Archive for the 'Press Releases' Category

Titħabbar il-mewt tal-Kanonku Joseph Portelli

portelli-joe.jpgB’niket inħabbru l-mewt tal-Kan. Joseph Portelli, mill-parroċċa ta’ San Pietru u San Pawl, fin-Nadur, Għawdex, li seħħet dalgħodu fl-Isptar Mater Dei, fejn Dun Joe kien rikoverat.

Mill-ordinazzjoni saċerdotali tiegħu, li seħħet fit-22 ta’ Ġunju 1974, sa ftit snin ilu, il-Kanonku Portelli qeda b’dedikazzjoni kbira l-ministeru saċerdotali tiegħu fil-Knisja Skoċċiża, fl-Arċidjoċesi ta’ St. Andrews u Edinburgh, fejn kien ukoll inkardinat.

Nagħtu l-għomor lill-familjari tiegħu u lill-parroċċa tan-Nadur, filwaqt li nitolbuh għal Dun Joe biex issa fis-Sema jiċċelebra l-ferħ tal-Għid li jixxerred ma’ kullimkien fid-dinja.

Id-dettalji tal-funeral jitħabbru aktar ‘il quddiem.

RIP

MONS. ALFRED XUEREB MAĦTUR NUNZJU APPOSTOLIKU

UFFIĊĊJU KOMUNIKAZZJONI KURJA VESKOVILI TA’ GĦAWDEX
Stqarrija għall-Istampa [ST/01/2018]
26 ta’ Frar 2018
___________________________________________
F’laqgħa li saret dalgħodu f’nofsinhar fil-Kurja Veskovili ta’ Għawdex, l-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, ikkomunika l-aħbar sabiħa li l-Q.T. il-Papa Franġisku għażel lil mons-alfred-xuereb.jpgwieħed mis-saċerdoti tad-Djoċesi ta’ Għawdex, MONS. ALFRED XUEREB, li sal-lum kien jaqdi r-rwol ta’ Prelat Segretarju Ġenerali fis-Segreterija għall-Ekonomija tas-Santa Sede, biex ikun Nunzju Appostoliku fir-Repubblika tal-Korea (ta’ Isfel), u fl-istess waqt għollieh għad-dinjità ta’ Arċisqof titulari ta’ Amantea, l-Italja.

Fost dawk preżenti għal din il-laqgħa kien hemm is-Sinjura Doris Xuereb, omm Mons. Xuereb, kif ukoll oħtu Silvia Caruana.

Mons. Alfred Xuereb ser jirċievi l-Konsagrazzjoni episkopali minn idejn il-Q.T. il-Papa Franġisku fil-Bażilika ta’ San Pietru, il-Vatikan, nhar it-Tnejn 19 ta’ Marzu 2018, Solennità ta’ San Ġużepp, fil-5.00pm. Continue reading >>

Eżerċizzi għaż-Żgħażagħ Għawdxin f’Malta

ezercizzi-kdz-2018.jpg

“Tnaxil sena li bidluh” - Intervista mal-Isqof ta’ Għawdex fuq il-gazzetta “kulħadd”

12-il-sena-li-bidluh.jpg

L-E.T. L-ISQOF T’GĦAWDEX MARIO GRECH – PERSUNA LI BL-ISTIL UNIKU TIEGĦU JIPPREŻENTA RUĦU BĦALA R-RAGĦAJ IT-TAJJEB WAQT LI JWASSAL IL-KELMA T’ALLA BL-AQWA MOD POSSIBBLI. ILU JOKKUPA L-KARIGA TA’ ISQOF T’GĦAWDEX GĦAL DAWN L-AĦĦAR 12-IL SENA.

Kif ġietek il-vokazzjoni biex issir qassis?

Il-vokazzjoni għall-qassis ġietni meta kelli esperjenza mal-persuni b’diżabbiltà. Niftakar illi kien hemm Dun Manwel Curmi li kien jieħu ħsieb dawn it-tip ta’ persuni u kien jiġbor grupp ta’ volontarji jgħinuh. Jien kont wieħed minnhom. Aktar tard dan il-bniedem kompla żviluppa l-Fondazzjoni Arka. Kien hemm persuna b’diżabilità li mingħajr ma taf hi lili ġegħlitni nagħmel ċerti mistoqsijiet u minn hemm bdejt nara lil Alla fiha.

Dan kollu kompla xprunani sabiex nilħaq qassis.

Aqra l-intervista kollha minn hawn: http://kullhadd.com/tnax-il-sena-li-bidluh/

Eżerċizzi tar-Randan f’Għawdex 2018

cross-painting.jpg

Iftaħ minn hawn: ezercizzi-ghawdex-2018.pdf

(Picture source: https://www.ignatianspirituality.com/15261/preparation-for-lent)

Pellegrinaġġ Djoċesan għall-Art Imqaddsa

pellegrinagg-djocesan-fl-art-imqaddsa-settembru-2018.jpeg

UNHCR: Information Outreach Session

unhcr-outreach-in-gozo-wed-280218-poster.jpg

ABBONA FIR-RIVISTA TA’ GĦAWDEX

Din is-sena r-Rivista Il-Ħajja f’Għawdex qed tiċċelebra l-elf ħarġa! Agħti rigal lilek innifsek, lill-familja jew lil xi ħadd li taf, u ġedded/abbona issa. Bi €15 biss ikollok f’idejk għaxar ħarġiet fis-sena. Tista’ tħalli d-dettalji tiegħek u l-flus ġo envelop fl-Uffiċċju Parrokkjali jew tixħtu mal-ġabra tal-Ħadd, inkella ibgħat ċekk indirizzat lil: Id-Direzzjoni “Il-Ħajja f’Għawdex”, Lumen Christi Media Centre, Triq Fortunato Mizzi, Victoria, Għawdex.

Tista’ tabbona onlajn:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeW0nRHFdT9r-KcRUmU64MBVfblX8bgNYYFdrLSAAjelBaYGQ/viewform

jew tibgħat din il-formula:  hajja-fghawdex-abbonament.jpg

flyer-hg-2018.jpg