Archive for February, 2008

Bullettin - 2 ta’ Marzu 2008

Logo tal-Bullettin tal-Ħadd

Bullettin għar-Raba’ Ħadd tar-Randan (Sena A)

Four new Lectors for the Gozo Diocese

Four new lectors with Bishop

Maltese Version click here

Last Sunday 24 February 2008, H.L. Mgr Mario Grech, bishop of Gozo, conferred the ministry of Lectorate on four seminarians who are in their fifth year of formation at the Sacred Heart Major Seminary, Victoria.

Continue reading >>

Eżerċizzi tar-Randan għaż-Żgħażagħ Għawdxin li jistudjaw u jaħdmu Malta

ezercizzi-2.jpg

Il-Kummissjoni Djoċesana Żgħażagħ (Għawdex) tistieden liż żgħażagħ Għawdxin li jaħdmu u jistudjaw Malta għal tlitt ijiem eżerċizzi tar-Randan.

L-Eżerċizzi se jsiru l-ġimgħa d-dieħla, jiġifieri t-Tlieta, l-Erbgħa u l-Ħamis, 4,5 u 6 ta’ Marzu, fil-Kappella tas-Sorijiet Franġiskani, Triq il-Ħriereb, Msida (zona Msida Circle). L-eżerċizzi jibdew fis-7.15p.m.

Ir-riflessjonijiet se jmexxihom is-saċerdot żagħżugħ Dun Joseph Farrugia, direttur spiritwali fis-Seminarju Maġġuri ta’ Għawdex

Bishop Emeritus Mgr Nicholas J. Cauchi turns 79 on 2nd March

nikol_cauchi.jpgOn his 79th birthday, we wish a great Happy Birthday to Bishop Emeritus Mgr Nikol Cauchi. We offer our prayers for him, and invite all to a thanksgiving mass next Sunday 2nd March at Good Shepherd Church, Victoria at 19:00 hrs.

Eżerċizzi tar-Randan għal min hu nieqes mis-smigħ

Format: PDF

Kontenut: Kors ta’ Eżerċizzi tar-Randan

Awtur:  Dun Raymond Portelli, saċerdot żagħżugħ missjunarju fil-Perù (Parroquia San Martin de Porres - rportelli@lycos.com)

Niżżel: 

Sussidju Randan 2008

Sussidju Randan 2008

Format: PDF

Kontenut: Sussidju teoloġiku-liturġiku-pastorali għar-Randan.

Awtur: Djoċesi ta’ Għawdex

Niżżel: Bl-Evanġelju nissiltkom fi Kristu Ġesù

L-ewwel Gimgħa tax-Xahar ghall-Professjonisti f’Għawdex

Il-Moviment Gradwati Għawdxin jistieden lill-gradwati u l-membri tal-professjonijiet kollha (anki koppji) ghall-Quddiesa ta’ l-ewwel Gimgħa tax-Xahar fis-7 ta’ Marzu.

Din se titmexxa minn Dun Joseph Mercieca fil-knisja ta’ Santu Wistin (Victoria) fit-8.30 pm - ħin tard fl-għaxija biex jippermettilhom jaħtfu din l-opportunita’ u jsegwu omelija speċifikament għalihom. Mit-8.15 ikun hemm il-possibilta’ tal-Qrar.

Continue reading >>

Marzu 2008

F’din il-ħarġa nsibu dettalji dwar:

  • Jum L-Isqof Nikol G. Cauchi
  • Siltiet mill-Pastorali tar-Randan 2008
  • Kalendarju Pastorali - Marzu 2008

Niżżel in-newsheet minn hawn