Sussidju Randan 2014

Bil-kollaborazzjoni ta’ diversi kontributuri, is-Segreterija Pastorali ħejjiet sussidju pastorali bħala għajnuna għall-operaturi pastorali fil-ħidma tagħhom fi żmien ir-Randan. Niżżel kopja pdf tas-Sussidju minn hawn: sussidju-randan-2014-xghandi-naghmel-biex-nikseb-il-hajja-ta-dejjem.pdf

 

Werrej

Daħla

Tħabbira tar-Randan

1.        Messaġġ tal-Q.T. Franġisku għar-Randan 2014

L-Ewwel Taqsima: Teoloġija Biblika

2.        Il-Kmandament il-Ġdid tal-Imħabba fil-Ġdid Testment

3.        It-Tagħlim ta’ San Pawl dwar l-Imħabba u l-Karità NIsranija

4.        Il-Beatitudnijiet fl-Evanġelji ta’ Mattew u Luqa

5.        Il-“Kmand” tal-Karità f’San Pawl

It-Tieni Taqsima: Għajnuna għat-Talb Personali jew fi Grupp

6.        Evangelii Gaudium – il-ferħ tal-Vanġelu

7.        It-Triq tas-Salib mal-Venerabbli Madre Margerita De Brincat

It-Tielet Taqsima: Għajnuna għall-Katekeżi u l-Omiletika

8.        Xi Kolletti tar-Randan

9.        Ir-Rikorsi lill-Penitenzerija

10.    Għajnuna għall-Omelija tal-Ħdud tar-Randan tas-Sena A

11.    Katekeżi għall-Ħdud tar-Randan

12.    Eżerċizzi tar-Randan

13.    Katekeżi dwar il-Kmandaenti

Ir-Raba’ Taqsima: Ċelebrazzjonijiet u Laqgħat

14.    Ċelebrazzjoni Penitenzjali