Archive for the 'Press Releases' Category

Żjara ta’ Kortesija ta’ Dr. Simon Busuttil lill-Isqof Mario Grech

zjara-ta-kortesija-dr-busuttil-isqof-grech.jpeg

Nhar is-Sibt 28 ta’ Jannar 2017, l-Onor. Dr Simon Busuttil, Kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista, għamel żjara ta’ kortesija lil Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, fl-uffiċċju tiegħu fil-Kurja. Fi tmiem il-laqgħa l-Isqof ippreżenta lil Dr Busuttil b’kopja tal-Messaġġ tal-Papa Franġisku għal Jum il-Paċi ta’ din is-sena, filwaqt li Dr Busuttil għadda lill-Isqof Grech kopja tad-dokument dwar l-ambjent ippubblikat dan l-aħħar mill-Partit Nazzjonalista.

“Kriterji għaqlin” - Mons. Joe Galea Curmi, Vigarju Ġenerali tal-Arċisqof Scicluna

kriterji-ghaqlin.png

Funeral ta’ Patri Eġidju Mizzi OFM Conv

patri-egidio-mizzi-ofm-conv.jpegIlbieraħ, is-Sibt 28 ta’ Jannar 2017, tħabbret il-mewt ta’ Patri Eġidju Mizzi (1932-2017), Franġiskan Konventwali. Kif kiteb Mons. Isqof Mario Grech, f’messaġġ li bagħat lis-saċerdoti, dan is-saċerdot, iben il-Fqajjar ta’ Assisi, matul ħajtu ħabb il-Kelma miktuba (l-Iskrittura) u ħabrek biex ixerridha fost il-Poplu ta’ Alla. Issa qed jara lill-Verb ta’ Alla Inkarnat.” Continue reading >>

Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi - Frar 2017

Niżżel kopja tan-Newsheet ta’ Frar minn hawn: newsheet-frar-2017.pdf

Jiltaqgħu l-ġurnalisti Għawdxin

gurnalisti-2017-ritratt-joe-grech.jpg

Nhar it-Tlieta 24 ta’ Jannar 2017, fl-okkażjoni tal-festa tal-Isqof San Franġisk de Sales, Patrun tal-Ġurnalisti, inżammet bħal kull sena Quddiesa organizzata mill-Għaqda tal-Kittieba u Ġurnalisti Għawdxin fil-knisja tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Belt Victoria. Dan hu appuntament annwali għall-ġurnalisti u kittieba Għawdxin ta’ ispirazzjoni Nisranija biex jiltaqgħu ftit flimkien u jisimgħu l-kelma tar-Ragħaj spiritwali tad-Djoċesi. Continue reading >>

Tberik tat-Tarbija fil-Ġuf

tberik-tat-tarbija-fil-guf-2017.jpg

Konferenza Djoċesana dwar il-Familja

konferenza-djocesana-dwar-il-familja.jpg

Stqarrija tal-Kurja tal-Isqof ta’ Għawdex

amoris-laetetia-banner.png

UFFIĊĊJU KOMUNIKAZZJONI KURJA VESKOVILI TA’ GĦAWDEX
Stqarrija għall-Istampa [ST/02/2017]
20 ta’ Jannar 2017

STQARRIJA

Nikkomunikaw li dak li qed jingħad f’ċerti sezzjonijiet tal-midja (internazzjonali) b’riferiment għall-Isqof Mario Grech, jiġifieri li hu “hedded lis-saċerdoti li jiġu sospiżi (a divinis) jekk jirrifjutaw li jqarbnu lil min hu divorzjat u miżżewweġ mill-ġdid” (“Maltese bishop threatens priests will be suspended a divinis for refusing communion to divorced/remarried”), assolutament mhux minnu.

***

What is being stated by certain sections of the (international) media with reference to Bishop Mario Grech, namely that he “threatens priests will be suspended a divinis for refusing communion to divorced/remarried”, is absolutely false.

***

Comunichiamo che ciò che viene detto in alcune sezioni dei media (quella internazionale) in riferimento al Vescovo Mario Grech, Vescovo di Gozo (Malta) che egli “minaccia di sospensione a divinis (o comunque interdetto di celebrare pubblicamente) i preti maltesi che non daranno la comunione ai divorziati risposati”, è assolutamente falso.