Archive for the 'Press Releases' Category

Via Sagra Djoċesana fuq l-Għolja ta’ Għammar

via-sagra-djocesana-2019.jpg

Pellegrinaġġ minn Grupp ta’ Priġunieri mill-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin għas-Santwarju Ta’ Pinu

img_8965.jpg

Stqarrija għall-Istampa mid-Djoċesi ta’ Għawdex dwar Pellegrinaġġ ta’ grupp ta’ priġunieri mill-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin lejn is-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, nhar is-Sibt li ġej, 6 ta’ April.

Aqra l-Istqarrija minn hawn: st-02-2019-pellegrinagg-facilita-korrettiva-ta-kordin.pdf

Ritratt: Joseph Xuereb

Pellegrinaġġ għal Lourdes fl-okkażjoni tas-Sena Marjana

lourdes-poster.jpg

Fun Walk to raise awareness on climate change

climate-action-fun-walk.jpgThe Eco-Schools Committee at Gozo College Middle School this year is focusing on Climate Change and how this affects the whole world, from the tropics to the poles. Taking a whole school approach the students learn how humans are contributing to climate change and how we can take action to solve this problem.

The Fun Walk being organised is to raise awareness on climate change and encourage action focused on a number of Sustainable Development Goals (SDGs) mainly Climate Action, Clean Water and Sanitation.

HE The President of Malta Dr Marie Louise Coleiro Preca is supporting this event.

The main slogan is - Walk! It’s Carbon Neutral!

A donation of €2 will be collected as participation fee. The funds collected will be given to the Malta Community Chest Fund and AKVO organisation (to build water pumps in third world countries).

All participants will be given an innovative sustainable gift.

This is a fun way to reduce greenhouse gases and increase awareness about climate change and the need for action.

 fun-walk-route-19th-march-2019.jpg

“Inwasslu t-tama ta’ Kristu” - Papa Franġisku

ta-pinu-mosaic.jpgMESSAĠĠ TAL-QDUSIJA TIEGĦU
FRANĠISKU
GĦAR-RANDAN 2019

“Il-ħlejjaq kollha qegħdin jistennew ħerqana
r-rivelazzjoni ta’ wlied Alla” (Rum 8:19)

Għeżież ħuti,

Kull sena, permezz ta’ Ommna l-Knisja, Alla “lill-fidili tiegħu jogħġbu jagħtihom li jitnaddfu f’ruħhom, u jistennew bil-ferħ il-Misteru tal-Għid, biex […] jitwasslu għall-milja tal-grazzja ta’ wliedu” (ara Prefazju I tar-Randan). B’dan il-mod nistgħu nimxu, minn Għid għall-ieħor, lejn il-milja ta’ dik il-fidwa li diġà rċivejna grazzi għall-Misteru tal-Għid ta’ Kristu: “Aħna salvi bit-tama” (Rum 8:24). Dan il-misteru ta’ salvazzjoni, li diġà jaħdem fina fil-ħajja fuq din l-art, hu proċess dinamiku li jinkludi fih ukoll l-istorja u l-ħolqien kollu. San Pawl jasal biex jgħid: “Il-ħlejjaq kollha qegħdin jistennew ħerqana r-rivelazzjoni ta’ wlied Alla” (Rum 8:19). F’din il-perspettiva nixtieq noffri xi spunti għar-riflessjoni, li jistgħu jgħinuna fil-mixja tagħna ta’ konverżjoni fir-Randan li ġej. Continue reading >>

Public Lecture: Owners or Guardians?

public-invitation-de-miranda-lecture-16-february-2019.jpg

Fra Baskal Farrugia OFMCap - 150 Sena minn twelidu (10 ta’ Frar)

fra-baskal.jpg

https://taghrifdwarilqaddisin.wordpress.com/2018/11/26/fra-baskal-farrugia/?fbclid=IwAR3S6T79rdFm8WaR063wNPpesLmqy4hORqA9kgUWrAzpL89Ysnb5Ly798NQ

Stedina liż-Żgħażagħ

10k.jpeg