Archive for the 'Uncategorized' Category

Jitwaqqaf Tribunal ekkleżjastiku tal-Kawża għall-Beatifikazzjoni ta’ Fra Grazzja

 fragrazzja4.jpg

Aqra minn hawn l-Istqarrija għall-Istampa dwar il-ftuħ tat-Tribunal bħala parti mill-Kawża tal-Kanonizzazzjoni ta’ Fra Grazzja Gauci osa: st-07-2019.pdf

Żewġ żgħażagħ Għawdxin se jiġu ordnati wieħed Djaknu l-ieħor Presbiteru

 Aqra l-Istqarrija għall-Istampa: st-08-2019.pdf

patri-elija-ta-gesu-msallab-ocd.jpgmercieca-mario.jpg

Ċelebrazzjoni għall-Katekisti

quddiesa-immakulata.jpg

Bullettin tal-Ħadd - 14 ta’ Ottubru 2018

bullettin-2018-ottubru-14.jpg

Bullettin tal-Ħadd - 15 ta’ Lulju 2018

bullettin-2018-lulju-15.jpg

Ittra Pastorali għar-Randan 2018 tal-Isqfijiet Malta

maltese-bishops-scicluna-and-grech.jpgNGĦOŻŻU DAK LI HU SABIĦ U TAJJEB

Ta’ kull sena, fit-Tieni Ħadd tar-Randan, il-Knisja tlaqqagħna mal-esperjenza ta’ Ġesù u tliet dixxipli magħżula minnu, fuq muntanja għolja. Din insejħulha l-esperjenza tat-Trasfigurazzjoni.

L-Evanġelju ta’ San Mark jgħidilna li “Ġesù ħa miegħu lil Pietru u lil Ġakbu u lil Ġwanni, tellagħhom weħidhom fuq muntanja għolja, u tbiddel quddiemhom. Ilbiesu sar abjad u jgħammex b’dija tal-għaġeb”. San Mark jagħmel osservazzjoni: “Ebda ħassiel fid-dinja ma jista’ jġib il-ħwejjeġ bojod daqshekk”. U jkompli: “U dehrilhom Elija ma’ Mosè, jitkellmu ma’ Ġesù” (Mk 9, 2-3).

Kompli aqra minn hawn:  ittra-pastorali-randan-2018.pdf

CHERISHING WHAT IS BEAUTIFUL AND GOOD

Every year, on the Second Sunday of Lent, the Church proclaims the Gospel narrative of Christ and his three chosen disciples, that took place on a high mountain. We call this event the experience of the Transfiguration.

The Gospel according to Saint Mark narrates that “Jesus took with him Peter and James and John, and led them up a high mountain apart by themselves; and he was transfigured before them, and his garments became glistening, intensely white”. Saint Mark makes the interesting observation that they were white “as no fuller on earth could bleach them” (Mk 9, 2-3).

Continue reading:  pastoral-letter-for-lent-2018.pdf

Il-Papa jistedinna nsumu u nitolbu għall-paċi

Ċirkulari tal-Vigarju Ġenerali M0ns. Tarcisio Camilleri

pope-francis.jpg

Jum ta’ Sawm u Talb għall-Paċi fid-Dinja

Nhar il-Ħadd li għadda, waqt l-Anġelus, il-Papa Franġisku fakkar is-sitwazzjoni traġika minħabba l-kunflitti f’diversi partijiet tad-dinja u ħeġġeġ biex ningħaqdu flimkien għal Ġurnata ta’ talb u ta’ sawm għall-paċi. Din ser tinżamm nhar il-Ġimgħa li ġejja, 23 ta’ Frar.

L-intenzjoni ta’ din il-ġurnata se tkun b’mod partikulari għall-popolazzjoni tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo u tas-Sudan.

Il-Papa wessa’ din l-istedina għat-talb u s-sawm għall-aħwa li mhumiex Kattoliċi u lanqas Kristjani.

Fi kliem il-Papa, nitolbu lill-Missier tas-sema biex jisma’ l-għajta ta’ wliedu li jagħjtu lejH fil-mumenti tat-tbatija u tad-dwejjaq, u li jfejjaq il-qlub maqsuma u jinfaxxa il-feriti tagħhom.

Għalhekk inħeġġu lill-komunitajiet kollha fid-Djoċesi tagħna biex jingħaqdu ma’ dan il-ħsieb tal-Papa.

Mogħtija mill-Kurja tal-Isqof, ir-Rabat, Għawdex.

16 ta’ Frar 2018

Mons Tarcisio Camilleri
Vigarju Ġenerali

_______________

Ir-ritratt hu meħud minn: https://stdominicspriorynewcastle.wordpress.com/b/

Bullettin tal-1 Ħadd tal-Avvent (Sena B)

bullettin-2017-dicembru-03.jpg