Archive for the 'Press Releases' Category

SIGNING OF CHURCH – MUT AGREEMENT

curia_03.jpeg85-signing-collective-agreement-church-mut.pdf

Subject Teacher tal-P.E. għall-iskejjel primarji kollha tal-Knisja f’Għawdex

bc-primary-school.jpgApplikazzjonijiet jinkisbu mill-iskola primarja tal-Konservatorju u jintlaqgħu sa nofsinhar tal-Ġimgħa 10 ta’ Awwissu 2018.

Żewġ esperjenzi fil-Missjoni

Il-pubbliku hu mħeġġeġ jgħin f’dawn iż-żewġ inizjattivi missjunarji:

Esperjenza ta’ volontarjat missjunarju fil-Gwatemala: container-for-guatemala.jpg

Esperjenza ta’ volontarjat missjunarju fil-Kenja: tombola-kenya.jpg

L-ORDINAZZJONI EPISKOPALI TAL-ISQOF AWŻILJARJU ELETT TA’ MALTA

02-mgr-joe-galea-curmi-e1532154882365.jpgL-ordinazzjoni episkopali tal-Isqof Awżiljarju l-ġdid ta’ Malta, Mons. Joseph Galea-Curmi, ser issir is-Sibt, 4 ta’ Awwissu 2018, fil-Katidral tal-Imdina, fis-7 p.m. Il-Quddiesa ser titmexxa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna filwaqt li l-Isqfijiet Koordinanti ser ikunu l-Arċisqof Emeritu Mons. Pawlu Cremona O.P. u l-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech.

Lejlet l-ordinazzjoni, il-Ġimgħa, 3 ta’ Awwissu, fis-7:30 p.m., ser issir velja ta’ talb fil-knisja parrokkjali ta’ San Ġużepp Ħaddiem, Birkirkara. Mons. Galea-Curmi trabba u jgħix f’din il-parroċċa. Waqt il-velja huwa ser jagħmel l-istqarrija tal-fidi, jieħu l-ġurnament tal-fedeltà u jitbierku l-insinji episkopali (il-baklu, il-mitra u ċ-ċurkett) li ser jintużaw waqt l-ordinazzjoni. Continue reading >>

New Tenders uploaded

Go to: http://gozodiocese.org/tenders/

MALTA SER TOSPITA L-LAQGĦA TAL-UFFIĊJALI TAL-MIDJA U L-KELLIEMA TAL-ISQFIJIET EWROPEJ

70-laqgha-ccee-malta.jpg

Fuq stedina tal-Isqfijiet Maltin, il-laqgħa annwali tal-uffiċjali tal-midja u l-kelliema tal-Konferenzi Episkopali Ewropej ser issir f’Malta f’Ġunju tas-sena d-dieħla. Dan tħabbar fi tmiem laqgħa li saret f’Ruma ftit tal-jiem ilu fuq stedina tac-CEI (il-Konferenza Episkopali Taljana). Għal din il-laqgħa Malta kienet irrappreżentata minn Kevin Papagiorcopulo, Delegat tal-Arċisqof għall-Midja, f’isem l-Isqfijiet Maltin.

Kompli aqra minn hawn: 70-laqgha-ccee-malta.pdf

In-service training għall-Għalliema fl-iskejjel tal-Knisja f’Għawdex

in-service-training-2018-gozo-church-schools.jpg

Mons. Isqof Mario Grech ikellem lill-Għalliema tal-Iskejjel tal-Knisja f’Għawdex

“Biex il-modernità terġa tiġi ċivilizzata, il-bniedem għandu bżonn ir-reliġjon: meta r-reliġjon hija tradotta poltikament f’lingwaġġ lajk, hija tgħin lis-soċjetà Ewropeja tħares ir-riżorsi morali tagħha”.  Mhux xi ħassieb Kattoliku li qed jinsisti dan, imma Jurgen Habermas, wieħed mill-aktar filosfi influwenti kontemporanji, u li hu wkoll jinzerta li hu ateju.

Kien dan id-diskors li beda bih Mons Isqof meta llum ta bidu għal tlett ijiem in-service training għall-edukaturi tal-primarja Għawdxin fl-iskejjel tal-knisja. Mons. Isqof saħaq fuq il-fatt li kull edukatur huwa edukatur tar-reliġjon, mhux ir-reliġjon tal-istejjer, imma r-reliġjon tal-valuri li kull edukatur Nisrani hu mistenni li jħaddan u jgħix bħala xhieda għall-oħrajn. L-edukatur Nisrani mhux biss dak li huwa espert fis-suġġett partikulari tiegħu, imma li dak is-suġġett jgħallmu b’imħabba, u qabel dan iħobb anke lill-istudent, u jifhem minn fejn dan ikun ġej, bil-problemi u sfidi kollha li kull student iġib miegħu. Continue reading >>

Rev. Charles Victor Emmanuel Gauci maħtur Isqof tad-Djoċesi ta’ Darwin fl-Awstralja

66-rev-charles-victor-emmanuel-gauci.jpg

L-Erbgħa 27 ta’ Ġunju 2018, Papa Franġisku ħatar lis-saċerdot ta’ nisel Malti, Rev. Charles Victor Emmanuel Gauci, bħala Isqof ta’ Darwin, fl-Awstralja.

Aqra l-komunikat tal-Isqfijiet Maltin fl-okkażjoni ta’ din il-ħatra: 66-isqof-elett-awstralja.pdf