Archive for the 'Press Releases' Category

Pellegrinaġġ Djoċesan għar-Redentur tal-Isla

pellegrinagg-redentur-10062018.jpg

Titħabbar il-mewt tal-Kanonku Ġużepp Hili

dun-guzepp-hili.jpgIlbieraħ, il-Ħadd 20 ta’ Mejju, Solennità ta’ Għid il-Ħamsin, tħabbret il-mewt tal-Kanonku Ġużepp Hili, min-Nadur.

Dun Ġużepp twieled fit-2 ta’ Frar 1937 u ġie ordnat saċerdot fl-10 ta’ Awwissu 1962. Wara l-ordinazzjoni saċerdotali tiegħu, Dun Ġużepp mar jistudja għal sena fis-Seminarju ta’ Guadalupe, fid-djoċesi ta’ Santa Fe, l-Arġentina. Hu baqa’ jaħdem l-Arġentina sal-1972.

Id-dettalji tal-funeral jitħabbru aktar ‘il quddiem.

Agħtih, o Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Titħabbar il-mewt ta’ Fr Arthur Vella SJ

fr-arthur-vella-sj.jpg

Kmieni lbieraħ filgħodu, il-Ħadd 20 ta’ Mejju 2018, Solennità ta’ Għid il-Ħamsin, tħabbret il-mewt ta’ Patri Arthur Vella SJ, fl-għomor ta’ 88 sena.

Fost il-ħafna ħidmiet tiegħu b’risq il-Knisja u s-soċjetà Maltija, għalina l-Għawdxin, Fr. Arthur, kif kien magħruf, mexxa s-Seminarju Maġġuri ta’ Għawdex fis-snin 1985-1989.

Il-funeral tiegħu se jsir nhar il-Ħamis li ġej fil-Knisja tal-Mosta, fit-3.30pm.

Agħtih, o Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

https://www.tvm.com.mt/en/news/death-of-jesuit-fr-arthur-vella/

http://www.newsbook.com.mt/artikli/2018/5/20/%22eluf-midjuna-hafna-mieghu%22—fr-j-borg-dwar-turu-sj.75363/

Messaġġ tal-Papa għal Jum il-Vokazzjonijiet 2018

vocations_word_cloud.pngMessaġġ tal-Qdusija tiegħu Papa Franġisku
għall-55 Jum Dinji ta’ Talb għall-Vokazzjonijiet
Smigħ, Dixxerniment, Għixien tas-sejħa tal-Mulej

Għeżież ħuti,

F’Ottubru li ġej ser issir il-XV l-Assembea Ġenerali Ordinarja tas-Sinodu tal-Isqfijiet, li ser tkun iddedikata għaż-żgħażagħ, speċjalment għar-relazzjoni bejn żgħażagħ, fidi u vokazzjoni. F’dik l-okkażjoni ser ikollna ċ-ċans nidħlu aktar fil-fond dwar kif fiċ-ċentru ta’ ħajjitna hemm is-sejħa għall-ferħ li Alla jagħmlilna u kif dan hu “l-pjan t’Alla għall-irġiel u n-nisa ta’ kull żmien”. (Sinodu tal-Isqfijiet, XV Assemblea Ġenerali Ordinarja, Iż-żgħażagħ, il-fidi u d-dixxerniment vokazzjonali, Introduzzjoni).    Continue reading >>

Manifestazzjoni Favur il-Ħajja

embrijunwiehedminna.jpg

Ħinijiet tal-funzjonijiet tat-Tlitt Ijiem Imqaddsa tal-Għid

 

easter_triduum.jpg

Niżżel kopja minn hawn: it-tlitt-ijiem-imqaddsa-tal-ghid-2018.pdf

Ritratt: http://www.jeanmheimann.com/2015/04/the-easter-triduum-a-celebration-of-our-catholic-identity-2/

Call for Application: Head of School at Bishop’s Conservatory Primary School, Gozo

arma.jpgBishop’s Chancery
Republic street,
Victoria VCT 1013
Gozo

Call for Application - Head of School
at Bishop’s Conservatory Primary School, Gozo

 

1.    Preamble

His Lordship the Bishop of Gozo invites applications from qualified, eligible educators with the requested qualifications and experience in a licensed school for the post of Head of Bishop’s Conservatory Primary School, Victoria

The candidate sought must be primarily an inspirational and visionary leader who can contribute to the Diocese’s vision of Catholic education that espouses faith at the centre of our school community.

We are looking to appoint a leader able to motivate, inspire, support and develop talent of both students and staff to create a vibrant and progressive school.

The Head is appointed by His Lordship the Bishop of Gozo and is accountable to the Bishop’s Delegate for Church Schools…

Download: Call for Application - Head of Bishop’s Conservatory Primary School:  call-for-application-head-bishops-conservatory-primary-gozo.pdf

Imut Dun Ġwann Attard mix-Xewkija

dun-gwann-attard.jpgB’niket inħabbru l-mewt ta’ Dun Ġwann Attard, saċerdot mix-Xewkija, li seħħet dalgħodu, it-Tnejn 26 ta’ Marzu 2018.

Dun Ġwann twieled fis-7 ta’ Marzu 1938. Hu ġie ordnat saċerdot fis-7 ta’ April 1962. Għal bosta snin qeda l-ministeru tiegħu fl-Amerika. Fost il-ħidma tiegħu f’Għawdex, Dun Ġwann serva bħala d-Delegat tal-Isqof għall-Katekeżi. Minbarra s-servizz tiegħu fil-parroċċa tax-Xewkija, Dun Ġwann kien joffri l-ministeru saċerdotali tiegħu anke barra minn pajjiżna.

UPDATE (28.03.2018): Aqra Profil ta’ Dun Ġwann, ippubblikat fir-Rivista ‘Action’ tas-Seminarju Maġġuri.  2012-ghid-action-dun-gwann-attard.tif

Waqt li bħala Knisja qegħdin infakkru l-jiem għeżież tal-Ġimgħa Mqaddsa, nitolbu biex Dun Ġwann issa jiċċelebra fil-milja tiegħu l-ferħ tal-Għid bla tmiem.

Il-funeral ta’ Dun Ġwann ser isir l-għada tal-Għid, nhar it-Tnejn 2 ta’ April 2018, fil-Parroċċa ta’ San Ġwann Battista, ix-Xewkija:

2.00pm - it-tebut bil-fdalijiet ta’ Dun Ġwann jitqiegħed fil-Mużew tal-Iskultura, fil-knisja tax-Xewkija għall-qima tal-pubbliku
3.00pm - jitlaq korteo għall-knisja, fejn imbagħad jingħad it-talb tas-Salmi
3.30pm - Mons. Isqof Mario Grech imexxi l-quddiesa tal-funeral. Agħtih, o Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.