WordPress database error: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `wp_ig_caticons` ( `cat_id` INT NOT NULL , `priority` INT NOT NULL , `icon` TEXT NOT NULL , `small_icon` TEXT NOT NULL , PRIMARY KEY ( `cat_id` ))

WordPress database error: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]
UPDATE wp_TABLE_STATISTICS SET val3=val3+1 WHERE name='user_count' AND type='28'

WordPress database error: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]
UPDATE wp_TABLE_STATISTICS SET val3=val3+1 WHERE name='raw_count' AND type='5'

WordPress database error: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]
UPDATE wp_TABLE_STATISTICS SET val3=val3+1 WHERE name='hits' AND type='6'

WordPress database error: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]
UPDATE wp_TABLE_STATISTICS SET val3=val3+1 WHERE name='hits_year' AND type='0' AND val1='2018'

WordPress database error: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]
UPDATE wp_TABLE_STATISTICS SET val3=val3+1 WHERE name='hits_month' AND type='1' AND val1='2018' AND val2='08'

WordPress database error: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]
UPDATE wp_TABLE_STATISTICS SET val3=val3+1 WHERE name='hits_week' AND type='8' AND val1='2018' AND val2='33'

WordPress database error: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]
UPDATE wp_TABLE_STATISTICS SET val3=val3+1 WHERE name='hits_day' AND type='10' AND val1='2018' AND val2='1534575600'

WordPress database error: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]
INSERT INTO wp_TABLE_STATISTICS_RAW ( remote_addr, http_user_agent, http_accept_language, page, pagetype, pageid, stamp, browser, browserversion, browsertype, os, referer, method, cid, searchstring, searchstringtype, referertype, entrypage ) VALUES ( '916215207', 'CCBOT/2.0(HTTPS://COMMONCRAWL.ORG/FAQ/)', '', '/category/press-releases/', '3', '4328', '1534649818', '0', '', '5', '', '', '1', '3b9ef7a04e657e62fbeb757066b6eca6', '', '0', '0', '0' )

WordPress database error: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]
UPDATE wp_TABLE_STATISTICS_RAW SET cid='' WHERE stamp<1534649758

Category Archive for ‘Press Releases’ at Gozo Diocese

Archive for the 'Press Releases' Category

Ġbir b’risq il-Jesuit Refugee Service ta’ Malta - update

jrs.jpgFuq inizjattiva tal-Isqof Mario Grech, imħabbra fil-festa tal-Parroċċa ta’ Kerċem, fil-parroċċi u l-knejjes ta’ Għawdex qed issir ġabra b’risq il-JRS fil-ħidma tagħhom mal-immigranti f’pajjiżna. S’issa nġabru s-somma ta’ €4901.11. L-għotjiet qed jinġabru fil-quddies ta’ jum il-festa parrokkjali, u f’okkażjonijiet oħra (fejn il-festa diġà saret). Il-ġbir s’issa hu hekk:

mediterranean-boat.jpgParroċċa ta’ San Ġorġ    €1290
Sorijiet Klarissi    €100
Knisja tal-Lunzjata    €130
Santwarju Ta’ Pinu    €460
Knisja ta’ Ħamet    €100
Parroċċa ta’ Sannat    €707.33
Parroċċa tal-Għarb    €450
Parroċċa tax-Xewkija    €663.78
NN    €500
NN    €300
NN    €200

Aqra l-Ittra tal-Isqof:  60-2018-kont-barrani-u-lqajtuni.pdf

Ritratt tad-dgħajsa: https://ceasefiremagazine.co.uk/borders-people-europes-approach-mediterranean-migration-crisis-costing-lives/

SIGNING OF CHURCH – MUT AGREEMENT

curia_03.jpeg85-signing-collective-agreement-church-mut.pdf

Subject Teacher tal-P.E. għall-iskejjel primarji kollha tal-Knisja f’Għawdex

bc-primary-school.jpgApplikazzjonijiet jinkisbu mill-iskola primarja tal-Konservatorju u jintlaqgħu sa nofsinhar tal-Ġimgħa 10 ta’ Awwissu 2018.

Żewġ esperjenzi fil-Missjoni

Il-pubbliku hu mħeġġeġ jgħin f’dawn iż-żewġ inizjattivi missjunarji:

Esperjenza ta’ volontarjat missjunarju fil-Gwatemala: container-for-guatemala.jpg

Esperjenza ta’ volontarjat missjunarju fil-Kenja: tombola-kenya.jpg

L-ORDINAZZJONI EPISKOPALI TAL-ISQOF AWŻILJARJU ELETT TA’ MALTA

02-mgr-joe-galea-curmi-e1532154882365.jpgL-ordinazzjoni episkopali tal-Isqof Awżiljarju l-ġdid ta’ Malta, Mons. Joseph Galea-Curmi, ser issir is-Sibt, 4 ta’ Awwissu 2018, fil-Katidral tal-Imdina, fis-7 p.m. Il-Quddiesa ser titmexxa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna filwaqt li l-Isqfijiet Koordinanti ser ikunu l-Arċisqof Emeritu Mons. Pawlu Cremona O.P. u l-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech.

Lejlet l-ordinazzjoni, il-Ġimgħa, 3 ta’ Awwissu, fis-7:30 p.m., ser issir velja ta’ talb fil-knisja parrokkjali ta’ San Ġużepp Ħaddiem, Birkirkara. Mons. Galea-Curmi trabba u jgħix f’din il-parroċċa. Waqt il-velja huwa ser jagħmel l-istqarrija tal-fidi, jieħu l-ġurnament tal-fedeltà u jitbierku l-insinji episkopali (il-baklu, il-mitra u ċ-ċurkett) li ser jintużaw waqt l-ordinazzjoni. Continue reading >>

New Tenders uploaded

Go to: http://gozodiocese.org/tenders/

MALTA SER TOSPITA L-LAQGĦA TAL-UFFIĊJALI TAL-MIDJA U L-KELLIEMA TAL-ISQFIJIET EWROPEJ

70-laqgha-ccee-malta.jpg

Fuq stedina tal-Isqfijiet Maltin, il-laqgħa annwali tal-uffiċjali tal-midja u l-kelliema tal-Konferenzi Episkopali Ewropej ser issir f’Malta f’Ġunju tas-sena d-dieħla. Dan tħabbar fi tmiem laqgħa li saret f’Ruma ftit tal-jiem ilu fuq stedina tac-CEI (il-Konferenza Episkopali Taljana). Għal din il-laqgħa Malta kienet irrappreżentata minn Kevin Papagiorcopulo, Delegat tal-Arċisqof għall-Midja, f’isem l-Isqfijiet Maltin.

Kompli aqra minn hawn: 70-laqgha-ccee-malta.pdf

In-service training għall-Għalliema fl-iskejjel tal-Knisja f’Għawdex

in-service-training-2018-gozo-church-schools.jpg

Mons. Isqof Mario Grech ikellem lill-Għalliema tal-Iskejjel tal-Knisja f’Għawdex

“Biex il-modernità terġa tiġi ċivilizzata, il-bniedem għandu bżonn ir-reliġjon: meta r-reliġjon hija tradotta poltikament f’lingwaġġ lajk, hija tgħin lis-soċjetà Ewropeja tħares ir-riżorsi morali tagħha”.  Mhux xi ħassieb Kattoliku li qed jinsisti dan, imma Jurgen Habermas, wieħed mill-aktar filosfi influwenti kontemporanji, u li hu wkoll jinzerta li hu ateju.

Kien dan id-diskors li beda bih Mons Isqof meta llum ta bidu għal tlett ijiem in-service training għall-edukaturi tal-primarja Għawdxin fl-iskejjel tal-knisja. Mons. Isqof saħaq fuq il-fatt li kull edukatur huwa edukatur tar-reliġjon, mhux ir-reliġjon tal-istejjer, imma r-reliġjon tal-valuri li kull edukatur Nisrani hu mistenni li jħaddan u jgħix bħala xhieda għall-oħrajn. L-edukatur Nisrani mhux biss dak li huwa espert fis-suġġett partikulari tiegħu, imma li dak is-suġġett jgħallmu b’imħabba, u qabel dan iħobb anke lill-istudent, u jifhem minn fejn dan ikun ġej, bil-problemi u sfidi kollha li kull student iġib miegħu. Continue reading >>