Archive for the 'Press Releases' Category

Il-Kummissjoni Familja tniedi l-ewwel minn serje ta’ laqgħat ta’ parenting skills

flyer-laqgha-nr-1.jpg

Course in Safeguarding of Children

course-in-safeguarding-of-children-2018-2019-1.jpg

Jiftaħ is-Sinodu tal-Isqfijiet dwar “Iż-Żgħażagħ, il-Fidi u d-Dixxerniment Vokazzjonali”

Id-Djoċesi ta’ Għawdex u r-regolamenti tad-Data Protection

digriet-promulgazzjoni-regolamenti-protezzjoni-data-1.jpgAqra d-Digriet tal-E.T. Mons. Mario Grech minn hawn: digriet-promulgazzjoni-regolamenti-protezzjoni-data.pdf

General Decree on the Protection of Data (Diocese of Gozo):  general-decree-on-the-protection-of-data-gozo-diocese.pdf

Parish Data Protection:  parish-data-protection.pdf

Safeguarding of Minors: L-impenn tal-Knisja f’Għawdex

Il-Knisja tfakkar ix-xahar tal-ħolqien

https://laikosblog.org/2018/09/18/celebrazzjoni-fi-tlugh-ix-xemx/

RAY of hope

portelli-raymond.jpgRead the interview with the Gozitan missionary priest Fr. Raymond Portelli: http://www.independent.com.mt/articles/2018-09-11/local-news/Ray-of-hope-meet-the-Gozitan-priest-and-doctor-helping-thousands-in-the-Peruvian-Amazon-6736196180

INAWGURATA X-XBIEHA TAL-MADONNA TA’ PINU F’NAZARET

UFFIĊĊJU KOMUNIKAZZJONI KURJA VESKOVILI TA’ GĦAWDEX

 

Stqarrija għall-Istampa [ST/09/2018]
15 ta’ Settembru 2018
madonnatapinu-nazaret.jpg

Nhar il-Ġimgħa 14 ta’ Settembru 2018, Festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes, fid-9.00am, l-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, mexxa Konċelebrazzjoni fis-Santwarju tat-Tħabbira tal-Mulej, f’Nazaret, fit-tieni jum ta’ Pellegrinaġġ Djoċesan ta’ għaxart ijiem fl-Art Imqaddsa flimkien mal-Patrijiet Franġiskani Minuri, li fih qed jieħdu sehem fuq mija u ħamsin pellegrin mill-gżejjer Maltin. Mal-Isqof Grech ikkonċelebraw għadd ta’ saċerdoti, fosthom Dun Gerard Buhagiar, Rettur tas-Santwarju Ta’ Pinu f’Għawdex. Kienet preżenti wkoll l-E.T. Cecilia Attard Pirotta, l-Ambaxxatriċi Maltija għal Iżrael. Continue reading >>