Titħabbar il-mewt ta’ Mons. Girgor Grech

grech-girgor.jpgIlbieraħ tard filgħaxija, Jum il-Milied, tħabbret il-mewt ta’ Mons. Girgor Grech, saċerdot twajjeb minn Ta’ Kerċem.

Il-funeral ta’ Mons. Grech se jsir nhar is-Sibt, 28 ta’ Diċembru 2019, fil-Parroċċa Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir, Ta’ Kerċem.
2.30pm: Tluq mill-Isptar Ġenerali

2.45pm: Talb tal-Għasar fis-Santwarju Parrokkjali tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir

3.00pm: Quddiesa tal-funeral mill-Isqof Mario Grech.

Agħtih, o Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.