Il-Ħajja f’Għawdex
Ġunju/Lulju 2009

hajjafghawdexgunju2009.jpg

Il-Ħajja f’Għawdex hija rivista maħruġa mid-Djoċesi ta’ Għawdex.  L-ewwel ħarġa kienet f’ Ġunju ta’ 1945 u din il-ħarġa hija id-909 waħda.  Koppji jistghu  jinxtraw direttament minn Lumen Christi Bookshop jew billi jsir abbonament għall-sena.

Artikli online mill-ħarġa ta’ Ġunju-Lulju 2009.

Editorjal u Werrej
Il-Ħajja fid-Djoċesi
X’għadda minn għalina
Leħen Għawdxin
Wirt Għawdex