“Il-fidi mis-smigħ, u s-smigħ mix-xandir tal-kelma ta’ Kristu” - Sussidju Avvent 2007

Parti mill-Ikona tal-Pjan Pastorali

Contents

  1. Tħabbira ta’ l-Avvent – Ċelebrazzjoni fil-bidu ta’ l-Avvent Imqaddes
  2. Marija xbiha ta’ l-Avvent u tal-Magħmudija
  3. Il-Qari tal-Ħdud ta’ l-Avvent - Sena A
  4. Lectio Divina ta’ l-Ewwel Qari tal-Ħdud ta’ l-Avvent – Sena A
  5. L-Ikona tat-Tħabbira – Tifsira ta’ l-Ikona tat-Tħabbira tal-Mulej
  6. Għajnuna għall-Omelija tal-Ħdud ta’ l-Avvent
  7. Velja ta’ l-Immakulata – “Marija Immakulata: Żerniq tas-Salvazzjoni”
  8. Novena tal-Milied – “Ħa jsir minni skond kelmtek” (Lq 1,38b)
  9. Novena tal-Milied għat-Tfal – “Santa Claus ġie jagħmlilna priedka”
  10. Proposti pastorali għal matul iż-żmien ta’ l-Avvent

Downloads