Eżerċizzi tar-Randan għal min hu nieqes mis-smigħ

Format: PDF

Kontenut: Kors ta’ Eżerċizzi tar-Randan

Awtur:  Dun Raymond Portelli, saċerdot żagħżugħ missjunarju fil-Perù (Parroquia San Martin de Porres - rportelli@lycos.com)

Niżżel: