Archive for August, 2012

Legislation on IVF

Let it call a spade a spade -
by Rev. Richard-Nazzareno Farrugia – Times, 11, August 2012

What’s in a name? This Shakespearian question crossed my mind as I read the Embryo Protection Bill. It states that “the objects of this Bill are to regulate the procedure relating to medically assisted procreation and to protect human embryos”. Going through the Bill, however, no reason is provided why human embryos need to be protected. It’s curious that no reference is made to the dignity of the human person that constitutes the reason and foundation of fundamental human rights. Is the personal dignity of the human embryo so obvious that it is presupposed, or is it so unobvious that it is unrecognized? Thus I wonder on what grounds does this “Embryo Protection Bill” safeguard the human embryo. Continue reading >>

Bishops’ statement on the Pastoral Letter ‘Celebrating Human Life’

Bishops’ statement on the Pastoral Letter ‘Celebrating Human Life’

Our motivation for writing this Pastoral Letter was to carry out our duty of preaching to Catholics, those principles of the faith in which they should believe and how these may be applied to moral life.

Our mission as Bishops makes sense only if it is one with Christ. This unity can only be guaranteed if it is in conformity with the teachings of the Magisterium. This applies also in the case of priests. For this reason, we are appreciative of the fact that a large number of priests are in communion with us, the Bishops. Continue reading >>

Stqarrija mill-Isqfijiet dwar l-Ittra Pastorali ‘Niċċelebraw il-Ħajja Umana’

Stqarrija mill-Isqfijiet dwar l-Ittra Pastorali ‘Niċċelebraw il-Ħajja Umana’

Meta ktibna din l-Ittra Pastorali aħna konna mmexxija mid-dmir tagħna li nippriedkaw lil kattoliċi l-fidi li għandhom jemmnu u japplikaw fil-ħajja morali.

Il-missjoni tagħna l-Isqfijiet tagħmel sens biss jekk inkunu f’għaqda ma’ Kristu. Din l-għaqda hija garantita jekk it-tagħlim tagħna jkun jaqbel mal-Maġisteru. Dan jgħodd ukoll għas-saċerdoti. Ghalhekk napprezzaw ħafna li s-saċerdoti tagħna fil-parti l-kbira tagħhom huma f’komunjoni magħna l-Isqfijiet. Continue reading >>

Ir-rwol tal-Maġisteru fil-ħajja tal-Knisja

“Isimgħu lilu”

Fl-okkażjoni tal-Festa tas-Salvatur ċċelebrata lbieraħ (it-Tnejn, it-Tnejn 6 ta’ Awwissu 2012) waqt quddiesa pontifikali li saret fil-bażilka ta’ San Ġorġ, Għawdex, fl-omelija l-Isqof Mario Grech fisser kemm huwa f’waqtu dak li qal il-Missier fuq l-għolja tat-Tabor fejn seħħet it-trasfigurazzjoni: “Dan hu Ibni l-għażiż, isimgħu lilu”.

“L-ikbar sfida li għandha l-Knisja llum hija kif ser tgħin lin-Nisrani jisma’ lil Kristu. Kull ma jmur dan qed isir diffiċli għax fostna hawn diversi ilħna kontra xulxin. Continue reading >>

Titħabbar il-mewt ta’ żewġ saċerdoti

Imutu żewġ saċerdoti Għawdxin

Mons. Girgor Vella
Ilbieraħ filgħaxija, il-Ħadd 5 ta’ Awwissu 2012, tħabbret il-mewt ta’ Mons. Girgor Vella PEP mill-parroċċa ta’ Kerċem, kanonku u kantur tal-Kapitlu tal-Knisja Katidrali. Mons. Girgor kellu 93 sena. Hu kien l-aktar saċerdot anzjan fid-Djoċesi. Mons. Girgor kien ordnat saċerdot fit-22 ta’ Mejju 1948.

Ningħaqdu mal-familjari tiegħu u mal-parroċċa ta’ Kerċem fit-talb għal ruħu. Il-funeral tiegħu se jsir għada t-Tlieta, 7 ta’ Awwissu fil-knisja parrokkjali ta’ Kerċem. Il-quddiesa tkun fil-5.00pm.

Patri Vitor Bonello OFMConv
Illum, it-Tnejn 6 ta’ Awwissu 2012, tħabbret il-mewt ta’ Patri Vitor Bonello OFMConv mix-Xagħra. Patri Vitor kellu 91 sena. Hu miet l-Awstralja, fejn kien ilu jaħdem mill-1956.

Ningħaqdu mal-Komunità tal-Franġiskani Konventwali u mal-familjari tiegħu, fosthom in-neputi Dun Manwel Bonello, li wkoll jinsab l-Awstralja, fit-talb għal ruħu.

Agħtihom, o Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Quddiesa fit-8 anniversarju mill-mewt ta’ Dun Mikiel Attard

IL-QADDEJ TA’ ALLA DUN MIKIEL ATTARD
IMSAĦĦAR MILL-ĠMIEL TA’ ALLA INKARNAT

Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Quddiesa fit-tmien anniversarju mill-mewt ta’ Dun Mikiel Attard
Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu – L-Erbgħa, 1 ta’ Awwissu 2012

Is-siġra ikona tal-ħajja
Rebbieħ tal-Premju Nobel, Aleksandr Solzhenitsyn, josserva li l-ħajja tal-lum qisha siġra li għanda diversi friegħi.

Hemm il-fergħa tal-liġijiet, inklużi dawk morali, li l-bniedem ta’ żmienna qaċċat għaliex iddejjaq jisma’ bil-liġijiet u jitnaffar x’ħin tiffaċċjah bir-regoli tal-ħajja. Huwa fatt li llum għandna t-tendenza li rridu nkunu ħielsa minn kollox u l-imġiba, anke tagħna l-Insara, qed issir imġiba amorali, jiġifieri mingħajr regola tal-morali. Infatti, misjuqin mill-utilitariżmu, naslu biex nammettu u niġġustifikaw kollox. Continue reading >>

Jiftaħ il-proċess djoċesan fil-kawża għall-beatifikazzjoni ta’ Dun Mikiel Attard

MONS. MARIO GRECH
ISQOF TA’ GĦAWDEX

EDITT

Inquisitio dioecesana super vita, virtutibus heroicis et super sanctitatis signorumque fama
Servi Dei MICHAELIS ATTARD, Sacerdotis Diocesani (1933 - 2004).

MeMeta nqis l-għatx li l-bniedem ġenwin illum għandu għal Alla, nilqa’ bil-ferħ it-talba li saritli mill-Kleru tad-djoċesi tagħna biex nibda l-kawża tal-beatifikazzjoni u l-kanonizzazzjoni tal-Qaddej ta’ Alla DUN MIKIEL ATTARD, saċerdot iben din il-Knisja lokali, għaliex din it-talba mhux biss tesprimi x-xewqa li l-Knisja tirrikonoxxi l-qdusija ta’ dan il-Qaddej ta’ Alla, imma aktar minn hekk ninterpretaha bħala inizjattiva mmirata biex napprezzaw u nippruvaw nifhmu kif Alla l-Qaddis għadu jaħdem fil-bniedem li jiftaħ qalbu għalih.

Continue reading >>