Archive for the '2006' Category

Il-grotta ta’ Betlehem iddawwal il-familji tagħna (Mtarfa, 18 ta’ Diċembru 2006)

IL-GROTTA TA’ BETLEHEM IDDAWWAL IL-FAMILJI TAGĦNA

Quddiesa waqt żjara ta’ l-Isqof Mario Grech fl-iskola sekondarja Sir Temi Zammit, Mtarfa, Malta – 18 ta’ Diċembru 2006
Continue reading >>

Il-ministeru tal-qawwa tal-ħelsien ta’ Kristu (Parroċċa Munxar, 3 ta’ Dicembru 2006)

IL-MINISTERU TAL-QAWWA TAL-ĦELSIEN TA’ KRISTU

Pussess ta’ Dun Tonio Galea bħala Kappillan tal-Parroċċa tal-Munxar – 3 ta’ Dicembru 2006
Continue reading >>

Il-ministeru tat-tqaddis tal-komunità nisranija (Parroċċa Żebbuġ, 15 ta’ Ottubru 2006)

IL-MINISTERU TAT-TQADDIS TAL-KOMUNITÀ NISRANIJA

Pussess ta’ Dun Reuben Micallef bħala Arċipriet tal-Parroċċa taż-Żebbuġ – 15 ta’ Ottubru 2006

Continue reading >>

L-ambjent: ktieb naturali (Knisja San Franġisk, 4 ta’ Ottubru 2006)

L-AMBJENT: KTIEB NATURALI

Knisja ta’ San Franġisk, Rabat – 4 ta’ Ottubru 2006
Continue reading >>

Inħarsu d-drittijiet ta’ wliedna (Parroċċa Xagħra, 8 ta’ Settembru 2006)

INĦARSU D-DRITTIJIET TA’ WLIEDNA

Festa tat-Twelid tal-Madonna, Xagħra – 8 ta’ Settembru 2006

Continue reading >>

Is-saċerdot u l-ġmiel tal-Knisja (Katidral, 24 ta’ Awissu 2006)

IS-SAĊERDOT U L-ĠMIEL TAL-KNISJA

Ordinazzjoni Presbiterali tad-Djaknu Michael Galea (mix-Xagħra), Katidral – 24 ta’ Awissu 2006

Continue reading >>

Il-ħidma indispensabbli tal-ġenituri (Parroċċa Wied il-Għajn, 22 ta’ Awissu 2006)

IL-ĦIDMA INDISPENSABBLI TAL-ĠENITURI

Pellegrinaġġ djoċesan għall-parroċċa ta’ Sant Anna, Wied il-Għajn, Malta – 22 ta’ Awissu 2006
Continue reading >>

Is-saċerdot ministru tal-Kelma ta’ Alla (Parroċċa San Ġorġ, 20 ta’ Awissu 2006)

IS-SAĊERDOT MINISTRU TAL-KELMA TA’ ALLA

Ċelebrazzjoni ta’ Radd il-Ħajr fl-okkażjoni tal-25 Sena mill-Ordinazzjoni Presbiterali ta’ Dun Effie Masini u Dun Jimmy Xerri, Bażilika San Ġorġ, Rabat – 20 ta’ Awissu 2006
Continue reading >>