Archive for the 'Randan' Category

Sussidju Randan 2014

Bil-kollaborazzjoni ta’ diversi kontributuri, is-Segreterija Pastorali ħejjiet sussidju pastorali bħala għajnuna għall-operaturi pastorali fil-ħidma tagħhom fi żmien ir-Randan. Niżżel kopja pdf tas-Sussidju minn hawn: sussidju-randan-2014-xghandi-naghmel-biex-nikseb-il-hajja-ta-dejjem.pdf

 

Werrej

Daħla

Tħabbira tar-Randan

1.        Messaġġ tal-Q.T. Franġisku għar-Randan 2014

L-Ewwel Taqsima: Teoloġija Biblika

2.        Il-Kmandament il-Ġdid tal-Imħabba fil-Ġdid Testment

3.        It-Tagħlim ta’ San Pawl dwar l-Imħabba u l-Karità NIsranija

4.        Il-Beatitudnijiet fl-Evanġelji ta’ Mattew u Luqa

5.        Il-“Kmand” tal-Karità f’San Pawl

It-Tieni Taqsima: Għajnuna għat-Talb Personali jew fi Grupp

6.        Evangelii Gaudium – il-ferħ tal-Vanġelu

7.        It-Triq tas-Salib mal-Venerabbli Madre Margerita De Brincat

It-Tielet Taqsima: Għajnuna għall-Katekeżi u l-Omiletika

8.        Xi Kolletti tar-Randan

9.        Ir-Rikorsi lill-Penitenzerija

10.    Għajnuna għall-Omelija tal-Ħdud tar-Randan tas-Sena A

11.    Katekeżi għall-Ħdud tar-Randan

12.    Eżerċizzi tar-Randan

13.    Katekeżi dwar il-Kmandaenti

Ir-Raba’ Taqsima: Ċelebrazzjonijiet u Laqgħat

14.    Ċelebrazzjoni Penitenzjali

L-ikel tiegħi hu li nagħmel ir-rieda ta’ min bagħatni
Sussidju Randan 2012

WERREJ
L-Ewwel Taqsima: Il-ministerjalità fil-Kotba Mqaddsa

1. L-iżvilupp tal-ministeri saċerdotali, profetiku u regali
2. Il-ministeru ta’ Ġesù Kristu (saċerdot, profeta, sultan)
3. Il-ministeru ta’ San Pawl
4. Il-Kantiċi tal-Qaddej Sofferenti

It-Tieni Taqsima: Għajnuna għat-talb personali jew fi grupp

5. Lectio Divina tal-Vanġeli tal-Ħdud tar-Randan (Sena B)
6. Meditazzjonijiet fuq il-qari tal-Ħdud tal-Avvent
7. Meditazzjonijiet fuq is-Seba’ Kelmiet

It-Tielet Taqsima: Għajnuna għall-omelija u għall-katekeżi tal-adulti

8. Skemi ta’ Omeliji għall-Ħdud tar-Randan (Sena B)
9. Temi għall-Katekeżi mal-adulti
a. Skema 1: Il-fidi f’pajjiżna
b. Skema 2: Is-Sena tal-Fidi
c. Skema 3:Programm ta’ tiġdid
d. Skema 4: Il-ferħ tagħna huwa Kristu
e. Skema 5: L-urġenza tal-evanġelizzazzjoni ġdida f’pajjiżna

10. Eżerċizzi tar-Randan għall-Adulti
a. L-Ewwel Jum: Il-kenosi ta’ Kristu u tagħna – Il-Kuraġġ li tinżel minn hemm!
b. It-Tieni Jum: Il-confession vitæ – Il-Kuraġġ li tagħraf il-ħsara!
c. It-Tielet Jum: It-tliet konverżjonijiet – Il-Kuraġġ li titlob qalb ġdida!
d. Ir-Raba’ Jum: Il-confessio laudis – Il-Kuraġġ tax-xhieda!
e. Il-Ħames Jum: Is-Saltna ta’ Kristu – Il-Kuraġġ li tissieħeb fil-misteru ta’ Kristu!

Ir-Raba’ Taqsima: Sussidji Pastorali

11. Għajnuna għall-Adorazzjoni Ewkaristika
12. Via Crucis (WYD 2011)
13. Il-Mixja tiegħi fir-Randan (Tfal)
14. Ċelebrazzjoni Penitenzjali għall-Adolexxenti
15. Ċelebrazzjoni Penitenzjali Komunitarja

Nizzel is-Sussidju tar-Randan 2012 minn hawn

 L-ikel tiegħi hu li nagħmel ir-rieda ta’ min bagħatni

“BDEW UKOLL JERSQU GĦANDU L-MORDA L-OĦRA TAL-GŻIRA U HU FEJJAQHOM” (At 28,9)
Sussidju Randan 2010

 logosussidjurandan2010.jpg

Werrej Sussidju Randan 2010

1.   Maħfra u Ndiema fit-Testment il-Qadim (Mons Lawrenz Sciberras)
2.   Il-Maħfra tad-Dnubiet fit-Testment il-Ġdid (Mons Anton Mizzi)
3.   Il-Liturġija tal-Kelma tal-Ħdud tar-Randan – Sena Ċ
4.   Lectio Divina dwar il-Vanġeli tal-Ħdud tar-Randan – Sena Ċ     (Dun Alex Refalo)
5.   Velja ta’ Talb fil-bidu tar-Randan (www.qumran2.net)
6.   Skemi għall-Eżerċizzi tar-Randan 2009 - Adulti (Dun Giovanni Curmi)
7.   Skemi għall-Eżerċizzi tar-Randan 2009 – Tfal  (Katekisti Parroċċa Kerċem)
8.   Ċelebrazzjoni Penitenzjali (Dun Tonio Galea)

Niżżel is-Sussidju mill-link ta’ hawn taħt

Sussidju Randan 2009

Format: PDF
Kontenut: Ħallu lil Alla Jħabbibkom Miegħu - Sussidju teoloġiku-liturġiku-pastorali għar-Randan.


F’dan is-sussidju tistgħu ssibu diversi għajnuniet:

  1. Tħabbira tar-Randan Imqaddes;
  2. Studju dwar il-“konverżjoni” f’San Pawl, b’riferiment speċjali għall-ġrajja ta’ Damasku;
  3. Lectio Divina dwar il-Vanġeli tal-Ħdud tar-Randan;    
  4. Għajnuna għall-Omeliji tal-Ħdud tar-Randan;
  5. Skemi għall-Eżerċizzi tar-Randan 2009, kemm għall-Adulti kif ukoll għat-Tfal;
  6. Ċelebrazzjoni Penitenzjali;
  7. Ċelebrazzjoni għal Jum id-Duluri; u
  8. Notamenti Pastorali għal żmien ir-Randan u l-Għid.

Awtur: Djoċesi ta’ Għawdex

Niżżel: Hallu lil Alla Jħabbibkom miegħu

Eżerċizzi tar-Randan għal min hu nieqes mis-smigħ

Format: PDF

Kontenut: Kors ta’ Eżerċizzi tar-Randan

Awtur:  Dun Raymond Portelli, saċerdot żagħżugħ missjunarju fil-Perù (Parroquia San Martin de Porres - rportelli@lycos.com)

Niżżel: 

Sussidju Randan 2008

Sussidju Randan 2008

Format: PDF

Kontenut: Sussidju teoloġiku-liturġiku-pastorali għar-Randan.

Awtur: Djoċesi ta’ Għawdex

Niżżel: Bl-Evanġelju nissiltkom fi Kristu Ġesù

Leaflets

 

Format: PDF

Kontenut: Leaflets għal matul il-jiem tar-Randan. Leaflet b’silta qasira mill-Kelma ta’ Alla meħuda mil-Liturġija tal-ġurnata flimkien ma’ riflessjoni u impenn ċkejken għal kull jum tar-Randan. Hija indirizzata lill-istudenti imma tista’ tiġi faċilment adattata għal kategoriji oħrajn.

Awtur: Sem. Richard N. Farrugia

Niżżel: Leaflet-1 (6-9 ta’ Frar 2008)
Leaflet-2 (10-16 ta’ Frar 2008)
Leaflet-3 (17-23 ta’ Frar 2008)
Leaflet-4 (24-01 ta’ Marzu 2008)
leaflet-5 (02-08 ta’ Marzu 2008)
leaflet-6 (09-15 ta’ Marzu 2008)
leaflet-7 (16-22 ta’ Marzu 2008)

Liturġija Ħdud Randan u Ħadd il-Palm

Format: PowerPoint

Kontenut: Spjegazzjoni b’mod vizwali tal-Liturgija tal-Ħdud tar-Randan u ta’ Ħadd il-Palm mifruxa fuq is-snin A, B u C.

Awtur: Seminaristi Xaghra.

Niżżel: Liturġija Ħdud Randan