“BDEW UKOLL JERSQU GĦANDU L-MORDA L-OĦRA TAL-GŻIRA U HU FEJJAQHOM” (At 28,9)
Sussidju Randan 2010

 logosussidjurandan2010.jpg

Werrej Sussidju Randan 2010

1.   Maħfra u Ndiema fit-Testment il-Qadim (Mons Lawrenz Sciberras)
2.   Il-Maħfra tad-Dnubiet fit-Testment il-Ġdid (Mons Anton Mizzi)
3.   Il-Liturġija tal-Kelma tal-Ħdud tar-Randan – Sena Ċ
4.   Lectio Divina dwar il-Vanġeli tal-Ħdud tar-Randan – Sena Ċ     (Dun Alex Refalo)
5.   Velja ta’ Talb fil-bidu tar-Randan (www.qumran2.net)
6.   Skemi għall-Eżerċizzi tar-Randan 2009 - Adulti (Dun Giovanni Curmi)
7.   Skemi għall-Eżerċizzi tar-Randan 2009 – Tfal  (Katekisti Parroċċa Kerċem)
8.   Ċelebrazzjoni Penitenzjali (Dun Tonio Galea)

Niżżel is-Sussidju mill-link ta’ hawn taħt