Archive for the 'The Maltese Herald' Category

The Maltese Herald - 30 ta’ Novembru 2010

The Maltese Herald Logo

The Maltese Herald - 4 ta’ Mejju 2010

The Maltese Herald Logo

Niżżel il-paġna dwar Għawdex ta’ The Maltese Herald minn hawn

The Maltese Herald - 6 ta’ April 2010

The Maltese Herald Logo

Niżżel il-paġna dwar Għawdex ta’ The Maltese Herald mill link ta’ hawn taħt

The Maltese Herald - 30 ta’ Marżu 2010

The Maltese Herald Logo

Fil-ħarġa ta’ The Maltese Herald ta’ din il-gimgħa Charles Spiteri jirraporta fuq Konferenza dwar in-Narpro Technology u dwar il-preperazzjoni ta’ Kor taż-Żgħażagh li ser jieħu sehem fl-okkażjoni tal-laqgħa tal-Papa maż-żgħażagħ.

The Maltese Herald - 8 ta’ Marzu 2010

The Maltese Herald Logo

Fil-ħarġa ta’ The Maltese Herald ta’ 2 ta’ Marzu, Charles Spiteri jikteb dwar Jum l-Isqof f’għeluq sninu, Pellegrinaġġ f’Ars organizzat mis-Seminarju u dwar il-ħatra ta’ Mons Jimmy Xerri bħala Arċipriet fin-Nadur.

Niżżel il-paġna dwar Għawdex mill-link ta’ hawn taħt

The Maltese Herald - 16 ta’ Frar 2010

The Maltese Herald Logo

 

Fil-ħarġa ta’ din il-gimgħa ta’ the Maltese Herald, il-ġurnalist Għawdxi Charles Spiteri, jikteb fid-dettal dwar il-festa ta’ San Gwann Bosco li saret nhar il-Ħadd 31 ta’ Jannar 2010

 

Niżżel il-paġna dwar Għawdex mill-link ta’ hawn taħt

The Maltese Herald - 9 ta’ Frar 2010

Fil-ħarġa ta’ The Maltese Herald ta’ din il-gimgħa Charles Spiteri jirraporta dwar konċelabrazzjoni ta’ Radd il-Hajr biex jitfakkar ir-raba’ anniversaju mill-konsagrazzjoni ta’ Mons. Isqof Grech bħala Isqof għad-Djoċesi ta’ Għawdex, attivitajiet għat-tfal tal-Parroċċa tal-Katidral u dwar ic-ċelebrazzjoni li saret mis-Sorijiet Franġiskani biex jitfakkar il-58 sena mill-mewt ta’ Made Margherita De Brincat

Niżżel il-paġna dwar Għawdex mill link ta’ hawn taħt

The Maltese Herald - 2 ta’ Frar 2010

The Maltese Herald Logo

Fil-ħarġa ta’ din il-gimgħa ta’ The Maltese Herald, Charles Spiteri jikteb dwar il-Festa ta’ San Franġisk de Sales u Quddiesa ta’ Radd il-Hajr fl-għeluq il-mitt sena ta; Mari Gwann Rapa.

Niżżel il-paġna dwar Għawdex mill-link ta hawn taħt:-