Archive

Ordinazzjoni Djakonali tas-Seminarista Joseph Hili

ordinazzjoni-djakonali-2017.jpg

ordinazzjoni-djakonali-2017-2.jpg

Tberik u inawgurazzjoni tal-Mużajċi tar-Rużarju f’Ta’ Pinu

ta-pinu-festa-2017.jpg

Is-Seminarju ta’ Għawdex f’esperjenza missjunarja fil-Gwatemala

gwatemala-2017.jpg

Mill-21 ta’ Ġunju sat-12 ta’ Lulju 2017

Nakkumpanjawhom bit-talb tagħna.

Tintemm is-sena kateketika taċ-ċkejknin

sena-kateketika-2016-2017-grazzi.jpg

Titħabbar il-mewt ta’ Mons. Ġwann Mercieca

mercieca-mons-gwann.jpgIllum, 3 ta’ Ġunju 2017, tħabbret il-mewt ta’ Mons. Ġwann Mercieca, Penitenzier tal-Kolleġġjata tal-Bażilika ta’ San Ġorġ. Dun Ġwann miet fl-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex, fejn kienu ilu rikoverat għal dan l-aħħar żmien. Propju din is-sena Dun Ġwann fakkar is-60 anniversarju mill-ordinazzjoni presbiterali tiegħu.

Il-funeral ta’ Dun Ġwann se jsir nhar it-Tnejn li ġej, 5 ta’ Ġunju 2017.

4.30pm: Talba tal-Għasar fil-kappella tas-Sorijiet Franġiskani, Triq Palma, u korteo għall-bażilika ta’ San Ġorġ

5.00pm: Quddiesa funebri mmexxija mill-E.T. Mons. Mario Grech. Continue reading >>

Ordinazzjoni ta’ Żewġ Presbiteri ġodda

 

id-djakni-michael-grima-u-carl-scerri.jpg

Illejla, fil-Knisja Katidrali ta’ Għawdex, Mons. Isqof Mario Grech se jordna lid-Djakni Michael Grima (San Lawrenz) u Carl Scerri (Rabat - Katidral) bħala Presbiteri. Il-quddiesa tibda fis-6.30pm.

Fil-festa tal-qaddis saċerdot Filippu Neri, nawgurawlhom li anke l-qalb tagħhom tiġi għal dejjem mimlija bl-Ispirtu s-Santu.

Ad multos annos.

WUCWO DAY - Jum ta’ Talb min-Nisa Kattoliċi

ak-ghawdex.pngIl-Fergħa Nisa tal-Azzjoni Kattolika f’Għawdex għandha pjaċir tistieden lin-Nisa kollha ta’ kull età u stat (xebbiet, miżżewġin, ommijiet, nanniet, studenti, professjonisti, attivi fl-appostolat, reliġjużi…) ħaċ-ċelebrazzjoni tal-JUM DINJI TA’ TALB MIN-NISA KATTOLĊI (WUCWO Day), har it-Tlieta 23 ta’ Mejju  (9 am - 10.45) fis-Sala tad-Dar Ċentrali tal-Azzjoni Kattolika Triq Sir Arturo Mercieca, Victoria).

Ejja itlob u rrifletti magħna - u ma’ tant eluf f’tant pajjiżi!

Quddiesa mill-Assistent Ekklesjastiku Djoċesan il-Kan. Noel Saliba, li jkompli jmexxi Diskussjoni dwar problemi u diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom in-nisa fostna u madwar id-dinja.

wucwo.jpg

Ordinazzjonijiet 2017

Id-Djoċesi ta’ Għawdex bil-ferħ tagħti l-aħbar li nhar il-Ġimgħa, 26 ta’ Mejju, se ssir l-Ordinazzjoni Presbiterali tar-Rev.di Djakni Michael Grima u Carl Scerri, filwaqt li fil-15 ta’ Ġunju se ssir l-Ordinazzjoni Djakonali tas-Seminarista Joseph Hili.

Bi tħejjija għal dawn iċ-ċelebrazzjonijiet, is-Seminarju ta’ Għawdex jistieden lill-familjari, lill-ħbieb u lill-Komunità Nisranija f’Għawdex biex tissieħeb f’Velja ta’ Talb li se ssir fis-Seminarju nhar il-Ħamis 25 ta’ Mejju, fit-8.00pm.

poster-ordinazzjoni-2017.jpg