Archive for March, 2009

The Maltese Herald - 31 ta’ Marzu 2009

 The Maltese Herald Logo

Fil-paġna dwar Għawdex ta’ The Maltese Herald ta’ din il-gimgħa, Charles Spiteri jikteb dwar Wirja Tradizzjonali tar-Randan u dar il-ftuħ tal-Muzew tas-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu

Bullettin tal-Ħadd - 29 ta’ Marzu 2009

bulletinlogo.jpg

Bullettin għall-5 Ħadd tar-Randan (Sena B)

The Maltese Herald - 24 ta’ Marzu 2009

The Maltese Herald Logo

 

Fil-ħarġa ta’ din il-gimgħa

  • Concert Band fil-Katidral
  • Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja
  • L-Isqof fil-Mira
  • Studenti jintervistaw lil Mons. Isqof Grech

Nizzel il-paġna dwar Għawdex

Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi
April 2009

Fil-ħarġa ta’ April

  • L-46 Kungress Djoċesan tax-Xirka ta’ l-Isem Imqaddes ta’ Alla
  • Siltiet dwar it-Tridu Paskwali mill-Ittra Enċiklika “Il-Knisja Tgħix bl-Ewkaristija” tal-Papa Ġwanni Pawlu II
  • Kalendarju Pastorali - April 2009

Nizzel in-newsheet minn din il-link

L-ISKRITTURA HI GĦAJN TA’ TIĠDID FIL-KNISJA U FIS-SOĊJETÀ
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Festa ta’ San Girgor il-Kbir
Parroċċa Kerċem – Il-Ħadd, 8 ta’ Marzu 2009

Jeħtieġ li ninbidlu

Fil-ħajja u fis-soċjetà hija importanti l-bidla. Il-bidla timplika ħajja! Normalment kull ħames snin, meta bħala nazzjon inkunu resqin lejn elezzjoni ġenerali, nisimgħu ħafna minn kull naħa dwar il-ħtieġa li n-nazzjoni jagħmel bidla. Nixtieq li dan is-sens ta’ bidla nħossuh ukoll fil-ħajja tagħna bħala Nsara. Jekk fl-organizzazzjoni u fl-istruttura soċjali tagħna ġustament ikun hemm il-possibilità li wieħed jirrifletti biex jekk ikun hemm bżonn jibdel, kemm aktar dan jgħodd fil-ħajja individwali tagħna, fil-ħajja tal-familja u fil-ħajja tal-Knisja! Jekk ma nidħlux f’dan il-moviment ta’ bidla u nippreferu noqogħdu kif aħna, allura nkunu qed indoqqu l-agunija tagħna.

It-tħabbira tal-Vanġelu li għadna kif smajna, titkellem dwar it-Trasfigurazzjoni ta’ Ġesù (Mt 17,1-9). Dakinhar Ġesù “tbiddel” quddiem Pietru, Ġakbu u Ġwanni: “Wiċċu sar jiddi bħax-xemx u lbiesu sar abjad bħad-dawl”. Naraw li ma’ Kristu f’din il-bidla daħlu Mosè u Elija. Minn din il-bidla ipparteċipaw ukoll it-tliet dixxipli, tant li Pietru jgħid lil Kristu: “Tridx nagħmlu tliet tined u nibqgħu hawn”. Jien ninterpreta lil Pietru qed jgħid lil Ġesù: “Tridx nagħmlu tliet tined ħalli din l-esperjenza tal-bidla nagħmluha esperjenza kontinwa”.
Continue reading >>

COMECE Spring Plenary Assembly
18-20 March 2009
Commission of the Bishops’ Conferences of the European Community

comece_logo_anim_neu.gifOn Wednesday 18th March, the COMECE Bishops inaugurated the new COMECE premises by blessing the Chapel which is located at the entrance of the building - dedicated to the patron saints of Europe, Saint Benedict and Saint Theresa Benedict of the Cross (Edith Stein)- and the offices of the COMECE Secretariat. The Inauguration Mass was conducted by Cardinal Godfried Danneels, Archbishop of Malines-Brussels.

During the Inauguration reception, Bishop van Luyn, the President of COMECE expressed the wish that this new home will serve the soul and unity of Europe. The European Commissioner Vladimir Spidla said “I think it is important that we bring forward our exchanges on issues which are, I believe, at the heart of the construction of a social Europe (…) Churches can shine a light on the whole range of these questions.“ For the European Parliament, the German MEP Ingo Friedrich remarked that “Churches have always been and remain important and reliable partners for policy makers”.

Continue reading >>

Kwiżż San Pawl

Format: Word Document
Kontenut: Kwiżż magħmul minn għoxrin mistoqsija dwar epidsodji mill-ħajja ta’ San Pawl.
NiżżelKwiżż San Pawl

Don Bosco

Format: Word Document
Kontenut: Kwiżż magħmul minn 30 mistoqsija dwar il-ħajja ta’ San Ġwann Bosco u s-Salesjani.