Sort by Title | Sort by Date

Homilies by Bishop Mario Grech
Sorted by Title

 1. ALLA JĠEDDIDNA BIL-QAWWA TAL-KELMA TIEGĦU
  Omelija fl-okkażjoni tal-pellegrinaġġ penitenzjali tar-Randan
  Santwarju Nazzjonali Ta’ Pinu - 8 ta’ Frar 2008
 2. ALLA JIRBAĦ IS-SOLITUDNI TAGĦNA BIL-KELMA TIEGĦU
  Omelija waqt il-pellegrinaġġ djoċesan fl-okkażżjoni tal-festa ta’ San Ġorġ Preca
  Blata l-Bajda (8 ta’ Mejju 2008)
 3. ĊIVILTÀ KRISTJANA
  Omelija fil-festa ta’ San Pubbliju
  Knisja Floriana (6 ta’ April 2008)
 4. DOMINE DIRIGE NOS
  Omelija waqt konċelebrazzjoni fl-okkażjoni ta’ “Jum il-Pulizija”
  Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija, Furjana, 11 ta’ Lulju 2008
 5. GĦADDASNA FIL-MISTERU TA’ ALLA (Pussess Dun Nazju Borg, 13 ta’ Jannar 2008)
 6. IL-ĠMIEL TAL-BNIEDEM U TAŻ-ŻWIEĠ
  Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
  Festa tal-Assunta
  Katidral, Għawdex – 15 t’Awwissu 2008
 7. IL-KNISJA TGĦIN FIT-TIĠDID TAS-SOĊJETÀ
  Omelija Isqof Mario Grech
  Ftuħ Sena Soċjali Azzjoni Kattolika
  18 ta’ Ottubru 2008 - Victoria
 8. IL-MIDLUKA BIŻ-ŻEJT TAL-FERĦ
  Omelija fl-okkażjoni tat-tberik taż-Żjut Imqaddsa
  Katidral - Ħamis ix-Xirka (20 ta’ Marzu 2008)
 9. IL-MINISTERU PROPRJU TAR-RAGĦAJ TAL-KOMUNITÀ NISRANIJA
  Omelija fil-konċelabrazzjoni tal-Festa ta’ San Girgor il-Kbir
  (Parroċċa Kerċem - 2 ta’ Marzu 2008)
 10. IL-PARROĊĊA GARANTI TAL-FUTUR
  Omelija fil-festa tal-Madonna ta’ Fatima
  Parroċċa Madonna ta’ Fatima, Gwardamangia (13 ta’ Mejju 2008)
 11. IL-PEDAMENTI TAL-KNISJA
  Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-ftuħ tal-Festi tat-tqegħid tal-ewwel ġebla tal-knisja parrokkjali tas-Santissma Trinità, Marsa
  Parroċċa Trinità Qaddisa, Marsa – it-Tnejn, 20 ta’ Ottubru 2008
 12. IL-QAWMIEN TA’ KRISTU JAGĦMILNA GĦAĠNA ĠDIDA
  Omelija is-solennità ta’ l-Għid il-Kbir
  Parroċċa San Ġorġ (23 ta’ Marzu 2008)
 13. IL-VALUR TAL-QUDDIESA FIL-MIXJA TAN-NISRANI
  Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej
  Knisja Katidrali – Il-Ħadd 25 ta’ Mejju 2008
 14. IS-SAĊERDOT IĦALLI KOLLOX BIEX IKUN TA’ KRISTU GĦALL-KNISJA TIEGĦU
  Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr fl-okkażjoni tas-60 Sena Saċerdozju ta’ Mons Girgor Vella
  Parroċċa Kerċem – Il-Ġimgħa 23 ta’ Mejju 2008
 15. IS-SALIB HUWA L-QOFOL TAL-ISTORJA
  Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
 16. IS-SEHEM TAN-NISRANI FID-DIBATTITU PUBBLIKU
  Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech - Festa ta’ San Ġorġ Martri
  Parroċċa San Ġorġ, Rabat – Il-Ħadd 20 ta’ Lulju 2008
 17. KRISTU GĦADU JBATI U JĦOBB ILLUM
  Manifestazzjoni Marjana favur Ambjent Moralment Nadif, Marsalforn (22 ta’ Lulju 2008)
 18. KRISTU ĦELISNA BIEX NGĦIXU TA’ NIES ĦIELSA
  Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
  Pellegrinaġġ Djoċesan għal San Pawl il-Baħar, Malta - 20 t’Awwissu 2008
 19. L-EWKARISTIJA TGĦALLIMNA NSIRU GĦOTJA TA’ MĦABBA
  Quddiesa tat-Tifkira tal-Aħħar Ċena (Ħamis ix-Xirka filgħaxija)
  Knisja Katidrali – Il-Ħamis, 20 ta’ Marzu 2008
 20. L-INSTABILITÀ TAL-FAMILJA
  Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-Festa tal-125 Sena mis-Sejħa tal-Madonna lil Karmela Grima
  Santwarju Madonna Ta’ Pinu - Il-Ħadd, 22 ta’ Ġunju 2008
 21. L-ISKRITTURA HI GĦAJN TA’ TIĠDID FIL-KNISJA U FIS-SOĊJETÀ
  Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
  Festa ta’ San Girgor il-Kbir
  Parroċċa Kerċem – Il-Ħadd, 8 ta’ Marzu 2009
 22. L-ISPIRTU S-SANTU HU L-ĦAJJA TAL-KNISJA U TAS-SOĊJETÀ
  Omelija fil-Velja ta’ Pentekoste
  Santwarju Madonna Ta’ Pinu (10 ta’ Mejju 2008)
 23. MARIJA: XANDÂRA TAT-TAMA
  Omelija waqt iċ-ċelebrazzjoni “Is-siegħa ta’ l-Omm”
  Santwarju Ta’ Pinu - Sibt il-Għid (22 ta’ Marzu 2008)
 24. NERFAGĦKOM MILL-GĦAJB TAGĦKOM!
  Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech fil-Pontifikal tal-Festa taż-Żjara tal-Madonna lil Santa Eliżabetta – Parroċċa Għarb - il-Ħadd 6 ta’ Lulju 2008.
 25. NGĦINU LILL-FAMILJA SSIR FORĠA TA’ VALURI
  Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
  Ftuħ Tal-Missjoni Djoċesana
  Parroċċa Munxar 10.10.2008
 26. NISKOPRU U NXANDRU MILL-ĠDID L-GĦERUQ INSARA TA’ L-EWROPA LI EVANĠELIZZA SAN PAWL
  Omelija ta’ l-Isqof Mario Grech fil-Pontifikal tal-Festa ta’ San Pietru u San Pawl, Nadur – Il-Ħadd 29 ta’ Ġunju 2008
 27. PJAGI F’ĠISEM GLORJUŻ
  Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech waqt il-Funzjoni ta’ l-Acies, tal-Legion of Mary
  Parroċċa Xewkija - 30 ta’ Marzu 2008
 28. RELATIVIŻMU ETIKU RAMPANTI (Omelija fil-festa ta Sant’ Anton Abbati, Xagħra - 20 ta’ Jannar 2008)
 29. SINJAL LI JMERUH
  Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-festa tal-Madonna tas-Sokkors, Kerċem
  il-Ħadd 13 ta’ Lulju 2008
 30. ŻEWĠ FERITI TAS-SOĊJETÀ: L-INJORANZA RELIĠJUŻA U D-DROGA
  Omelija f’jum it-tifkira tad-Duluri ta’ Ommna Marija
  Pjazza Indipendenza, Rabat (14 ta’ Marzu 2008)