FL-EWWEL JUM TAL-GIMGHA NGBARNA FLIMKIEN BIEX NAQSMU L-HOBZ
Sussidju teologiku-pastorali għall-Avvent 2010

cover-sussidju-avvent-2010.jpg

Is-Segreterija Pastorali tad-Djoċesi ta’ Għawdex għada kif ippubblikat sussidju għall-Avvent. Is-sussidju jista’ jservi bħala għajnuna personali għall-meditazzjoni u tħejjija fil-mixja liturġika tal-Avvent, kif ukoll bħala għajnuna fil-ħidma pastorali.

Niżżel is-sussidju format PDF minn hawn

WERREJ TAS-SUSSIDJU

Daħla

L-Ewwel Taqsima: L-Ewkaristija u Jum il-Ħadd fil-Kotba Mqaddsa
1.      L-Ewkaristija prefigurata fit-Testment il-Qadim
2.      Iċ-ċelebrazzjoni ewkaristika fil-Knisja Apostolika
3.      L-Ewkaristija fir-Raba’ Vanġelu
4.      Lectio Divina fuq l-Ewwel Jum tal-ġimgħa

It-Tieni Taqsima: Il-Liturġija tal-Avvent u tal-Quddiesa
5.      Notamenti dwar l-Avvent u l-Milied
6.      Tifsir tal-Liturġija tal-Quddiesa
7.      Iċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa
8.      Dak li ġara fl-Għar ta’ Betlem… Dak li jiġri fuq l-altar f’kull quddies f’kull ħin

It-Tielet Taqsima: Għajnuna għall-omelija u għall-katekeżi tal-adulti
9.      Tifsir tal-Qari Bibliku tal-Ħdud tal-Avvent (Sena A)
10. Sussidju kateketiku għall-Omeliji tal-Ħdud tal-Avvent (Sena A)
11. Skemi ta’ Omeliji għall-Ħdud tal-Avvent (Sena A)

Ir-Raba’ Taqsima: Sussidji Pastorali

12. Proposta ta’ Novena tal-Milied 2010
13. Skema ta’ Novena tal-Milied għat-Tfal
14. Novena tal-Milied
15. Ċelebrazzjoni Penitenzjali għal żmien l-Avvent
16. Skemi ta’ adorazzjonijiet ewkaristiċi għal matul il-ġimgħat tal-Avvent
17. Live-in weekend  ta’ jumejn għall-adolexxenti

Is-sussidju, ippubblikat f’format A4, jista’ jiġi akkwistat mill-Kurja tal-Isqof, Rabat, Għawdex jew miċ-Ċentru Pastorali Ragħaj it-Tajjeb, Taċ-Ċawla, Għawdex għall-prezz ta’ 4 Ewro.

Tista tniżżel is-sussidju format PDF minn hawn