Archive for the 'Pastoral Letters' Category

Pastorali ta’ Santa Marija - “Neħtieġu lil Kristu”

eucharistic-chapel-munxar.jpg61/2018

Ittra Pastorali

tal-E.T. Mons. Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex

fl-okkażjoni tas-Solennità ta’ Marija Mtellgħa s-Sema
2018

 

 NEĦTIEĠU LIL KRISTU

Download English version: 61-2018-we-are-in-need-of-christ-pastoral-letter-santa-marija-2018-a4.pdf

Ħafna drabi tingħata l-impressjoni li f’pajjiżna, minkejja li l-kotra għandhom geddumhom fix-xgħir, ħafna jħossu l-vojt u, ipalaw kemm ipalaw, ma jirnexxilhomx ikunu kuntenti. Dan jikkonferma dak li jgħid Kristu dwarna: “Il-bniedem ma jgħixx biss bil-ħobż, imma b’kull kelma li toħroġ minn fomm Alla” (Mt 4:4). Bir-raġun lil-Lhud Ġesù jgħidilhom biex jitħabtu “mhux għall-ikel li jgħaddi, iżda għall-ikel li jibqa’ għall-ħajja ta’ dejjem, dak li Bin il-bniedem jagħtikom” (Ġw 6:27). Interessanti li meta l-Lhud jitolbuh jagħtihom minn dan il-ħobż, Ġesù jagħmel stqarrija qawwija ħafna: “Jiena hu l-ħobż tal-ħajja. Min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ” (Ġw 6:35). Continue reading >>

“Il-Pjaga tal-Vjolenza Domestika” - Ittra Pastorali tal-Isqof Mario Grech

58/2017

 

Ittra Pastorali tal-Isqof Mario Grech

IL-PJAGA TAL-VJOLENZA DOMESTIKA

Għal ħafna mill-familji tagħna d-dar hija post ta’ mistrieħ u għożża fejn wieħed iħossu mkennen mill-istorbju u l-perikli tal-ħajja; imma għal oħrajn l-esperjenza tad-dar taf tkun ħolma kerha minħabba l-abbuż li jġarrbu fil-familja stess. In-nisa miżżewġa huma l-akbar kategorija li tbati minħabba din il-vjolenza domestika; imma magħhom hemm ukoll l-ulied, u f’sens wiesa’ nistgħu ninkludu wkoll lill-anzjani u lill-persuni vulnerabbli, bħalma huma l-morda jew persuni b’diżabbiltà. Continue reading >>

“Biex twarrad it-tama” - Ittra Pastorali tal-Isqof Mario Grech

centro-aletti-ruma-l-assunta-muzajk-santwarju-ta-pinu-2017.jpg

55/2017

Ittra Pastorali

tal-E.T. Mons. Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex

fl-okkażjoni tas-Solennità ta’ Marija Mtellgħa s-Sema
2017

BIEX TWARRAD IT-TAMA

Tama u qtigħ il-qalb

Hemm persuni li jsaħħruk kemm għandhom ħila jittamaw – fihom għandhom passjoni biex jagħmlu dak kollu li jidher impossibbli.  Huma nies li qatt ma jaqtgħu jieshom minn xejn, minkejja l-mewġ għoli li jkun dejjem ġej għal wiċċhom. Huma nies li kapaċi jibqgħu jaqdfu kontra l-kurrent. Huma nies li jittamaw kontra kull tama. It-tama hija l-mutur ta’ ħajjithom. Jien konvint li fis-satra ta’ ċerti djar, fis-swali tal-isptar, fiċ-ċelel tal-ħabs, fiċ-ċentri ta’ riabilitazzjoni, fil-kurituri ta’ Dar Arka u d-Dar tal-Providenza hemm esperjenzi ta’ persuni li l-ossiġnu ta’ ħajjithom huwa t-tama. Ħafna drabi dawn l-esperjenzi huma mistura għalina, imma żgur li jnisslu tbissima fuq fomm Alla li qatt ma huwa indifferenti quddiem dawn is-sitwazzjonijiet tqal.

Nies bħal dawn jagħmlulna ħafna kuraġġ…

Kompli aqra minn hawn:  55-2017-biex-twarrad-it-tama.pdf

English version:  55-2017-for-hope-to-blossom.pdf

Versione italiana:  55-2017-affinche-fiorisca-la-speranza.pdf

Ittra Pastorali ta’ Santa Marija 2015

the_marriage_at_cana_-_decani.jpgMons. Isqof Mario Grech ippubblika Ittra Pastorali fl-okkażjoni tal-Festa ta’ Santa Marija bit-tema “Duwa tal-Ħniena għall-Familja. Il-Pastorali titkellem mill-ħidma pastorali tal-Knisja favur il-familja,bi tħejjija għas-Sinodu tal-Familja li se jinżamm fil-Vatikan f’Ottubru li ġej.

Verżjoni mqassra ta’ din l-Ittra se tinqara fil-knejjes kollha ta’ Għawdex fil-quddies tas-Sibt filgħaxija, 15 ta’ Awwissu u tal-Ħadd 16 ta’ Awwissu 2015.

Niżżel kopja tal-Ittra Pastorali minn hawn:  42-2015-pastorali-santa-marija-2015-booklet.pdf

Download English version of Pastoral Letter:  42-2015-pastoral-letter-assumption-2015-balm-of-mercy-for-the-family.pdf

Ittra Pastorali tar-Randan 2015

wipe-tears.jpg39/2015

ITTRA PASTORALI
tal-E.T. Mons. Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex

Randan 2015

KRISTU JIXXOTTA D-DMUGĦ

Għeżież,

Fil-ħajja tiegħi ta’ saċerdot rajt persuni jibku bil-ferħ; imma naf ħafna aktar li jolfqu għax qalbhom maqsuma. Filwaqt li huwa normali li f’mumenti sbieħ naqsmu l-ferħ tagħna mal-oħrajn, ħafna drabi, meta l-inkwiet iżurna, nibku waħidna, kemm għaliex min-natura tiegħu l-bniedem ifittex jostor dan l-iżvog intimu tiegħu, u kemm għaliex drabi oħra ma jsibx min jibki miegħu.

Demgħat
Fil-laqgħat li qed ikolli magħkom matul il-Viżta Pastorali, b’mod partikulari fiż-żjajjar fil-familji, qed niltaqa’ ma’ diversi sitwazzjonijiet ta’ qsim il-qalb.

Hemm dawk li huma mifnija bis-sens ta’ ħtija, għax ma jistgħux jaħfru lilhom infushom għal xi għelt li jkunu wettqu fl-imgħoddi.

Niftakar f’dawk il-morda li ssibhom bl-għata fuq wiċċhom biex jaħbu għajnejhom li jkunu jgħumu fid-dmugħ minħabba l-uġigħ qalil jew għax ikunu tilfu kull tama ta’ fejqan.

Iltqajt ma’ min ittallab u għadu jittallab biex iħallas għall-kura.

Inġib quddiem għajnejja lil dawk li huma bla xogħol, għandhom xogħol prekarju jew saret inġustizzja magħhom.
Għandi f’moħħi dawk il-koppji li ma jistgħux isawru familja, jew għandhom xi wild b’diżabilità serja, inkella għandu xi marda gravi.

Kif nista’ ninsa lil dawk il-familji fejn hemm il-firdiet? Jgħaddu s-snin, u ġenituri u wlied jibqgħu ma jitkellmux, id-demm tal-aħwa bħal donnu jsir semm, u nanniet u neputijiet ma jiltaqgħux.

Imbagħad hemm dawk li għaddejjin minn tbatija kbira għaliex iħossuhom imġennbin, jekk mhux ukoll ikkundannati mill-bqija minħabba li għażlu stil ta’ ħajja partikulari, jew dawk li kienu miżżewġin u issa qegħdin fit-tieni relazzjoni.

Hemm dawk li kapaċi jitbikkmu għax jinħaqru minħabba l-lewn tal-ġilda. Continue reading >>

Ittra Pastorali ta’ Santa Marija tal-Isqof Mario Grech

Fl-okkażjoni tas-Solennità ta’ Marija Mtellgħa s-Sema, l-Isqof Mario Grech ħareġ Ittra Pastorali dwar il-viżjoni tal-Knisja dwar is-sesswalità umana.

L-IMĦABBA SABIĦA
(Il-Vanġelu tas-Sesswalità)

1.    Fil-fond tal-qalb ta’ kull bniedem hemm ix-xewqa għall-hena.  Ma ssibx bniedem li ma jridx ikun kuntent, tant li Pascal jinnota li anki min itemm ħajtu b’idejh, jagħmel dan il-pass ikrah għax ikun konvint li ser ikun aħjar milli jkun.   Imma huwa fatt li għalkemm ix-xewqa biex inkunu sewwa u henjin hija komuni għal kulħadd, mhux kulħadd ifittex il-kuntentizza bl-istess mod.  It-toroq li nagħżlu biex inkunu ferħanin mhux biss huma varji, imma xi drabi huma wkoll kuntrarji għal xulxin.  Dan jispjega għaliex fid-dinja hawn min hu kuntent u hawn min mhux.

Kompli aqra minn hawn: 38-2014-pastorali-santa-marija-2014.pdf

Niżżel il-verżjoni mqassra tal-Ittra Pastorali: 38-2014-pastorali-santa-marija-2014-verzjoni-qasira.pdf

Download a short version of Bishop Grech’s Pastoral Letter in English: pastoral-letter-aug2014.pdf

Ittra Pastorali tal-Isqof Mario Grech dwar il-Viżta Pastorali

Mons. Isqof Mario ħareġ ittra pastorali li biha ħabbar il-ftuħ tal-Viżta Pastorali fid-djoċesi ta’ Għawdex.

Niżżel id-document pdf minn hawn:

35-2013-niltaqghu-mal-imhabba-ta-alla-ittra-pastorali-vizta-pastorali.pdf

ITTRA PASTORALI TA’ MONS. ISQOF MARIO GRECH

Fl-okkażjoni tal-Festa ta’ Marija Mtellgħa s-Sema, Mons. Isqof Mario Grech ħareġ ittra pastorali li titkellem dwar il-ħidma tal-Knisja favur il-morda.

Download pdf version:

33-2013-pastorali-santa-marija-2013-english.pdf

pastorali-morda-awwissu-2013.pdf

KNISJA QRIB IL-MORDA

Ittra Pastorali
TAL-E.T. MONS MARIO GRECH
ISQOF TA’ GĦAWDEX
FL-OKKAŻJONI TAL-FESTA
TA’ MARIJA MTELLGĦA S-SEMA
2013

Jekk il-ġid materjali jagħżel lill-bnedmin minn xulxin, għax ikun hemm min għandu geddumu fix-xgħir u min ma għandux għaxja ta’ lejla, it-tbatija tqegħidna lkoll f’keffa waħda. Jekk minħabba l-għana materjali l-bniedem huwa ttentat bil-kbir biex jgħolli rasu, it-tbatija ġġibna f’sensina u tlaqqagħna mal-verità. Jekk, kif jiġri ħafna drabi, il-ġid tad-dinja jsir kawża ta’ għira, ġlied u firda, normalment it-tbatija tiġborna flimkien u tagħti lok għal ġenerożità xi drabi erojka. Continue reading >>