Archive for June, 2015

Bullettin tal-Ħadd - 28 ta’ Ġunju 2015

Aqra l-Bullettin minn hawn:

bullettin-2015-gunju-28.jpg

Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi - Lulju 2015

Niżżel kopja tan-Newsheet minn hawn: newsheet-lulju-2015.pdf

Ordinazzjoni ta’ Tliet Djakni

 

ordinazzjoni-djakni-2015.jpg

“Ma nixtiqkomx titwieldu djakni għajjenin!”
L-Isqof ta’ Għawdex lit-tliet djakni ġodda Għawdxin

Fl-Ordinazzjoni Djakonali li mexxa fil-Katidral ta’ Għawdex nhar is-Sibt li għadda (20 ta’ Ġunju), l-Isqof Mario Grech qal lit-tliet seminaristi Għawdxin li ġew ordnati djakni: “Ma nixtiqkomx titwieldu djakni għajjenin!”.

L-Isqof Grech kien qed jitkellem dwar il-Vanġelu tal-Liturġija tal-ġurnata, li jirrakkonta dwar kif Kristu sikket it-tempesta fuq il-Baħar tal-Galilija.  Ġesù, qal l-Isqof, kien mimli ħeġġa biex jaqsam lejn in-naħa l-oħra tal-għadira, lejn Ġerasa, il-post li jirrappreżenta l-komunità pagana, għax lilhom ried iwassal il-Kelma.  Eku ta’ dan hi s-sejħa tal-Papa Franġisku biex inkunu Knisja li toħroġ, taqdef ’il barra biex tevanġelizza fil-periferiji tas-soċjetà.  Hemm bżonn li anki aħna “naqsmu għal Ġerasa”, qal l-Isqof Grech, u ma nsofrux mill-“kumpless ta’ Ġona” li ttenta jaħrab mir-rieda ta’ Alla li jħabbar l-indiema lill-pagani midinba. Continue reading >>

Bullettin tal-Ħadd 21 ta’ Ġunju 2015

Aqra l-Bullettin minn hawn:

bullettin-2015-gunju-21.jpg

Messaġġ tal-Isqof Grech lit-Tfal u Adolexxenti tal-Ewwel Tqarbina u Griżma tal-Isqof

precett.jpgL-IRĦIS, GĦOLI!
Messaġġ lil dawk li ser jirċievu l-Ewwel Tqarbina u l-Griżma tal-Isqof

L-esperjenza tgħallimna kemm huwa minnu li “l-irħis, għoli”.  Dan spiss jiġri meta biex taparsi niffrankaw xi ħaġa, nixtru oġġett li ma jkunx jiswa ħafna, imbagħad insibu li huwa ta’ kwalità inferjuri; imma dan jiġri wkoll meta wieħed ikun moħħ ir-riħ u jgħaddi ħajtu jaħli ż-żmien u jiskarta kull għamla ta’ impenn.  Min fil-ħajja jieħu dan l-atteġġjament, faċli jaħseb li f’konfront ma’ dawk li huma attenti biex jerfgħu r-responsabbiltajiet tagħhom, hu jkun qed igawdi!  Imma min jaħseb hekk jarrilu, għax jgħaddu ftit tas-snin u malajr jiġi f’tiegħu li f’ħajtu jkun ħela opportunitajiet kbar – jiftaħ għajnejh u jinduna li “l-irħis, għoli”. Continue reading >>

Il-Kummissjoni Ambjent dwar il-proposta ta’ proġett ta’ Shooting Range fil-Mosta

Sstqarrija ghall-istampa (MT/EN) mill-Kummissjoni Interdjocesana Ambjent, b’reazzjoni ghall-proposta tal-kumpless ta’ shooting ranges fil-Busbesija, il-Mosta.

Wieħed jista’ jara r-rapport sħiħ minn hawn: http://knisja.org/shootingrange

Verżjoni bil-Malti: 71-ka-shooting-range-mosta-mt.PDF

English version: 71-ka-shooting-range-mosta-en.PDF

Tagħlaq is-Sena Formattiva tas-Seminaristi

 

img_3928.jpg

Omelija fil-Quddiesa tal-Għeluq
tas-Sena Formattiva fis-Seminarju Maġġuri
bis-sehem tal-ġenituri u l-membri tal-Għaqda Ħbieb tas-Seminarju
Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Belt Victoria
It-Tnejn 15 ta’ Ġunju 2015
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

SEMINARISTI ESPERTI FL-UMANITÀ

Ma tridx wisq għerf biex tintebaħ li aħna l-bnedmin għandna natural imfaqqam!  Fis-sens li kulħadd jaf li minn qaddisu l-bniedem spiss huwa ttentat li jimxi bil-prinċipju ta’ “għajn b’għajn u sinna b’sinna”.  Ma trid tagħmel ebda sforz biex min jagħtik daqqa ta’ ħarta fuq ħaddek, int ixxarrablu oħra, jew lil min jagħmilllek id-deni, tpattihielu b’deni ieħor.  Sfortunatament din hija l-għaġna naturali tagħna l-bnedmin.  Propju għal din ir-raġuni ħafna proposti tal-Vanġelu jikkuntrastaw qatigħ mal-ħajja ordinarja tagħna – mhux faċli taħfer, tħobb lill-għadu tiegħek, u l-bqija. Continue reading >>

Jum id-Donaturi tad-Demm - Ċirkulari tal-Isqof Mario Grech

jum-id-donaturi-tad-demm-2015.jpg

41/2015

ITTRA ĊIRKULARI
tal-E.T. Mons. Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex

Leħen id-demm ta’ ħutna jgħajtilna

Lir-Reverendi Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Superjuri Reliġjużi, Persuni Kkonsagrati u Lajċi Nsara.

Għeżież,

Jumejn ilu ċċelebrajna s-solennità liturġika tal-Qalb ta’ Ġesù. Aħna ninġibdu lejn din il-Qalb Divina, u nikkontemplaw l-imħabba ta’ Ġesù li wasslitu biex joffri demmu għall-fidwa tal-bnedmin. L-eżempju tal-imħabba ta’ Ġesù jqanqalna biex aħna wkoll nagħtu demmna lil xulxin. Propju llum, 14 ta’ Ġunju, fid-dinja kollha qed jiġi ċċelebrat il-Jum Dinji tad-Donaturi tad-Demm. Dan il-Jum ifakkarna fil-ġest kbir u sabiħ ta’ ħafna nies li, imqanqlin mill-imħabba lejn l-oħrajn, regolarment jagħtu d-demm. Hu ġest żgħir ta’ ftit ħin, imma li jista’ jsalva ħajja ta’ persuna. Continue reading >>