Archive for the 'Press Releases' Category

Seminar mill-Kummissjoni Djoċesana Familja dwar il-Ħajja Miżżewġa

kif-nibdew-iz-zwieg-b-pass-tajjeb-24nov2017.jpg

Attività għat-Tfal tad-Duttrina

poster-laqgha-tfal-kristu-re-2017.jpg

Jum il-Karità fid-Djoċesi ta’ Għawdex - Il-Ħadd 26 ta’ Novembru 2017

jum-il-karita-2017.jpg

Jum Dinji tal-Foqra - Messaġġ tal-Papa Franġisku

wdp_logo_eng-352x555.jpgMESSAĠĠ TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU
L-I JUM DINJI TAL-FOQRA

It-XXXIII Ħadd ta’ Matul is-Sena
19 ta’ Novembru 2017

Ma nħobbux bil-kliem imma bl-għemil
1. “Uliedi, ma nħobbux bil-kliem u t-tpaċpiċ, imma bl-għemil u bis-sewwa” (1 Ġw 3:18). Dawn il-kelmiet tal-Appostlu Ġwanni jesprimu kmand li l-ebda Nisrani ma jista’ jaħrab minnu. Is-serjetà li biha d-“dixxiplu l-maħbub” jittrasmetti sa żminijietna l-amar ta’ Ġesù hi aktar enfasizzata fil-kuntrast li joħroġ bejn il-kliem u t-tpaċpiċ li spiss issib fuq fommna u l-għemil u s-sewwa li bihom imsejħin nitqiesu. L-imħabba ma tafx bi skużi: min irid iħobb kif ħabb Ġesù, għandu jimxi fuq l-eżempju tiegħu; fuq kollox meta nkunu msejħin inħobbu lill-foqra. Wara kollox, il-mod kif ħabb l-Iben ta’ Alla hu magħruf sewwa, u Ġwanni dan ifakkarhulna b’ittri ċari. Dan jinbena fuq żewġ kolonni ewlenin: Alla l-ewwel li ħabbna (ara 1 Ġw 4:10,19); u ħabbna billi tana lilu nnifsu kollu kemm hu, anki l-istess ħajtu (ara 1 Ġw 3:16).

Imħabba bħal din ma tistax tibqa’ bla tweġiba. Anki jekk ingħatat b’mod sħiħ, bla ma talbet xejn lura, xorta waħda tkebbes lill-qalb b’mod li, ikun min ikun, iħoss li għandu jpatti għaliha minkejja l-limiti u d-dnubiet tiegħu. U dan hu possibbli jekk il-grazzja ta’ Alla, l-imħabba ħanina tiegħu ssib tilqagħha, skont kemm hu possibbli, il-qalb tagħna, hekk li ċċaqlaq ir-rieda tagħna u anki s-sentimenti tagħna għall-imħabba ta’ Alla nnifsu u tal-proxxmu. Hekk il-ħniena li tgelgel, biex ngħidu hekk, mill-qalb tat-Trinità tista’ tasal u ċċaqlaq il-ħajja tagħna u tnissel kompassjoni u opri tal-ħniena għall-aħwa fil-bżonn. Continue reading >>

(Re)thinking Europe

UFFIĊĊJU KOMUNIKAZJZONI - ARĊIDJOĊESI TA’ MALTA

curia_1.jpg

Filmat bil-kummenti tad-delegazzjoni Maltija fil-Vatikan, li qed tattendi ghall-kungress internazzjonali ‘(Re)Thinking Europe’. Il-kummenti huma tal-Arcisqof Charles J. Scicluna, li huwa wiehed mill-kelliema f’dan il-kungress u li qed imexxi d-delegazzjoni Maltija, tal-Isqof Mario Grech, u ta’ Dr Aaron Farrugia, Segretarju Parlamentari ghall‑Fondi Ewropej u d‑Djalogu Socjali, Dr Roberta Metsola, Membru Parlamentari Ewropej, u Dr Vanni Xuereb, Kap tal‑MEUSAC. Continue reading >>

MALTESE DELEGATION ATTEND AN INTERNATIONAL CONGRESS AT THE VATICAN

logo_rethinkingeurope.jpgThe Archbishop of Malta, Mgr Charles J. Scicluna, and the Bishop of Gozo, Mgr Mario Grech, are attending an international congress at the Vatican entitled ‘(Re)Thinking Europe’. The congress that will start today, will engage in dialogue more than 350 participants from 28 countries of the European Union, including high level officials of the Church and European political leaders. They will be asked to contribute to a constructive reflection on the fundamental challenges facing Europe.

Keep reading….  87-rethinking-europe-en.pdf

Konsagrazzjoni tal-Verġni fl-Ordo Virginum

2017-11-01-poster-ordo-virginum.jpg

Seminar dwar id-Dipressjoni mill-Kummissjoni Djoċesana Familja

seminar-kif-nippreveni-d-dipressjoni.jpg