Archive for the 'Press Releases' Category

Via Sagra Djoċesana

 via-sagra-djocesana-2017.jpg

Ara wkoll il-messaġġ ta’ Mons. Isqof Mario Grech:

https://www.youtube.com/watch?v=X3Fks5_bZCQ&feature=youtu.be

Is-Sorijiet Karmelitani: 60 Sena fil-Qasam Edukattiv f’Għawdex (1957-2017)

st-theresa-school-pic.jpg

Waqt li jfakkru s-sittin sena tal-preżenza tagħhom fid-Djoċesi ta’ Għawdex, is-Sorijiet Karmelitani ta’ Santa Tereża tal-Bambin Ġesù qed jiċċelebraw ukoll is-sittin sena mill-inawgurazzjoni tal-Iskola Santa Tereża, immexxija minnhom f’Ta’Kerċem. Continue reading >>

Seminar mill-Kummissjoni Djoċesana Familja

Il-Kummissjoni Djoċesana Familja tistieden lil kull min hu interessat għas-seminar “Kif indawlu lil uliedna dwar il-ħbieb”.

seminar-kdf_kif-indawlu-lil-uliedna-dwar-il-hbieb.jpg

L-Isqof George Bugeja OFM maħtur Vigarju Appostoliku ta’ Tripli, il-Libja

patri-george-bugeja.jpgIs-Sala Stampa tal-Vatikan illum tat l-aħbar li l-Papa Franġisku ħatar lill-E.T. Mons. George Bugeja O.F.M. bħala Vigarju Appostoliku ta’ Tripli, wara r-riżenja tal-E.T. Mons. Giovanni Martinelli O.F.M.

Id-Djoċesi ta’ Għawdex tingħaqad mal-Komunità Kattolika fi Tripli fir-radd il-ħajr lil Alla, filwaqt li takkumpanja lil Patri George permezz tat-talb fil-ministeru episkopali tiegħu.

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2017/02/05/0078/00189.html

http://www.newsbook.com.mt/artikli/2017/2/5/l-isqof-george-bugeja-mahtur-vigarju-appostoliku-ta%27-tripli.56280/

 http://ofm.org.mt/churchinlibya/?page_id=31

bishop-george-bugeja.pdf

http://irishcatholic.ie/article/bishop-offers-heartbreaking-eyewitness-account-libya%E2%80%99s-%E2%80%98illegal%E2%80%99-migrants

Titħabbar il-mewt tal-Kan. Dun Lino Vella

Dalgħodu tħabbret il-mewt tal-Kan. Dun Lino Vella, saċerdot minn Ta’ Kerċem, li seħħet fl-Isptar Mater Dei, Malta.

Il-funeral tiegħu se jsir għada s-Sibt, 4 ta’ Frar 2017. Fit-2.45pm jingħad it-Talb tas-Salmi fil-Parroċċa ta’ Kerċem, u fit-3.00pm tiġi ċċelebrata l-quddiesa tal-funeral, preseduta minn Mons. Isqof Mario Grech.

Filwaqt li nagħtu l-għomor lill-familjari ta’ Dun Lino, nitolbu għalih biex issa jkompli jifraħ u jitbissem għal dejjem fil-Ġenna.

RIP Continue reading >>

Seminarju Missjunarju

UFFIĊĊJU KOMUNIKAZZJONI KURJA VESKOVILI TA’ GĦAWDEX
Stqarrija għall-Istampa [ST/03/2017]
2 ta’ Frar 2017

Fl-okkażjoni tal-mija u ħamsin sena mit-twaqqif tas-Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesù, Għawdex (1866-2016) li fih irċevew il-formazzjoni tagħhom numru sabiħ ta’ saċerdoti li qdew il-Knisja fl-artijiet tal-missjoni u fl-ispirtu tal-indikazzjoni li qed jagħtina l-Papa Franġisku ta’ Knisja li toħroġ, il-komunità tas-Seminarju ser itemm is-sena formattiva tagħha b’esperjenza missjunarja.

walk_poster1.jpg

Continue reading >>

Żjara ta’ Kortesija ta’ Dr. Simon Busuttil lill-Isqof Mario Grech

zjara-ta-kortesija-dr-busuttil-isqof-grech.jpeg

Nhar is-Sibt 28 ta’ Jannar 2017, l-Onor. Dr Simon Busuttil, Kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista, għamel żjara ta’ kortesija lil Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, fl-uffiċċju tiegħu fil-Kurja. Fi tmiem il-laqgħa l-Isqof ippreżenta lil Dr Busuttil b’kopja tal-Messaġġ tal-Papa Franġisku għal Jum il-Paċi ta’ din is-sena, filwaqt li Dr Busuttil għadda lill-Isqof Grech kopja tad-dokument dwar l-ambjent ippubblikat dan l-aħħar mill-Partit Nazzjonalista.

“Kriterji għaqlin” - Mons. Joe Galea Curmi, Vigarju Ġenerali tal-Arċisqof Scicluna

kriterji-ghaqlin.png