Archive for the 'Messages' Category

Messaġġ tal-Milied tal-Isqof Mario Grech

Tberik tat-Tarbija fil-Ġuf

Messaġġ fiċ-Ċelebrazzjoni tat-Tberik tat-Tarbija fil-Ġuf
Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb
Is-Sibt 23 ta’ Ġunju 2018
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

tberik-tat-tarbija-fil-guf-11.jpeg

ĦABBARA TAL-ĠMIEL TAL-ĦAJJA

Il-festa li qegħdin niċċelebraw illum, it-Twelid ta’ San Ġwann il-Battista, toffrilna l-opportunità li nagħmlu riflessjoni fuq l-esperjenza sabiħa li qegħdin tgħixu intom, għeżież koppji, li, misjuqin mill-fidi Nisranija tagħkom, illum ġejtu fis-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu biex nitolbu l-barka ta’ Alla kemm fuq it-tarbija li hemm fil-ġuf tagħkom l-ommijiet u kemm fuqkom bħala ġenituri. Continue reading >>

Mons. Isqof Mario Grech fil-Laqgħa Plenarja tal-COMECE

Aqra l-intervent li għamel l-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, fil-Laqgħa Plenarja tal-COMECE li nżammet fil-Belt tal-Vatikan il-ġimgħa li għaddiet.

Ir-ritratt juri d-delegazzjoni tal-Konferenza Episkopali Maltija li attendiet għall-Kungress organizzat f’Ruma mill-COMECE u s-Santa Sede fl-okkażjoni tas-sittin anniversarju tat-Trattati ta’ Ruma (ritratt: Uffiċċju Komunikazzjoni Kurja ta’ Malta).

comece-rome-2017.jpg

Għal Ewropa iżjed soċjali
Intervent tal-Isqof Mario Grech fil-Laqgħa Plenarja tal-COMECE
26 ta’ Ottubru 2017, Ruma

L-Ewropa waslilha ż-żmien biex tagħmel eżami serju tal-kuxjenza fuq ir-rwol tagħha f’soċjetà fejn ir-rata tal-faqar bla dubju qiegħda tikber jum wara l-ieħor. Skont l-aħħar rapport tal-Ewrostat, ċittadin Ewropew fuq erbgħa għaddej minn żmien diffiċli: dħul baxx ħafna, esklużjoni soċjali, għajnuna ta’ xejn. L-ispejjeż qed jagħmluhom mhux biss l-anzjani, imma anki t-tfal, 27% minnhom jgħixu f’familji foqra. Il-faqar fost it-tfal issa sar fenomenu dejjem jikber anki fil-pajjiżi sinjuri, bħal Franza, il-Ġermanja u r-Renju Unit. Continue reading >>

Messaġġ ta’ Mons. Isqof Mario Grech dwar il-Linji-gwida

Kummentarju fuq Radju RTK
Is-Sibt 21 ta’ Jannar 2017
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

mario_grech_pope_francis.pngBħal-lum ġimgħa, flimkien mal-Arċisqof Charles J. Scicluna, pope_bishop_scicluna_.jpgippubblikajna l-linji-gwida  dwar l-applikazzjoni ta’ Kapitlu VIII tal-Eżortazzjoni Il-ferħ tal-Imħabba. Permezz ta’ dan id-dokument qed noffru kriterji dwar kif f’isem Kristu u l-Knisja nistgħu nkissru l-vażett tal-balzmu fuq il-ġerħat ta’ dawk il-persuni li għandhom diffikultajiet kbar fil-ħajja affettiva tagħhom u għaldaqstant fir-relazzjoni tagħhom ma’ Alla, bħalma huma dawk li tilfu l-ewwel żwieġ u issa jinsabu fit-tieni relazzjoni. Continue reading >>

Ftuħ ta’ “Dar il-Ġublew tal-Ħniena”

Fl-okkażjoni tal-Jum Internazzjoni tal-Persuni b’Diżabilità, nhar is-Sibt 3 ta’ Diċembru 2016, ġiet inawgurata “Dar il-Ġublew tal-Ħniena”, proġett tal-Fondazzjoni Arka għall-ħajja indipendenti ta’ persuni b’diżabbiltà fil-komunità. Id-dar f’Għajnsielem diġà qed tilqa’ fiha numru żgħir ta’ residenti.

ftuh-dar-il-gublew-tal-hniena-1.jpg

Kelmtejn fil-Ftuħ ta’ Dar il-Ġublew tal-Ħniena mill-Fondazzjoni Arka
Għajnsielem
Is-Sibt 3 ta’ Diċembru 2016
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

ftuh-dar-il-gublew-tal-hniena-5.jpg

INIZJATTIVA FAVUR IL-ĦAJJA

Permezz ta’ din l-inizjattiva li jkollna dar għall-ħajja indipendenti ta’ persuni b’diżabbiltà, il-Knisja f’Għawdex permezz tal-Fondazzjoni Arka trid tibgħat messaġġ favur il-ħajja. Ftit jiem ilu kont f’laqgħa organizzata mill-Federazzjoni tal-Għaqdiet tal-Persuni b’Diżabbiltà f’Għawdex u smajt b’attenzjoni omm li għandha tarbija b’diffikultajiet serji fix-xewka tad-dahar. Din l-omm ikkummentat li llum il-ġurnata ma hawnx aktar persuni bi spina bifida għax hemm min, meta jsir jaf li t-tarbija fil-ġuf għandha din l-għamla ta’ diżabbiltà, jagħżel li ma jħallihiex titwieled. Kliem bħal dan jinkwetani qatigħ għax hawnhekk qed nitkellmu fuq temma ta’ ħajja umana, meta kull ħajja umana, anki dik li mhix perfetta, hija sagra u aħna għandna d-dmir etiku li ngħinuha tgħix. Continue reading >>

300 sena mid-Dedikazzjni tal-Katidral tal-Assunta

 

serata-muziko-letterarja-300-katidral.jpg

Messaġġ f’Lejla ta’ Tifkira tat-Tliet Mitt Sena mid-Dedikazzjoni
tal-Katidral ta’ Għawdex (1716 – 11 ta’ Ottubru – 2016)
Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria
Il-Ġimgħa 5 ta’ Awwissu 2016
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

ILBIERAĦ U LLUM

Inħossni kburi li ninsab f’din il-knisja li ġiet ikkonsagrata tliet mitt sena ilu u maż-żmien saret il-Katidral tad-Djoċesi. Waqt li llejla kont qed nisma’ ż-żewġ diskorsi prinċipali dwar l-istorja kif ukoll l-eżekuzzjoni mużikali, ħassejt sodisfazzjon kbir għaliex stajt napprezza l-għeruq tagħna mhux biss bħala Għawdxin imma wkoll bħala Nsara. Continue reading >>

IL-ĦAJJA KKONSAGRATA FORĊINA GĦALL-FAMILJI

Messaġġ fis-Solennità ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu
Ċelebrazzjoni Djoċesana fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb
Il-Ħadd 22 ta’ Novembru 2015
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

img_2241.jpg

Illum ukoll il-Mulej għadu jsejjaħ lejh lil dawk li jrid (Mk 3:13).  Is-sejħat tiegħu huma varji. Peress li qegħdin fis-Sena ddedikata lill-Ħajja Kkonsagrata u ftit ġimgħat ilu kellna s-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja, nixtieq naqsam magħkom ftit ħsibijiet dwar dawn iż-żewġ sejħat kbar: il-ħajja kkonsagrata u l-ħajja taż-żwieġ u l-familja. Continue reading >>

Messaġġ fil-Konferenza Nazzjonali dwar “Il-Familja fit-Tielet Millennju” organizzata mill-Fondazzjoni OASI

oasi-2015-1.jpg

Messaġġ fil-Konferenza Nazzjonali dwar “Il-Familja fit-Tielet Millennju” organizzata mill-Fondazzjoni OASI
Il-Ġimgħa 26 ta’ Ġunju 2015
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

Darba wieħed raġel mar f’ristorant biex jipprogramma ikla: xtaq pranzu mill-aqwa u bħala deżerta ordna li jġibulu “tuffieħ” varjat.  Wasal jum il-pranzu u wara li mexmex kollox, talab li jressqulu d-deżerta.  Hu tmeżmeż xħin imlewlu l-mejda b’kull xorta ta’ tadam.  Sejjaħ lis-sid u stħarreġ għaliex wara ikla tajba kienu qed joffrulu t-tadam.  Is-sid wieġbu li kien qed iservih skont kif ordna.  Ir-raġel beda jitlef is-sabar u qallu: “Issa qed tħawwadni u nissuspetta li qed tgħaddini biż-żmien, għax jien ordnajt ‘tuffieħ ta’ belludja’ (apples)”.  Is-sid infixel ukoll għax bil-kelma tuffieħ huwa kien fehem “tuffieħ tadam”. Continue reading >>