Archive for the 'Press Releases' Category

Il-Knisja tfakkar ix-xahar tal-ħolqien

https://laikosblog.org/2018/09/18/celebrazzjoni-fi-tlugh-ix-xemx/

RAY of hope

portelli-raymond.jpgRead the interview with the Gozitan missionary priest Fr. Raymond Portelli: http://www.independent.com.mt/articles/2018-09-11/local-news/Ray-of-hope-meet-the-Gozitan-priest-and-doctor-helping-thousands-in-the-Peruvian-Amazon-6736196180

INAWGURATA X-XBIEHA TAL-MADONNA TA’ PINU F’NAZARET

UFFIĊĊJU KOMUNIKAZZJONI KURJA VESKOVILI TA’ GĦAWDEX

 

Stqarrija għall-Istampa [ST/09/2018]
15 ta’ Settembru 2018
madonnatapinu-nazaret.jpg

Nhar il-Ġimgħa 14 ta’ Settembru 2018, Festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes, fid-9.00am, l-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, mexxa Konċelebrazzjoni fis-Santwarju tat-Tħabbira tal-Mulej, f’Nazaret, fit-tieni jum ta’ Pellegrinaġġ Djoċesan ta’ għaxart ijiem fl-Art Imqaddsa flimkien mal-Patrijiet Franġiskani Minuri, li fih qed jieħdu sehem fuq mija u ħamsin pellegrin mill-gżejjer Maltin. Mal-Isqof Grech ikkonċelebraw għadd ta’ saċerdoti, fosthom Dun Gerard Buhagiar, Rettur tas-Santwarju Ta’ Pinu f’Għawdex. Kienet preżenti wkoll l-E.T. Cecilia Attard Pirotta, l-Ambaxxatriċi Maltija għal Iżrael. Continue reading >>

Niċċelebraw ix-Xahar tal-Ħolqien

celebrazzjoni-waqt-tlugh-ix-xemx-kummissjoni-interdjocesana-ambjent-2018.jpg

Hostels għall-Istudenti Għawdxin f’Malta

Uffiċċju Komunikazzjoni Kurja Veskovili ta’ Għawdex

Stqarrija għall-Istampa [ST/07/2018]

8 ta’ Settembru 2018

HOSTELS GĦALL-ISTUDENTI GĦAWDXIN F’MALTA

 Wara li nhar il-Ħadd 2 ta’ Settembru 2018, id-Djoċesi ta’ Għawdex ħabbret li, bil-kollaborazzjoni tal-Patrijiet Agostinjani u s-Sorijiet ta’ St Joseph, ser tiftaħ żewġ hostels għall-istudenti Għawdxin li qegħdin f’xi istituzzjoni ta’ edukazzjoni terzjarja f’Malta (l-Università, l-MCAST, l-ITS, jew l-ACCA), is-Segretarju Amministrattiv tad-Djoċesi lbieraħ ikkomunika dan li ġej:

 (1) Bejn  iż-żewġ hostels hemm total ta 21 post: disa’ kmamar singoli u sitt kmamar ta’ tnejn. Ħafna mill-kmamar huma bil-banju en suite.

 (2) Jista’ japplika kull student li joqgħod Għawdex.

 (3) Ġew ippubblikati l-kriterji (mehmużin ma’ din l-Istqarrija, jew mir-Reception tal-Kurja djoċesana) li fuqhom ser jimxi l-Bord li ser jagħżel min ser jidħol.

(4) Il-Bord tal-Għażla huwa magħmul mis-Sur Victor Gusman (is-Segretarju Amministrattiv tad-Djoċesi), Dr Joe Azzopardi (Lekċerer fl-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy fl-Università ta’ Malta), is-Sur Richard Matrenza (accountant u trejdunjonista), u membru mill-Kumitat Eżekuttiv tal-Gozo University Group (GUG).

(5) Il-kontribuzzjoni hija ta’ €100 fix-xahar (minn Ottubru sa Ġunju).

(6) Il-ħlas tas-servizzi tad-dawl, il-gass, l-ilma, l-internet u t-tindif jinqasam bejn l-istudenti.

(7) L-applikazzjonijiet iridu jaslu lis-Segretarju Amministrattiv, il-Kurja tal-Isqof, Triq ir-Repubblika, il-Belt Victoria, sat-22 ta’ Settembru 2018.

Dawk li jintgħażlu, jiġu mgħarrfa bil-miktub sas-26 ta’ Settembru 2018.

 

NIŻŻEL IL-FORMOLA BIEX TAPPLIKA: student-form.pdf

ĦATRA TA’ ARĊIPRIET GĦALL-PARROĊĊA TAŻ-ŻEBBUĠ

rev-john-sultana.jpgWara li laqa’ r-riżenja tal-Kan. Reuben Micallef mill-uffiċċju ta’ Arċipriet tal-Parroċċa ta’ Marija Mtellgħa s-Sema, iż-Żebbuġ, Għawdex, l-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, qed jaħtar bħala Arċipriet tal-imsemmija Parroċċa lill-KANONKU ĠWANN SULTANA SThB, mill-Parroċċa tat-Twelid tal-Verġni Marija, ix-Xagħra, u sakemm jieħu l-pussess kanoniku, b’effett mil-lum qed jaħtru Amministratur Parrokkjali.
***
Dun ĠWANN SULTANA twieled ix-Xagħra, Għawdex nhar is-26 ta’ Mejju 1971. Wara li temm l-istudji fis-Seminarju Maġġuri ta’ Għawdex, ġie ordnat saċerdot fil-21 ta’ Ġunju 1996. Beda l-ħidma pastorali tiegħu fil-Parroċċa ta’ Santa Luċija f’Ruma, u studja fl-Università Pontifiċja Salesjana.

Sa mill-1998 kellu l-kura pastorali tal-Knisja ta’ Sant’Anton Abbati fix-Xagħra. Fis-sena 2000 ġie maħtur Direttur tal-Istamperija djoċesana Gozo Press, kariga li dam jokkupa sal-2013. Ġie maħtur Kanonku tal-Kolleġġjata ta’ Marija Bambina fix-Xagħra fis-sena 2000. Għallem fl-Iskola Sekondarja tal-Konservatorju tal-Isqof u preżentement hu għalliem fis-Seminarju Minuri ta’ Għawdex.

L-Isqof Grech: Min jaf b’abbużi sesswali fuq il-minuri, imur jirrapporta dan ir-reat lill-Pulizija”

500_f_64079364_sg0fgqfybitkmdzxkmtxxsngyqtowpie.jpgAqra l-istqarrija għall-istampa tal-Kurja ta’ Għawdex: st-05-2018.pdf

Aqra l-ittra tal-Papa Franġisku dwar l-abbużi sesswali fuq il-minuri: https://w2.vatican.va/content/francesco/en/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html

L-Ittra tal-Papa bil-Malti: http://thechurchinmalta.org/mt/posts/77418/test-shih-l-ittra-tal-papa-frangisku-lill-poplu-ta-alla

Image: fotolia.com

Ġbir b’risq il-Jesuit Refugee Service ta’ Malta - update

jrs.jpgFuq inizjattiva tal-Isqof Mario Grech, imħabbra fil-festa tal-Parroċċa ta’ Kerċem, fil-parroċċi u l-knejjes ta’ Għawdex qed issir ġabra b’risq il-JRS fil-ħidma tagħhom mal-immigranti f’pajjiżna. S’issa nġabru s-somma ta’ €6759.11. L-għotjiet qed jinġabru fil-quddies ta’ jum il-festa parrokkjali, u f’okkażjonijiet oħra (fejn il-festa diġà saret). Il-ġbir s’issa hu hekk:

mediterranean-boat.jpg

Parroċċa ta’ San Ġorġ    €1290
Parroċċa ta’ Sannat    €707.33
Parroċċa tal-Għarb    €450
Parroċċa tax-Xewkija    €663.78
Parroċċa Għasri    €200
Parroċċa San Lawrenz    €1016
Sorijiet Klarissi    €100
Santwarju Ta’ Pinu    €460
Knisja tal-Lunzjata    €130
Knisja ta’ Ħamet    €100
Knisja ta’ Kemmuna    €220
Knisja tax-Xlendi    €222
NN    €500
NN    €300
NN    €200
NN    €200

Aqra l-Ittra tal-Isqof:  60-2018-kont-barrani-u-lqajtuni.pdf

Ritratt tad-dgħajsa: https://ceasefiremagazine.co.uk/borders-people-europes-approach-mediterranean-migration-crisis-costing-lives/