Sussidju Avvent 2008

susidjuavvent2008.jpg

Sussidju:Il-Misteru moħbi ta’ Alla ġie rivelat fi Kristu - Avvent 2008

X’fih dan is-sussidju mħejji mid-Djoċesi ta’ Għawdex:

1.    L-Ikona tal-Avvent          

2.    Tħabbira tal-Avvent    

3.    L-ispirtu tal-Avvent fit-Tagħlim ta’ San Pawl

4.    Il-qari tal-Ħdud tal-Avvent   

5.    Lectio Divina tal-Vanġelu tal-Ħdud tal-Avvent

6.    Għajnuna għall-Omelija tal-Ħdud tal-Avvent

7.    Novena tal-Milied               

8.    Priedka tat-Tifel fil-Lejl tal-Milied      

9.    Ċelebrazzjoni penitenzjali għall-adolexxenti       

10. Notamenti u direttivi kif wieħed jista’ jgħix iż-żmien tal-Avvent u tal-Milied