Archive for the '2012' Category

Application for Head at Bishop’s Conservatory Secondary School

Bishop’s Conservatory Secondary School
Victoria Gozo

Open Call for Applications for -
THE POST OF HEAD OF SCHOOL
AT BISHOP’S CONSERVATORY SECONDARY SCHOOL
as per clause 5.2iv of Church Authorities and MUT Agreement

5th October, 2012
This currently vacant post of Head of School at Bishop’s Conservatory Secondary School will be filled in accordance with clause 5 of the “Agreement between the Church Authorities and the Malta Union of Teachers for teaching grades in Church Schools” (8th May 2011)*.
Permanent Warrant holders who have no less than fourteen (14) years of teaching experience  on the closing date of the call for applications. Continue reading >>

Titħabbar il-mewt ta’ Mons George Bezzina

Mons George Bezzina CapSS

Id-Djoċesi tħabbar b’niket il-mewt ta’ Mons George Bezzina CapSS li miet dalgħodu kmieni, il-Ħamis 13 ta’ Settembru 2012 fl-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex.

Mons George Bezzina, Kappillan emeritu tal-Fontana, twieled fit-8 ta’ Diċembru 1953 u ġie ordnat saċerdot fit-23 ta’ Ġunju 1990.

Ningħaqdu mal-familjari tiegħu fit-talb lil Alla biex jilqgħu fid-Dar tas-Sema.

Il-funeral se jsir nhar it-Tlieta 18 ta’ Settembru 2012: fis-1.00pm mill-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex għall-parroċċa Santwarju tal-Qalb ta’ Ġesù fil-Fontana fejn jiġi espost għall-qima tal-Insara; fis-2.30pm imbagħad jitlaq korteo għall-Knisja ta’ San Ġakbu fir-Rabat fejn issir Velja ta’ Talb; wara, fl-4.30pm jitlaq korteo akkumpanjat mill-Kapitlu Ġorġjan għall-Bażilka ta’ San Ġorġ fejn fil-5.00pm issirlu quddiesa praesenta cadavere preseduta mill-Isqof Mario Grech u wara ssir id-difna fiċ-ċimiterju ta’ San Ġwann Battista tax-Xewkija.

RIP

Ittra tal-Papa lill-Isqfijiet Malta wara ż-Żjara ad Limina

To the Most Reverend Paul Cremona
Archbishop of Malta

“Grace and peace from God the Father
and Christ Jesus our Saviour” (
Tit 1:4)

I was pleased to welcome you and Bishop Grech to Rome on the occasion of your recent ad Limina visit to the tombs of the Apostles Peter and Paul and I greatly appreciated the time that we were able to spend together. I pray that, among the fruits of your visit, the bonds between the members of your flocks and the Successor of Peter will grow deeper and that you will be strengthened in your ministry of confirming them in their faith and leading them forward along the paths of holiness. Continue reading >>

Legislation on IVF

Let it call a spade a spade -
by Rev. Richard-Nazzareno Farrugia – Times, 11, August 2012

What’s in a name? This Shakespearian question crossed my mind as I read the Embryo Protection Bill. It states that “the objects of this Bill are to regulate the procedure relating to medically assisted procreation and to protect human embryos”. Going through the Bill, however, no reason is provided why human embryos need to be protected. It’s curious that no reference is made to the dignity of the human person that constitutes the reason and foundation of fundamental human rights. Is the personal dignity of the human embryo so obvious that it is presupposed, or is it so unobvious that it is unrecognized? Thus I wonder on what grounds does this “Embryo Protection Bill” safeguard the human embryo. Continue reading >>

Titħabbar il-mewt ta’ żewġ saċerdoti

Imutu żewġ saċerdoti Għawdxin

Mons. Girgor Vella
Ilbieraħ filgħaxija, il-Ħadd 5 ta’ Awwissu 2012, tħabbret il-mewt ta’ Mons. Girgor Vella PEP mill-parroċċa ta’ Kerċem, kanonku u kantur tal-Kapitlu tal-Knisja Katidrali. Mons. Girgor kellu 93 sena. Hu kien l-aktar saċerdot anzjan fid-Djoċesi. Mons. Girgor kien ordnat saċerdot fit-22 ta’ Mejju 1948.

Ningħaqdu mal-familjari tiegħu u mal-parroċċa ta’ Kerċem fit-talb għal ruħu. Il-funeral tiegħu se jsir għada t-Tlieta, 7 ta’ Awwissu fil-knisja parrokkjali ta’ Kerċem. Il-quddiesa tkun fil-5.00pm.

Patri Vitor Bonello OFMConv
Illum, it-Tnejn 6 ta’ Awwissu 2012, tħabbret il-mewt ta’ Patri Vitor Bonello OFMConv mix-Xagħra. Patri Vitor kellu 91 sena. Hu miet l-Awstralja, fejn kien ilu jaħdem mill-1956.

Ningħaqdu mal-Komunità tal-Franġiskani Konventwali u mal-familjari tiegħu, fosthom in-neputi Dun Manwel Bonello, li wkoll jinsab l-Awstralja, fit-talb għal ruħu.

Agħtihom, o Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Ittra Pastorali tal-Isqfijiet Maltin

 Ittra Pastorali 90/12 - PDF

Pastoral Letter 90/12 - PDF

Uffiċċju Komunikazzjoni
Arċidjoċesi ta’ Malta

26 ta’ Lulju 2012
90/2012

STQARRIJA GĦALL-ISTAMPA DWAR L-ITTRA PASTORALI
“NIĊĊELEBRAW IL-ĦAJJA UMANA”

L-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex illum ħarġu Ittra Pastorali bl-isem “Niċċelebraw il-Ħajja Umana”. Din l-Ittra hija indirizzata prinċipalment lill-komunità Kattolika f’dawn il-Gżejjer, imma wkoll lill-Maltin u l-Għawdxin ta’ rieda tajba, u hija intenzjonata wkoll biex tgħin diversi kategoriji ta’ persuni biex jiffurmaw il-kuxjenza tagħhom tajjeb fuq “suġġett daqshekk qaddis u fundamentali bħalma huwa l-ħajja umana”. F’dan il-kuntest, l-Isqfijiet jiddiskutu s-sitwazzjoni tal-prokreazzjoni assistita (IVF). Continue reading >>

L-ORIZZONT TIRTIRA ALLEGAZZJONIJIET LIBELLUŻI

L-ORIZZONT TIRTIRA ALLEGAZZJONIJIET LIBELLUŻI LI HIJA KIENET XANDRET FIL-KONFRONT TAL-E.T. MONS. ISQOF MARIO GRECH

Permezz ta’ stqarrija ppubblikata fl-orizzont fis-27 ta’ Ġunju, l-orizzont irtirat l-allegazzjonijiet libellużi kontra l-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech li hija kienet xandret fl-1 ta’ Awwissu 2011, bil-firma ta’ John Pisani, taħt ir-ras “Il-Kurja ta’ Għawdex f’ġirja għal qabel l-elezzjoni: Trid li ħu Giovanna Debono isir Beatu”. Din il-kitba kienet dwar it-tmexxija ’l quddiem tal-Postulazzjoni tal-kawza tal-beatifikazzjoni tas-saċerdot imsemmi, u ssemma wkoll annullament ta’ żwieġ quddiem it-Tribunal tal-Kurja ta’ Għawdex.

Continue reading >>

Għotja ta’ €20,000 lid-Dar tal-Providenza

Stqarrija lill-midja (17 ta’ Ġunju 2012)

Mons Isqof Mario Grech ilbieraħ, is-Sibt 16 ta’ Ġunju għamel żjara lid-Dar tal-Providenza s-Siġġiewi. Hu ltaqa’ mar-residenti tad-Dar kif ukoll mal-care workers li jaħdmu f’din id-dar. Tkellem ukoll ma’ Fr Martin Micallef, Direttur tad-Dar kif ukoll ma’ kollaboraturi tiegħu. Wara kien mistieden għall-ikel ma’ uffiċċjali tad-direzzjoni u rappreżentanti tar-residenti. Fit-tmiem iż-żjara tiegħu Mons Isqof ippreżenta ċekk ta’ €20,000 li nġabru mid-Djoċesi ta Għawdex fil-kampanja li saret fuq ir-Radju RTK fl-ewwel tas-sena. Continue reading >>