Archive for May, 2010

IS-SAGRAMENTI TAŻ-ŻWIEĠ U L-EWKARISTIJA
STQARRIJA TAL-KONFERENZA EPISKOPALI

Dan l-aħħar, diversi nies staqsew jekk koppji li jgħixu flimkien mingħajr ma huma miżżewġin jistgħux jitqarbnu.
Nagħmluha ċara li l-Knisja tħobb lil dawn il-koppji kif tħobb lill-membri kollha tagħha u tibqa` toffrilhom l-għajnuna spiritwali li jkollhom bżonn.  Aħna l-Isqfijiet inħeġġuhom biex fost affarijiet oħra, ikomplu jmorru għall-Quddies u jipparteċipaw fil-ħajja tal-Knisja.

Continue reading >>

ITTRA TAL-PAPA BENEDITTU XVI LILL-ISQOF MARIO GRECH

Niżżel l-Ittra tal-Papa Benedittu XVI lill-Isqof Mario Grech mill-links ta’ hawn taħt:-

Titħabbar il-mewt ta’ Mons Ġużepp Piscopo

piscopo-joseph.jpgIlbieraħ filgħodu, il-Ġimgħa 21 ta’ Mejju 2010, tħabbret il-mewt ta’ Mons Ġużepp Piscopo, minn San Lawrenz, Għawdex. Dun Ġużepp twieled fit-23 ta’ Settembru 1932 u ġie ordnat saċerdot fit-13 ta’ April 1958. Nitolbu lill-Mulej Alla jagħtih il-glorja ta’ dejjem fis-Sema.

Il-funeral tiegħu se jsir nhar it-Tnejn 24 ta’ Mejju fil-parroċċa ta’ San Lawrenz. Il-quddiesa tal-funeral tibda fl-4.00p.m. RIP.

IL-MARA EDUKATRIĊI TAL-QALB U TAL-ISPIRTU

Fl-okkażjoni tal-Jum Dinji ta’ talb għan-nisa kattoliċi, organizzat mill-Azzjoni Kattolika fid-djoċesi t’Għawdex ilbierah it-Tlieta 17 ta’ Mejju 2010, l-Isqof Mario Grech mexxa konċelebrazzjoni fid-Dar Ċentrali tal-Azzjoni Kattolika u fl-omelija wassal dan il-messaġġ:

Fil-familja, il-mara hija edukatriċi tal-qalb u tal-ispirtu. Filwaqt li l-formazzjoni intellettwali tista’ tigi delegata lil ħaddieħor, bħalma jiġri meta nibagħtu lil uliedna fl-iskejjel, il-formazzjoni affettiva u dik spiritwali fil-familja hija ħidma partikulari tal-mara. 

Continue reading >>

Il-Ħsieb wara l-azzjoni dwar iż-żwieġ
Diskors ta’ Mons Isqof Mario Grech
Konferenza Nazzjonali “Biex iz-żwiġijiet u l-familji ma jibqgħux jitkissru” fl-okkażjoni ta’ Jum il-Familja (‘Rolling back the tide of marriage breakdown’)
Lukanda Phoenicia – Is-Sibt, 15 ta’ Mejju 2010

Dijanjożi ta’ pazjent tieħu f’kunsiderazzjoni kemm is-sintomi tal-marda, kif ukoll il-kawża ta’ dawk l-effetti! Tkun miżura dgħajfa jekk wieħed jikkura l-ġerħat ta’ persuna diabetika, mingħajr ma jindirizza l-marda tad-diabete!

Inħoss li dan qed jiġri wkoll fostna meta nitkellmu dwar it-tisħiħ taż-żwieġ u l-familja. Huwa importanti li wieħed jitfa’ dawl fuq il-periklu ta’ forom emerġenti tal-familja, dwar kruha tat-tifrik tal-familji, id-divorzju, il-koabitazzjoni, il-permessività sesswali, eċċ. Imma nemmen li dawn huma biss sintomi soċjali li, aktar milli għandhom jiġu indirizzati bħala diffikultajiet fihom infushom, hemm bżonn nintebħu x’inhu l-isem tal-marda. Dawn il-problemi matrimonjali u familjari huma l-effett ta’ kawża eżistenzjali wisq aktar profonda u aktar wiesgħa. Nifhem li l-azzjoni urġenti li teħtieġ is-soċjetà tagħna hija li bis-serjetà tindividwalizza l-għerq li kontinwament qed innibbet fergħat ġodda li huma bgħula.

Continue reading >>

Sfruttament fuq ix-xogħol
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem
Parroċċa Qala – 1 ta’ Mejju 2010

Sfruttament fuq ix-xogħol

Fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem, nhar is-Sibt 1 ta Mejju 2010, l-Isqof Mario Grech qaddes fil-knisja parrokkjali tal-Qala u fl-omelija għamel dan il-messaġġ:

“Fis-soċjetà tagħna hemm xogħol li jgħin lill-bniedem jgħix ħajja dinjituża, imma hemm ukoll xogħol li jidrob lill-ħaddiem fid-dinjità umana tiegħu.

L-esperjenza turi li l-liġijiet industrijali ma humiex biżżejjed biex il-ħaddiem ma jkunx sfruttat; xi drabi jingħataw ċirkustanzi fejn ċerti prattiċi illegali huma tollerati minkejja li huma ta’ dannu għas-sistema u għall-ħaddiema nfushom.

Għandu jħassibna l-fatt li ċerti ħaddiema jaħdmu mingħajr ktieb tax-xogħol. Dan ikun aktar gravi meta l-persuna tingħata impjieg biss jekk taċċetta li mhix ser tfittex li jkollha l-ktieb tax-xoghol. Din il-prassi hija immorali mhux biss għax hija mod kif tiġi evitata t-taxxa, imma wkoll għax b’dan l-arranġament il-ħaddiem ma jkollu ebda garanzija ta’ siguratà soċjali u ta’ pensjoni. F’każijiet bħal dawn, l-impjieg ikun dejjem mhedded għax il-ħaddiem jistà jsib ruħu skapriċċjat minn min iħaddmu. Meta l-ekonomija tkun dgħajfa, faċli li l-ħaddiem jiġi rikattat b’dan il-metodu.

Continue reading >>

It-titjib fl-ekonomija jitlob aktar azzjoni kuxjenzjuza
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech fi tmiem is-Seminar New emgerging risk-work related stress

Id-dritt għar-rispett tad-dinjità umana ta’ kull persuna illum mhux biss huwa għarfien miksub mill-kotra, imma hu wkoll minqux fil-leġislazzjonijiet nazzjonali u internazzjonali. Imma, meta nqisu l-fatt li kulma jmur l-individwaliżmu qed dejjem jerfa’ rasu, ħafna drabi d-dinjità umana tal-persuna hija ssagrifikata biex jintlaħqu għanijiet oħra. Dan ġieli jseħħ fl-ingranaġġi tal-ekonomija, fejn biex il-qligħ ikun massimu l-bniedem jitqies bħala sinna fir-rota tas-sistema. F’każi bħal dawn il-ħaddiem jitqies bħala strument għas-sistema, u mhux is-sistema bħala strument għall-bniedem.

Nifhem li ma nkunx naqra ħażin is-sitwazzjoni jekk ngħid li fil-pajjiż hawn consensus biex jissokta l-impenn ħalli fix-xenarju internazzjonali l-ekonomija tal-pajjiż tkompli tissaħħaħ. Filwaqt li wieħed jawgura li jkun hemm interventi tekniċi ġodda li jġibu ’l quddiem id-dinja tax-xogħol u li jkattru l-impiegi, jidher li hemm ħtieġa ta’ mixja lejn aktar azzjoni kuxjenzjuża f’kull aspett tal-ħajja tagħna, inkluż fid-dinja tal-ekonomija u tax-xogħol.
Continue reading >>

The Maltese Herald - 4 ta’ Mejju 2010

The Maltese Herald Logo

Niżżel il-paġna dwar Għawdex ta’ The Maltese Herald minn hawn