Archive for the 'Press Releases' Category

ĦATRA TA’ ASSISTENT SEGRETARJU PASTORALI DJOĊESAN U VIGARJU PARROKKJALI

dun-daniel-j-sultana.jpgL-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, għadu kemm ħatar lil DUN DANIEL SULTANA, mill-Parroċċa tat-Twelid tal-Verġni Marija, ix-Xagħra, bħala Assistent Segretarju Pastorali tad-Djoċesi ta’ Għawdex kif ukoll Vigarju Parrokkjali fil-Parroċċa tal-Katidral ta’ Sidtna Marija Mtellgħa s-Sema, il-Belt Victoria.
Dun Daniel twieled fil-5 ta’ Ottubru 1988. Hu ġie ordnat saċerdot fit-30 ta’ Mejju 2014. Wara l-Ordinazzjoni presbiterali f’Għawdex, hu mar Ruma fejn ta servizz pastorali fil-Parroċċa ta’ San Gabrijel tal-Addolorata. Fl-aħħar erba’ snin studja u kiseb b’suċċess Liċenzja fil-Komunikazzjoni Istituzzjonali tal-Knisja mill-Università Pontifiċja ta’ Santa Croce.

L-Isqof ta’ Għawdex dwar is-Sinodu taż-Żgħażagħ

Il-Kummissjoni Familja tniedi l-ewwel minn serje ta’ laqgħat ta’ parenting skills

flyer-laqgha-nr-1.jpg

Course in Safeguarding of Children

course-in-safeguarding-of-children-2018-2019-1.jpg

Jiftaħ is-Sinodu tal-Isqfijiet dwar “Iż-Żgħażagħ, il-Fidi u d-Dixxerniment Vokazzjonali”

Id-Djoċesi ta’ Għawdex u r-regolamenti tad-Data Protection

digriet-promulgazzjoni-regolamenti-protezzjoni-data-1.jpgAqra d-Digriet tal-E.T. Mons. Mario Grech minn hawn: digriet-promulgazzjoni-regolamenti-protezzjoni-data.pdf

General Decree on the Protection of Data (Diocese of Gozo):  general-decree-on-the-protection-of-data-gozo-diocese.pdf

Safeguarding of Minors: L-impenn tal-Knisja f’Għawdex

Il-Knisja tfakkar ix-xahar tal-ħolqien

https://laikosblog.org/2018/09/18/celebrazzjoni-fi-tlugh-ix-xemx/