Archive

Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej - Jum il-Ħajja Kkonsagrata

Omelija fil-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej,
Jum il-Ħajja Kkonsagrata
Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria
Il-Ħamis 2 ta’ Frar 2017
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

img_0021.jpg

BIEX INKUNU PAĊI MA’ ALLA

Kif mhux possibbli li wieħed jidħol fl-ilma u ma jixxarrabx, hekk ukoll mhux minnu min jgħid li jkun iltaqa’ ma’ Ġesù u jibqa’ ma jinbidilx. Meta l-Kelma ta’ Alla tasal f’widnejna u f’qalbna, hija tagħtina skoss qawwi u tqabbad fina moviment. Meta dan ma jseħħx, ifisser li l-kelma hija mejta – li mhix il-Kelma ta’ Alla. Imma bħal Xmun fit-Tempju aħna wkoll għandna bżonn tal-għajnuna biex nisimgħu tidwi f’qalbna din il-Kelma u nħalluha ġġib il-konverżjoni tagħna. L-Ispirtu s-Santu li għen lil Xmun, jassisti lilna wkoll. Fil-fatt, fir-rakkont tal-Preżentazzjoni ta’ Ġesù fit-Tempju, San Luqa jgħidilna li l-Ispirtu s-Santu kien fuq Xmun u li dan kien imnebbaħ u mqanqal mill-Ispirtu s-Santu. Fil-magħmudija aħna rċivejna dan l-istess Spirtu s-Santu u għalhekk ma nibqgħux lura milli nsejħulu biex jgħinna nfasslu ħajjitna fuq il-Kelma. Neħtieġu t-tnebbiħ tal-Ispirtu biex nagħmlu r-rieda ta’ Alla. Għalhekk San Pawl jistedinna biex “nistħarrġu l-Ispirti” (1 Kor 12:10) u San Ġwann jiktbilna li “mhux kull xorta ta’ spirti għandkom temmnu. L-Ispirti stħarrġuhom biex taraw ikunux ġejjin minn Alla” (1 Ġw 4:1). Imma biex nagħmlu dan id-dixxerniment spiritwali, neħtieġu l-akkumpanjament tad-direttur jew direttriċi spiritwali. Continue reading >>

L-Isqof George Bugeja OFM maħtur Vigarju Appostoliku ta’ Tripli, il-Libja

patri-george-bugeja.jpgIs-Sala Stampa tal-Vatikan illum tat l-aħbar li l-Papa Franġisku ħatar lill-E.T. Mons. George Bugeja O.F.M. bħala Vigarju Appostoliku ta’ Tripli, wara r-riżenja tal-E.T. Mons. Giovanni Martinelli O.F.M.

Id-Djoċesi ta’ Għawdex tingħaqad mal-Komunità Kattolika fi Tripli fir-radd il-ħajr lil Alla, filwaqt li takkumpanja lil Patri George permezz tat-talb fil-ministeru episkopali tiegħu.

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2017/02/05/0078/00189.html

http://www.newsbook.com.mt/artikli/2017/2/5/l-isqof-george-bugeja-mahtur-vigarju-appostoliku-ta%27-tripli.56280/

 http://ofm.org.mt/churchinlibya/?page_id=31

bishop-george-bugeja.pdf

http://irishcatholic.ie/article/bishop-offers-heartbreaking-eyewitness-account-libya%E2%80%99s-%E2%80%98illegal%E2%80%99-migrants

Titħabbar il-mewt tal-Kan. Dun Lino Vella

Dalgħodu tħabbret il-mewt tal-Kan. Dun Lino Vella, saċerdot minn Ta’ Kerċem, li seħħet fl-Isptar Mater Dei, Malta.

Il-funeral tiegħu se jsir għada s-Sibt, 4 ta’ Frar 2017. Fit-2.45pm jingħad it-Talb tas-Salmi fil-Parroċċa ta’ Kerċem, u fit-3.00pm tiġi ċċelebrata l-quddiesa tal-funeral, preseduta minn Mons. Isqof Mario Grech.

Filwaqt li nagħtu l-għomor lill-familjari ta’ Dun Lino, nitolbu għalih biex issa jkompli jifraħ u jitbissem għal dejjem fil-Ġenna.

RIP Continue reading >>

Seminarju Missjunarju

UFFIĊĊJU KOMUNIKAZZJONI KURJA VESKOVILI TA’ GĦAWDEX
Stqarrija għall-Istampa [ST/03/2017]
2 ta’ Frar 2017

Fl-okkażjoni tal-mija u ħamsin sena mit-twaqqif tas-Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesù, Għawdex (1866-2016) li fih irċevew il-formazzjoni tagħhom numru sabiħ ta’ saċerdoti li qdew il-Knisja fl-artijiet tal-missjoni u fl-ispirtu tal-indikazzjoni li qed jagħtina l-Papa Franġisku ta’ Knisja li toħroġ, il-komunità tas-Seminarju ser itemm is-sena formattiva tagħha b’esperjenza missjunarja.

walk_poster1.jpg

Continue reading >>

Żjara ta’ Kortesija ta’ Dr. Simon Busuttil lill-Isqof Mario Grech

zjara-ta-kortesija-dr-busuttil-isqof-grech.jpeg

Nhar is-Sibt 28 ta’ Jannar 2017, l-Onor. Dr Simon Busuttil, Kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista, għamel żjara ta’ kortesija lil Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, fl-uffiċċju tiegħu fil-Kurja. Fi tmiem il-laqgħa l-Isqof ippreżenta lil Dr Busuttil b’kopja tal-Messaġġ tal-Papa Franġisku għal Jum il-Paċi ta’ din is-sena, filwaqt li Dr Busuttil għadda lill-Isqof Grech kopja tad-dokument dwar l-ambjent ippubblikat dan l-aħħar mill-Partit Nazzjonalista.

“Kriterji għaqlin” - Mons. Joe Galea Curmi, Vigarju Ġenerali tal-Arċisqof Scicluna

kriterji-ghaqlin.png

Funeral ta’ Patri Eġidju Mizzi OFM Conv

patri-egidio-mizzi-ofm-conv.jpegIlbieraħ, is-Sibt 28 ta’ Jannar 2017, tħabbret il-mewt ta’ Patri Eġidju Mizzi (1932-2017), Franġiskan Konventwali. Kif kiteb Mons. Isqof Mario Grech, f’messaġġ li bagħat lis-saċerdoti, dan is-saċerdot, iben il-Fqajjar ta’ Assisi, matul ħajtu ħabb il-Kelma miktuba (l-Iskrittura) u ħabrek biex ixerridha fost il-Poplu ta’ Alla. Issa qed jara lill-Verb ta’ Alla Inkarnat.” Continue reading >>

Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi - Frar 2017

Niżżel kopja tan-Newsheet ta’ Frar minn hawn: newsheet-frar-2017.pdf