Archive

Titħabbar il-mewt ta’ Mons. Carmelo Scicluna

mons-carmelo-scicluna.jpgFtit jiem biss wara l-mewt ta’ saċerdot ieħor, il-Mulej issa sejjaħ għal ħdejh lil Mons. Carmelo Scicluna, STD, JCB, Dip.Arch., Dip.Bibl., Capp.SS. mill-parroċċa ta’ San Ġorġ. Dun Karm huwa t-tmin presbiteru li miet tul din is-sena.

Għan-Nisrani, il-mewt tiddawwal bil-misteru tal-imħabba ta’ Kristu, l-Iben ta’ Alla magħmul bniedem, li dalwaqt niċċelebraw il-ġrajja tat-twelid tiegħu fostna. Aħna nistennewH ġej, u nemmnu li aħna mexjin lejH, il-milja tal-ħajja tagħna. Continue reading >>

Imut il-Kan. Dun Ġużepp Said

dun-guzepp-said.jpgNhar l-Erbgħa, 6 ta’ Diċembru 2017 tħabbret il-mewt tal-Kan. Dun Ġużepp Said min-Nadur.

Dun Ġużepp twieled in-Nadur fl-4 ta’ Ġunju 1943. Hu kien ordnat saċerdot fit-30 ta’ April 1966. Fost il-ħidma ministerjali tiegħu, Dun Ġużepp għadda ħafna snin bħala Kappillan fl-isptarijiet ta’ gżiritna.

Il-funeral tiegħu se jsir fil-Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur, nhar it-Tnejn, 18 ta’ Diċembru, fit-3.30pm.

Filwaqt li nagħtu l-għomor lill-familjari tiegħu u lill-Kapitlu tan-Nadur, nitolbu l-interċessjoni tal-Verġni Immakulata, sabiex permezz ta’ Kristu binha, jikseb il-ħelsien sħiħ ta’ wlied Alla u jgawdi l-ferħ dejjiem fis-Sema.

RIP

L-Ittri Pastorali tal-Isqof Mario Grech midmumin fi ktieb

ktieb-isqof-ittra-pastorali.jpgDaħla (għall-ktieb)

F’din il-ġabra ta’ Ittri Pastorali tal-Isqof Mario Grech matul il-medda ta’ dawn l-aħħar ħdax-il sena nosservaw it-tibdil soċjali li sar f’pajjiżna u li ġab miegħu mentalità u kultura ġdida. Mingħajr ebda dubju dan ittibdil talab riflessjoni min-naħa tal-Isqof Mario bħala ragħaj spiritwali, kultant waħdu u kultant ma’ sħabu l-Isqfijiet Maltin. Dan it-tibdil soċjali ġab ukoll bidliet fil-komunità Maltija li temmen u ħareġ viżjoni ta’ Knisja lokali ġdida biex tilqa’ l-ħtiġijiet tal-istess komunita. Espressjoni sabiħa tal-Isqof dwar it-tibdil hija: “Min ma jiġġeddidx, jitqadded”, li turi l-konvinzjoni tiegħu li t-tibdil ħu meħtieġ (2011). Imma dan it-tibdil jitlob li “naraw il-ħtieġa ta’ dan it-tiġdid intern fil-komunità tal-Knisja, speċjalment f’dak li għandu x’jaqsam mal-mejda tal-Kelma li minnha tiddependi l-fidi, kif ukoll mal-Liturġija li hija ċ-ċelebrazzjoni tal-fidi tagħna fi Kristu” – huma l-Kelma ta’ Alla u l-Ewkaristija li ser isaħħu l-fidi tal-komunità (2011). Continue reading >>

Bullettin tal-Ħadd - 10 ta’ Diċembru 2017

bullettin-2017-dicembru-10.jpg

New Publication: Gozitan Missionary Fr John Mary Cauchi and his work with the poor in Brasil

pastoral-land-commission.JPGFrom the book’s Preface

Practically since my first days in Brazil, on the advice of my colleagues, I became involved in the work of the social movements, both in the city and in the interior. Those in the city worked in favour of the workers, victims of precarious jobs and unemployment; those in the interior tried to bring about land reform. As these movements were cropping up when the military regime was approaching its end, within the Church, as a result of the Latin American Church’s Evangelical Option For The Poor’, the Pastoral Operaria (PO), and the Pastoral Land Commission (CPT) were created. The Pastoral Operaria supported the small and various trade unions, while the CPT supported the social movements struggling for land reform. Both pastoral activities were supported by my Archbishop Mgr Jaime Luis Coelho. Continue reading >>

Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi - Diċembru 2017

Niżżel in-Newsheet minn hawn: newsheet-dicembru-2017.pdf

Bullettin tal-1 Ħadd tal-Avvent (Sena B)

bullettin-2017-dicembru-03.jpg

“Il-Pjaga tal-Vjolenza Domestika” - Ittra Pastorali tal-Isqof Mario Grech

58/2017

 

Ittra Pastorali tal-Isqof Mario Grech

IL-PJAGA TAL-VJOLENZA DOMESTIKA

Għal ħafna mill-familji tagħna d-dar hija post ta’ mistrieħ u għożża fejn wieħed iħossu mkennen mill-istorbju u l-perikli tal-ħajja; imma għal oħrajn l-esperjenza tad-dar taf tkun ħolma kerha minħabba l-abbuż li jġarrbu fil-familja stess. In-nisa miżżewġa huma l-akbar kategorija li tbati minħabba din il-vjolenza domestika; imma magħhom hemm ukoll l-ulied, u f’sens wiesa’ nistgħu ninkludu wkoll lill-anzjani u lill-persuni vulnerabbli, bħalma huma l-morda jew persuni b’diżabbiltà. Continue reading >>