Archive for the 'Press Releases' Category

UNHCR: Information Outreach Session

unhcr-outreach-in-gozo-wed-280218-poster.jpg

ABBONA FIR-RIVISTA TA’ GĦAWDEX

Din is-sena r-Rivista Il-Ħajja f’Għawdex qed tiċċelebra l-elf ħarġa! Agħti rigal lilek innifsek, lill-familja jew lil xi ħadd li taf, u ġedded/abbona issa. Bi €15 biss ikollok f’idejk għaxar ħarġiet fis-sena. Tista’ tħalli d-dettalji tiegħek u l-flus ġo envelop fl-Uffiċċju Parrokkjali jew tixħtu mal-ġabra tal-Ħadd, inkella ibgħat ċekk indirizzat lil: Id-Direzzjoni “Il-Ħajja f’Għawdex”, Lumen Christi Media Centre, Triq Fortunato Mizzi, Victoria, Għawdex.

Tista’ tabbona onlajn:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeW0nRHFdT9r-KcRUmU64MBVfblX8bgNYYFdrLSAAjelBaYGQ/viewform

jew tibgħat din il-formula:  hajja-fghawdex-abbonament.jpg

flyer-hg-2018.jpg

Il-Knisja f’Malta tħabbar id-dati tal-funerali tal-Isqfijiet Silvester Magro u Emanuel Barbara

10-mgr-silvester-carmel-magro-ofm.jpgIL-FUNERAL TAL-ISQOF SILVESTER CARMEL MAGRO O.F.M.

Il-Quddiesa presente cadavere tal-Isqof Silvester Carmel Magro O.F.M., ser issir nhar
it-Tnejn, 22 ta’ Jannar 2018, fl-10:00 a.m., fil-Katidral tal-Imdina. Jippresiedi l-Quddiesa
l-Arċisqof Charles J. Scicluna.

Għada, il-Ħadd, 21 ta’ Jannar, fit-8:30 a.m., korteo funebri ser jitlaq mill-Isptar Mater Dei
sas-Saqqajja, ir-Rabat, fejn il-Banda L’Isle Adam u l-Banda Sliema ser jakkumpanjaw
il-korteo sal-Kunvent tal-Patrijiet Franġiskani Minuri, fi Triq San Pawl, ir-Rabat.

It-Tnejn, fid-9:30 a.m., il-korteo jitlaq mill-Kunvent tal-Patrijiet Franġiskani sal-Katidral
tal-Imdina fejn issir il-Quddiesa tal-funeral.

11-mgr-emanuel-barbara-ofm-cap.jpgIL-FUNERAL TAL-ISQOF EMANUEL BARBARA O.F.M. Cap.

Il-Quddiesa presente cadavere tal-Isqof Emanuel Barbara O.F.M. Cap., ser issir nhar is-Sibt,
27 ta’ Jannar 2018, fis-2:00 p.m., fil-Katidral tal-Imdina. Jippresiedi l-Quddiesa l-Arċisqof
Charles J. Scicluna.

Lejlet il-funeral, il-Ġimgħa, 26 ta’ Jannar, fis-7:00 p.m. ser jiġi ċċelebrat l-Għasar tal-Mejtin
fil-Knisja tas-Salib Imqaddes (tal-Kapuċċini), il-Furjana.

L-Isqof Emanuel Barbara, Isqof ta’ Malindi, il-Kenja, miet fil-5 ta’ Jannar li għadda
fir-residenza tiegħu f’Malindi. Huwa kellu 68 sena.

L-Ordni tal-Aħwa Minuri Kapuċċini tistieden lill-komunità Nisranija sabiex tingħaqad
magħhom fit-talb u tagħti l-aħħar tislima lill-Isqof Emanuel Barbara.

Titħabbar il-mewt tal-Isqof Silvester Magro O.F.M.

09-mgr-silvester-carmel-magro-ofm.jpg

F’isem il-Knisja f’Għawdex, l-Isqof Mario Grech isellem il-memorja tal-E.T. Mons. Silvestru Magro OFM, li miet dalgħodu. Huwa serva lil Kristu u lill-Knisja fl-uffiċċju ta’ Vigarju Appostoliku ta’ Benghazi, il-Libja, bejn l-1997 u l-2016. L-Isqof Grech jiftakar il-konverżazzjoni interessanti li kellu miegħu meta ġie lura pajjiżna waqt ir-rivoluzzjoni li faqqgħet fil-Libja. Minkejja li ħajtu kienet fil-periklu, Mons. Silvestru ma riedx jitlaq lill-“Knisja” tiegħu!

Mons. Silvestru għandu rabta mad-Djoċesi tagħna. Missieru kien mill-Parroċċa tan-Nadur u l-Isqof Magro kien jogħxa meta kien jiġi jiċċelebra l-liturġija fil-Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl. Imma l-għors tiegħu kien meta mexxa l-Ordinazzjoni Presbiterali ta’ neputih Patri Joseph Magro OFM fil-Bażilika tan-Nadur – probabbli din kienet l-unika ordinazzjoni presbiterali li huwa għamel! Imbagħad kien preżenti għall-Konsagrazzjoni Episkopali tal-Isqof Mario Grech fit-22 ta’ Jannar 2006.

Filwaqt li jagħti l-kondoljanzi lill-Ordni tal-Patrijiet Franġiskani Minuri u lill-familjari tiegħu, l-Isqof Grech jagħmel sejħa lill-Knisja f’Għawdex biex issellimlu bit-tokki tat-tempji tagħna bħala sejħa biex isir talb b’suffraġju tiegħu.

Aqra l-Komunikat tal-Arċidjoċesi ta’ Malta:  09-komunikat.pdf

Direttorju dwar id-Djoċesi ta’ Għawdex

kalendarju-pastorali-djocesan-2017-2018-cover-page-001.jpgIl-Kurja tal-Isqof ta’ Għawdex ippubblikat Direttorju b’tagħrif dwar il-Knisja f’Għawdex.

Wieħed jista’ jniżżel id-Direttorju minn din il-link:kalendarju-pastorali-djocesan-2017-2018.pdf

Konferenza Djoċesana dwar il-Familja

invit-u-programm-konferenza-djocesana-dwar-il-familja-page-002.jpginvit-u-programm-konferenza-djocesana-dwar-il-familja-page-001.jpg

Twaqqif taċ-”Ċentru ta’ Arti Liturġika EIKON”

dsc_6840.JPGAqra d-Digriet tat-Twaqqif: digriet-twaqqif-centru-arti-liturgika-eikon.pdf

Dħul fil-Kinder 1 fl-Iskejjel tal-Knisja f’Għawdex

segretarjat-skejjel-tal-knisja.jpgSkejjel tal-Knisja f’Għawdex

Applikazzjonijiet għad-Dħul fil-Kinder 1

għas-sena skolastika 2018-2019

Il-ġenituri/tuturi legali li jixtiequ jdaħħlu lit-tfal tagħhom fil-Kinder 1 fl-Iskejjel tal-Knisja f’Għawdex għas-sena skolastika 2018-2019 huma mitluba jiġbru applikazzjoni mill-Kurja tal-Isqof bejn it-8 u d-19 ta’ Jannar 2018. Il-Kurja tkun miftuħa kuljum (minbarra l-Ħamis), bejn id-8.30am u nofsinhar. Biex japplikaw, it-tfal iridu jkunu twieldu matul is-sena 2015.

L-applikazzjonijiet, mimlija sewwa u bid-dokumenti meħtieġa, iridu jaslu fl-istess uffiċċju l-Kurja sa mhux aktar tard mill-Ġimgħa 19 ta’ Jannar 2017. Applikazzjonijiet li jidħlu tard, jitqiegħdu fl-aħħar nett wara li jsiru l-poloz.

Il-ġenituri/tuturi legali huma mitluba jaqraw tajjeb ir-regolamenti tad-dħul.

Niżżel kopja tar-Regolamenti bil-Malti: kinder-1-applikazzjoni-2017-2018-malti.pdf

Download copy of Regulations in English:kinder-1-applikazzjoni-2018-2019-english.pdf