Archive for the 'Press Releases' Category

Message of CCEE Bishops: “The Church loves Europe; she believes in its future”

Minsk hosted a meeting of the Council of Episcopal Conferences. 45 countries participated in the archbishop-charles-j-scicluna-in-minsk.jpgassembly. Malta was represented by HE Mgr. Charles Scicluna, President of the Maltese Episcopal Conference.

“The Church loves Europe and believes in its future.” This message of hope in the European continent despite the winds of populism, the closing of borders, the lack of confidence in the Union project, hovering upon these ancient lands was addressed from Minsk by the bishops Presidents of all European Episcopal Conferences at the end of the plenary assembly held September 27 through October 1st.

Continue reading >>

Titħabbar il-mewt ta’ Mons. Ġorġ Grima

mons-gorg-grima.jpgB’niket inħabbru l-mewt ta’ Mons. Ġorġ Grima, li seħħet dalgħodu, 25 ta’ Settembru 2017,  fl-isptar Mater Dei.

Dun Ġorġ twieled fit-3 ta’ Diċembru 1950, minn Ġużeppi Grima u Manwela Said, fir-Rabat Għawdex. Għamel l-istudji tiegħu fl-iskola primarja tar-Rabat u wara dawk sekondarji fis-Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesù. Wara l-istudji tiegħu fis-Seminarju Maġġuri, ġie ordnat saċerdot fit-18 ta’ Ġunju 1977, fil-Katidral ta’ Għawdex, minn Mons. Isqof Nikol Ġ. Cauchi.

Fil-21 ta’ Settembru 1977, Dun Ġorġ telaq lejn il-missjoni fil-Brażil. L-ewwel tliet snin kien vigarju parrokkjali fil-parroċċa ta’ San Rokku ġewwa Tamarana. Fl-1980 ġie maħtur rettur tal-Katidral ta’ San Ġużepp fil-belt ta’ Itabuna, Bahia. Fl-1981 sar kappillan tal-parroċċa tal-Madonna tar-Rużarju, fil-belt ta’ Alfredo Vasconcelos, fl-istat ta’ Minas Gerais. Waqt li kien kappillan f’din il-belt, ħadem u waqqaf il-parroċċa l-ġdida tal-Ispirtu s-Santu, li tagħha Dun Ġorġ kien l-ewwel kappillan. Fl-1990, Dun Ġorġ ġie Malta jieħu ħsieb saħħtu. Lura f’Għawdex Dun Ġorġ ġie mogħti l-kariga ta’ Religious Counsellor fl-iskejjel tal-istat.

Fil-25 ta’ Jannar 1993, l-Arċisqof tad-djoċesi ta’ Mariana, Mons. Luciano M. De Almeida, ħatar lil Dun Ġorġ bħala monsinjur onorarju tal-Katidral tal-Madonna tal-Karmnu.

Bl-imħabba lejn il-Missjoni, Dun Ġorġ waqqaf il-Moviment Missjunarju Ġesù fil-Proxxmu. Illum dan il-Moviment jaħdem u jżomm eluf ta’ tfal foqra f’diversi istituti fil-Brażil, l-Etjopja u l-Kenja.

Flimkien mal-impenn kbir missjunarju, li spiss kien jieħdu ‘l bogħod minn xtutna, Dun Ġorġ kien joffri s-servizz tiegħu fil-Bażilika Ta’ San Ġorġ u, f’dawn l-aħħar sentejn, meta ż-żmien kien jippermettilu, Dun Ġorġ kien joffri s-servizz ta’ tqarbin u quddies nhar ta’ Ħadd fl-Isptar tal-Ibraġġ, Għawdex.

Il-funeral ta’ Dun Ġorġ se jsir nhar il-Ħamis li ġej, 28 ta’ Settembru, fil-Bażilika ta’ San Ġorġ, fejn Dun Ġorġ kien Kanoniku Onorarju:

Fl-4.00pm il-fdalijiet ta’ Dun Ġorġ ikunu esponuti fil-Knisja ta’ San Ġakbu għat-talb privat.
Fl-4.30pm tingħad it-talba tal-Għasar u mbagħad jitlaq korteo funebri lejn il-Bażilika.
Fil-5.00pm Mons. Isqof Mario Grech imexxi l-quddiesa tal-funeral fil-Bażilika ta’ San Ġorġ.

RIP

http://www.gesufilproxxmu.com/about_founder.html#!prettyPhoto[movies]/21/

Ħatriet ġodda fid-Djoċesi

UFFIĊĊJU KOMUNIKAZZJONI KURJA VESKOVILI TA’ GĦAWDEX
Stqarrija għall-Istampa [ST/09/2017]

20 ta’ Settembru 2017

NOMINI ĠODDA

B’effett mil-lum, saru dawn il-ħatriet ġodda fid-Djoċesi ta’ Għawdex:

Dun Anthony Bajada, mill-Parroċċa tax-Xagħra, ġie maħtur Direttur tas-Sena Propedewtika fis-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Ġesù u Religious Counselor fl-Iskola Sekondarja u fl-Iskola Medja tal-Kulleġġ ta’ Għawdex, il-Belt Victoria.

Dun Joseph Bajada, mill-Parroċċa tax-Xagħra, ġie maħtur Religious Counselor fl-Iskola Sekondarja tal-Konservatorju tal-Isqof, il-Belt Victoria.

Dun Mark Bonello, mill-Parroċċa tax-Xagħra, ġie maħtur Religious Counselor fl-Iskola Sekondarja tas-Seminarju Minuri tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Belt Victoria.

Dun Samuel Grech, mill-Parroċċa ta’ Għajnsielem, ġie maħtur Kappillan fl-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex.

Il-Kan. Anton Refalo Rapa, mill-Parroċċa tax-Xagħra, ġie maħtur Religious Counselor fil-Kampus ta’ Għawdex tal-Kulleġġ Malti tal-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija (MCAST).

ABORTION IS NO TABOO - IT MUST BE SPOKEN OF IN THE LIGHT OF TRUTH

Read the statement issued by the Malta Catholic Youth Network

68-mcyn-press-release-en.pdf

Seminar mill-Kummissjoni Djoċesana Familja

flyer-seminar-1.jpg

Pellegrinaġġ għas-Santwarju tal-Mellieħa

pellegrinagg-mellieha-2016.jpgNhar is-Sibt 23 ta’ Settembru, is-Santwarju Ta’ Pinu qed jorganizza Pellegrinaġġ lejn is-Santwarju tal-Mellieħa fl-okkażjoni tal-Festa tal-Madonna tal-Mellieħa. Nitilqu mal-vapur tal-5.15pm. Fis-Santwarju tal-Mellieħa tiġi ċċelebrata l-quddiesa fis-6.30pm. Niġu lura mal-vapur tas-8.15pm. Il-biljetti għat-trasport f’Malta jinkisbu mill-parroċċi jew direttament mis-Santwarju Ta’ Pinu.

World Day of Prayer for the Care of Creation (September 1): Photographic Exhibition

exhibition-dar-karmni-grima-show-mercy-to-our-common-home-sept2017.jpg

Manifestazzjoni Marjana 2017

manifestazzjoni-marjana.jpg