Sussidju Randan 2008

Sussidju Randan 2008

Format: PDF

Kontenut: Sussidju teoloġiku-liturġiku-pastorali għar-Randan.

Awtur: Djoċesi ta’ Għawdex

Niżżel: Bl-Evanġelju nissiltkom fi Kristu Ġesù