Archive for the 'Press Releases' Category

Tintemm is-sena kateketika taċ-ċkejknin

sena-kateketika-2016-2017-grazzi.jpg

Titħabbar il-mewt ta’ Mons. Ġwann Mercieca

mercieca-mons-gwann.jpgIllum, 3 ta’ Ġunju 2017, tħabbret il-mewt ta’ Mons. Ġwann Mercieca, Penitenzier tal-Kolleġġjata tal-Bażilika ta’ San Ġorġ. Dun Ġwann miet fl-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex, fejn kienu ilu rikoverat għal dan l-aħħar żmien. Propju din is-sena Dun Ġwann fakkar is-60 anniversarju mill-ordinazzjoni presbiterali tiegħu.

Il-funeral ta’ Dun Ġwann se jsir nhar it-Tnejn li ġej, 5 ta’ Ġunju 2017.

4.30pm: Talba tal-Għasar fil-kappella tas-Sorijiet Franġiskani, Triq Palma, u korteo għall-bażilika ta’ San Ġorġ

5.00pm: Quddiesa funebri mmexxija mill-E.T. Mons. Mario Grech. Continue reading >>

Ordinazzjoni ta’ Żewġ Presbiteri ġodda

 

id-djakni-michael-grima-u-carl-scerri.jpg

Illejla, fil-Knisja Katidrali ta’ Għawdex, Mons. Isqof Mario Grech se jordna lid-Djakni Michael Grima (San Lawrenz) u Carl Scerri (Rabat - Katidral) bħala Presbiteri. Il-quddiesa tibda fis-6.30pm.

Fil-festa tal-qaddis saċerdot Filippu Neri, nawgurawlhom li anke l-qalb tagħhom tiġi għal dejjem mimlija bl-Ispirtu s-Santu.

Ad multos annos.

WUCWO DAY - Jum ta’ Talb min-Nisa Kattoliċi

ak-ghawdex.pngIl-Fergħa Nisa tal-Azzjoni Kattolika f’Għawdex għandha pjaċir tistieden lin-Nisa kollha ta’ kull età u stat (xebbiet, miżżewġin, ommijiet, nanniet, studenti, professjonisti, attivi fl-appostolat, reliġjużi…) ħaċ-ċelebrazzjoni tal-JUM DINJI TA’ TALB MIN-NISA KATTOLĊI (WUCWO Day), har it-Tlieta 23 ta’ Mejju  (9 am - 10.45) fis-Sala tad-Dar Ċentrali tal-Azzjoni Kattolika Triq Sir Arturo Mercieca, Victoria).

Ejja itlob u rrifletti magħna - u ma’ tant eluf f’tant pajjiżi!

Quddiesa mill-Assistent Ekklesjastiku Djoċesan il-Kan. Noel Saliba, li jkompli jmexxi Diskussjoni dwar problemi u diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom in-nisa fostna u madwar id-dinja.

wucwo.jpg

Ordinazzjonijiet 2017

Id-Djoċesi ta’ Għawdex bil-ferħ tagħti l-aħbar li nhar il-Ġimgħa, 26 ta’ Mejju, se ssir l-Ordinazzjoni Presbiterali tar-Rev.di Djakni Michael Grima u Carl Scerri, filwaqt li fil-15 ta’ Ġunju se ssir l-Ordinazzjoni Djakonali tas-Seminarista Joseph Hili.

Bi tħejjija għal dawn iċ-ċelebrazzjonijiet, is-Seminarju ta’ Għawdex jistieden lill-familjari, lill-ħbieb u lill-Komunità Nisranija f’Għawdex biex tissieħeb f’Velja ta’ Talb li se ssir fis-Seminarju nhar il-Ħamis 25 ta’ Mejju, fit-8.00pm.

poster-ordinazzjoni-2017.jpg

Titħabbar il-mewt ta’ Mons. Giovanni B. Gauci, Arċidjaknu tal-Katidral

mons-giovanni-b-gauci.jpgIlbieraħ, tard filgħaxija, is-Sibt 29 ta’ April 2017, tħabbret il-mewt ta’ Mons. Giovanni B. Gauci, Arċidjaknu tal-Kapitlu tal-Katidral u Rettur tal-Knisja ta’ Savina.

Mons. Giovanni B. Gauci twieled ir-Rabat, Għawdex fil-21 ta’ Frar 1938. Hu ġie ordnat saċerdot mill-Isqof Ġużeppi Pace fil-Katidral tal-Assunta, nhar it-18 ta’ Marzu 1961.

Il-funeral tiegħu se jsir nhar it-Tlieta li ġej, 2 ta’ Mejju 2017, fil-Katidral tal-Assunta:

- 3.00pm: Il-fdalijiet tal-W.R. Arċidjaknu Mons. Giovanni Bosco Gauci jkunu esposti għall-qima u t-talb fil-Knisja ta’ Savina, ir-Rabat;

- 5.00pm: Talb fil-Knisja ta’ Savina mill-Kapitlu tal-Katidral u dritt wara korteo funebri bil-fdalijiet tal-W.R. Arċidjaknu Mons. Giovanni Bosco Gauci lejn il-Katidral;

- 5.30pm: Quddiesa tal-funeral.

Filwaqt li nitolbu għalih biex issa jara s-sebħ ta’ Kristu rxuxtat u glorjuż, nagħtu l-għomor lill-familjari tiegħu, fosthom lil ħuh Mons. Ġużeppi Gauci, u lin-neputijiet Dun Victor Vella, Dun Joe Vella Gauci u Dun John Meilak.

RIP

Ritratt: Ħajr lill-familjari ta’ Mons. Gauci.

Tagħrif bijografiku Continue reading >>

L-E.T. Mons. Alessandro D’Errico Nunzju Appostoliku ġdid għal Malta

semonsalessandroderrico.JPG

Illum, il-Ħamis 27 ta’ April 2017, il-Qdusija Tiegħu Papa Franġisku ħatar lill-E.T. Mons. Alessandro D’Errico, Arċisqof Titulari ta’ Carini u fil-preżent Nunzju Appostoliku fil-Kroazja, bħala Nunzju Appostoliku għal Malta.

Aqra minn hawn: 

pressreleasehemonsalessandroderrico0001.pdf

31-bishops-statement-en.pdf

Via Sagra Djoċesana

 via-sagra-djocesana-2017.jpg

Ara wkoll il-messaġġ ta’ Mons. Isqof Mario Grech:

https://www.youtube.com/watch?v=X3Fks5_bZCQ&feature=youtu.be