Sussidju Randan 2009

Format: PDF
Kontenut: Ħallu lil Alla Jħabbibkom Miegħu - Sussidju teoloġiku-liturġiku-pastorali għar-Randan.


F’dan is-sussidju tistgħu ssibu diversi għajnuniet:

  1. Tħabbira tar-Randan Imqaddes;
  2. Studju dwar il-“konverżjoni” f’San Pawl, b’riferiment speċjali għall-ġrajja ta’ Damasku;
  3. Lectio Divina dwar il-Vanġeli tal-Ħdud tar-Randan;    
  4. Għajnuna għall-Omeliji tal-Ħdud tar-Randan;
  5. Skemi għall-Eżerċizzi tar-Randan 2009, kemm għall-Adulti kif ukoll għat-Tfal;
  6. Ċelebrazzjoni Penitenzjali;
  7. Ċelebrazzjoni għal Jum id-Duluri; u
  8. Notamenti Pastorali għal żmien ir-Randan u l-Għid.

Awtur: Djoċesi ta’ Għawdex

Niżżel: Hallu lil Alla Jħabbibkom miegħu