Archive for the 'Press Releases' Category

WUCWO DAY - Jum ta’ Talb min-Nisa Kattoliċi

ak-ghawdex.pngIl-Fergħa Nisa tal-Azzjoni Kattolika f’Għawdex għandha pjaċir tistieden lin-Nisa kollha ta’ kull età u stat (xebbiet, miżżewġin, ommijiet, nanniet, studenti, professjonisti, attivi fl-appostolat, reliġjużi…) ħaċ-ċelebrazzjoni tal-JUM DINJI TA’ TALB MIN-NISA KATTOLĊI (WUCWO Day), har it-Tlieta 23 ta’ Mejju  (9 am - 10.45) fis-Sala tad-Dar Ċentrali tal-Azzjoni Kattolika Triq Sir Arturo Mercieca, Victoria).

Ejja itlob u rrifletti magħna - u ma’ tant eluf f’tant pajjiżi!

Quddiesa mill-Assistent Ekklesjastiku Djoċesan il-Kan. Noel Saliba, li jkompli jmexxi Diskussjoni dwar problemi u diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom in-nisa fostna u madwar id-dinja.

wucwo.jpg

Ordinazzjonijiet 2017

Id-Djoċesi ta’ Għawdex bil-ferħ tagħti l-aħbar li nhar il-Ġimgħa, 26 ta’ Mejju, se ssir l-Ordinazzjoni Presbiterali tar-Rev.di Djakni Michael Grima u Carl Scerri, filwaqt li fil-15 ta’ Ġunju se ssir l-Ordinazzjoni Djakonali tas-Seminarista Joseph Hili.

Bi tħejjija għal dawn iċ-ċelebrazzjonijiet, is-Seminarju ta’ Għawdex jistieden lill-familjari, lill-ħbieb u lill-Komunità Nisranija f’Għawdex biex tissieħeb f’Velja ta’ Talb li se ssir fis-Seminarju nhar il-Ħamis 25 ta’ Mejju, fit-8.00pm.

poster-ordinazzjoni-2017.jpg

Titħabbar il-mewt ta’ Mons. Giovanni B. Gauci, Arċidjaknu tal-Katidral

mons-giovanni-b-gauci.jpgIlbieraħ, tard filgħaxija, is-Sibt 29 ta’ April 2017, tħabbret il-mewt ta’ Mons. Giovanni B. Gauci, Arċidjaknu tal-Kapitlu tal-Katidral u Rettur tal-Knisja ta’ Savina.

Mons. Giovanni B. Gauci twieled ir-Rabat, Għawdex fil-21 ta’ Frar 1938. Hu ġie ordnat saċerdot mill-Isqof Ġużeppi Pace fil-Katidral tal-Assunta, nhar it-18 ta’ Marzu 1961.

Il-funeral tiegħu se jsir nhar it-Tlieta li ġej, 2 ta’ Mejju 2017, fil-Katidral tal-Assunta:

- 3.00pm: Il-fdalijiet tal-W.R. Arċidjaknu Mons. Giovanni Bosco Gauci jkunu esposti għall-qima u t-talb fil-Knisja ta’ Savina, ir-Rabat;

- 5.00pm: Talb fil-Knisja ta’ Savina mill-Kapitlu tal-Katidral u dritt wara korteo funebri bil-fdalijiet tal-W.R. Arċidjaknu Mons. Giovanni Bosco Gauci lejn il-Katidral;

- 5.30pm: Quddiesa tal-funeral.

Filwaqt li nitolbu għalih biex issa jara s-sebħ ta’ Kristu rxuxtat u glorjuż, nagħtu l-għomor lill-familjari tiegħu, fosthom lil ħuh Mons. Ġużeppi Gauci, u lin-neputijiet Dun Victor Vella, Dun Joe Vella Gauci u Dun John Meilak.

RIP

Ritratt: Ħajr lill-familjari ta’ Mons. Gauci.

Tagħrif bijografiku Continue reading >>

L-E.T. Mons. Alessandro D’Errico Nunzju Appostoliku ġdid għal Malta

semonsalessandroderrico.JPG

Illum, il-Ħamis 27 ta’ April 2017, il-Qdusija Tiegħu Papa Franġisku ħatar lill-E.T. Mons. Alessandro D’Errico, Arċisqof Titulari ta’ Carini u fil-preżent Nunzju Appostoliku fil-Kroazja, bħala Nunzju Appostoliku għal Malta.

Aqra minn hawn: 

pressreleasehemonsalessandroderrico0001.pdf

31-bishops-statement-en.pdf

Via Sagra Djoċesana

 via-sagra-djocesana-2017.jpg

Ara wkoll il-messaġġ ta’ Mons. Isqof Mario Grech:

https://www.youtube.com/watch?v=X3Fks5_bZCQ&feature=youtu.be

Is-Sorijiet Karmelitani: 60 Sena fil-Qasam Edukattiv f’Għawdex (1957-2017)

st-theresa-school-pic.jpg

Waqt li jfakkru s-sittin sena tal-preżenza tagħhom fid-Djoċesi ta’ Għawdex, is-Sorijiet Karmelitani ta’ Santa Tereża tal-Bambin Ġesù qed jiċċelebraw ukoll is-sittin sena mill-inawgurazzjoni tal-Iskola Santa Tereża, immexxija minnhom f’Ta’Kerċem. Continue reading >>

Seminar mill-Kummissjoni Djoċesana Familja

Il-Kummissjoni Djoċesana Familja tistieden lil kull min hu interessat għas-seminar “Kif indawlu lil uliedna dwar il-ħbieb”.

seminar-kdf_kif-indawlu-lil-uliedna-dwar-il-hbieb.jpg

L-Isqof George Bugeja OFM maħtur Vigarju Appostoliku ta’ Tripli, il-Libja

patri-george-bugeja.jpgIs-Sala Stampa tal-Vatikan illum tat l-aħbar li l-Papa Franġisku ħatar lill-E.T. Mons. George Bugeja O.F.M. bħala Vigarju Appostoliku ta’ Tripli, wara r-riżenja tal-E.T. Mons. Giovanni Martinelli O.F.M.

Id-Djoċesi ta’ Għawdex tingħaqad mal-Komunità Kattolika fi Tripli fir-radd il-ħajr lil Alla, filwaqt li takkumpanja lil Patri George permezz tat-talb fil-ministeru episkopali tiegħu.

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2017/02/05/0078/00189.html

http://www.newsbook.com.mt/artikli/2017/2/5/l-isqof-george-bugeja-mahtur-vigarju-appostoliku-ta%27-tripli.56280/

 http://ofm.org.mt/churchinlibya/?page_id=31

bishop-george-bugeja.pdf

http://irishcatholic.ie/article/bishop-offers-heartbreaking-eyewitness-account-libya%E2%80%99s-%E2%80%98illegal%E2%80%99-migrants