAPA BENEDITTU XVI IŻUR MALTA F’APRIL

  Wara l-istedina mill-Isqfijiet ta’ Malta u l-President tar-Repubblika lill-Qdusija tiegħu l-Papa Benedittu Sittax biex iżur Malta, Dr Alberto Gasbarri se jiġi Malta f’Ottubru biex jesplora din il-possibilita’. Dr Gasbarri, li huwa responsabbli miż-żjarat tal-Papa, se jikkunsidra li din iż-żjara ssir f’April tal-2010, fl-okkażjoni tal-1950 anniversarju tan-nawfragju ta’ San Pawl.
  L-isqfijiet Maltin jixtiequ jħeġġu lill-Insara Maltin u Għawdxin biex jitolbu ħalli l-gżejjer Maltin ikollhom il-grazzja tal-vista pastorali tal-Qdusija Tiegħu l-Papa Benedittu XVI.