TLIET SAĊERDOTI ĠODDA

ordinazzjoni-presbiteri-2009.jpg

Nhar is-Sibt li għadda, 13 ta’ Ġunju, Mons Isqof Mario Grech mexxa quddiesa solenni li fiha amministra s-Sagrament tal-Ordni Sagri lil tliet presbiteri ġodda: Dun Anthony Bajada, Dun Joseph Curmi u Dun Richard Nazzareno Farrugia (fir-ritratt mix-xellug jidhru s-saċerdoti ġodda ma’ Mons Isqof Mario Grech wara l-quddiesa tal-ordinazzjoni). It-tliet saċerdoti novelli huma mill-Parroċċa tat-Twelid tal-Madonna, Xagħra.

Il-Knisja f’għawdex tiilqa’ bil-ferħ lil dawn is-saċerdoti ġodda, u filwaqt li tkompli titlob għalihom u għal aktar vokazzjonijiet, tawguralhom ħidma fejjieda fil-għalqa tal-Mulej.