Archive for April, 2008

Mejju 2008

F’din il-ħarga nsibu tagħrif dwar dawn l-attivatijiet

  • Tifkira ta’ San Ġuzepp Ħaddiem
  • Pellegrinaġġ Djoċesan għal fuq il-qabar ta’San Ġorg Preca
  • Song Festival Marjan
  • Jum Dinji ta’ talb minn nisa Kattolici

Nizzel in-newsheet ta’ Mejju minn hawn

Commemoration of the third anniversary of the election of Pope Benedict XVI

Click here for more photos

Last Sunday, 20th April 2008, the Apostolic Nuncio to Malta,HE Mgr Tommaso Caputo celebrated mass at Ta’ Pinu Sanctuary to commemorate the third anniversary of the election of Pope Benedict XVI. The Nuncio was accompanied by HE Mgr Mario Grech, bishop of Gozo.  

Continue reading >>

Bishop Mario Grech on a pastoral visit to Canada and the USA

Between April 22nd and May 5th 2008 Bishop Mario Grech will be visiting Gozitan and Maltese priests and emigrants in Toronto, Canada and Detroit (Michingan), USA. During his pastoral visit Bishop Grech, who is accompanied by his personal assistant, Fr Eddie Zammit and his secretary, Fr Charles Sultana, will take part in the 40th anniversary celebrations to the priesthood of two Gozitan priests working in Canada, Fr Alfred Grima (form Xewkija) and Fr Joseph Sultana (from Xagħra). Both were ordained on the same day, 11th May 1968.
Four Gozitan diocesan priests are working in Canada.

Continue reading >>

Bullettin tal-Ħadd - 20 ta’ April 2008

Logo tal-Bullettin tal-Ħadd

Bullettin tal 5 Ħadd ta’ l-Għid

Stqarrija ta’ l-Isqfijiet Maltin dwar id-dritt tal-ħajja

Stqarrija mill-Uffiċċju Stampa tal-Kurja ta’ l-Arċisqof, Floriana

It-tielet anniversarju tal-Pontifikat ta’ Benedittu XVI

benedict-xvi.jpgFl-okkażjoni tat-tielet anniversarju mill-ħatra tal-Papa Benedittu XVI, li jaħbat nhar is-Sibt li ġej 19 ta’ April, il-Knisja f’Għawdex se tfakkar din il-ġrajja permezz ta’ Quddiesa mmexxija mill-E.T. Mons. Arċisqof Tommaso Caputo, Nunzju Apostoliku, nhar il-Ħadd 20 ta’ April 2008 fis-Santwarju Madonna ta’ Pinu, fil-11.15a.m. L-insara lajċi huma mistiedna jipparteċipaw f’din il-quddiesa flimkien mas-saċerdoti, reliġjużi u persuni kkonsagrati. Nistiednu wkoll biex is-Sibt u l-Ħadd filgħodu jittellgħu l-bnadar fuq il-bjut b’sinjal ta’ rispett lejn il-Papa.

“Nisimgħu Leħen il-Maħbub”
Ċerimonja ta’ l-għeluq tal-45 Kungress tax-Xirka ta’ l-Isem Imqaddes t’Alla

Nhar il-Ħadd 6 ta’ April filgħaxija sar l-għeluq tal-45 Kungress Djoċesan tax-Xirka ta’ l-Isem Imqaddes t’Alla. Mill-25 ta’ Marzu sas-6 ta’ April, il-membri tax-Xirka wettqu diversi inizjattivi pastorali f’kollaborazzjoni mal-Parroċċa tax-Xewkija, fejn inżamm il-Kungress. Fost l-inizjattivi pastorali, ta’ min isemmi l-laqgħat għall-kategoriji, żjajjar fil-familji tat-tfal li ser jirċievu l-Ewwel Tqarbina u l-Griżma ta’ l-Isqof, żjajjar lill-morda, żjajjar lill-istudenti fl-iskola primarja “Rosa Magro” tax-Xewkija, fl-MCAST u fl-Institute of Tourism Studies fix-Xewkija, żjajjar fl-iskejjel sekondarji u post-sekondarji tar-Rabat, u żjarat lill-morda u lill-anzjani fl-isptar u f’Dar Sant’Anna.

Continue reading >>

IL-VOKAZZJONI RELIĠJUŻA HI PARABBOLA LI TKELLIMNA DWAR KRISTU
Diskors ta’ L-E.T. Mons. Isqof Mario Grech f’għeluq il-Kungress tax-Xirka ta’ l-Isem Imqaddes t’Alla
Xewkija - 6 ta’ April 2008

IL-VOKAZZJONI RELIĠJUŻA HI PARABBOLA LI TKELLIMNA DWAR KRISTU

Diskors ta’ Mons Isqof Mario Grech waqt iċ-ċelebrazzjoni ta’ għeluq il-45 Kungress Djoċesan tax-Xirka ta’ l-Isem Imqaddes t’Alla (Parroċċa Xewkija – 6 ta’ April 2008)

Kontu tafu illi lil Ġesù akkużawh bħala midgħi? Meta Ġesù wieġeb quddiem il-Qassis il-Kbir, u qallu: “Iva, jiena hu, il-Messija”, il-Qassis il-Kbir dar fuq sħabu u qalilhom: “Smajtuha din id-dawgħa?” Aħna nafu r-raġuni għaliex Ġesù ġie akkużat bħala midgħi: Anna u sħabu kienu qed jistennew ‘l Messija imma lil Ġesù ta’ Nazaret ma rrikonoxxewhx bħala l-Iben t’Alla. U allura għax Ġesù jattribwixxi lilu nnifsu li huwa Alla, il-Qassis il-Kbir jgħid: “Dan qiegħed jidgħi!” Ladarba Ġesù - nerġa’ ngħid illi għal Anna ma kien xejn! - jippreżenta lilu nnifsu bħala l-Iben ta’ Alla, dik kienet dawgħa. Ladarba Ġesuù isemmi b’nuqqas ta’ rispett u qima l-isem ta’ Alla, dik hija kelma irreverenti, hija dawgħa. Issa aħna nafu illi Ġesù huwa l-Iben t’Alla li sar bniedem.

Continue reading >>