Archive for the 'Avvent/Milied' Category

Sussidju Pastorali għall-Avvent

magi.JPGIs-Segreterija Pastorali ħarġet sussidju pastorali għall-Avvent bħala għajnuna għall-operaturi pastorali. Niżżel is-Sussidju minn hawn: 2014-sussidju-avvent-inxtehtu-fl-art-iqimuh.pdf

WERREJ

Daħla

L-Ewwel Taqsima: Tħabbira tal-Avvent
1. Il-Kebbies tal-Fanali

It-Tieni Taqsima: Teoloġija Biblika
2. Is-Salmi bħala Talba għal Kulħadd
3. L-Ispirtu tat-Talb fil-Vanġelu ta’ San Luqa
4. It-Talba tal-Missierna
5. Il-Faqar u l-Foqra fil-Bibbja

It-Tielet Taqsima: Teoloġija u Spiritwalità
6. Ħarsa qasira lejn It-Teoloġija tat-talb fil-Missirijiet tal-Knisja
7. San Ġorġ Preca u t-Talb
8. Madre Margerita – Bniedma li saret Talba

Ir-Raba’ Taqsima: Noveni tal-Milied
9. Avvent: żmien ta’ stennija
10. Intervisti ma’ Ġesù Adult dwar il-Milied
11. Mixja mal-Ħmar tal-Presepju
12. Il-Messaġġ tar-Ragħaj

Il-Ħames Taqsima: Skemi ta’ Adorazzjonijiet għal matul is-sena mibnija fuq il-passi ta’ nies li għexu ħajja qaddisa
13. Adorazzjoni Ewkaristika (San Ġorġ Preca)
14. ADORAZZJONI Ewkaristika (Venerabbli Madre Margerita De Brincat)
15. Adorazzjoni Ewkaristika (Frank Duff)
16. Adorazzjoni Ewkaristika (Santa Gianna Beretta Molla)
17. Adorazzjoni Ewkaristika (San Ġwann Bosco)

Is-Sitt Taqsima: Reċta tal-Milied
18. L-Għaġeb tal-Presepju

Sussidju għall-Avvent 2011

Is-Segreterija Pastorali qed toffri dan is-Sussidju bħala għajnuna għall-operaturi pastorali matul iż-żmien liturġiku tal-Avvent. Nixtiequ nirringrazzjaw lil dawk kollha li taw kontribut għal dan is-sussidju.
Niżżel kopja tas-Sussidju minn hawn

 Sussidju Avvent 2011

WERREJ

Daħla
L-Avvent

L-Ewwel Taqsima: Il-Ministeri fil-Kotba Mqaddsa
1.      Il-ministeri marbuta mal-kult fit-Tempju
2.      Id-doni u l-kariżmi fil-komunitajiet Pawlini
3.      Teoloġija Biblika tal-Ministeri tal-Lajċi

Continue reading >>

FL-EWWEL JUM TAL-GIMGHA NGBARNA FLIMKIEN BIEX NAQSMU L-HOBZ
Sussidju teologiku-pastorali għall-Avvent 2010

cover-sussidju-avvent-2010.jpg

Is-Segreterija Pastorali tad-Djoċesi ta’ Għawdex għada kif ippubblikat sussidju għall-Avvent. Is-sussidju jista’ jservi bħala għajnuna personali għall-meditazzjoni u tħejjija fil-mixja liturġika tal-Avvent, kif ukoll bħala għajnuna fil-ħidma pastorali.

Niżżel is-sussidju format PDF minn hawn

WERREJ TAS-SUSSIDJU

Daħla

L-Ewwel Taqsima: L-Ewkaristija u Jum il-Ħadd fil-Kotba Mqaddsa
1.      L-Ewkaristija prefigurata fit-Testment il-Qadim
2.      Iċ-ċelebrazzjoni ewkaristika fil-Knisja Apostolika
3.      L-Ewkaristija fir-Raba’ Vanġelu
4.      Lectio Divina fuq l-Ewwel Jum tal-ġimgħa
Continue reading >>

Sussidju 2009 Avvent 2009

Sussidju: Ħaduh Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-Mulej - Avvent 2009 
X’fih dan is-sussidju mħejji mid-Djoċesi ta’ Għawdex:
1.    Is-Saċerdozju tat-Testment il-Qadim
2.    Is-Saċerdozju ta’ Kristu fl-Ittra lil-Lhud    
3.    Lectio Divina fuq Lhud 4:14—5:10
4.    Il-qari tal-Ħdud tal-Avvent – SENA Ċ
5.    Għajnuna għall-Omelija tal-Ħdud tal-Avvent
6.    Novena tal-Milied
7.    Ċelebrazzjoni tal-Kelma ta’ Alla u stqarrija tal-Fidi      
8.    Meditazzjoni quddiem il-Presepju       
9.    Ktieb tan-Novena għat-Tfal

Sussidju Avvent 2008

susidjuavvent2008.jpg

Sussidju:Il-Misteru moħbi ta’ Alla ġie rivelat fi Kristu - Avvent 2008

X’fih dan is-sussidju mħejji mid-Djoċesi ta’ Għawdex:

1.    L-Ikona tal-Avvent          

2.    Tħabbira tal-Avvent    

3.    L-ispirtu tal-Avvent fit-Tagħlim ta’ San Pawl

4.    Il-qari tal-Ħdud tal-Avvent   

5.    Lectio Divina tal-Vanġelu tal-Ħdud tal-Avvent

6.    Għajnuna għall-Omelija tal-Ħdud tal-Avvent

7.    Novena tal-Milied               

8.    Priedka tat-Tifel fil-Lejl tal-Milied      

9.    Ċelebrazzjoni penitenzjali għall-adolexxenti       

10. Notamenti u direttivi kif wieħed jista’ jgħix iż-żmien tal-Avvent u tal-Milied                        

Fi Triqtna lejn Betlehem

Awtur: Theresa Formosa

4 attivitajiet maħsuba għal tfal tal-primarja marbuta mal-Hdud tal-Avvent.

Format: PDF
Niżżel
: Fi Triqtna lejn Betlehem

Il-Milied Veru

Awtur: Tommy’s Window
Traduzzjoni: Francesco Pio Attard

Kontenut: Tifsira tal-ġrajja tal-Milied.
Niżżel: Il-Milied Veru

“Il-fidi mis-smigħ, u s-smigħ mix-xandir tal-kelma ta’ Kristu” - Sussidju Avvent 2007

Parti mill-Ikona tal-Pjan Pastorali

Contents

  1. Tħabbira ta’ l-Avvent – Ċelebrazzjoni fil-bidu ta’ l-Avvent Imqaddes
  2. Marija xbiha ta’ l-Avvent u tal-Magħmudija
  3. Il-Qari tal-Ħdud ta’ l-Avvent - Sena A
  4. Lectio Divina ta’ l-Ewwel Qari tal-Ħdud ta’ l-Avvent – Sena A
  5. L-Ikona tat-Tħabbira – Tifsira ta’ l-Ikona tat-Tħabbira tal-Mulej
  6. Għajnuna għall-Omelija tal-Ħdud ta’ l-Avvent
  7. Velja ta’ l-Immakulata – “Marija Immakulata: Żerniq tas-Salvazzjoni”
  8. Novena tal-Milied – “Ħa jsir minni skond kelmtek” (Lq 1,38b)
  9. Novena tal-Milied għat-Tfal – “Santa Claus ġie jagħmlilna priedka”
  10. Proposti pastorali għal matul iż-żmien ta’ l-Avvent

Downloads