Żjara lill-Komunità tal-Patrijiet Franġiskani Konventwali

Ftit jiem ilu l-Isqof Mario Grech għamel żjara lill-Komunità tal-Franġiskani Konventwali fir-Rabat, Għawdex, li, wara l-Kapitlu tal-Provinċjal iċċelebrat dan l-aħħar, issa għandha formazzjoni ġdida: Patri Joe Xerri (il-Gwardjan il-ġdid), Patri George Attard, Patri Eġidju Mizzi, Patri Ugolin Xerri u Fra Pietru – dawn it-tnejn tal-aħħar ngħaqdu issa mal-komunità. B’hekk fil-kunvent issa hemm ħames reliġjuzi. L-Isqof kellu laqgħa mal-patrijiet u ppresieda l-ewwel quddiesa konventwali ta’ din il-komunita kif ffurmata attwalment. L-Isqof fisser l-apprezzament tiegħu u tad-djoċesi għall-preżenza u l-ħidma li jwettqu dawn il-patrijiet.