Archive for the '2011' Category

New Jersey nurses face job loss for refusing to assist abortions

Catholic News Agency

By Marianne Medlin

http://www.catholicnewsagency.com/news/new-jersey-nurses-face-job-loss-for-refusing-to-assist-abortions/

Trenton, N.J., Nov 2, 2011 / 06:03 am (CNA).- Twelve nurses in New Jersey have filed a lawsuit against a local government hospital for being told they would lose their jobs if they refuse to perform abortions.

The case shows evidence of “a systematic attack on the right of pro-life professionals to engage in their careers without being forced to violate their fundamental moral and religious beliefs,” Matt Bowman, attorney for the Alliance Defense Fund, told CNA.

On Oct. 31, the defense fund filed a lawsuit in the U.S. District Court in New Jersey on behalf of the dozen nurses, who currently work at the University of Medicine and Dentistry in New Jersey. Continue reading >>

At audience, pope prays G-20 summit will help world’s poor

By Cindy Wooden
Catholic News Service

VATICAN CITY (CNS) — Pope Benedict XVI prayed that a summit of the leaders of countries with the world’s largest economies would find ways to overcome the current economic crisis and promote real development.

At the end of his weekly general audience Nov. 2, the pope issued a special appeal to the leaders of the G-20 nations scheduled to meet Nov. 3-4 in Cannes, France.

“I hope the meeting will help overcome the difficulties, which — on a global level — block the promotion of an authentically human and integral development,” the pope said.

The G-20 members are: Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, South Korea, Turkey, the United Kingdom, the United States and the European Union. Continue reading >>

Iż-żjara tal-Isqof Grech fl-Awstralja - Komunikat n.31

 

30 ta Otubru, 2011

“Intom l-ittra ta Kristu afdata f’idejna”

Iż-żjara pastorali tal-Isqof Mario Grech fl-Awstralja waslet fi tmiem tagħha b’quddiesa konċelebrata fil-kappella tal-Madonna Ta’ Pinu f’Bacchus Marsh, Melbourne. Fl-omelija ta din l-okkazzjoni l-Isqof Grech wassal il-messagg aħħari tiegħu lill-emigranti:

“Fi tmiem din iż-żjara pastorali fostkom l-emigranti fl-Awstralja, inħoss li għandi nissellef u nagħmel tiegħi kliem Missierna San Pawl jikteb lill-insara ta Korintu: “intom l-ittra ta Kristu afdata f’idejna, miktuba mhux bil-linka, imma bl-ispirtu ta’ Alla il-ħaj; mhux fuq it-twavel tal-ġebel, izda fuq it-twavel tal-laħam ta qalbkom” (2Kor 3:3). Minn dak li smajt u rajt f’dawn il-ġimgħat li għaddejt fostkom, nemmen li ħafna minnkom huma mlaqmin fi Kristu u jagħtu frott bnin. Intom eku tal-Kelma tiegħu fil-baħħ ta madwarkom. Permezz tagħkom, Kristu huwa preżenti llum!

Continue reading >>

Iż-żjara tal-Isqof Grech fl-Awstralja - Komunikat n.29

29 ta Ottubru, 2011

SBS Radio

Dalgħodu l-Isqof Grech kien mistieden minn Marlene Galea, gurnalista responsabli mill-programmi maltin fuq SBS Radio, biex jieħu sehem f’programm talk back minn nofs nhar sas-siegħa.. Meta z-zjara pastorali tiegħu fl-Awstralja riesqa lejn it-tmiem tagħha, s-semmiegħa ta SBS Radio, stazzjon li jxandar ma l-Awstralja kollha, setgħu jitkellmu on air mal-Isqof Grech.

Continue reading >>

Iż-żjara tal-Isqof Grech fl-Awstralja - Komunikat n.28

28  ta Ottubru, 2011

Tberik tal-Maltese Bocci Club f’Deer Park

Għall-ħabta tas- 7.30 p.m. l-Isqof Mario Grech għamel zjara lil Maltese Bocci Club f’Deer Park fejn ingħata merħba minn madwar tlett mitt emigrant Malti. Billi dan l-aħħar saret estensjoni tas-sala principali ta dan il-club, l-Isqof intalab ibierek dan  il-post. Imbagħad, flimkien ma Fr. Manny Bonello, Fr Eddie Zammit, Arcipriet Cardona, Kan Gwann Sultana, Patri Remig Galea ofm., l-Isqof Grech iċċelebra l-Ewkaristija b’suffragju għal dawk li mejtin li għadhom rabta ma dan il-club li mietu matul din is-sena.

Continue reading >>

Iż-żjara tal-Isqof Grech fl-Awstralja - Komunikat n.27

Komunikat no. 27

Zjara lid-Djar tal-Anzjani fis-Sunshine

Ħdejn il-knisja ta St. Bernardette, li hija mmexxija mill-membri tas-Socjeta Missjunarja ta San Pawl, hemm dar għall-anzjani bl-isem “St. Bernardette”.  Din id-dar taħmel parti minn sensiela ta djar simili mmexxija mill-Association for Catholic Homes. Fr Dennis Carabott mssp huwa d-direttur spiritwali tad-dar.. F’din id-dar hemm tlett sessjonijiet: parti hija hostle, parti ohra fejn joffru high level care u parti oħra għal dawk li jbatu mid-dementia. Numru sabieħ minn madwar mitt resident f’din id-dar, huma emigranti maltin u Ghawdex.
Continue reading >>

IR-RISPETT LEJN L-ANNIMALI
Stqarrija għall-istampa mill-Kummissjoni Interdjocesana Ambjent

28 ta’ Ottubru, 2011
104/2011

IR-RISPETT LEJN L-ANNIMALI

Matul dawn l-aħħar xhur il-media wasslitilna rapporti dwar każijiet xokkanti ta’ kefrija kbira fuq l-annimali. Dawn l-atti ġibdu l-attenzjoni tal-pubbliku inġenerali u ħolqu ferment mal-pajjiż kollu. Bla tlaqliq ta’ xejn, il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent (KA) tingħaqad mal-bqija tal-poplu u tikkundanna bla riżervi dawn l-atti barbareski. Li tispara fuq kelb u tidfnu ħaj, li tagħlaq kelb f’borża tal-plastik u titfgħu fiż-żibel ferut u agunija, li ssallab ġeru u ssammru rasu ’l isfel ma’ bieb ta’ residenza, minbarra li jnaqqsu mill-ġieħ tal-istess persuni li jwettquhom, huma atti li joffendu s-sentimenti tal-komunità u għalhekk huma atti li jitolbu kundanna serja li għandha tkun riflessa fis-sentenzi u l-pieni xierqa li jingħataw fil-qorti li jservu ta’ deterrent. Continue reading >>

Iż-żjara tal-Isqof Grech fl-Awstralja - Komunikat n.24

24 ta Ottubru, 2011

 

Quddiesa f’Deer Park
Dalghodu l-grupp Karizmatiku Mater Dei, li kull nhar ta Tnejn illaqa numru imdaqqas ta emigranti Maltin fil-knisja ta St. Peter Channel f’Deer Park, organizza laqgha specjali ta talb fl-istess knisja. Dan il-grupp beda l-mixja spiritwali tieghu madwar hmistax il-sena ilu fuq inizjattiva ta Martin u Carmen Sultana bl-ghajnuna tal-mibki Isqof Joe Grech li dak iz-zmien kien assistant priest f’din il-parrocca mal-kappillan il-Kan Dun Karm Borg. Continue reading >>