Archive for the 'Pastoral Letters' Category

“Il-Pjaga tal-Vjolenza Domestika” - Ittra Pastorali tal-Isqof Mario Grech

58/2017

 

Ittra Pastorali tal-Isqof Mario Grech

IL-PJAGA TAL-VJOLENZA DOMESTIKA

Għal ħafna mill-familji tagħna d-dar hija post ta’ mistrieħ u għożża fejn wieħed iħossu mkennen mill-istorbju u l-perikli tal-ħajja; imma għal oħrajn l-esperjenza tad-dar taf tkun ħolma kerha minħabba l-abbuż li jġarrbu fil-familja stess. In-nisa miżżewġa huma l-akbar kategorija li tbati minħabba din il-vjolenza domestika; imma magħhom hemm ukoll l-ulied, u f’sens wiesa’ nistgħu ninkludu wkoll lill-anzjani u lill-persuni vulnerabbli, bħalma huma l-morda jew persuni b’diżabbiltà. Continue reading >>

“Biex twarrad it-tama” - Ittra Pastorali tal-Isqof Mario Grech

centro-aletti-ruma-l-assunta-muzajk-santwarju-ta-pinu-2017.jpg

55/2017

Ittra Pastorali

tal-E.T. Mons. Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex

fl-okkażjoni tas-Solennità ta’ Marija Mtellgħa s-Sema
2017

BIEX TWARRAD IT-TAMA

Tama u qtigħ il-qalb

Hemm persuni li jsaħħruk kemm għandhom ħila jittamaw – fihom għandhom passjoni biex jagħmlu dak kollu li jidher impossibbli.  Huma nies li qatt ma jaqtgħu jieshom minn xejn, minkejja l-mewġ għoli li jkun dejjem ġej għal wiċċhom. Huma nies li kapaċi jibqgħu jaqdfu kontra l-kurrent. Huma nies li jittamaw kontra kull tama. It-tama hija l-mutur ta’ ħajjithom. Jien konvint li fis-satra ta’ ċerti djar, fis-swali tal-isptar, fiċ-ċelel tal-ħabs, fiċ-ċentri ta’ riabilitazzjoni, fil-kurituri ta’ Dar Arka u d-Dar tal-Providenza hemm esperjenzi ta’ persuni li l-ossiġnu ta’ ħajjithom huwa t-tama. Ħafna drabi dawn l-esperjenzi huma mistura għalina, imma żgur li jnisslu tbissima fuq fomm Alla li qatt ma huwa indifferenti quddiem dawn is-sitwazzjonijiet tqal.

Nies bħal dawn jagħmlulna ħafna kuraġġ…

Kompli aqra minn hawn:  55-2017-biex-twarrad-it-tama.pdf

English version:  55-2017-for-hope-to-blossom.pdf

Versione italiana:  55-2017-affinche-fiorisca-la-speranza.pdf

Ittra Pastorali ta’ Santa Marija 2015

the_marriage_at_cana_-_decani.jpgMons. Isqof Mario Grech ippubblika Ittra Pastorali fl-okkażjoni tal-Festa ta’ Santa Marija bit-tema “Duwa tal-Ħniena għall-Familja. Il-Pastorali titkellem mill-ħidma pastorali tal-Knisja favur il-familja,bi tħejjija għas-Sinodu tal-Familja li se jinżamm fil-Vatikan f’Ottubru li ġej.

Verżjoni mqassra ta’ din l-Ittra se tinqara fil-knejjes kollha ta’ Għawdex fil-quddies tas-Sibt filgħaxija, 15 ta’ Awwissu u tal-Ħadd 16 ta’ Awwissu 2015.

Niżżel kopja tal-Ittra Pastorali minn hawn:  42-2015-pastorali-santa-marija-2015-booklet.pdf

Download English version of Pastoral Letter:  42-2015-pastoral-letter-assumption-2015-balm-of-mercy-for-the-family.pdf

Ittra Pastorali tar-Randan 2015

wipe-tears.jpg39/2015

ITTRA PASTORALI
tal-E.T. Mons. Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex

Randan 2015

KRISTU JIXXOTTA D-DMUGĦ

Għeżież,

Fil-ħajja tiegħi ta’ saċerdot rajt persuni jibku bil-ferħ; imma naf ħafna aktar li jolfqu għax qalbhom maqsuma. Filwaqt li huwa normali li f’mumenti sbieħ naqsmu l-ferħ tagħna mal-oħrajn, ħafna drabi, meta l-inkwiet iżurna, nibku waħidna, kemm għaliex min-natura tiegħu l-bniedem ifittex jostor dan l-iżvog intimu tiegħu, u kemm għaliex drabi oħra ma jsibx min jibki miegħu.

Demgħat
Fil-laqgħat li qed ikolli magħkom matul il-Viżta Pastorali, b’mod partikulari fiż-żjajjar fil-familji, qed niltaqa’ ma’ diversi sitwazzjonijiet ta’ qsim il-qalb.

Hemm dawk li huma mifnija bis-sens ta’ ħtija, għax ma jistgħux jaħfru lilhom infushom għal xi għelt li jkunu wettqu fl-imgħoddi.

Niftakar f’dawk il-morda li ssibhom bl-għata fuq wiċċhom biex jaħbu għajnejhom li jkunu jgħumu fid-dmugħ minħabba l-uġigħ qalil jew għax ikunu tilfu kull tama ta’ fejqan.

Iltqajt ma’ min ittallab u għadu jittallab biex iħallas għall-kura.

Inġib quddiem għajnejja lil dawk li huma bla xogħol, għandhom xogħol prekarju jew saret inġustizzja magħhom.
Għandi f’moħħi dawk il-koppji li ma jistgħux isawru familja, jew għandhom xi wild b’diżabilità serja, inkella għandu xi marda gravi.

Kif nista’ ninsa lil dawk il-familji fejn hemm il-firdiet? Jgħaddu s-snin, u ġenituri u wlied jibqgħu ma jitkellmux, id-demm tal-aħwa bħal donnu jsir semm, u nanniet u neputijiet ma jiltaqgħux.

Imbagħad hemm dawk li għaddejjin minn tbatija kbira għaliex iħossuhom imġennbin, jekk mhux ukoll ikkundannati mill-bqija minħabba li għażlu stil ta’ ħajja partikulari, jew dawk li kienu miżżewġin u issa qegħdin fit-tieni relazzjoni.

Hemm dawk li kapaċi jitbikkmu għax jinħaqru minħabba l-lewn tal-ġilda. Continue reading >>

Ittra Pastorali ta’ Santa Marija tal-Isqof Mario Grech

Fl-okkażjoni tas-Solennità ta’ Marija Mtellgħa s-Sema, l-Isqof Mario Grech ħareġ Ittra Pastorali dwar il-viżjoni tal-Knisja dwar is-sesswalità umana.

L-IMĦABBA SABIĦA
(Il-Vanġelu tas-Sesswalità)

1.    Fil-fond tal-qalb ta’ kull bniedem hemm ix-xewqa għall-hena.  Ma ssibx bniedem li ma jridx ikun kuntent, tant li Pascal jinnota li anki min itemm ħajtu b’idejh, jagħmel dan il-pass ikrah għax ikun konvint li ser ikun aħjar milli jkun.   Imma huwa fatt li għalkemm ix-xewqa biex inkunu sewwa u henjin hija komuni għal kulħadd, mhux kulħadd ifittex il-kuntentizza bl-istess mod.  It-toroq li nagħżlu biex inkunu ferħanin mhux biss huma varji, imma xi drabi huma wkoll kuntrarji għal xulxin.  Dan jispjega għaliex fid-dinja hawn min hu kuntent u hawn min mhux.

Kompli aqra minn hawn: 38-2014-pastorali-santa-marija-2014.pdf

Niżżel il-verżjoni mqassra tal-Ittra Pastorali: 38-2014-pastorali-santa-marija-2014-verzjoni-qasira.pdf

Download a short version of Bishop Grech’s Pastoral Letter in English: pastoral-letter-aug2014.pdf

Ittra Pastorali tal-Isqof Mario Grech dwar il-Viżta Pastorali

Mons. Isqof Mario ħareġ ittra pastorali li biha ħabbar il-ftuħ tal-Viżta Pastorali fid-djoċesi ta’ Għawdex.

Niżżel id-document pdf minn hawn:

35-2013-niltaqghu-mal-imhabba-ta-alla-ittra-pastorali-vizta-pastorali.pdf

ITTRA PASTORALI TA’ MONS. ISQOF MARIO GRECH

Fl-okkażjoni tal-Festa ta’ Marija Mtellgħa s-Sema, Mons. Isqof Mario Grech ħareġ ittra pastorali li titkellem dwar il-ħidma tal-Knisja favur il-morda.

Download pdf version:

33-2013-pastorali-santa-marija-2013-english.pdf

pastorali-morda-awwissu-2013.pdf

KNISJA QRIB IL-MORDA

Ittra Pastorali
TAL-E.T. MONS MARIO GRECH
ISQOF TA’ GĦAWDEX
FL-OKKAŻJONI TAL-FESTA
TA’ MARIJA MTELLGĦA S-SEMA
2013

Jekk il-ġid materjali jagħżel lill-bnedmin minn xulxin, għax ikun hemm min għandu geddumu fix-xgħir u min ma għandux għaxja ta’ lejla, it-tbatija tqegħidna lkoll f’keffa waħda. Jekk minħabba l-għana materjali l-bniedem huwa ttentat bil-kbir biex jgħolli rasu, it-tbatija ġġibna f’sensina u tlaqqagħna mal-verità. Jekk, kif jiġri ħafna drabi, il-ġid tad-dinja jsir kawża ta’ għira, ġlied u firda, normalment it-tbatija tiġborna flimkien u tagħti lok għal ġenerożità xi drabi erojka. Continue reading >>

Pastoral Letter by Bishop Mario Grech

24/2012

Pastoral Letter
by His Lordship Mario Grech
Bishop of Gozo

STRENGTHENING THE FAMILY

To priests, religious men and women, consecrated persons and lay faitfhul.

Many among us believe that the family is the jewel in the crown of the church and the country.  The family is a primary human, social, economic and spiritual resource.  I can never adequately express my appreciation towards a great number of families for their sense of dedication and spirit of sacrifice.  The family is held is such high esteem that for many the worst which could happen to them is for trouble to crop up in the family.  It is not seldom that when such unfortunate circumstances prevail, families join ranks to tackle the problem. Continue reading >>