Sort by Title | Sort by Date

Homilies by Bishop Mario Grech
Sorted by Title

 1. Futur liż-żgħażagħ (Marsalforn, 25 ta’ Lulju 2006)
 2. Għax midlukin, aħna mibgħuta (Katidral, 13 ta’ April 2006)
 3. Il-ġenju tal-mara (Parroċċa Għarb, 2 ta’ Lulju 2006)
 4. Il-grotta ta’ Betlehem iddawwal il-familji tagħna (Mtarfa, 18 ta’ Diċembru 2006)
 5. Il-komunità nisranija tissaħħaħ permezz tal-katekeżi (Katidral, 16 ta’ April 2006)
 6. Il-ministeru tal-qawwa tal-ħelsien ta’ Kristu (Parroċċa Munxar, 3 ta’ Dicembru 2006)
 7. Il-ministeru tat-tqaddis tal-komunità nisranija (Parroċċa Żebbuġ, 15 ta’ Ottubru 2006)
 8. Il-ministeru tax-xandir tal-Kelma ta’ Alla (Parroċċa Xewkija, 25 ta’ Ġunju 2006)
 9. Il-Vanġelu taż-żwieġ u l-familja (Parroċċa Nadur, 29 ta’ Ġunju 2006)
 10. Il-vokazzjoni tal-qadi fil-Knisja u fid-dinja (Knisja Katidrali, 27 ta’ Ġunju 2006)
 11. Il-ħidma indispensabbli tal-ġenituri (Parroċċa Wied il-Għajn, 22 ta’ Awissu 2006)
 12. Il-ħidma pastorali għas-salvazzjoni ta’ l-erwieħ hi responsabiltà tal-komunità nisranija kollha (Parroċċa Fontana, 6 ta’ Frar 2006)
 13. Innisslu esperjenza ġdida ta’ Alla fil-kultura tal-lum (Parroċċa San Ġorġ, 5 ta’ Frar 2006)
 14. Inwarrbu l-piżijiet żejda li qed itaqqlu s-soċjetà, il-familja u l-Knisja (Parroċċa Munxar, 10 ta’ Frar 2006)
 15. Inxandru b’konvinzjoni l-valuri tal-Vanġelu (Parroċċa Xewkija, 9 ta’ Marzu 2006)
 16. Inħarsu d-dinjità ta’ kull persuna (Parroċċa Sannat, 23 ta’ Lulju 2006)
 17. Inħarsu d-drittijiet ta’ wliedna (Parroċċa Xagħra, 8 ta’ Settembru 2006)
 18. Inħarsu l-kobor tal-maternità u l-għerusija (Santwarju Madonna ta’ Pinu, 22 ta’ Ġunju 2006)
 19. Ir-Randan: żmien biex nersqu għand Alla (Parroċċa Għajnsielem, 3 ta’ Marzu 2006)
 20. Is-saċerdot hu don ta’ Alla (Parroċċa San Ġorġ, 12 ta’ Awissu 2006)
 21. Is-saċerdot ministru tal-Kelma ta’ Alla (Parroċċa San Ġorġ, 20 ta’ Awissu 2006)
 22. Is-saċerdot u l-ġmiel tal-Knisja (Katidral, 24 ta’ Awissu 2006)
 23. Jekk nagħrfu nilqgħu t-tnebbiħ ta’ l-Ispirtu, inkunu nistgħu ngawdu mill-frott ta’ l-Ispirtu (Katidral, 3 ta’ Ġunju 2006)
 24. Knisja li taqdi (Parroċċa Nadur, 14 ta’ Marzu 2006)
 25. Komunità li xxandar u tgħix il-ġrajja tal-Qawmien (Katidral, 15 ta’ Awissu 2006)
 26. Komunità nisranija mibnija fuq il-Kelma ta’ Alla (Parroċċa Kercem, 7 ta’Mejju 2006)
 27. Kristu li miet u qam huwa l-prinċipju li jgħaqqadna flimkien (Katidral, 7 ta’ Mejju 2006)
 28. L-ambjent: ktieb naturali (Knisja San Franġisk, 4 ta’ Ottubru 2006)
 29. L-opra ta’ Dun Ġorġ tkompli llum meta aħna nemmnu l-Kelma, ngħixuha u ngħadduha lill-oħrajn (MUSEUM, Blata l-Bajda, 8 ta’ Mejju 2006)
 30. Marija tirrifletti fuqna d-dawl ta’ Kristu Rxuxtat
  Meditazzjoni fiċ-ċelebrazzjoni “Is-Siegħa ta’ l-Omm”
  Santwarju Ta’ Pinu - 15 ta’ April 2006
 31. Nagħmlu lil Alla preżenti fid-dinja tal-lum (Knisja Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù, 25 ta’ Jannar)
 32. Nibnu l-Knisja bħala komunità inklussiva (Parroċċa Qala, 18 ta’ Marzu 2006)
 33. Nibnu soċjetà moralment b’saħħitha (Knisja tal-Karmnu - ta’ Ħamet) ,13 ta’ Mejju 2006)
 34. Nitlob biex din l-għalqa tad-dwieli tagħti frott kotran (Parroċċa Kerċem,14 ta’ Mejju 2006)
 35. Xhieda li Kristu qam mill-mewt (Parroċċa Xagħra, 30 ta’April 2006)
 36. Xhieda tal-valuri tal-Vanġelu (Parroċċa San Ġorġ, 16 ta’ Lulju 2006)