11 ta’ Novembru 2008

The Maltese Herald Logo

Fil-harga ta’ The Maltese Herald tal- 11 ta’ Novembru, Charles Spiteri jikteb dwar– Dun Salv Tabone jihatar Monsinjur tal-Katidral– Inawgurat tibdil li sar fi klassijiet fis-Seminarju MinuriNizzel l-pagna dwar Ghawdex minn hawn