Archive for the 'Press Releases' Category

Mons. Alfred Xuereb ikkonsagrat Arċisqof

l-arcisqof-mons-alfred-xuereb-2.jpegIlbieraħ, 19 ta’ Marzu, Mons. Alfred Xuereb ġie kkonsagrat Arċisqof minn idejn il-Papa Franġisku, f’ċelebrazzjoni solenni li nżammet fil-Bażilika ta’ San Pietru, fil-Vatikan. Għall-konsagrazzjoni tal-Arċisqof Xuereb kienet preżenti delegazzjoni ta’ saċerdoti, familjari u ħbieb ta’ Mons. Xuereb, immexxija mill-Isqof Mario Grech.

Fil-jiem li ġejjin l-Arċisqof Xuereb se jkun Għawdex qabel isiefer il-Korea. Fil-jiem li jkun Għawdex, se jippresiedi xi ċelebrazzjonijiet:  st-02-2018.pdf

Aqra l-Bolla tal-ħatra:  2018-02-26-bolla-hatra-mons-alfred-xuereb.pdf

Għall-okkażjoni, Maltapost ħarġet timbru kommemorattiv bħala tifkira tal-Konsagrazzjoni Episkopali ta’ Mons. Alfred Xuereb:it-timbru-kommemorattiv-tal-maltapost-17032018.jpg

Titħabbar il-mewt tal-Kanonku Joseph Portelli

portelli-joe.jpgB’niket inħabbru l-mewt tal-Kan. Joseph Portelli, mill-parroċċa ta’ San Pietru u San Pawl, fin-Nadur, Għawdex, li seħħet dalgħodu fl-Isptar Mater Dei, fejn Dun Joe kien rikoverat.

Mill-ordinazzjoni saċerdotali tiegħu, li seħħet fit-22 ta’ Ġunju 1974, sa ftit snin ilu, il-Kanonku Portelli qeda b’dedikazzjoni kbira l-ministeru saċerdotali tiegħu fil-Knisja Skoċċiża, fl-Arċidjoċesi ta’ St. Andrews u Edinburgh, fejn kien ukoll inkardinat.

Nagħtu l-għomor lill-familjari tiegħu u lill-parroċċa tan-Nadur, filwaqt li nitolbuh għal Dun Joe biex issa fis-Sema jiċċelebra l-ferħ tal-Għid li jixxerred ma’ kullimkien fid-dinja.

Id-dettalji tal-funeral jitħabbru aktar ‘il quddiem.

RIP

Dettalji tal-Funeral:

Il-funeral tiegħu se jsir nhar il-Ħamis, 22 ta’ Marzu 2018, fil-Parroċċa ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur.

2.45pm: Tluq mill-Isptar Ġenerali;
3.00pm: Il-fdalijiet ta’ Dun Joseph ikunu esposti fil-kappella tas-Sorijiet Franġiskani, in-Nadur;
3.30pm: Talba tal-Għasar fl-istess kappella tas-Sorijiet Franġiskani u korteo funebri;
4.00pm: Quddiesa tal-funeral.

MONS. ALFRED XUEREB MAĦTUR NUNZJU APPOSTOLIKU

UFFIĊĊJU KOMUNIKAZZJONI KURJA VESKOVILI TA’ GĦAWDEX
Stqarrija għall-Istampa [ST/01/2018]
26 ta’ Frar 2018
___________________________________________
F’laqgħa li saret dalgħodu f’nofsinhar fil-Kurja Veskovili ta’ Għawdex, l-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, ikkomunika l-aħbar sabiħa li l-Q.T. il-Papa Franġisku għażel lil mons-alfred-xuereb.jpgwieħed mis-saċerdoti tad-Djoċesi ta’ Għawdex, MONS. ALFRED XUEREB, li sal-lum kien jaqdi r-rwol ta’ Prelat Segretarju Ġenerali fis-Segreterija għall-Ekonomija tas-Santa Sede, biex ikun Nunzju Appostoliku fir-Repubblika tal-Korea (ta’ Isfel), u fl-istess waqt għollieh għad-dinjità ta’ Arċisqof titulari ta’ Amantea, l-Italja.

Fost dawk preżenti għal din il-laqgħa kien hemm is-Sinjura Doris Xuereb, omm Mons. Xuereb, kif ukoll oħtu Silvia Caruana.

Mons. Alfred Xuereb ser jirċievi l-Konsagrazzjoni episkopali minn idejn il-Q.T. il-Papa Franġisku fil-Bażilika ta’ San Pietru, il-Vatikan, nhar it-Tnejn 19 ta’ Marzu 2018, Solennità ta’ San Ġużepp, fil-5.00pm. Continue reading >>

Eżerċizzi għaż-Żgħażagħ Għawdxin f’Malta

ezercizzi-kdz-2018.jpg

“Tnaxil sena li bidluh” - Intervista mal-Isqof ta’ Għawdex fuq il-gazzetta “kulħadd”

12-il-sena-li-bidluh.jpg

L-E.T. L-ISQOF T’GĦAWDEX MARIO GRECH – PERSUNA LI BL-ISTIL UNIKU TIEGĦU JIPPREŻENTA RUĦU BĦALA R-RAGĦAJ IT-TAJJEB WAQT LI JWASSAL IL-KELMA T’ALLA BL-AQWA MOD POSSIBBLI. ILU JOKKUPA L-KARIGA TA’ ISQOF T’GĦAWDEX GĦAL DAWN L-AĦĦAR 12-IL SENA.

Kif ġietek il-vokazzjoni biex issir qassis?

Il-vokazzjoni għall-qassis ġietni meta kelli esperjenza mal-persuni b’diżabbiltà. Niftakar illi kien hemm Dun Manwel Curmi li kien jieħu ħsieb dawn it-tip ta’ persuni u kien jiġbor grupp ta’ volontarji jgħinuh. Jien kont wieħed minnhom. Aktar tard dan il-bniedem kompla żviluppa l-Fondazzjoni Arka. Kien hemm persuna b’diżabilità li mingħajr ma taf hi lili ġegħlitni nagħmel ċerti mistoqsijiet u minn hemm bdejt nara lil Alla fiha.

Dan kollu kompla xprunani sabiex nilħaq qassis.

Aqra l-intervista kollha minn hawn: http://kullhadd.com/tnax-il-sena-li-bidluh/

Eżerċizzi tar-Randan f’Għawdex 2018

cross-painting.jpg

Iftaħ minn hawn: ezercizzi-ghawdex-2018.pdf

(Picture source: https://www.ignatianspirituality.com/15261/preparation-for-lent)

Pellegrinaġġ Djoċesan għall-Art Imqaddsa

pellegrinagg-djocesan-fl-art-imqaddsa-settembru-2018.jpeg

UNHCR: Information Outreach Session

unhcr-outreach-in-gozo-wed-280218-poster.jpg