Archive

Pellegrinaġġ Djoċesan għar-Redentur tal-Isla

pellegrinagg-redentur-10062018-2.jpg

Bullettin tal-Ħadd - 3 ta’ Ġunju 2018

bullettin-2018-gunju-03.jpg

“IL-ĦARSA TA’ ĠESÙ TISRAQ IL-QLUB” - L-Isqof Mario Grech

Omelija fil-Funeral tal-Kan. Ġużepp Hili
Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur
It-Tnejn 28 ta’ Mejju 2018
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

funeral-dun-guzepp-hili.jpg

Ħafna minna fil-memorja għandna merfugħa l-ħarsa ta’ ċerti persuni li nkunu ltqajna magħhom f’ħajjitna. Niftakru f’dawk l-għajnejn li jkexkxuna, imma hemm ukoll dik il-ħarsa kollha mħabba u ħniena li tkun serqitilna qalbna! Hemm għajnejn irrabjati u għajnejn miksura bl-uġigħ. Hemm għajnejn kollha qilla u rabja u hemm għajnejn jixegħlu bil-ferħ. Continue reading >>

Ordinazzjoni ta’ Saċerdot u Velja ta’ Talb

poster-ordinazzjoni-2018.jpg

joseph-hili.jpgORDINAZZJONI PRESBITERALI

Nhar il-Ġimgħa 15 ta’ Ġunju 2018, fis-6.30pm, fil-Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria, se tinżamm l-Ordinazzjoni Presbiterali ta’ JOSEPH HILI (mill-Parroċċa tat-Twelid tal-Verġni Mqaddsa Marija, ix-Xagħra). Bi tħejjija għall-Ordinazzjoni, se tinżamm ukoll Velja ta’ Talb nhar il-Ħamis 14 ta’ Ġunju, fit-8.00pm, fis-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Belt Victoria. Iż-żewġ ċelebrazzjonijiet sa jiġu mxandra fuq Radju Marija 102.3/107.8 FM. Continue reading >>

Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi - Ġunju 2018

newsheet-gunju-2018-1-1.jpg

Aqra n-Newsheet minn hawn:  newsheet-gunju-2018-1.pdf

Bullettin tal-Ħadd - 27 ta’ Mejju 2018

bullettin-2018-mejju-27.jpg

Simpożju Internazzjonali Marjoloġiku-Marjan

simpozju-marjan-2018-poster-1.jpgSimpożju Internazzjonali Marjoloġiku Marjan
Omm tal-Knisja u fi ħdan il-Knisja

1-2 ta’ Ġunju 2018
Santwarju Nazzjonali Madonna Ta’ Pinu

Niżżel minn hawn id-dettalji biex tapplika:

simpozju-marjan-2018-leaflet-page-1-1.jpg

simpozju-marjan-2018-leaflet-page-2-1.jpg