Archive for the 'Maltese Herald - 2008' Category

16 ta’ Diċembru 2008

The Maltese Herald Logo

Fil-ħarġa ta’ The Maltese Herald ta 16 ta’ Diċembru, Charles Spiteri jirraporta dwar Betlehem f’Għajnsielem, Monument lil Franġisk Portelli, Pellegrinaġġ f’egħluq il-Ġublew tad-Dehriet u ħatra ta’ Rettur għall-Knisja ta’ Marsalforn

9 ta’ Diċembru 2008

The Maltese Herald Logo

Fil-ħarġa ta’ The Maltese Herald ta 9 ta’ Diċembru 2008, Charles Spiteri jikteb dwar ir-restawr tal-kampnar tas-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja u dwar il-Manifestazzjoni tal-Festa ta’ Kristu Re` f’Għawdex

2 ta’ Diċembru 2008

 The Maltese Herald Logo

Fil-paġna dwar Għawdex ta’ The Maltese Herald ta’ din il-gimgħa Charles Spiteri jirraporta dwar

  • L-ispettaklu mużikali li ttella fl-oratorju Don Bosco bl-isem ta Marija ta’ Nażareth
  • L-ikla ta’ San Martin li saret fis-Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesu

Niżżel l-paġna dwar Għawdex minn hawn

18 ta’ Novembru 2008

maltese-herald-logo.jpgFil-ħarġa ta’ The Maltese Herald ta’ 18 ta’ Novembru 2008, Charles Spiteri jirraporta dwar pellegrinaġġ tar-roti u l-muturi mis-Santwarju Ta’ Pinu għas Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja u kunċert mil Kor Willington Boys ta’ Londra li sar fil-Bażilika tal-Għarb

11 ta’ Novembru 2008

The Maltese Herald Logo

Fil-harga ta’ The Maltese Herald tal- 11 ta’ Novembru, Charles Spiteri jikteb dwar– Dun Salv Tabone jihatar Monsinjur tal-Katidral– Inawgurat tibdil li sar fi klassijiet fis-Seminarju MinuriNizzel l-pagna dwar Ghawdex minn hawn

4 ta’ Novembru 2008

Fil-paġna dwar Għawdex f’The Maltese Herald ta’ 4 ta’ Novembru, Charles Spiteri jikteb  dwar attivita’ ta’ tberik tal-annimali li saret fl-iskola St Francis tar-Rabat u wkoll dwar grupp ta’ żgħażagħ mill-Oratorju Don Bosco li għamlu żjara f’Turin, l-Italja.

21 ta’ Ottubru 2008

The Maltese Herald Logo

Fil-ħarġa ta’ The Maltese Herald  ta’ din il-ġimgħa Charles Spiteri jirraporta dwar iż-żjara ta’ Lech Walesa f’Għawdex, xogħol ta’ Restawr fuq il-faċċata tal-katidral u dwar pellegrinaġġ f’Ruma għas-Sena Pawlina.

14 ta’ Ottubru 2008

The Maltese Herald Logo

Fil-paġna dwar Għawdex f’The Maltese Herald ta’ din il-ġimgħa, Charles Spiteri jikteb dwar

  • Attivita fejn gie mfakkar San Piju minn Pietrelċina
  • Lejla Marjana F’Għajnsielem

Niżżel il-paġna dwar Għawdex