Archive for the 'Press Releases' Category

Jitwaqqaf Tribunal ekkleżjastiku tal-Kawża għall-Beatifikazzjoni ta’ Fra Grazzja

 fragrazzja4.jpg

Aqra minn hawn l-Istqarrija għall-Istampa dwar il-ftuħ tat-Tribunal bħala parti mill-Kawża tal-Kanonizzazzjoni ta’ Fra Grazzja Gauci osa: st-07-2019.pdf

Żewġ żgħażagħ Għawdxin se jiġu ordnati wieħed Djaknu l-ieħor Presbiteru

 Aqra l-Istqarrija għall-Istampa: st-08-2019.pdf

patri-elija-ta-gesu-msallab-ocd.jpgmercieca-mario.jpg

Ordinazzjoni ta’ Djaknu u Presbiteru

ordinazzjoni-2019.jpg

Public Invitation to “RISE - relationships inspiring social enterprise”

rise-invite-gozo.jpg

Pellegrinaġġ tal-Kongregazzjon tas-Sorijiet Agostinjani għas-Santwarju Ta’ Pinu

2019-05-01-ir-ruh-tas-socjeta.jpg“Aħna nippretendu li l-għażliet tas-soċjetà tagħna jkunu skont ir-rieda ta’ Alla; imma dan ma jistax ikun, għax l-għerq ta’ kollox hija l-ħajja interjuri, u jekk din hija nieqsa, allura r-riskju huwa li bħala soċjetà nieħdu deċiżjonijiet li jikkuntrastaw mar-rieda ta’ Alla u għalhekk ma jkunux jixirqu lill-bniedem”.

Hekk ikkummenta l-Isqof Mario Grech fl-1 ta’ Mejju, meta kien qed jiċċelebra mas-Sorijiet Agostinjani l-125 anniversarju tal-preżenza tal-Kongregazzjoni tagħhom f’Malta. Hu qal li bil-ħajja komunitarja huma qed ifakkru lill-Knisja u lill-bniedem fil-“primat tal-ħajja interjuri”. Continue reading >>

Sunday Fun Day għall-Abbatini u l-Familji tagħhom

festa-abbatini-2019.jpg

Tenders open for the restoration of two Church organs

Go to Tenders: http://gozodiocese.org/tenders/

Ċelebrazzjoni għall-istudenti li ser jirċievu s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof

laqgha-ghall-krezimandi-2019.jpg