Archive for the '2011' Category

COMECE: EU should update its research policy on stem cells

EU should update its research policy on stem cells

COMECE Press 07/12/2011

Human embryonic stem cell research is no longer patentable in the EU, it is ethically problematic and therefore is not a consensual research field among Member States and EU citizens. Moreover, it offers less and less clinical promise. COMECE therefore calls on the EU to exclude human embryonic stem cell research from its upcoming research funding programme Horizon 2020 and to focus instead on the more innovative and promising field of alternative stem cell research.

Horizon 2020 is the EU’s new programme for research and innovation running from 2014 to 2020 with an €80 billion budget. This programme has to be welcomed as a major tool for promoting growth and innovation in the European Union. In the field of medical research, in particular, it may lead to innovative treatments for patients.

The European Commission recently presented a package of proposals for Horizon 2020. These proposals improve the current ethical framework by indicating some of the ethical principles which are applicable. Nevertheless, two of the most important principles are missing: protection of human dignity (Article 1, Charter of Fundamental Rights) and putting the interests and welfare of the human being before that of society or science (Article 2, Convention of Oviedo). Continue reading >>

KONFERENZA NAZZJONALI: BIŻŻEJJED GĦAL KULĦADD.

Qed ngħixu fi gżejjer ċkejkna b’densità ta’ popolazzjoni li hi fost l-ogħla fid-dinja u b’limitazzjonijiet kbar ta’ riżorsi naturali. Intant l-imġieba ta’ xi wħud minna, l-argumenti li spiss nisimgħu u l-proġetti li naraw proposti jew imwettqa, spiss jikxfu mentalità li donnu Malta hi xi kontinent bla qies fejn ir-riżorsi naturali u ambjentali huma bla limitu. Forsi ħafna mill-problemi ambjentali li qed nippruvaw negħelbu bħalissa u li qed jipperikolaw l-iżvilupp ekonomiku u soċjali tal-gżejjer tagħna, huma frott ta’ din il-mentalità.
Continue reading >>

Funeral tal-Isqof Depasquale

30 ta’ Novembru 2011

FUNERAL TAL-ISQOF ANNETTO DEPASQUALE
ISQOF TITULARI TA’ ARADI U ISQOF AWŻILJARJU

Illum, l-Erbgħa, 30 ta’ Novembru 2011, fid-9.00 a.m. jitlaq il-korteo mir-residenza ta’ Mons. Depasquale (94, Triq il-Kbira, Ħal Qormi) għall-parroċċa ta’ San Ġorġ, Ħal Qormi. Hemmhekk huwa ser jitqiegħed għall-qima tal-pubbliku sal-10.00 p.m. Fis-6.00 p.m. issir velja ta’ talb.
Il-Ħamis, l-1 ta’ Diċembru 2011, il-korteo jitlaq mill-parroċċa ta’ San Ġorġ fit-8.15 a.m. għall-KonKatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, fejn jitqiegħed għall-qima tal-pubbliku sas-1.00 p.m. Fis-2.00 p.m. l-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. imexxi Quddiesa konċelebrata b’suffraġju għal ruħu.
Il-korteo jkompli f’forma privata saċ-Ċimiterju ta’ Marija Addolorata, Raħal Ġdid, fejn issir id-difna fil-qabar tal-familja.

Titħabbar il-mewt ta’ Mons Annetto Depasquale, Isqof Awżiljarju ta’ Malta

30 ta’ Novembru 2011

KOMUNIKAT

Ilbieraħ, 29 ta’ Novembru, tħabbret il-mewt tal-Isqof Annetto Depasquale li huwa minn Ħal Qormi. Huwa kien Isqof Awżiljarju u Isqof Titulari ta’ Aradi. L-Isqof Depasquale li kellu 73 sena miet fit-3.45 p.m.

Ningħaqdu mal-Knisja f’Malta fin-niket għal din it-telfa, filwaqt li nitolbu lil Alla jilqa’ lil Mons Depasquale fil-ferħ tas-Sema. RIP

GOZO DIOCESE receives EU funding to contribute to turn Gozo into an Eco Island

PRESS RELEASE
20th November 2011

Pope Benedict XVI has been an ardent supporter for many years of recognizing the truth of climate change and the collective responsibility to reduce carbon emissions and preserve clean air and clean water. In fact, he has been dubbed the “Green Pope” in diplomatic cables leaked by WikiLeaks.

And in a true example of “lived faith,” the pope and his leadership spearheaded renewable energy projects right in Vatican City. In 2008 the Vatican began installing 2,400 solar panels atop the pope’s audience hall, which prevents 230 tons of carbon dioxide from being emitted annually. The Vatican even flirted with the idea of going completely carbon neutral by reforesting degraded land in Hungary to offset their emissions, though critics assailed the plan for its focus on offsets over efficiency improvements. Continue reading >>

Id-Djoċesi ta’ Għawdex tirċievi fondi mill-UE biex tagħti kontribut biex Għawdex jinbidel fi Gżira Ekoloġika

STQARRIJA GĦALL-MIDJA
24 ta’ Novembru 2011

Il-Papa Benedittu XVI ilu għal ħafna snin jippromovi u jirrikonoxxi l-veritajiet tat-tibdil fil-klima u r-responsibilitajiet li lkoll għandna biex innaqqsu l-emissjonijiet tal-gazzijiet u li nħarsu l-arja nadifa u ilma nadif.  Tant hu hekk, li minn xi dokumenti diplomatiċi li dan l-aħħar ixxandru mill- WikiLeaks, Papa Benedittu XVI ġie mlaqqam il-Papa l-Aħdar (the Green Pope).

U biex jagħti xhieda ħajja, il-Papa u t-tim tiegħu nedew proġetti ta’ enerġija nadifa ġewwa l-Belt tal-Vatikan stess.  Fl-2008 il-Vatikan beda jistalla 2,400 pannelli solari fuq is-sala tal-udjenzi, li permezz tagħhom jiffranka 230 tunnellati ta’ carbon dioxide milli jinfirxu fl-arja kull sena. Il-Vatikan saħansitra ittanta l-ideja li jmur kompletament carbon neutral billi ħawwel bis-siġar f’art abbandunata li għandu fl-Ungerija biex ipatti għal-tniġġis fl-arja. Continue reading >>

Festa Kristu Re

 

Fid-djoċesi t’Għawdex llum bdew iċ-ċelebrazzjonijiet ta’ Kristu Re. Fil-Goudos Gym sar rally għat-tfal. Saret laqgħa djoċesana għall-adolexxenti fis-sala tal-Oratorju Don Bosco u laqgħa ta’ talb għaż-żgħażagħ  fil-kunvent ta’ Santu Wistin, Victoria. Il-festi jkomplu għada l-Ħadd.

Żjara lill-Komunità tal-Patrijiet Franġiskani Konventwali

Ftit jiem ilu l-Isqof Mario Grech għamel żjara lill-Komunità tal-Franġiskani Konventwali fir-Rabat, Għawdex, li, wara l-Kapitlu tal-Provinċjal iċċelebrat dan l-aħħar, issa għandha formazzjoni ġdida: Patri Joe Xerri (il-Gwardjan il-ġdid), Patri George Attard, Patri Eġidju Mizzi, Patri Ugolin Xerri u Fra Pietru – dawn it-tnejn tal-aħħar ngħaqdu issa mal-komunità. B’hekk fil-kunvent issa hemm ħames reliġjuzi. L-Isqof kellu laqgħa mal-patrijiet u ppresieda l-ewwel quddiesa konventwali ta’ din il-komunita kif ffurmata attwalment. L-Isqof fisser l-apprezzament tiegħu u tad-djoċesi għall-preżenza u l-ħidma li jwettqu dawn il-patrijiet.