Archive for the '2006' Category

Komunità li xxandar u tgħix il-ġrajja tal-Qawmien (Katidral, 15 ta’ Awissu 2006)

KOMUNITÀ LI XXANDAR U TGĦIX IL-ĠRAJJA TAL-QAWMIEN

Festa ta’ Marija Mtellgħa s-Sema, Katidral – 15 ta’ Awissu 2006
Continue reading >>

Is-saċerdot hu don ta’ Alla (Parroċċa San Ġorġ, 12 ta’ Awissu 2006)

IS-SAĊERDOT HU DON TA’ ALLA

Funeral ta’ Dun Louis Bezzina, Bażilika San Ġorġ, Rabat – 12 ta’ Awissu 2006
Continue reading >>

Futur liż-żgħażagħ (Marsalforn, 25 ta’ Lulju 2006)

FUTUR LIŻ-ŻGĦAŻAGĦ

Manifestazzjoni Marjana favur ambjent moralment nadif, Marsalforn – 25 ta’ Lulju 2006

Continue reading >>

Inħarsu d-dinjità ta’ kull persuna (Parroċċa Sannat, 23 ta’ Lulju 2006)

INĦARSU D-DINJITÀ TA’ KULL PERSUNA

Festa ta’ Santa Margerita, Sannat – 23 ta’ Lulju 2006
Continue reading >>

Xhieda tal-valuri tal-Vanġelu (Parroċċa San Ġorġ, 16 ta’ Lulju 2006)

XHIEDA TAL-VALURI TAL-VANĠELU

Festa ta’ San Ġorġ, Rabat – 16 ta’ Lulju 2006
Continue reading >>

Il-ġenju tal-mara (Parroċċa Għarb, 2 ta’ Lulju 2006)

IL-ĠENJU TAL-MARA

Festa tal-Viżitazzjoni, Għarb – 2 ta’ Lulju 2006
Continue reading >>

Il-Vanġelu taż-żwieġ u l-familja (Parroċċa Nadur, 29 ta’ Ġunju 2006)

IL-VANĠELU TAŻ-ŻWIEĠ U L-FAMILJA

Festa ta’ San Pietru u San Pawl, Nadur – 29 ta’ Ġunju 2006

Continue reading >>

Il-vokazzjoni tal-qadi fil-Knisja u fid-dinja (Knisja Katidrali, 27 ta’ Ġunju 2006)

IL-VOKAZZJONI TAL-QADI FIL-KNISJA U FID-DINJA

Ordinazzjoni għad-Djakonat ta’ Michael Curmi (mill-parroċċa ta’ Marija Bambina, Xagħra) u ta’ Joshua Muscat (mill-parroċċa ta’ San Pietru u San Pawl, Nadur), Knisja Katidrali – 27 ta’ Ġunju 2006
Continue reading >>