Archive for the 'Press Releases' Category

Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi - Frar 2017

Niżżel kopja tan-Newsheet ta’ Frar minn hawn: newsheet-frar-2017.pdf

Jiltaqgħu l-ġurnalisti Għawdxin

gurnalisti-2017-ritratt-joe-grech.jpg

Nhar it-Tlieta 24 ta’ Jannar 2017, fl-okkażjoni tal-festa tal-Isqof San Franġisk de Sales, Patrun tal-Ġurnalisti, inżammet bħal kull sena Quddiesa organizzata mill-Għaqda tal-Kittieba u Ġurnalisti Għawdxin fil-knisja tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Belt Victoria. Dan hu appuntament annwali għall-ġurnalisti u kittieba Għawdxin ta’ ispirazzjoni Nisranija biex jiltaqgħu ftit flimkien u jisimgħu l-kelma tar-Ragħaj spiritwali tad-Djoċesi. Continue reading >>

Tberik tat-Tarbija fil-Ġuf

tberik-tat-tarbija-fil-guf-2017.jpg

Konferenza Djoċesana dwar il-Familja

konferenza-djocesana-dwar-il-familja.jpg

Stqarrija tal-Kurja tal-Isqof ta’ Għawdex

amoris-laetetia-banner.png

UFFIĊĊJU KOMUNIKAZZJONI KURJA VESKOVILI TA’ GĦAWDEX
Stqarrija għall-Istampa [ST/02/2017]
20 ta’ Jannar 2017

STQARRIJA

Nikkomunikaw li dak li qed jingħad f’ċerti sezzjonijiet tal-midja (internazzjonali) b’riferiment għall-Isqof Mario Grech, jiġifieri li hu “hedded lis-saċerdoti li jiġu sospiżi (a divinis) jekk jirrifjutaw li jqarbnu lil min hu divorzjat u miżżewweġ mill-ġdid” (“Maltese bishop threatens priests will be suspended a divinis for refusing communion to divorced/remarried”), assolutament mhux minnu.

***

What is being stated by certain sections of the (international) media with reference to Bishop Mario Grech, namely that he “threatens priests will be suspended a divinis for refusing communion to divorced/remarried”, is absolutely false.

***

Comunichiamo che ciò che viene detto in alcune sezioni dei media (quella internazionale) in riferimento al Vescovo Mario Grech, Vescovo di Gozo (Malta) che egli “minaccia di sospensione a divinis (o comunque interdetto di celebrare pubblicamente) i preti maltesi che non daranno la comunione ai divorziati risposati”, è assolutamente falso.

Dħul fil-Kinder 1 fl-Iskejjel tal-Knisja f’Għawdex

Applikazzjonijiet għad-Dħul fil-Kinder 1 għas-sena skolastika 2017-2018

kinder-kids.png

Il-ġenituri/tuturi legali li jixtiequ jdaħħlu lit-tfal tagħhom fil-Kinder 1 fl-Iskejjel tal-Knisja f’Għawdex għas-sena skolastika 2017-2018 huma mitluba jiġbru applikazzjoni mill-Kurja tal-Isqof bejn id-9 u l-20 ta’ Jannar 2017. Il-Kurja tkun miftuħa kuljum (minbarra l-Ħamis), bejn id-9.00am u nofsinhar. Biex japplikaw, it-tfal iridu jkunu twieldu matul is-sena 2014. L-applikazzjonijiet, mimlija sewwa u bid-dokumenti meħtieġa, iridu jaslu fl-istess uffiċċju l-Kurja sa mhux aktar tard mill-Ġimgħa 20 ta’ Jannar 2017. Applikazzjonijiet li jidħlu tard, jitqiegħdu fl-aħħar nett tal-polza.

Il-ġenituri/tuturi legali huma mitluba jaqraw tajjeb ir-regolamenti tad-dħul.
kinder-1-applikazzjoni-2017-2018.pdf

EDITUR TAR-RIVISTA DJOĊESANA “IL-ĦAJJA F’GĦAWDEX”

UFFIĊĊJU KOMUNIKAZZJONI KURJA VESKOVILI TA’ GĦAWDEX
Stqarrija għall-Istampa [ST/01/2017]
3 ta’ Jannar 2017

francesco-pio-attard.jpgB’effett mil-lum, l-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, ħatar lis-Sur Francesco Pio Attard fl-uffiċċju tat-tmien EDITUR tar-rivista djoċesana Il-Ħajja f’Għawdex. Francesco Pio huwa wkoll responsabbli mill-Uffiċċju Komunikazzjoni tal-Kurja Djoċesana. Hu qed jissuċċiedi lis-Sur Joe Psaila, li kien l-Editur ta’ Il-Ħajja f’Għawdex għal dawn l-aħħar għaxar snin. L-Isqof radd ħajr lis-Sur Psaila li b’dedikazzjoni, imħabba u għerf għaraf juża din ir-rivista għall-ġid tad-Djoċesi u tal-gżira ta’ Għawdex. Il-Ħajja f’Għawdex hija rivista ta’ kull xahar maħruġa mid-Djoċesi ta’ Għawdex. L-ewwel ħarġa kienet f’Ġunju 1945. Continue reading >>

Nomini Ġodda

UFFIĊĊJU KOMUNIKAZZJONI KURJA VESKOVILI TA’ GĦAWDEX
Stqarrija għall-Istampa
24 ta’ Diċembru 2016

ŻEWĠ MONSINJURI ONORARJI ĠODDA
GĦALL-KAPITLU TAL-KATIDRAL TA’ GĦAWDEX

L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, għadu kemm ħatar żewġ Monsinjuri Onorarji ġodda fil-Kapitlu tal-Katidral ta’ Għawdex:

mons-gwann-mercieca.jpgil-Kanonku Ġwann Mercieca, mill-Parroċċa ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria,mons-frangisk-sultana.jpg

il-Kanonku Franġisk Sultana, mill-Parroċċa tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir, Ta’ Kerċem.