Archive

Tberik tal-Mużajċi tar-Rużarju Ta’ Pinu

coat-of-arms-bishop-mario-grech.jpg54/2017

Ittra lill-Poplu ta’ Alla
tal-E.T. Mons. Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex

TBERIK TAL-MUŻAJĊI TAR-RUŻARJU

 

muzajci-ruzarju-ta-pinu.jpg

Fl-antik mhux in-nies kollha kienu jafu jaqraw u jiktbu. Biex jgħinu lil dawn il-persuni jkunu jafu l-Kelma ta’ Alla, inħolqot dik li tissejjaħ “il-Bibbja tal-foqra”. Din kienet Bibbja bl-istampi li jirrappreżentaw xeni mill-ħajja ta’ Ġesù.

Anki l-pittura fil-knejjes tagħna ma saritx biex iżżejjen imma biex tgħin lill-poplu ta’ Alla jkun jaf iktar dwar il-ħajja tal-qaddisin. Kienet isservi ta’ katekeżi viżiva ferm qabel ma ġew ivvintati l-mezzi moderni tal-komunikazzjoni.

Dan l-aħħar, fuq iz-zuntier tas-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu tpoġġew mużajċi li jirrappreżentaw l-għoxrin misteru tar-Rużarju, xogħol taċ-Centro Aletti ta’ Ruma. Din mhix biss opra artistika l-ġmiel tagħha, għax min ħoloqha huwa mhux biss artist iżda teologu fl-istess ħin. Fil-fatt, dawn il-mużajċi għandhom kontenut profond dwar il-misteru ta’ Ġesù u ta’ Marija ta’ Nazaret. Continue reading >>

Il-Presbiteri l-ġodda mogħtija l-fakultà tal-qrar

 

dun-carl-scerri.jpg

Waqt ċelebrazzjoni li nżammet ilbieraħ fil-Knisja ta’ San Franġisk, ir-Rabat, Għawdex, fl-okkażjoni tal-festa ta’ Sant’Antnin ta’ Padova, Mons. Isqof Mario Grech ta l-fakultà tal-Qrar liż-żewġ saċerdoti ġodda, Dun Michael Grima u Dun Carl Scerri. Dan ifisser li minn issa, dawn iż-żeġ saċerdoti jistgħu jamministraw is-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni.

dun-michael-grima.jpg

Ordinazzjoni Djakonali tas-Seminarista Joseph Hili

ordinazzjoni-djakonali-2017.jpg

ordinazzjoni-djakonali-2017-2.jpg

Tberik u inawgurazzjoni tal-Mużajċi tar-Rużarju f’Ta’ Pinu

ta-pinu-festa-2017.jpg

Is-Seminarju ta’ Għawdex f’esperjenza missjunarja fil-Gwatemala

gwatemala-2017.jpg

Mill-21 ta’ Ġunju sat-12 ta’ Lulju 2017

Nakkumpanjawhom bit-talb tagħna.

Tintemm is-sena kateketika taċ-ċkejknin

sena-kateketika-2016-2017-grazzi.jpg

Titħabbar il-mewt ta’ Mons. Ġwann Mercieca

mercieca-mons-gwann.jpgIllum, 3 ta’ Ġunju 2017, tħabbret il-mewt ta’ Mons. Ġwann Mercieca, Penitenzier tal-Kolleġġjata tal-Bażilika ta’ San Ġorġ. Dun Ġwann miet fl-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex, fejn kienu ilu rikoverat għal dan l-aħħar żmien. Propju din is-sena Dun Ġwann fakkar is-60 anniversarju mill-ordinazzjoni presbiterali tiegħu.

Il-funeral ta’ Dun Ġwann se jsir nhar it-Tnejn li ġej, 5 ta’ Ġunju 2017.

4.30pm: Talba tal-Għasar fil-kappella tas-Sorijiet Franġiskani, Triq Palma, u korteo għall-bażilika ta’ San Ġorġ

5.00pm: Quddiesa funebri mmexxija mill-E.T. Mons. Mario Grech. Continue reading >>

Ordinazzjoni ta’ Żewġ Presbiteri ġodda

 

id-djakni-michael-grima-u-carl-scerri.jpg

Illejla, fil-Knisja Katidrali ta’ Għawdex, Mons. Isqof Mario Grech se jordna lid-Djakni Michael Grima (San Lawrenz) u Carl Scerri (Rabat - Katidral) bħala Presbiteri. Il-quddiesa tibda fis-6.30pm.

Fil-festa tal-qaddis saċerdot Filippu Neri, nawgurawlhom li anke l-qalb tagħhom tiġi għal dejjem mimlija bl-Ispirtu s-Santu.

Ad multos annos.