Sussidju 2009 Avvent 2009

Sussidju: Ħaduh Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-Mulej - Avvent 2009 
X’fih dan is-sussidju mħejji mid-Djoċesi ta’ Għawdex:
1.    Is-Saċerdozju tat-Testment il-Qadim
2.    Is-Saċerdozju ta’ Kristu fl-Ittra lil-Lhud    
3.    Lectio Divina fuq Lhud 4:14—5:10
4.    Il-qari tal-Ħdud tal-Avvent – SENA Ċ
5.    Għajnuna għall-Omelija tal-Ħdud tal-Avvent
6.    Novena tal-Milied
7.    Ċelebrazzjoni tal-Kelma ta’ Alla u stqarrija tal-Fidi      
8.    Meditazzjoni quddiem il-Presepju       
9.    Ktieb tan-Novena għat-Tfal